v kauno juozo urb io kataliki ka vidurin mokykl a vidurinio ugdymo program a 20 12 201 4 m m n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VšĮ KAUNO JUOZO URBŠIO KATALIKIŠKA VIDURINĖ MOKYKL A Vidurinio ugdymo program a 20 12 -201 4 m.m. PowerPoint Presentation
Download Presentation
VšĮ KAUNO JUOZO URBŠIO KATALIKIŠKA VIDURINĖ MOKYKL A Vidurinio ugdymo program a 20 12 -201 4 m.m.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 75

VšĮ KAUNO JUOZO URBŠIO KATALIKIŠKA VIDURINĖ MOKYKL A Vidurinio ugdymo program a 20 12 -201 4 m.m. - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

VšĮ KAUNO JUOZO URBŠIO KATALIKIŠKA VIDURINĖ MOKYKL A Vidurinio ugdymo program a 20 12 -201 4 m.m. Vidurinio ugdymo turinys. U gdymo turinys planuojamas dvejiems metams (11-12 klasėms iš karto) visai vidurinio ugdymo programai. Galimi du skirtingi to paties dalyko kursai :.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VšĮ KAUNO JUOZO URBŠIO KATALIKIŠKA VIDURINĖ MOKYKL A Vidurinio ugdymo program a 20 12 -201 4 m.m.' - melyssa-garrett


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v kauno juozo urb io kataliki ka vidurin mokykl a vidurinio ugdymo program a 20 12 201 4 m m

VšĮ KAUNO JUOZO URBŠIO KATALIKIŠKAVIDURINĖ MOKYKLAVidurinio ugdymo programa2012-2014 m.m.

vidurinio ugdymo turinys
Vidurinio ugdymo turinys

Ugdymo turinys planuojamas

dvejiems metams(11-12 klasėms iš karto)

visai vidurinio ugdymo programai

galimi du skirtingi to paties dalyko kursai
Galimi du skirtingi to paties dalyko kursai:

 bendrasis B

 išplėstinis A

branduolys
Branduolys -
 • Privalomas;
 • Bendras visiems mokiniams;
 • Paskirtis – suteikti vidurinio išsilavinimo pagrindus
mokinio pasirinktas mokymosi turinys
Mokinio pasirinktas mokymosi turinys -
 • papildomi branduolio dalykai;
 • dalykų moduliai;
 • pasirenkamieji dalykai;
u sienio kalb k rybin grup

Užsienio kalbųkūrybinė grupė

Privaloma užsienio kalba

u sienio kalb k rybin grup1

Užsienio kalbųkūrybinė grupė

pasirenkamoji užsienio kalba

tiksli j moksl k rybin grup1

Tiksliųjų mokslų kūrybinė grupė

Informacinės technologijos

rekomenduojama pasitarti
Rekomenduojamapasitarti
 • su tėvais
 • su dalykų mokytojais
 • su klasės auklėtojais
 • su 9-12 kl. kuratore L.Stankevičiene
 • 400 kabinete Karjeros centras, konsultuoja psichologė K.Keturakytė.
 • 401 kabinete dėl profesijos ir konkursinių stojimo balų skaičiavimo informuoja matematikos mokytoja E.Zapustienė
 • 204 kabinete dėl CV ir motyvacinio laiško rašymo subtilybių konsultuoja lietuvių kalbos mokytoja V.Rimkienė
 • 200 kabinete dėl jaunojo kolegos programos,vadybos bei verslo informuoja ekonomikos mokytoja G.Banelienė
renkantis svarbu
Renkantis svarbu
 • Min. 9 dalykų
 • Max 13 dalykų
 • Min 28 val.
 • Max 32 val.
 • Kursų A ir B skaičius neribojamas, galima visus dalykus mokytis tik B kursu.
mobilios grup s
Mobilios grupės
 • MIN: 7 mokiniai
 • MAX:
  • Jeigu užsienio kalba – 20 mokinių;
  • Jeigu mokomasi išplėstiniu kursu – 25 mokiniai;
  • Priešingu atveju – 30 mokinių,
 • Galimybė mokytis savarankiškai.
galimyb keisti pasirinkim
Galimybė keisti pasirinkimą
 • Individualiuosius ugdymo planus galima koreguoti 3 kartus:

