trainee program prima 2013 2014 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Trainee program PRIMA 2013 / 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Trainee program PRIMA 2013 / 2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Trainee program PRIMA 2013 / 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Trainee program PRIMA 2013 / 2014. Marie Mourková, Senior HR Business Partner. Co je Trainee program PRIMA?. nástroj kariérového rozvoje naší společnosti

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Trainee program PRIMA 2013 / 2014' - breck


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
trainee program prima 2013 2014

Trainee program PRIMA 2013 / 2014

Marie Mourková, Senior HR Business Partner

co je trainee program prima
Co je Trainee program PRIMA?

nástroj kariérového rozvoje naší společnosti

12 měsíční program určený vybraným absolventům vysokých škol, kteří v tomto období získávají znalosti a zkušenosti v oblasti: retailového nebo korporátního bankovnictví

od samého začátku zaměření na budoucí cílovou pozici

vlastní individuální vzdělávací plán, který zohledňuje dosavadní znalosti a zkušenosti vzhledem k budoucí cílové pozici

e-learningová a prezenční školení, stáže, „on the job“ tréninky

každému Trainee pomáhá jeho vlastní kouč

kromě školení pracuje Trainee na zadaných úkolech, projektech

po ukončení TP (12. měs.) Trainee získává cílovou pozici

podm nky pro vstup do trainee programu
Podmínky pro vstup do Trainee Programu

Trainee PRIMA:

- absolvent jakékoliv VŠ, který ukončil studium v letech 2011 až 2013

- výborná znalost AJ; němčina nebo italština výhodou

- praxe v bankovnictví výhodou

- výrazné analytické a nebo obchodní myšlení

- chuť učit se novým věcem

- proaktivita a samostatnost při řešení problémů

Proces výběru:

 • 1. kolo: dotazník,
 • 2. kolo: telefonické interview
 • 3. kolo: assessment centrum složené ze dvou půldenních bloků
 • 4. kolo: interview s manažerem
assessment centrum dopoledn st
Assessment Centrum – dopolední část
 • V průběhu dopoledne podstoupí všichni uchazeči, kteří již prošli prvním kolem výběru, sérií testů, která ověří jejich znalosti, schopnosti i určité osobnostní charakteristiky nutné pro danou pozici
 • Testy:
  • Test z anglického jazyka

: ověřuje stupeň pokročilosti úrovně znalostí AJ

: minimální požadovaná úroveň: Pokročilý

  • Test všeobecného a kulturního rozhledu

: ověřuje celkovou orientaci ve společnosti, politický a kulturní přehled, úroveň geografických znalostí, znalost historie, filosofie apod.

  • Test pozornosti

: ověřuje uchazečovu orientaci na detail a jeho schopnost reagovat v zátěžových situacích

  • Test logického myšlení se zaměřením na numerické schopnosti

: ověřuje inteligenci uchazeče a jeho schopnost a schopnost analyticky uvažovat

: ověřuje schopnost pracovat s abstraktním zadáním

: schopnost odlišit podstatné informace od nepodstatných apod.

  • Osobnostní test

: zjišťuje základní osobnostní profil kandidáta

 • Všechny testy jsou během obědové pauzy vyhodnoceny a do odpoledního kola poustoupí jen cca 30% nejlepších kandidátů, jejichž výsledky testů budou dostatečné ve všech sledovaných oblastech a jejichž profil bude nejlépe vyhovovat požadavkům dané pozice
assessment centrum odpoledn st
Assessment Centrum – odpolední část
 • Max. 10 kandidátů
 • Hodnotitelé:
    • manageři jednotlivých oddělení
    • HR business partneři
    • recruitment specialista
    • koordinátoři programu Trainees a bývalí a stávající Trainees
 • Skupinová situace > zjišťuje úroveň kompetencí kandidátů především v oblastech:
    • týmová spolupráce
    • orientace na zákazníka
    • orientace na výkon
    • energetizace
    • řízení rizika a další
 • Individuální situace > zjišťuje úroveň kompetencí kandidátů především v oblastech:
    • energetizace
    • orientace na zákazníka
    • orientace na změnu
    • řízení kvality
 • Motivační interview:
    • sebeprezentace účastníka
    • motivace k programu Trainee v naší společnosti
    • dosavadní úspěchy
 • Zkouška z anglického jazyka > ověřuje kandidátovu dostatečnou schopnost konverzovat v angličtině
pracovn pom r
Pracovní poměr
 • Pracovní smlouva: 40 hodinový pracovní týden; smlouva na dobu neurčitou
 • Základní mzda: zohledňuje předchozí pracovní zkušenosti a zahraniční stáže Trainee
 • Roční bonus: není nárok za rok, ve kterém Trainee Program začíná; pro další roky nárok vzniká
 • Benefity: ano; stejný nárok jako zaměstnanci (= caffeterie)
 • Incentivy: ne po dobu trvání programu
 • Místo výkonu práce: Praha + regiony
role v trainee programu
Role v trainee programu:
 • Garant: - Václav Vitha pro korporátní bankovnictví

