1 / 12

E én jaar wiskunde D Een onderzoek naar de invulling en populariteit van het vak wiskunde D op scholen

Katrin van Boxtel Marije Venselaar. E én jaar wiskunde D Een onderzoek naar de invulling en populariteit van het vak wiskunde D op scholen. Opzet . Vragenlijst opgezet: Alle relevante scholen in Nederland benaderd. Tweede vragenlijst opgesteld.

brigette
Download Presentation

E én jaar wiskunde D Een onderzoek naar de invulling en populariteit van het vak wiskunde D op scholen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Katrin van Boxtel Marije Venselaar Eén jaar wiskunde DEen onderzoek naar de invulling en populariteit van het vak wiskunde D op scholen

 2. Opzet • Vragenlijst opgezet: • Alle relevante scholen in Nederland benaderd. • Tweede vragenlijst opgesteld. • Docenten die eerste vragenlijst ingevuld hebben en wiens school wiskunde D aanbiedt benaderd met verzoek tweede vragenlijst in te vullen.

 3. Respons 30% van de scholen heeft gereageerd. Opmerking: Weinig reacties van kleine scholen

 4. Resultatenverdeling • De populariteit van wiskunde D • De invulling van wiskunde D onderwijs • Samenwerking met het hoger onderwijs

 5. De populariteit van wiskunde D • Hoeveel scholen bieden wiskunde D aan? - 59% van de scholen - 49% op de Havo-afdelingen - 55% op de VWO-afdelingen • Waarom bieden scholen wiskunde D wel/niet aan? - Wel: Keuzevrijheid en belang bètaonderwijs. - Niet: Gebrek aan animo en de kosten.

 6. De populariteit van wiskunde D • Wat voor soort scholen biedt wiskunde D? - ‘Hoe groter de school, hoe groter de kans dat de school wiskunde D aanbiedt’. - Uitzondering: De (kleine) categorale gymnasia.

 7. De populariteit van wiskunde D • Hoeveel leerlingen kiezen wiskunde D? - Op Havo 3% - Op VWO 7% - Op Havo gegeven wis B 23% - Op VWO gegeven wis B 26%. • Hoe groot is een gemiddelde wiskunde D klas? - 10 leerlingen. • Hoeveel leerlingen stoppen? Weinig leerlingen

 8. Welke specifieke eisen worden er gesteld om het vak te mogen geven? De populariteit van wiskunde D VWO-4/5/6 samen en Havo-4/5

 9. De invulling van wiskunde D onderwijs • Wanneer wordt wiskunde D gegeven? - Op Havo aanbieden altijd in klas 4 en in klas 5 - Op het VWO begint 87% van de scholen in klas 4, rest in klas 5 • Hoe vaak wordt wiskunde D verplicht gesteld? - Bij 12% van de scholen verplicht voor NT- ll

 10. De invulling van wiskunde D onderwijs Hoeveel contacttijd is er bij wiskunde D? - VWO: 345 minuten - Havo: 250 minuten Het cTWO schrijft: “Als vuistregel dient elk uur studielast ook werkelijk op jaarbasis in minimaal ¾ uur contacttijd te worden vertaald.”

 11. De invulling van wiskunde D onderwijs • Hoeveel scholen maken gebruik van een lesmethode? - 94% van de scholen • Welke keuzeonderwerpen worden gekozen? - Weinig over te zeggen. - Eerste indicatie: ‘Complexe getallen’ - Geen relatie met samenwerkingsverband hoger onderwijs

 12. Samenwerking hoger onderwijs • Waarom kiezen scholen voor een samenwerkingsverband? - Leuk en belangrijk voor leerlingen - Faciliteiten HBO of universiteit. • Waarom kiezen scholen niet voor een samenwerkings verband? - De afstand tot een universiteit of hogeschool - Gevolg lesuitval en tijdgebrek. • Opmerking 1: Er bestaan samenwerkingsverbanden tussen scholen onderling om wiskunde D te verzorgen. • Opmerking 2: Het samenwerkingsverband met sommige HBO-instellingen verloopt nog moeizaam.

More Related