1) prasidėjus 11 klasės I pusmečiui (iki 09-10)

2) pasibaigus 11 klasės I pusmečiui (iki 02-01)

3) pasibaigus 11 klasės II pusmečiui (iki 09-01)

 • Galutinis keitimas 12 klasėje – rugsėjo 1 diena
 • Rašomas prašymas (bet kokiam keitimui).
galimyb keisti pasirinkim1
Galimybė keisti pasirinkimą
 • Iš aukštesnio kurso pereinant į žemesnį (iš A į B),

jeigu tenkina pažymys, įskaita nelaikoma

Pereiti iš A į B kursą galima tik turint teigiamą dalyko pusmečio vertinimą

 • Iš žemesnio kurso pereinant į aukštesnį (iš B į A) visada laikoma įskaita.
 • Vidurinio ugdymo programos metu pasirinkus naują mokomąjį dalyką, visada laikoma įskaita.
 • Atsisakyti dalyko galima tik turint teigiamą dalyko pusmečio vertinimą
individuali ugdymo plan pateikimas
Individualių ugdymo planų pateikimas
 • Individualiais ugdymo planus užpildyti kompiuteriu pagal pateiktą formą, kurią rasite internete (www.urbsys.kaunas.lm.lt)
 • Mokinio pasirinkimą parašu patvirtina mokinys ir mokinio tėvai (globėjai)
 • Mokinio konsultavimo faktą parašu patvirtina konsultantas (klasės auklėtojas, PIT vadovė, mokyklos psichologė, mokytojai, 9-12 kl. poskyrio vedėja, ar kt.)

Tvarkingai užpildytus individualius ugdymo planus (su parašais) pristatyti 9-12 kl. kuratorei L.Stankevičienei

iki 2012-05-15

slide64

10 klasių mokiniams daugiau išreikštas verslo, meninis ir

daugumai mokinių būdingas socialinis kryptingumas

11 12 humanitarinio kalbininko ugdymo plano ypatyb s
11-12 “humanitarinio-kalbininko” ugdymo plano ypatybės
 • Studijų kryptis:
  • Filosofija
  • Teologija;
  • Religijos mokslai;
  • Menotyra;
  • Istorija;
  • Archeologija;
  • Etnologija;
  • Kalbas;
  • Filologija - mokiniams ketinantiems rinktis filologijos studijas rekomenduojama tęsti antrosios užsienio kalbos mokymąsi (rusų arba vokiečių);
slide66

11-12 “humanitarinio-kalbininko” ugdymo plano ypatybės

 • Konkursinio balo sandara:
  • Lietuvių k.
  • Užsienio k.
  • Istorija
 • Rekomenduojama rinktis:
  • Lietuvių – A
  • Privalomoji (I-oji) užsienio kalba – A
  • Pasirenkamoji (II-oji) užsienio kalba – A arba B
  • Istorija - A
 • Moduliai:
  • Lietuvių kalbos modulį
  • Užsienio kalbų modulį
  • Istorijos modulį
 • Pasirenkamieji dalykai:
  • Kūrybinės dirbtuvės
  • ir pan.
11 12 humanitarinio menininko ugdymo plano ypatyb s
11-12 “humanitarinio-menininko” ugdymo plano ypatybės
 • Studijų kryptis:
  • Muzika
  • Dailė
  • Teatras
  • Audiovizualinis menas
  • Architektūra
slide68

