v kauno juozo urb io kataliki ka vidurin mokykl a vidurinio ugdymo program a 20 12 201 4 m m n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VÅ¡Ä® KAUNO JUOZO URBÅ IO KATALIKIÅ KA VIDURINÄ– MOKYKL A Vidurinio ugdymo program a 20 12 -201 4 m.m. PowerPoint Presentation
Download Presentation
VÅ¡Ä® KAUNO JUOZO URBÅ IO KATALIKIÅ KA VIDURINÄ– MOKYKL A Vidurinio ugdymo program a 20 12 -201 4 m.m.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 75

VÅ¡Ä® KAUNO JUOZO URBÅ IO KATALIKIÅ KA VIDURINÄ– MOKYKL A Vidurinio ugdymo program a 20 12 -201 4 m.m. - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

VšĮ KAUNO JUOZO URBŠIO KATALIKIŠKA VIDURINĖ MOKYKL A Vidurinio ugdymo program a 20 12 -201 4 m.m. Vidurinio ugdymo turinys. U gdymo turinys planuojamas dvejiems metams (11-12 klasėms iš karto) visai vidurinio ugdymo programai. Galimi du skirtingi to paties dalyko kursai :.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VÅ¡Ä® KAUNO JUOZO URBÅ IO KATALIKIÅ KA VIDURINÄ– MOKYKL A Vidurinio ugdymo program a 20 12 -201 4 m.m.' - melyssa-garrett


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v kauno juozo urb io kataliki ka vidurin mokykl a vidurinio ugdymo program a 20 12 201 4 m m

VšĮ KAUNO JUOZO URBŠIO KATALIKIŠKAVIDURINĖ MOKYKLAVidurinio ugdymo programa2012-2014 m.m.

vidurinio ugdymo turinys
Vidurinio ugdymo turinys

Ugdymo turinys planuojamas

dvejiems metams(11-12 klasėms iš karto)

visai vidurinio ugdymo programai

galimi du skirtingi to paties dalyko kursai
Galimi du skirtingi to paties dalyko kursai:

 bendrasis B

 išplėstinis A

branduolys
Branduolys -
 • Privalomas;
 • Bendras visiems mokiniams;
 • Paskirtis – suteikti vidurinio išsilavinimo pagrindus
mokinio pasirinktas mokymosi turinys
Mokinio pasirinktas mokymosi turinys -
 • papildomi branduolio dalykai;
 • dalykų moduliai;
 • pasirenkamieji dalykai;
u sienio kalb k rybin grup

Užsienio kalbųkūrybinė grupė

Privaloma užsienio kalba

u sienio kalb k rybin grup1

Užsienio kalbųkūrybinė grupė

pasirenkamoji užsienio kalba

tiksli j moksl k rybin grup1

Tiksliųjų mokslų kūrybinė grupė

Informacinės technologijos

rekomenduojama pasitarti
Rekomenduojamapasitarti
 • su tėvais
 • su dalykų mokytojais
 • su klasės auklėtojais
 • su 9-12 kl. kuratore L.Stankevičiene
 • 400 kabinete Karjeros centras, konsultuoja psichologė K.Keturakytė.
 • 401 kabinete dėl profesijos ir konkursinių stojimo balų skaičiavimo informuoja matematikos mokytoja E.Zapustienė
 • 204 kabinete dėl CV ir motyvacinio laiško rašymo subtilybių konsultuoja lietuvių kalbos mokytoja V.Rimkienė
 • 200 kabinete dėl jaunojo kolegos programos,vadybos bei verslo informuoja ekonomikos mokytoja G.Banelienė
renkantis svarbu
Renkantis svarbu
 • Min. 9 dalykų
 • Max 13 dalykų
 • Min 28 val.
 • Max 32 val.
 • Kursų A ir B skaičius neribojamas, galima visus dalykus mokytis tik B kursu.
mobilios grup s
Mobilios grupės
 • MIN: 7 mokiniai
 • MAX:
  • Jeigu užsienio kalba – 20 mokinių;
  • Jeigu mokomasi išplėstiniu kursu – 25 mokiniai;
  • Priešingu atveju – 30 mokinių,
 • Galimybė mokytis savarankiškai.
galimyb keisti pasirinkim
Galimybė keisti pasirinkimą
 • Individualiuosius ugdymo planus galima koreguoti 3 kartus:

