slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Delavnica za poročanje za slovenske partnerje

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Delavnica za poročanje za slovenske partnerje - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

Delavnica za poročanje za slovenske partnerje izbrane na 4. javnem razpisu I Duša SODNIK Direktorat za regionalni razvoj in evropsko teritorialno sodelovanje Sektor za mednarodne zadeve in nacionalne organe. Namen delavnice.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Delavnica za poročanje za slovenske partnerje' - nieve


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Delavnica za poročanje za slovenske partnerje
 • izbrane na 4. javnem razpisu
 • I
 • Duša SODNIK
 • Direktorat za regionalni razvoj in evropsko teritorialno sodelovanje
 • Sektor za mednarodne zadeve in nacionalne organe
slide2
Namen delavnice
 • Predstaviti program INTERREG IVC v številkah
 • Prikazati zahteve pri poročanju za slovenske partnerje z vidika kontrole
 • Deliti izkušnje z vodenjem operacij in poročanjem med
 • upravičenci
 • Podrobneje seznaniti upravičence s ključnimi vidiki izvajanja operacij in podati koristne napotke
slide3
Rezultati 1. javnega razpisa (2008)
 • 1. prioriteta- INOVACIJE IN EKONOMIJA ZNANJA 2. prioriteta - OKOLJE IN PREPREČEVANJE TVEGANJ
 • Vsi projekti:
 • prejetih je bilo 492 vlog
 • odobrenih je bilo 41 projektov
 • Projekti s slovenskimi partnerji:
 • odobrenih 9 projektov, v katerih sodeluje 10 SLO partnerjev
 • skupna vrednost ESRR SLO partnerjev je 1.189.759 EUR
slide4
Rezultati 2. javnega razpisa (2009)
 • 1. prioriteta- INOVACIJE IN EKONOMIJA ZNANJA 2. prioriteta - OKOLJE IN PREPREČEVANJE TVEGANJ
 • Vsi projekti:
 • prejetih je bilo 481 vlog
 • odobrenih je bilo 74 projektov
 • Projekti s slovenskimi partnerji:
 • odobrenih 19 projektov, v katerih sodeluje 23 SLO partnerjev
 • skupna vrednost ESRR SLO partnerjev je 3.295.302 EUR
 • do sedaj je bil 1 slovenski partner zamenjan, 1 slovenski partner pa je na novo vstopil v odobreni projekt in zamenjal BG partnerja
slide5
Rezultati 3. javnega razpisa (2010)
 • Vsi projekti so samokapitalizacijski:
 • prejetih je bilo 29 vlog
 • odobrenih je bilo 7 projektov
 • Projekti s slovenskimi partnerji:
 • odobreni 3 projekti s 3 SLO partnerji
 • skupna vrednost ESRR vseh SLO partnerjev je 320.138 EUR
slide6
Rezultati 4. javnega razpisa (2011)
 • 1. prioriteta- INOVACIJE IN EKONOMIJA ZNANJA 2. prioriteta - OKOLJE IN PREPREČEVANJE TVEGANJ
 • Vsi projekti:
 • prejetih je bilo 355 vlog
 • odobrenih je bilo 82 projektov
 • Projekti s slovenskimi partnerji:
 • odobreno je bilo 25 projektov, v katerih sodeluje 16 SLO partnerjev
 • skupna vrednost ESRR vseh SLO partnerjev je 3,1 mio EUR
slide7
Uspešnost slovenskih prijaviteljev
 • Projekti s slovenskimi partnerji iz vseh 4 razpisov programa INTERREG IVC:
 • odobreno 65 projektov
 • sodeluje 51 SLO partnerjev
slide8
1. prioriteta- INOVACIJE IN EKONOMIJA ZNANJA št. odobrenih projektov