- příslušný ředitel úseku pro retailové bankovnictví

 • Patron: - manažer
 • Kouč: - seniorní kolega
 • Vlastník: - Maurizio Ciailo, HR ředitel
 • Projektový manažer: - Marie Mourková, HR Business Partner

- Irena Weisgerberová, T&D Specialist + Trainee

garant v clav vitha editel seku v retail bankovnictv
Garant:Václav Vitha / ředitel úseku v retail. bankovnictví
 • Poskytuje pravidelnou zpětnou vazbu

a) HR jako vlastníkovi projektu (podle potřeby)

b) Traineemu (alespoňjednou ročně na konci Programu)

c) patronovi

 • Rozhoduje (další směr Trainee programu…)
 • Formálně zaštiťuje Program
patron mana er
Patron:manažer
 • Poskytuje pravidelnou zpětnou vazbu
  • garantovi (4 krát za rok)
  • Trainee (jednou za měsíc)
  • HR
 • Určuje „kolegu – kouče"
 • Dbá o profesní a osobní rozvoj Trainees & zařizuje stáže na příslušných odděleních
 • Rozvoj Trainees je jedním z jeho KPIs
 • Zadává závěrečnou práci / případovou studii a vyhodnocuje ji
kou kolega
Kouč: kolega
 • Stará se o profesní a osobní rozvoj Trainees: výcvik při práci, je s ním v každodenním kontaktu, vede ho k řešení obtížných úkolů
 • Poskytuje pravidelnou, ale neformální zpětnou vazbu

a) Trainee (téměř denně)

b) patronovi (jednou za měsíc)

 • Rozvoj Trainee je jedním z jeho KPIs
vlastn k maurizio ciaiolo hr editel
Vlastník: Maurizio Ciaiolo, HR ředitel
 • Formální autorita
 • Decision maker
 • Poskytuje zpětnou vazbu projektovému manažerovi
 • Kontroluje rozpočet (BC 1055)
projektov mana er marie mourkov hr business partner
Projektový manažer: Marie Mourková, HR Business Partner
 • Spolupracuje s patronem a s garantemna úspěšném průběhu Programu & umístění do cílových pozic
 • Organizačně zajišťuje Trainee Program
 • Zajišťuje hodnocení & odměňování Trainees
 • Zajišťuje zpětnou vazbu od Trainees a patronů
 • Propaguje Program v bance i mimo banku
len projektu irena weisgerberov specialista rozvoje vzd l v n
Člen projektu: Irena Weisgerberová, Specialista rozvoje & vzdělávání
 • Spolupracuje s garantem ohledně plánování vzdělávání
 • Zajišťuje organizačně celou vzdělávací část Trainee Programu (školení, kurzy, e-learningové kurzy apod.)
vzd l v n a rozvoj
Vzdělávání a rozvoj

Specifika pro různé oblasti

Vyhodnocení & Pozice

Start

garant

Závěrečná práce

kouč

12 měsíců

Školení & kurzy

patron

Stáže

14

trainee role
Trainee: role
 • Školí se / učí sea aktivně získáváznalostia dovednosti relevantní pro cílovou pozici
 • Spolupracuje s koučem / patronem / HR
 • Spolupodílí sena přípravě a organizačním zajištění veletrhů pracovních příležitostía osobně se na nich účastní

15

vzd l v n a rozvoj1
Vzdělávání a rozvoj
 • Celý 12 měsíců trvající Program je rozdělendo několika fází
 • Trainee Program se liší pro každou oblast (je zde společná část a odlišné části)
 • Trainee absolvuje všechna školení a e-learningové kurzy nutné pro jednotlivé pozice (mohou být rozšířeny na základě požadavků garanta/patrona)
 • V závislosti na cílové pozici absolvuje Traineeněkolik stážív oblastech, která jsou relevantní pro jeho cílovou pozici
 • Stáže jsou navrhovány patrony ve spolupráci s HRs přihlédnutím ke kapacitě příslušných oddělení
 • V poslední fázi (poslední měsíc Trainee Programu) bude práce Traineeho vyhodnocena; odevzdá závěrečnou práci/ případovou studii
 • Trainee získásvou cílovou pozici

17