l ros tenas roll i den regionala och nationella tillv xten n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lärosätenas roll i den regionala och nationella tillväxten PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lärosätenas roll i den regionala och nationella tillväxten

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Lärosätenas roll i den regionala och nationella tillväxten - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

Lärosätenas roll i den regionala och nationella tillväxten. Högskola och samhälle i samverkan Karlstad 4-6 maj 2011 Håkan Spjuth Verksamhetsledare, Grants and Innovation Office Karlstads universitet. Innovation ger tillväxt.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Lärosätenas roll i den regionala och nationella tillväxten


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
l ros tenas roll i den regionala och nationella tillv xten

Lärosätenas roll i den regionala och nationellatillväxten

Högskola och samhälle i samverkan

Karlstad 4-6 maj 2011

Håkan Spjuth

Verksamhetsledare, Grants and Innovation Office

Karlstads universitet

innovation ger tillv xt
Innovation ger tillväxt

– Innovation är lika nödvändigt för en framgångsrik, modern ekonomi som vatten är för liv.

EU:s forskningskommissionär Maire Geoghegan-Quinn, februari 2011

sverige b st i europa p innovation
Sverige bäst i Europa på innovation

EU-kommissionens rapport från februari 2011 ”Innovation Union Scoreboard”

Sverige är det mest innovativa landet i EU

Sveriges styrkor

Väl fungerande högre utbildning

Goda forskningsmiljöer

Sveriges svagheter

Låg andel investeringar i forskning och utveckling inom företagen

Men EU som område tappar mark – hur kan lärosäten bidra till att höja Europas konkurrenskraft?

tre satsningar vid karlstads universitet som utvecklar universitetet regionen och d rmed nationen

Tre satsningar vid Karlstads universitet som utvecklar universitetet, regionen och därmed nationen

oecd utv rdering
OECD utvärdering

Under 2006 deltog Karlstad universitet och regionen som helhet i en OECD utvärdering och den kan ses som startskottet på den strategiska utvecklingen och därmed konkreta utvecklingsaktiviteter.

Två tydliga rekommendationer var

 • Collaboration with otherhigher-edinstitutes, enterprisis and otheractors in the society in order to provide world-classeducation and research
 • How to better make use of the competencewithin the academy and how to improve the utilization of research, i.e be a important part of the swedishinnovationsystem
det moderna universitetet
Det moderna universitetet

Samhälle

Forskning som leder till tillämpning och innovation

Yrkesrelevant utbildning

Utbildning

Forskning

Akademisk forskning

Akademisk utbildning

Akademi

DR M.Wedgwood, Manchester Metropolitan University

utveckling av det moderna universitetet
Utveckling av det moderna universitetet

LEDNINGS-

PROCESS

NYTTIGGÖRANDE-

PROCESS

FORSKNING &

UTBILDNING

SAMVERKANS-

PROCESS

SAMHÄLLE OCH STRATEGISKA PARTNERS

Samhälle och strategiska partners

Samhälle och strategiska partners

slide8

Nyckelaktörsprogrammet

 • Åttaårigt program (juli-07 till juni-15) finansierat av Vinnova (Näringsdep)
 • Syfte och målsättning
  • Utveckla förmågan (attityder, kultur, kompetens, metoder, processer, strukturer) så att universitetet blir en än viktigare aktör i det svenska innovations-systemet
  • Fokus på ledningsutveckling
  • Nyttiggörande av forskning
  • Samarbete med andra aktörer i samhället (extra fokus på SME)
innovationskontoret fyrkl vern
Innovationskontoret Fyrklövern
 • Treårig (2009-2011) satsning från Utbildningsdepartementet med förhoppning/förväntan om förlängning
 • Innovationskontoret stimulerar och stödjer nyttiggörande av forskning (utveckling av processer, metoder, kompetens)
 • Särskilt fokus på tjänste-innovationer
 • Unikt interregionalt samarbete
avtal mellan region v rmland och karlstads universitet
Avtal mellan Region Värmland och Karlstads universitet

Region Värmland och universitetetinvesterar 100 mkr(10 mkrvar/år under 2010-2014)

Konkretaprojektsomfrämjarsamverkaninomregionen, men framförallt, etableringav 10 professurer