4. razpis

49 od 82 projektov (60%)- SLO 15

vsi razpisi

120 od 204 projektov (58,8%)

slide9
2. prioriteta - OKOLJE IN PREPREČEVANJE TVEGANJ št. odobrenih projektov

4. razpis

33od 82 projektov (40%)SLO 10

vsi razpisi

84od 204 projektov (41,2%)

slide10
Pravne podlage na ravni operacije
 • Pogodba o sofinanciranju ESRR med organom upravljanja in vodilnim partnerjem
 • Sporazum o partnerstvu med vodilnim partnerjem in projektnimi partnerji
 • Pogodba o državnem sofinanciranju med MGRT in slovenskim partnerjem (razen pri ministrstvih)
slide11
Sporazum o partnerstvu
 • Določa pravice in obveznosti projektnih partnerjev, ki zagotavljajo dobro finančno upravljanje operacije
 • Določa medsebojna razmerja med partnerji, kako izvajati operacijo:
  • Delitev finančnih sredstev med partnerji (po kategorijah izdatkov in delovnih sklopih)
  • Način delitve deljenih stroškov
  • Način poročanja do vodilnega partnerja itd.
  • Naloge vodilnega in projektnih partnerjev
  • Način reševanja sporov
slide12
Pomen sporazuma o partnerstvu
 • Je edini pogodbeni dokument, ki ga podpiše slovenski partner, če ni vodilni partner = osnovna pravna podlaga
 • Omogoča vodilnemu partnerju, da izpolni obveznosti do organa upravljanja
 • Orodje vodilnega partnerja, s katerim zaveže projektne partnerje, da bodo izvedli svoje obveznosti
 • Določa pravile igre (kdo, kaj, kdaj, kako) in zmanjšuje tveganja
 • Pripravi izhodišče za reševanje morebitnih težav:
  • nepravilnosti
  • vračila neupravičeno izplačanih zneskov
  • spori
slide13
Temeljne obveznosti partnerja
 • Da izvede aktivnosti indoseže neposredne učinkeskladno s potrjeno prijavnico in proračunom (delitev po kategorijah izdatkov in delovnih sklopih), kot določa Sporazum ter veljavna evropska in nacionalna zakonodaja
 • Da pravočasno poročaVP o izvedenih aktivnostih in mu posreduje vse informacije, ki bi jih zahteval STS
 • Da zagotavlja ustrezno revizijsko sled, vključno zvodenjem ločenih računovodskih evidenc
 • Da hrani dokumentacijoo izvedbi operacije najmanj do 31. 12. 2020 oziroma do 3 let po zadnjem izplačilu programu s strani EK
 • Da zagotavlja informacije o operaciji revizorjem in evalvatorjem
 • Da vodilnemu partnerju povrne neupravičeno izplačane zneske, ki se nanašajo na aktivnosti, za katere je bil zadolžen
slide14
Dinamika poročanja
 • polletje januar–junij(vsi plačani računi do konca junija)
 • -do 15. julija pošlje partner kontrolorju poročilo skladno z navodili
 • -do 15. septembra pošlje kontrolor partnerju izjavo o potrjenih izdatkih
 • -do 1. oktobra pošlje vodilni partner skupno poročilo na STS
 • 2. polletje julij–december(vsi plačani računi do konca decembra)
 • -do 15. januarja pošlje SI partner kontrolorju poročilo skladno z navodili
 • -do 15. marca pošlje kontrolor SI partnerju izjavo o potrjenih izdatkih
 • -do 1. aprila pošlje vodilni partner skupno poročilo na STS

POMEMBNO = kontrolorji pregledujejo poročila po vrstnem

redu prispetja! Manj kot je potrebnih dodatnih pojasnil in

dokumentov, prej so poročila pregledana!

slide15
Navodila in obrazec za poročanje
 • Navodila za poročanje:
 • kontrola izdatkov
 • osnovna pravila o upravičenosti izdatkov
 • področja posebne pozornosti
 • izpolnjevanje in oddaja poročila
 • Priloge:
 • obrazec za poročilo INTERREG IVC s časovnicami
 • dokazila po kategoriji izdatka
 • kontrolni seznam za arhiviranje – priporočilo
slide16
Terminologija

ERDF Subsidy Contract= pogodba o sofinanciranju ESRR

Partnership Agreement= sporazum o partnerstvu

Operacija= projekt, ki se sofinancira s sredstvi EU

Budget line= kategorija izdatkov

Component= delovni sklop

slide17
Nacionalna kontaktnatočka
 • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
slide18
Pooblaščeni nacionalni kontrolor
 • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Erika Mlakar
 • Polona Nograšek
 • Sektor za kontrolo – programi ETS, IPA in MFM
 • Dunajska 58
 • 1000 Ljubljana
 • E-pošta: [email protected]
ad