gy lekezeti gyermekmunk s k pz s sz szi andrea rpi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tata, 2011. ápr.16. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tata, 2011. ápr.16.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Tata, 2011. ápr.16. - PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on

Gyülekezeti gyermekmunkás képzés Szászi Andrea, RPI. Tata, 2011. ápr.16. Ráhangolódás. Tipikus és egyéni életkori sajátosságok a gyermekmunkában, különös tekintettel a hit fejlődésére és az istenkép kialakulására gyermekkorban 1. rész Óvoda (3-6 év); kisiskolások (1-2. osztály).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tata, 2011. ápr.16.' - brian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
r hangol d s
Ráhangolódás

Tipikus és egyéni életkori sajátosságok a gyermekmunkában, különös tekintettel a hit fejlődésére és az istenkép kialakulására

gyermekkorban 1. rész

Óvoda (3-6 év); kisiskolások (1-2. osztály).

Kiscsoportos munka:

Egy tipikus viselkedésmód az adott korosztálytól – mutasd be!

pszichol giai ped pszich alapok
Pszichológiai (ped-pszich. alapok)
 • Kognitív fejlődés: Piaget
 • Erkölcsi fejlődés: Kohlberg
 • A hit fejlődése: Fowler
 • Istenkép formálódásai: Rizutto, Gyökössi Endre
 • Társas sajátosságok, fejlődéslélektan: Erikson, más kutatók
vod sok testi jellemz i
Óvodások testi jellemzői
 • Beszéd, járás, motorikus funkciók fejlődése.
 • Egyre kitartóbb és állhatatosabb egy-egy tevékenységben, játékban (tovább tud figyelni).
 • Egyre ügyesebb.
 • Nagy mozgásigény – nagy tér igénye.
 • Mindent kipróbálni – cselekvés által „megismerni” igénye.
vod sok rzelmi jellemz i
Óvodások érzelmi jellemzői
 • Érzelmek rendkívül fontosak.
 • Labilis és polarizált érzelmek – gyorsan változhatnak.
 • Kezdeményezés a bűntudattal szemben (Erikson)

Önállóan végzett munka lehetősége.

Tipikus érzelmek:

 • Funkció öröm – „örülök, mert cselekszem”
 • Intellektuális öröm – „örülök annak, amit alkottam” (alkotás, ráismerés, felfedezés, tudás öröme).
 • Elismerés és elfogadás iránti vágyakozás – teljesítmény kényszer
vod sok rzelmi jellemz i1
Óvodások érzelmi jellemzői
 • Függetlenedés – dac, akaratosság, én-tudat, önállósulási törekvések.
 • Feladattudat megjelenése.
 • Bűntudat - a kezdeményezőkészség letörése.
 • Tipikus érzelmek: segítőkészség, együttérzés, sajnálat, örömszerzés, büszkeség, szégyen, felelősség, részvét, irigység, féltékenység, félelem a szeretett személy elvesztésétől.

Igénye van

 • Alkotó játékokra, szerepjátékokra.
 • Elkülönülési igény – fantáziajátékok.
 • Kapcsolatteremtés igénye.
 • Környezet (anyagi) megismerésének igénye.
vod sok kognit v jellemz i
Óvodások kognitív jellemzői
 • Beszéd és járás fejlődése, készséggé válása.
 • Én-élmények – 3 éves kortól erős én tudat.
 • Cselekvéses formában akar mindent megismerni.
 • Globális gondolkodásmód, ahol az egész érdekli először, majd akár apró részleteket is megragad.
 • Lineáris (egysíkú) gondolkodásmód.
 • Érzelem és élmény összekapcsolása.
 • Valóságot felnagyítja – nagy fantázia.
 • Mindennek a középpontjában ő áll, egocentrikus gondolkodásmód.
 • Értelmetlen szavak értelmessé alakítása.
vod sok kognit v jellemz i1
Óvodások kognitív jellemzői

Ventilálás fontossága:

 • Mese/történet szerepe.
 • Játék általi tanulás, ventilálás – öröm, feszültségcsökkentés, utánzás, konfliktushordozó, stb.
 • Szabálytudat megjelenése.
vod sok t rsas szoci lis jellemz i
Óvodások társas-szociális jellemzői
 • Elsősorban a szülőkhöz és a felnőtt tekintélyszemélyhez kötődik.
 • Érzelmein keresztül lehet elérni.
 • Baráti kapcsolatai elég labilisak és gyorsan változhatnak.
 • 4-5 évesen kezd kialakulni a szabálytudat.
 • Következmény-etika: a nagyobb hibát elkövető nagyobb bűnös. (szándékosság nem számít!)
vod sok hitbeli jellemz i
Óvodások hitbeli jellemzői
 • Intuitív-projektív hit (Fowler)
 • Fantáziadús, egocentrikus kor.
 • Antropomorf gondolkodásmód Istenről.
 • Gyermek istenképét elsősorban a szülők és a közvetlen tekintélyszemély felnőttek formálják.
 • Nagy képzelőerő – nagy fantázia, a hit dolgairól is.
 • Nincsenek kétségei, mindent elfogad. Szilárd hit Istenben, Bibliában.
 • Utánzás révén tanul (pl. rítusok, imák).
vod sok s katech zis lehet s gek
Óvodások és katechézis: lehetőségek
 • Mese/történet élvezete.
 • Játékosság – szívesen vesz részt a szerepjátékokban, nem vonakodik.
 • Töretlen hit és érdeklődés a hit dolgai iránt.
 • Könnyű motiválhatóság.
 • Cselekvések iránti szeretet, mozgás iránti igény.
 • Utánzás általi tanítás.
 • Nyitottság, befogadókészség.
vod sok s katech zis kih v sok
Óvodások és katechézis: kihívások
 • Parttalan fecsegés.
 • Idő jó beosztása – keveset tud egy dologra figyelni – rugalmasság.
 • Szemléltetés fontossága (nagy és szép, jól kommunikált képek, stb.).
 • Bevonás és bevonódás.
 • Érzelmi labilitás megfelelő kezelése.
 • A gyermekek egyéni képességeinek megfelelő feladat/munkáltatás megtalálása. (nem csak színezés!)
egy let a kezedben
Egy élet a kezedben

Ha a gyerekeket kritizálják,

megtanulják, milyen megbélyegzettnek lenni.

Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, megtanulnak veszekedni.

Ha a gyerekeket kicsúfolják,

megtanulnak szégyenlősnek lenni.

Ha a gyermekeket megszégyenítik,

 • megtanulnak bűnösnek lenni.
egy let a kezedben1
Egy élet a kezedben

Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek,

megtanulnak türelmesnek lenni.

Ha a gyerekeket bátorítják,

megtanulnak bizalommal élni.

Ha a gyerekeket megdicsérik,

megtanulják megbecsülve érezni magukat.

Ha a gyerekek méltóságban élnek,

megtanulják az igazságot.

egy let a kezedben2
Egy élet a kezedben

Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat, megtanulnak hinni.

Ha a gyerekek hiteles környezetben élnek,

megtanulják, mit jelent szeretni.

Ha a gyerekeket elfogadják és barátságban élnek,

megtanulják megkeresni a szeretetet a világon.

  A TE GYEREKEID HOGYAN ÉLNEK?

1 2 oszt lyosok testi jellemz i
1-2. osztályosok testi jellemzői
 • A kisiskolások nagyon aktívak, nehéz egy helyben ülniük.
 • Sok pihenésre van szükségük, a testi és szellemi erőfeszítések hamar kimerítik őket.
 • Folyamatosan formálódik, alakul a motorikus képességük.
 • Megerőltető az apró tárgyak figyelése és azzal való bánásmód (nagy betűk, nagy képek, stb.)
1 2 oszt lyosok rzelmi jellemz i
1-2. osztályosok érzelmi jellemzői
 • Különösen az első félévben inkább óvodások, mint iskolások.
 • Tanító nénihez, hitoktatóhoz nagyon kötődnek.
 • Könnyen megsértődnek.
 • Rosszul tűrik a kudarcot.
 • Mindent megtesznek azért, hogy elnyerjék a pedagógus tetszését.
 • Teljesítmény a csökkent-értékűséggel szemben (Erikson) – teljesítménykényszer, megfelelni akarás.
1 2 oszt lyosok kognit v jellemz i
1-2. osztályosok kognitív jellemzői
 • Kezdetben szeretnek tanulni – újdonság.
 • Szeretnek beszélni (fecsegnek néha).
 • Sokat kérdeznek és kíváncsiak.
 • Mereven ragaszkodnak a szabályokhoz.
 • Gyermeki rácsodálkozás.
 • Elhiszik, amit hallanak.
 • Az otthoni példa etalonnak számít.
 • Konkrét gondolkodásmód – lineáris szemlélet.
1 2 oszt lyosok t rsas szoci lis jellemz i
1-2. osztályosok társas-szociális jellemzői
 • Elsődleges társas színtér a család – azután az osztály és a barátok.
 • Jobban megválogatják a barátaikat, a befurakodó „ellenséget” kiűzik (gyakori viták).
 • Szervezett, kiscsoportos játékok szeretete.
 • Baráti kapcsolat érdekes és sokszínű, közös az érdeklődés, közös az ügy, közös a titok.
 • Szeretik a játékokat.
 • Még mindig részben utánzás révén tanulnak.
 • Könnyen motiválható a szeretett emberek által.
1 2 oszt lyosok hitbeli jellemz i
1-2. osztályosok hitbeli jellemzői
 • Isten egyoldalú hatalom és tekintély.
 • Mitikus-szó szerinti hit (Fowler).
 • A hit még szilárd, kevés a kétely.
 • Engedelmeskedés oka a büntetés/jutalom.
 • Hamar kialakuló bűntudat (néha ok nélkül).
 • Szubjektív különbségtétel jó és rossz között.
 • Adok-kapok szemlélet.
 • Antropomorf látásmód („Isten az az ember”).
 • Szó-szerinti szemlélet, kétségek nélküli elfogadás.
 • Elvont fogalmakat nem érti –konkrét megértés.
kisiskol sok s katech zis lehet s gek
Kisiskolások és katechézis: lehetőségek
 • Motiválhatóság.
 • Nyit a külvilág felé, sok minden érdekli.
 • Kedvelt tevékenységek: játék, mozgás, stb.
 • Mese/történetek iránti érdeklődés.
 • Narratíva lehetősége.
 • Nyitottság: imádságra nevelés.
 • Egyházismeret alapfogalmainak megismertetése játékosan, szemléletesen.
 • Újdonság iránti vágyakozás.
kisiskol sok s katech zis kih v sok
Kisiskolások és katechézis: kihívások
 • Lekötni őket – rugalmasság.
 • Megfelelő téma, megfelelő feldolgozás megtalálása.
 • A bibliai történet tanítása legyen több, mint a történet tényeinek megtanítása.
 • Konkrét gondolkodásmód.
 • Elvont fogalmak helyes használata – közlése.
el rhet s g
Elérhetőség
 • Köszönöm a figyelmet és a kitartást!

E-mail: szaszi.andrea@refpedi.sulinet.hu

Tel: 30/961-8674

www.refpedi.hu