1) prasidėjus 11 klasės I pusmečiui (iki 09-10)

2) pasibaigus 11 klasės I pusmečiui (iki 02-01)

3) pasibaigus 11 klasės II pusmečiui (iki 09-01)

 • Galutinis keitimas 12 klasėje – rugsėjo 1 diena
 • Rašomas prašymas (bet kokiam keitimui).
galimyb keisti pasirinkim1
Galimybė keisti pasirinkimą
 • Iš aukštesnio kurso pereinant į žemesnį (iš A į B),

jeigu tenkina pažymys, įskaita nelaikoma

Pereiti iš A į B kursą galima tik turint teigiamą dalyko pusmečio vertinimą

 • Iš žemesnio kurso pereinant į aukštesnį (iš B į A) visada laikoma įskaita.
 • Vidurinio ugdymo programos metu pasirinkus naują mokomąjį dalyką, visada laikoma įskaita.
 • Atsisakyti dalyko galima tik turint teigiamą dalyko pusmečio vertinimą
individuali ugdymo plan pateikimas
Individualių ugdymo planų pateikimas
 • Individualiais ugdymo planus užpildyti kompiuteriu pagal pateiktą formą, kurią rasite internete (www.urbsys.kaunas.lm.lt)
 • Mokinio pasirinkimą parašu patvirtina mokinys ir mokinio tėvai (globėjai)
 • Mokinio konsultavimo faktą parašu patvirtina konsultantas (klasės auklėtojas, PIT vadovė, mokyklos psichologė, mokytojai, 9-12 kl. poskyrio vedėja, ar kt.)

Tvarkingai užpildytus individualius ugdymo planus (su parašais) pristatyti 9-12 kl. kuratorei L.Stankevičienei

iki 2012-05-15

slide64

10 klasių mokiniams daugiau išreikštas verslo, meninis ir

daugumai mokinių būdingas socialinis kryptingumas

11 12 humanitarinio kalbininko ugdymo plano ypatyb s
11-12 “humanitarinio-kalbininko” ugdymo plano ypatybės
 • Studijų kryptis:
  • Filosofija
  • Teologija;
  • Religijos mokslai;
  • Menotyra;
  • Istorija;
  • Archeologija;
  • Etnologija;
  • Kalbas;
  • Filologija - mokiniams ketinantiems rinktis filologijos studijas rekomenduojama tęsti antrosios užsienio kalbos mokymąsi (rusų arba vokiečių);
slide66

11-12 “humanitarinio-kalbininko” ugdymo plano ypatybės

 • Konkursinio balo sandara:
  • Lietuvių k.
  • Užsienio k.
  • Istorija
 • Rekomenduojama rinktis:
  • Lietuvių – A
  • Privalomoji (I-oji) užsienio kalba – A
  • Pasirenkamoji (II-oji) užsienio kalba – A arba B
  • Istorija - A
 • Moduliai:
  • Lietuvių kalbos modulį
  • Užsienio kalbų modulį
  • Istorijos modulį
 • Pasirenkamieji dalykai:
  • Kūrybinės dirbtuvės
  • ir pan.
11 12 humanitarinio menininko ugdymo plano ypatyb s
11-12 “humanitarinio-menininko” ugdymo plano ypatybės
 • Studijų kryptis:
  • Muzika
  • Dailė
  • Teatras
  • Audiovizualinis menas
  • Architektūra
slide68

