1 / 8

Pablo Picasso

Pablo Picasso. Door Tijs en Lize. inhoud. Wanneer leefde hij? Waar leefde hij? Zijn kunstwerken Zijn vrije tijd Informatie over Picasso. Wanneer leefde hij?. Geboren op 25 oktober 1881 Gestorven op 8 april 1973 Hij is 92 jaar geworden. Waar leefde hij?. In Spanje

brit
Download Presentation

Pablo Picasso

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Pablo Picasso Door Tijs en Lize

  2. inhoud • Wanneer leefde hij? • Waar leefde hij? • Zijn kunstwerken • Zijn vrije tijd • Informatie over Picasso

  3. Wanneer leefde hij? • Geboren op 25 oktober 1881 • Gestorven op 8 april 1973 • Hij is 92 jaar geworden

  4. Waar leefde hij? • In Spanje • Een klein dorpje in Malaga

  5. Zijn kunstwerken? • Kunstwerken van 1900 tot 1904 waren blauw (blauwe periode) • Guernica beroemd schilderij van Picasso uit 1937 3,49m hoog en

  6. Zijn vrije tijd • Voor zijn vier kinderen zorgen (Paulo,Maia,Claude,Paloma) • Soms schilderde hij zonder T-shirt

  7. Informatie over Picasso • Zijn echte naam is Pablo Ruizy Picasso • Bekend als Pablo Picasso • Vier kinderen van drie vrouwen,Paulo van Olga Chochlova,Maia van Marie-Therese Walter,Claude en Paloma van Francoise Gilot

  8. Einde!

More Related