vojensk mapy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vojenské mapy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vojenské mapy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Vojenské mapy - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

Vojenské mapy. Konečný Michal H2IGE1. Úvod. Vydávané skoro výhradne pre účely armády Mapy spracováva Geografická služba AČR, konkrétne Vojenský geografický a hydrometeorologický úrad v Dobruške Vydavateľom máp je Generálny štáb armády ČR. 1. Vojenské mapovanie. Jozefské vojenské mapovanie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vojenské mapy' - brent-morrison


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vojensk mapy

Vojenské mapy

Konečný Michal H2IGE1

slide2
Úvod
 • Vydávané skoro výhradne pre účely armády
 • Mapy spracováva Geografická služba AČR, konkrétne Vojenský geografický a hydrometeorologický úrad v Dobruške
 • Vydavateľom máp je Generálny štáb armády ČR
1 vojensk mapovanie
1. Vojenské mapovanie
 • Jozefské vojenské mapovanie
 • 60. – 80. roky 18. storočia
 • Vychádzalo sa s Müllerových máp
 • Doplnené „od oka“ dôstojníkmi
 • Mierka 1:28800
mapy 1 vojensk ho mapovania
Mapy 1. vojenského mapovania
 • Mapové sekcie „brouillony“ (61,8x40,8 ; 209 km2)
 • Farby: modrá – voda

zelená – pastviny, lesy a pod.

červená – budovy a hlavné cesty

šedá – skaly

čierna - popis

 • Výškopis šrafovaním
 • Voľný stĺpec – názvy sídiel, počet obyv., koní, volov a p.
2 vojensk mapovanie
2. Vojenské mapovanie
 • Františkovo vojenské mapovanie
 • 1806 – 1869 v Rakúsko-Uhorsku
 • 1806 – 1811 vojenská triangulácia (Sv. Štefan, Gusterberg, Gellérthegy)
 • 1816 katastrálne mapovanie ( 1:2880)
 • 1819 – 1858 vojenské mapovanie
 • Metóda meračského stolu, krokovanie
mapy 2 vojensk ho mapovania
Mapy 2. vojenského mapovania
 • Štvorcové ML (527 mm) = 2 rak. míle = 15,17 km
 • Čechy – 267 sekcií; Morava a Slezsko – 146 sekcií
 • Mapy boli lavírované v 11 farbách
 • Mierka 1:28800
 • Výškopis – Lehmannove šrafy
 • Trigonometrická sieť s výškami
mapy 2 vojensk ho mapovania1
Mapy 2. vojenského mapovania
 • Špeciálna mapa Kráľovstva českého (36 ML, 1:144000, 1847 – 1860)
 • Špeciálna mapa Markrabstva moravského a časti Vojvodstva slezského (19 ML, 1:144000, 1844)
 • Generálna mapa Kráľovstva českého (1:288000, 1876)
 • Schedova generálna mapa (1:576000, 1856-1868)
 • Generálna mapa strednej Európy (1:300000, 1873-1876)
3 vojensk mapovanie
3. Vojenské mapovanie
 • Františkovo-jozefské vojenské mapovanie
 • Zachytiť Rakúsko-Uhorsko
 • 70. a 80. roky 19. storočia
 • Opiera sa o mapy stabilného katastru (1:25000)
 • Zlepšený výškopis
mapy 3 vojensk ho mapovania
Mapy 3. vojenského mapovania
 • Šrafy, vrstevnice a kóty
 • Z farebných originálnych topografických sekcií boli odvodené:

Špeciálne mapy v mierke 1:75000

Generálne mapy v mierke 1:200000

 • Aktuálne aj po rozpade monarchie v roku 1918, vätšinu originálov si prevzali nástupnícke štáty
s asnos
Súčasnosť
 • Ovplyvnená vstupom do NATO
 • Pre zaistenie interoperability a kompatibility sú všetky mapové diela spracovávane vo WGS-84
 • Mapové produkty VGHMÚ v Dobruške: pozemné, letecké, špeciálne a snímkové
pozemn mapy
Pozemné mapy
 • Topografická mapa (1:25000/50000/100000)
 • Mapa vojenských výcvikových priestorov (MVVP 25/50)
 • Jointoperationsgraphic 1:250000 ground (JOG 250G)
 • Mapa Českej republiky 1:250000 (MČR 250)
 • Mapa Worldserie 1404 1:500000 (MW 500)
leteck mapy
Letecké mapy
 • JointOperationsGraphic 1:250 000 Air (JOG 250A)
 • Transit Flying Chart (Low Level) (TFC(L)250)
 • LowFlyingChart CZE (LFC CZE 500)
 • Letecká orientačná mapa ČR (LOM ČR 500)
 • TacticalPilotageChart (TPC 500)
 • OperationNavigationChart (ONC1MIL)
peci lne mapy
Špeciálne mapy
 • Mapa geodetických údajov (MGÚ 50)
 • Mapa priechodnosti terénu (MPT 100)
 • Mapa vojenských výcvikových priestorov s nadstavbov TR1 a TR2 (MVVP 25TR1, MVVP 25TR2)
 • Ortofotomapa (FM 10)
 • Anaglyf
 • Družicová mapa (DM 50, DM 250)
 • OperationPlanningGraphic (OPG 250)
zdroje
Zdroje
 • http://gis.zcu.cz/studium/tka/Slides/vojenske_mapy.pdf
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/První_vojenské_mapování
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Druhé_vojenské_mapování
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Třetí_vojenské_mapování