11-12 “humanitarinio-menininko” ugdymo plano ypatybės

 • Konkursinio balo sandara:
  • Lietuvių k.
  • Užsienio k.
  • Istorija
 • Rekomenduojama rinktis:
  • Lietuvių – A
  • I-oji užsienio kalba – A
  • Dailė - A
  • Istorija - A
 • Moduliai:
  • Lietuvių kalbos modulį
  • Užsienio kalbų modulį
  • Istorijos modulį
 • Pasirenkamieji dalykai:
  • Fotografija
  • Filmų kūrimas
  • Kompiuterinė muzika
  • Vokalo studija
  • Kūrybinis mąstymas
11 12 tiksli j moksl ugdymo plano ypatyb s
11-12 “tiksliųjų mokslų” ugdymo plano ypatybės
 • Studijų kryptis:
  • Elektros inžinerija;
  • Elektronikos inžinerija;
  • Statybos inžinerija;
  • Transporto inžinerija;
  • Energetika;
  • Medžiagų mokslas;
  • Pramonės inžinerija;
  • Mechanikos inžinerija;
  • Matavimų inžinerija
  • Geologija – iš fizinių mokslų studijos srities
  • Matematika;
  • Statistika;
  • Fizika;
  • Informatika;
  • Informatikos inžinerija – iš technologijų mokslų studijų srities
11 12 tiksli j moksl ugdymo plano ypatyb s1
11-12 “tiksliųjų mokslų” ugdymo plano ypatybės
 • Konkursinio balo sandara:
  • Matematika
  • Lietuvių k.
  • Užsienio k.
  • Fizika
  • Informacinės technologijos
 • Rekomenduojama rinktis:
  • Fizika – A
  • IT – B arba A
  • Lietuvių – A
  • Matematika – A
 • Moduliai:
  • Lietuvių kalbos modulį
  • Matematikos modulį
  • Fizikos modulį
 • Pasirenkamieji dalykai:
  • Braižyba
  • Grafoanalitinis lygčių ir nelygybių sprendimas
  • Sudėtingesnių uždavinių sprendimas
  • Fizikinių procesų modeliavimas
  • Kompiuterinė grafika
11 12 socialinio ugdymo plano ypatyb s
11-12 “socialinio” ugdymo plano ypatybės
 • Studijų kryptis:
  • Teologija;
  • Religijos mokslai;
  • Menotyra;
  • Istorija;
  • Archeologija;
  • Etnologija;
  • Filologija
  • Vadyba ir verslo administravimas;
  • Ekonomika;
  • Psichologija;
  • Kraštotvarka (papildomai būtina pasirinkti geografiją)
  • Geografija
  • Teisė;
  • Politikos mokslai;
  • Viešasis administravimas;
  • Socialinis darbas;
  • Edukologija;
  • Sociologija;
  • Komunikacija ir informacija;
  • Rekreacija ir turizmas (būtina papildomai pasirinkti geografiją);
11 12 socialinio ugdymo plano ypatyb s1
11-12 “socialinio” ugdymo plano ypatybės
 • Konkursinio balo sandara:
  • Matematika
  • Lietuvių k.
  • Užsienio k.
  • Istorija
  • Geografija (tik geografijai ir kraštotvarkai)
  • Informacinės techn. (metinis paž. tik į komunikaciją ir informaciją)
 • Rekomenduojama rinktis:
  • Lietuvių – A
  • Užsienio kalba – A
  • Matematika – A
  • Fizika – A
  • Istorija – A
  • Geografija – A arba B
 • Moduliai:
  • Lietuvių kalbos modulį
  • Matematikos modulį
  • Fizikos modulį
 • Pasirenkamieji dalykai:
  • Psichologija
  • Kūrybinis mąstymas
11 12 bendrojo ugdymo plano ypatyb s
11-12 “bendrojo” ugdymo plano ypatybės
 • Neorientuotas į universitetines studijas

Orientuotas į praktinę veiklą

11 12 tiksli j moksl ugdymo plano ypatyb s2
11-12 “tiksliųjų mokslų” ugdymo plano ypatybės
 • Rekomenduojama rinktis:
  • Visus dalykus - B
 • Moduliai:
  • Lietuvių kalbos modulį
 • Pasirenkamieji dalykai:
  • Taikomasis menas, amatai ir dizainas
  • Krepšinis
  • Stalo tenisas
  • Kūno rengyba
  • Psichologija
  • Kūrybinis mąstymas
  • Karjeros planavimas