rhwydwaith sgiliau allweddol ysgolion cymru gyfan apadgos n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rhwydwaith Sgiliau Allweddol Ysgolion Cymru Gyfan APADGOS PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rhwydwaith Sgiliau Allweddol Ysgolion Cymru Gyfan APADGOS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Rhwydwaith Sgiliau Allweddol Ysgolion Cymru Gyfan APADGOS - PowerPoint PPT Presentation


 • 189 Views
 • Uploaded on

Rhwydwaith Sgiliau Allweddol Ysgolion Cymru Gyfan APADGOS. “ The only way to improve outcomes is to improve instruction” Ffynhonnell: How the world’s best-performing school systems come out on top Mckinsey, Medi 2007. 19 TACHWEDD, 2008.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rhwydwaith Sgiliau Allweddol Ysgolion Cymru Gyfan APADGOS' - breanna-leach


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rhwydwaith sgiliau allweddol ysgolion cymru gyfan apadgos
Rhwydwaith Sgiliau Allweddol Ysgolion Cymru Gyfan APADGOS

“ The only way to improve outcomes is to improve instruction”

Ffynhonnell: How the world’s best-performing school systems come out on top

Mckinsey, Medi 2007

19 TACHWEDD, 2008

slide2
ESTYN – CYMWYSTERAU SGILIAU ALLWEDDOL YNG NGHYFNOD ALLWEDDOL PEDWAR (ysgolion nad ydynt yn cynnig Cymhwyster Bagloriaeth Cymru - CBC)

ARGYMHELLION

Ysgolion:

 • Datblygu strategaeth ysgol gyfan a chyfeiriad clir i ddatblygu sgiliau allweddol disgyblion;
 • Annog pob adran pwnc i ymwneud mwy â’r gwaith o ddatblygu sgiliau allweddol;
 • Rhoi digon o gymorth gweinyddol i athrawon i’w helpu i ymdopi â’r portffolios;
 • Hyrwyddo ymhlith disgyblion y manteision o ddatblygu sgiliau allweddol a chynllunio gwaith perthnasol yn gysylltiedig â sgiliau allweddol sy’n gweddu i’w hastudiaethau eraill.

Ffynhonnell: Estyn, Tachwedd 2008

slide3

ARGYMHELLION

Cyrff Dyfarnu:

 • Parhau i symleiddio’r gwaith wrth lunio, asesu a chymedroli portffolios sgiliau allweddol gan sicrhau hefyd eu bod yn parhau’n ddibynadwy.

Ffynhonnell: Estyn, Tachwedd 2008

argymhellion
ARGYMHELLION

Llywodraeth Cynulliad Cymru:

 • rhoi cyfarwyddyd ar sut y gallai gwaith disgyblion ar draws y cwricwlwm gael ei ddefnyddio’n fwy effeithiol fel tystiolaeth ar gyfer portffolios sgiliau allweddol.

Ffynhonnell: Estyn, Tachwedd 2008

pisa 2006 darllen y du
PISA 2006: DARLLEN – y DU
 • Cymedr OECD 491
 • Cymedr y DU 495
 • Cyfanswm nifer y gwledydd 57
 • Nifer y gwledydd ar lefel yn uwch 18
 • Nifer sydd sylweddol uwch na’r DU 12
 • Dim gwahaniaeth sylweddol o’i gymharu â’r DU 10
 • Nid yw’r ffigur ar gyfer y DU yn wahanol i’r ffigur cyfartalog ar gyfer OECD

Ffynhonnell, APADGOS, Medi 2008

pisa darllen cymru
Y DU 495

Yr Alban 499

Lloegr 496

Gogledd Iwerddon 495

Cymru 481

Roedd Cymru:

Gryn dipyn islaw’r ffigur cyfartalog ar gyfer OECD

‘Ar y gwaelod’ o blith gwledydd y DU

Yn ‘safle’ rhif 30 petaem yn rhannu gwledydd y DU a’u rhoi ar wahân yn y rhestr.

PISA: DARLLEN - CYMRU

Ffynhonnell, APADGOS, Medi 2008

pisa mathemateg
PISA: MATHEMATEG
 • Cymedr OECD 498
 • Cymedr y DU 494
 • Cyfanswm nifer y gwledydd 57
 • Nifer y gwledydd ar lefel yn uwch 23
 • Nifer sydd sylweddol yn uwch na’r DU 21
 • Dim gwahaniaeth sylweddol o’i gymharu â’r DU 6
 • Nid yw’r ffigur ar gyfer y DU yn wahanol i’r ffigur cyfartalog ar gyfer OECD

Ffynhonnell, APADGOS, Medi 2008

pisa mathemateg cymru
Y DU 498

Yr Alban 506

Lloegr 495

Gogledd Iwerddon 494

Cymru 484

Roedd Cymru:

Gryn dipyn islaw’r ffigur cyfartalog ar gyfer OECD

‘Ar y gwaelod’ o blith gwledydd y DU

Yn ‘safle’ rhif 34 petaem yn rhannu gwledydd y DU a’u rhoi ar wahân yn y rhestr.

PISA: MATHEMATEG - CYMRU

Ffynhonnell: APADGOS, Medi 2008

nodweddion perfformiad gorau
Nodweddion Perfformiad Gorau

Tair egwyddor sylfaenol:

 • Ni all ansawdd system addysg ragori ar ansawdd ei hathrawon
 • Yr unig ffordd o wella perfformiad yw gwella’r addysgu
 • Dim ond drwy roi yn eu lle ddulliau o sicrhau bod pob dysgwr yn elwa ar addysgu o safon uchel y gellir sicrhau deilliannau sydd o safon uchel i bawb.

Ffynhonnell: Mckinsey & Company , Medi 2007

‘How the world’s best-performing school system come out on top’

sail resymegol hanfodol
SAIL RESYMEGOL HANFODOL
 • Sicrhau bod pob dysgwr yn elwa
 • Eglurder
 • Rhagoriaeth – Llywodraeth y Cynulliad ac Estyn
 • Gwella perfformiad
 • Cysoni strategaeth genedlaethol
 • Alinio â’r canlynol: Cwricwlwm Diwygiedig, Cymhwyster Bagloriaeth Cymru (CBC) a Llwybrau Dysgu
 • Llythrennedd a Rhifedd
cymorth hanfodol
CYMORTH HANFODOL
 • Rhaglen Gymorth ar gyfer Sgiliau Hanfodol:
 • Rhai blaenoriaethau:
 • Hyfforddiant a digwyddiadau
 • Cyfarfodydd briffio/rhwydweithiau
 • Adnoddau
 • Arbenigedd addysgwyr
 • Arferion da (addysgu a dysgu)
 • Datblygiad Proffesiynol Parhaus
cysylltu ni
Cysylltu â ni:

Jeff Moses: Sgiliau Hanfodol – Ysgolion,

Yr Is-adran Gwella Dysgu a Datblygiad Proffesiynol, APADGOS

Email/e-bost: jeff.moses@wales.gsi.gov.uk

Tŷ'r Llyn, Clos Llyn Cwm,

Parc Anturiaeth Abertawe,

Abertawe SA6 8AH

Ffôn: 01792 765 927