c rkevn restituce v kraj ch obc ch a katastr ln ch zem ch r n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CÍRKEVNÍ RESTITUCE v krajích, obcích a katastrálních územích ČR PowerPoint Presentation
Download Presentation
CÍRKEVNÍ RESTITUCE v krajích, obcích a katastrálních územích ČR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11
brent-barnett

CÍRKEVNÍ RESTITUCE v krajích, obcích a katastrálních územích ČR - PowerPoint PPT Presentation

76 Views
Download Presentation
CÍRKEVNÍ RESTITUCE v krajích, obcích a katastrálních územích ČR
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CÍRKEVNÍ RESTITUCE v krajích, obcích a katastrálních územích ČR Podklad k parlamentní a veřejné debatě o vládním návrhu zákona o majetkovém narovnání s církvemi

 2. Grafické zobrazení Církevní restituce ČR dle krajů, okresů a katastrů Zdroj: www.euportal.parlamentnilisty.cz

 3. Grafické zobrazení Katastrální území, kde církve mohou požadovat vydání majetku Zdroj: www.euportal.parlamentnilisty.cz Katastrální území, kde církve vydání majetku dosud nepožadují

 4. Zdroj: www.euportal.parlamentnilisty.cz

 5. Zdroj: www.euportal.parlamentnilisty.cz

 6. Zdroj: www.euportal.parlamentnilisty.cz

 7. Zdroj: www.euportal.parlamentnilisty.cz

 8. Zdroj: www.euportal.parlamentnilisty.cz

 9. Tabulka výměr dle krajů Výsledná suma (212.888 ha) se liší od údaje 216 355 ha z důvodu nepřesností v dostupných podkladech. Zdroj: www.euportal.parlamentnilisty.cz

 10. Metodika zpracování - celková výše nároku • 261 957 ha Číslo obsažené ve vládním návrhu zákona (v důvodové zprávě), toto číslo zatím nebylo nijak zdůvodněno a vysvětleno • 216 355 ha Dosud vyčíslené nároky církví uvedené v příloze článku Parlamentních listů, publikovaného 14.6.2012 (www.euportal.parlamentnilisty.cz), číslo zahrnuje lokalizovaný i nelokalizovaný majetek • 159 814 ha Údaj použitý v grafickém zobrazení, je částí dosud vyčíslených nároků církví uvedených v příloze článku Parlamentních listů, číslo zahrnuje pouze lokalizovatelný majetek

 11. ZÁVĚR Z dosud zveřejněných seznamů vyplývá, že: • Majetkové restituční nároky církve přesto, že budou mít zásadní majetkový dopad, zatím nebyly dostatečně specifikovány a vyčísleny. • Podklady byly zpracovány beneficientem (církvemi), a to s odlišnou mírou odborné způsobilosti a s různou mírou chybovosti. • Nároky vůči státu by měly vycházet z objektivně sestavených a ověřených seznamů majetku, který má být vydán, předkladatel by měl postupovat s péčí dobrého hospodáře.