slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mokyklų vadovų atestacija PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mokyklų vadovų atestacija

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Mokyklų vadovų atestacija - PowerPoint PPT Presentation


  • 278 Views
  • Uploaded on

Mokyklų vadovų atestacija. ŠMM ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. V-707

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mokyklų vadovų atestacija' - brent-workman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Mokyklų vadovų atestacija

ŠMM ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas

Nr. V-707

„Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. ISAK-1521 „Dėl valstybinių (išskyrus aukštųjų ir aukštesniųjų) ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų atestacijos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

slide2

„2. (...). Atestuotas vadovas, nepretenduojantis įgyti aukštesnės kvalifikacinės kategorijos, privalo nustatyti veiklos ir kompetencijos atitiktį turimai kvalifikacinei kategorijai šių nuostatų nustatyta tvarka. Vadovams atestacija arba veiklos ir kompetencijos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai nustatymas kas 5 metus yra privalomi.“

slide3

Iki 2016 m. sausio 1 d. privalo atestuotis ar nustatyti veiklos ir kompetencijos atitiktį turimai kvalifikacinei kategorijai šie savivaldybių mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui:

  • kuriems yra suėję 5 ir daugiau metų nuo paskutinės atestacijos ar veiklos ir kompetencijos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai nustatymo;
  • kurie dirba daugiau kaip 5 metus, bet nesiatestavę;
  • Kuriems iki Nuostatuose nustatyto atestacijos ar veiklos ir kompetencijos atitikties nustatymo termino yra likę mažiau negu trys mėnesiai.
slide4

Minėtų mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui atestacijos pažymėjimo galiojimo laikas pratęsiamas iki atestacijos ar veiklos ir kompetencijos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai nustatymo, bet ne ilgiau kaip iki 2016 m. sausio 1 d.

slide5

Pateikiami dokumentai (vadovai)

Atestuotas vadovas atestacijos komisijai teikia:

  • -prašymą nustatyti veiklos ir kompetencijos atitiktį turimai kvalifikacinei kategorijai;
  • -5 metų vadovo veiklos ir kompetencijos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai pagrindimo ataskaitą (9 priedas); -vadovo veiklos ir kompetencijos tobulinimo planą (pagrindžia atestacinio laikotarpio plano įgyvendinimą ir parengia naują planą 5 m. laikotarpiui, 8 priedas).
slide6

Pateikiami dokumentai ( pavaduotojai)

Mokyklos vadovo pavaduotojas prašymą nustatyti veiklos ir kompetencijos atitiktį turimai kvalifikacinei kategorijai teikia mokyklos vadovui.

Mokyklos vadovas, išreiškęs nuomonę raštu, gautą prašymą kartu su vadovo veiklos ir kompetencijos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai pagrindimo ataskaita (9 priedas) bei vadovo veiklos ir kompetencijos tobulinimo planu (8 priedas) teikia atestacijos komisijai.

slide7

Utenos rajone 46 mokyklų vadovai ir vadovų pavaduotojai turės nusistatyti veiklos ir kompetencijos turimai kvalifikacinei kategorijai atitiktį.