Den nationella ungdomspolitiken
Download
1 / 20

Den nationella ungdomspolitiken - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Den nationella ungdomspolitiken. 2-4-5= den nationella ungdomspolitiken. Den nationella ungdomspolitiken. 2 övergripande mål för ungdomspolitiken: alla ungdomar ska ha verklig tillgång till välfärd alla ungdomar ska ha verklig tillgång till inflytande. Ungdomspolitikens 4 perspektiv.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Den nationella ungdomspolitiken' - braith


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Den nationella ungdomspolitiken
Den nationella ungdomspolitiken

2 övergripande mål för ungdomspolitiken:

 • alla ungdomar ska ha verklig tillgång till välfärd

 • alla ungdomar ska ha verklig tillgång till inflytande


Ungdomspolitikens 4 perspektiv
Ungdomspolitikens 4perspektiv

Det finns viktiga aspekter av ungdomars levnadsvillkor som inte kan formuleras i mål. Inte desto mindre är de viktiga. I propositionen pekas fyra perspektiv ut och de ska utgöra en grund när verksamheter utarbetas och följs upp:

 • Unga är en resurs. Unga har unika kunskaper, erfarenheter och värderingar som bör tas till vara

 • Unga har rättigheter och de rättigheterna ska skyddas och främjas.

 • Ungas självständighet och oberoende ska stödjas

 • Unga är olika


Ungdomspolitik r sektors vergripande och ber r 5 omr den
Ungdomspolitik är sektorsövergripande och berör 5områden

 • Utbildning och lärande

 • Arbete och försörjning

 • Hälsa och utsatthet

 • Inflytande och representation

 • Kultur och fritid


Diskutera
Diskutera!

 • Varför en nationell och/eller kommunal ungdomspolitik?


Ungdomsstyrelsens roll
Ungdomsstyrelsens roll

 • Kunskapsburen myndighet

 • Göra skillnad i inflytande och välfärd

 • För våra målgrupper

 • Vi följer den nationella ungdomspolitiken

 • Vi arrangerar utbildningar

 • Vi fördelar och erbjuder stöd


Ung idag 2012
Ung idag 2012

 • 1.5 miljoner unga, 13-25 år

 • De flesta unga har det bra

 • Stora skillnader inom gruppen unga

 • Ungas ekonomiska situation oroar

 • Ungas ”dolda” livsvillkor i belysning


Tv nutidsbilder
Två nutidsbilder

 • De stora minoriteternas framväxt, mångfalden och en ökad polarisering

 • Demografin och konjunkturen utmanar


Ungas utanf rskap den stora utmaningen
Ungas utanförskap - den stora utmaningen

 • Etablering sker över lång tid

 • Organisering som stuprör

 • Unga har många problem

 • Unga vet inte vart de ska vända sig

 • Insatserna tar lång tid

 • Samma insatser upprepas


V gen till etablering
Vägen till etablering

 • Samverka och samorganisera

 • Satsa på idén om ”en dörr in”

 • Slopa 90-dagars regeln – korta avbrott

 • Praktik, prao och sommarjobb ger resultat

 • Utarbeta individuella handlingsplaner

 • Utbildning, utbildning, utbildning


Diskutera1
Diskutera!

 • Vilka utmaningar står ni inför regionalt och lokal?

 • Vilka möjligheter ser ni i ert ungdomspolitiska arbete lokalt och regionalt?


Vad r lupp
Vad är Lupp?

 • Enkätverktyg. Sedan 2001.

 • Årlig inbjudan

 • Uppfylla vissa kriterier:

  - Politisk förankring att genomföra Lupp

  - Vilja att utveckla ungdomspolitiken

  - Resurser att satsa på projektet

 • Kunskapsstöd från Ungdomsstyrelsen

 • Kommunen genomför enkät, analyserar, skriver rapport och utvecklar sin ungdomspolitik


Omr den i enk ten

fritid

skola

politik, samhälle och inflytande

trygghet

hälsa

arbete

framtid

Områdenienkäten


Tre lderskategorier tre enk ter
Tre ålderskategorier - tre enkäter

skolår 7-9

gymnasiet

19-25 år


Varf r lupp
Varför Lupp?

 • Verktyg för en effektiv, sektorsövergripande ungdomspolitik

 • Verktyg för att få kunskap om unga

 • Datainsamling till Ungdomsstyrelsen


Effektiv ungdomspolitik med lupp
Effektiv ungdomspolitik med Lupp

Politiskt beslut: unga prioriterade

Analys med Lupp

Politiska mål och handlingsprogram

Åtgärder för att nå målen

Uppföljningmed Lupp

Revidering av mål och handlingsprogram


Lupp 2012
Lupp 2012

 • 46 kommuner. Över hälften av landets kommuner har nu någon gång genomfört Lupp.


Mer information
Mer information

 • www.ungdomsstyrelsen.sead