11-12 “humanitarinio-menininko” ugdymo plano ypatybės

 • Konkursinio balo sandara:
  • Lietuvių k.
  • Užsienio k.
  • Istorija
 • Rekomenduojama rinktis:
  • Lietuvių – A
  • I-oji užsienio kalba – A
  • Dailė - A
  • Istorija - A
 • Moduliai:
  • Lietuvių kalbos modulį
  • Užsienio kalbų modulį
  • Istorijos modulį
 • Pasirenkamieji dalykai:
  • Fotografija
  • Filmų kūrimas
  • Kompiuterinė muzika
  • Vokalo studija
  • Kūrybinis mąstymas
11 12 tiksli j moksl ugdymo plano ypatyb s
11-12 “tiksliųjų mokslų” ugdymo plano ypatybės
 • Studijų kryptis:
  • Elektros inžinerija;
  • Elektronikos inžinerija;
  • Statybos inžinerija;
  • Transporto inžinerija;
  • Energetika;
  • Medžiagų mokslas;
  • Pramonės inžinerija;
  • Mechanikos inžinerija;
  • Matavimų inžinerija
  • Geologija – iš fizinių mokslų studijos srities
  • Matematika;
  • Statistika;
  • Fizika;
  • Informatika;
  • Informatikos inžinerija – iš technologijų mokslų studijų srities
11 12 tiksli j moksl ugdymo plano ypatyb s1
11-12 “tiksliųjų mokslų” ugdymo plano ypatybės
 • Konkursinio balo sandara:
  • Matematika
  • Lietuvių k.
  • Užsienio k.
  • Fizika
  • Informacinės technologijos
 • Rekomenduojama rinktis:
  • Fizika – A
  • IT – B arba A
  • Lietuvių – A
  • Matematika – A
 • Moduliai:
  • Lietuvių kalbos modulį
  • Matematikos modulį
  • Fizikos modulį
 • Pasirenkamieji dalykai:
  • Braižyba
  • Grafoanalitinis lygčių ir nelygybių sprendimas
  • Sudėtingesnių uždavinių sprendimas
  • Fizikinių procesų modeliavimas
  • Kompiuterinė grafika
11 12 socialinio ugdymo plano ypatyb s
11-12 “socialinio” ugdymo plano ypatybės
 • Studijų kryptis:
  • Teologija;
  • Religijos mokslai;
  • Menotyra;
  • Istorija;
  • Archeologija;
  • Etnologija;
  • Filologija
  • Vadyba ir verslo administravimas;
  • Ekonomika;
  • Psichologija;
  • Kraštotvarka (papildomai būtina pasirinkti geografiją)
  • Geografija
  • Teisė;
  • Politikos mokslai;
  • Viešasis administravimas;
  • Socialinis darbas;
  • Edukologija;
  • Sociologija;
  • Komunikacija ir informacija;
  • Rekreacija ir turizmas (būtina papildomai pasirinkti geografiją);
11 12 socialinio ugdymo plano ypatyb s1
11-12 “socialinio” ugdymo plano ypatybės
 • Konkursinio balo sandara:
  • Matematika
  • Lietuvių k.
  • Užsienio k.
  • Istorija
  • Geografija (tik geografijai ir kraštotvarkai)
  • Informacinės techn. (metinis paž. tik į komunikaciją ir informaciją)
 • Rekomenduojama rinktis:
  • Lietuvių – A
  • Užsienio kalba – A
  • Matematika – A
  • Fizika – A
  • Istorija – A
  • Geografija – A arba B
 • Moduliai:
  • Lietuvių kalbos modulį
  • Matematikos modulį
  • Fizikos modulį
 • Pasirenkamieji dalykai:
  • Psichologija
  • Kūrybinis mąstymas
11 12 bendrojo ugdymo plano ypatyb s
11-12 “bendrojo” ugdymo plano ypatybės
 • Neorientuotas į universitetines studijas

Orientuotas į praktinę veiklą

11 12 tiksli j moksl ugdymo plano ypatyb s2
11-12 “tiksliųjų mokslų” ugdymo plano ypatybės
 • Rekomenduojama rinktis:
  • Visus dalykus - B
 • Moduliai:
  • Lietuvių kalbos modulį
 • Pasirenkamieji dalykai:
  • Taikomasis menas, amatai ir dizainas
  • Krepšinis
  • Stalo tenisas
  • Kūno rengyba
  • Psichologija
  • Kūrybinis mąstymas
  • Karjeros planavimas