Škole za Afriku - škole za život ! - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Škole za Afriku - škole za život ! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Škole za Afriku - škole za život !

play fullscreen
1 / 10
Škole za Afriku - škole za život !
181 Views
Download Presentation
yanni
Download Presentation

Škole za Afriku - škole za život !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Škole za Afriku - škole za život !

  2. VRIJEME TRAJANJA PROJEKTA

  3. DIONICI AKTIVNOSTI

  4. AKTIVNOSTI

  5. AKTIVNOSTI

  6. REZULTAT

  7. H V A L A !