 • Produktionsteknik, Fakultet T&N samt Stål & Verkstad
 • Energieffektivisering, Fakultet T&N samt The Paper Province
 • Materialvetenskap, Fakultet T&N samt Stål & Verkstad
 • Energisystem, Fakultet T&N samtGlavaEnergicenter
 • Användardrivenförpackningsutveckling, Fakultet EKI (CTF) samt The Packaging Arena
 • Test avprogramvarusystem, Fakultet EKI samt Compare
 • Tjänstefieringinomverkstadsindustrin, Fakultet EKI (CTF) samt Stål & Verkstad
 • Utveckling och verifieringavmolntjänster (Cloud computing), Fakultet EKI samt Compare
 • Skolutveckling, FakultetEst&Fisamtutbildningsnämnder i Värmländskakommuner
 • Regional utveckling, Fakultet S&L samt Region Värmlandsamtallakluster
utveckling av det moderna universitetet1
Utveckling av det moderna universitetet

LEDNINGS-

PROCESS

Nyckelaktörsprogrammet, innovationskontoret samt avtalet med RV bidrar till den fortsatta utvecklingen av det moderna universitetet

Det moderna universitetet bidrar till den fortsatta utvecklingen av regionen och därmed nationen

NYTTIGGÖRANDE-

PROCESS

FORSKNING &

UTBILDNING

SAMVERKANS-

PROCESS

SAMHÄLLE OCH STRATEGISKA PARTNERS

Samhälle och strategiska partners

Samhälle och strategiska partners

h llbara och uth lliga satsningar
Hållbara och uthålliga satsningar

Samarbetspartners och nationella organ (myndigheter) måste vara uthålliga i sina satsningar

 • De satsningar som görs måste vara uthålliga över tid för att de skall ge någon effekt, nationellt och regionalt
 • Nationella initiativ/satsningar måste vara utformade så att de bidrar till långsiktig regional utveckling och därmed nationell utveckling

Lärosäten måste bygga hållbara strukturer och processer

 • Incitament och meriteringssystem (och andra stödsystem) som hanterar alla perspektiven (forskning-utbildning, akademi-samhälle)
 • Interna organisationer som kan balansera de akademiska och samhälliga perspektiven kopplat till både forskning och utbildning
incitamentsystem meriteringssystem
Incitamentsystem, meriteringssystem
 • Ännu inga större förändringar genomförda, men, förändringsarbetet har påbörjats:
 • Intern fördelningsmodell avseende forskningsanslag innehåller
  • publikationer
  • externa medel
  • ”in-kind” tid i forskningsprojekt
intern organisation som gr nsg ngare
Intern organisationsom “gränsgångare”
 • Forsknings- och innovationsrådgivning
 • - överblick utlysningar
 • stöd i ansöknings-processen
 • tidigt identifiera innovationsmöjligheteri forskningsprojekt
 • stöd i nyttiggörande-processen och brygga mot näringslivet

Grants and

Innovation Office

Strategiska och långsiktiga externa relationer

Regionalt

Nationellt

Internationellt

 • Alumni och fundraising
 • utveckla och underhålla relationer
 • - ansvar för metoder, processer och system
pure uppf ljning av oecd utv rdering under 2010
PURE, uppföljning av OECD utvärdering under 2010

In the area of Regional Innovation Strategies, wewitnessed a number of significantachievementsboth in terms of regional cluster organisations, and overall regional architecture to connect different strategicplayers, bothlocally and internationally.

The linksbetween regional clusters and the University havedevelopedsubstantially over the year.

In terms of the strategicrelationshipbetween region and Karlstad University, one of the mostimportantachievements over the last 12 months is the prospectiveappointments of professors partlyfinanced by the Region Värmland with closelinks with the clusters.

m tningar bland klusterf retagen
Mätningar bland klusterföretagen

Resultat från mätningar genomförda inom projektet SLIM(interregprojekt Värmland, Dalarna, Gävleborg)

Omgivadenäringslivsattityd till samverkan med universitetet, andelsomsamarbetar

 • 2008 : 78%
 • 2009 : 83%

Omgivadenäringslivsattityd till samverkan med universitetet, andelsomvillsamarbeta

 • 2008 : 94%
 • 2009 : 97%
ledar och medarbetarunders kningen 2009
Ledar- och medarbetarundersökningen 2009

Av de 70% som svarat anser:

 • 79 % att en fortsattsatsningpåmoderna universitetet ärviktigtförframtiden
 • 88 % attdetfinns en positivattityd till samverkanpå universitetet
 • 79 % attdetmoderna universitetet främjarsamverkan
 • 95 % attsamverkangerbättreforskning
 • 85 % attforskningenbörsträvaeftersamhällsnytta
 • 91 % attforskningenvidKarlstadsuniversitetbidrar till samhällsnytta
slide20
MEN

dethandlaromlångsiktiga

KULTUR & ATTITYDFÖRÄNDRINGAR

bådeinom och utanförakademin