r tt bok eller r tt bibliotek en f rstudie av den nationella fj rrl neverksamheten n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rätt bok eller rätt bibliotek? En förstudie av den nationella fjärrlåneverksamheten. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rätt bok eller rätt bibliotek? En förstudie av den nationella fjärrlåneverksamheten.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Rätt bok eller rätt bibliotek? En förstudie av den nationella fjärrlåneverksamheten. - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Rätt bok eller rätt bibliotek? En förstudie av den nationella fjärrlåneverksamheten. Låntagaren i den globala byn : nationell konferens om fjärrlån och referensarbete. Stockholm den 27 april, 2009. Förstudiens uppdrag.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rätt bok eller rätt bibliotek? En förstudie av den nationella fjärrlåneverksamheten.' - gerard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
r tt bok eller r tt bibliotek en f rstudie av den nationella fj rrl neverksamheten

Rätt bok eller rätt bibliotek?En förstudie av den nationella fjärrlåneverksamheten.

Låntagaren i den globala byn : nationell konferens om fjärrlån och referensarbete.

Stockholm den 27 april, 2009.

f rstudiens uppdrag
Förstudiens uppdrag
 • Problematisera nuvarande principer för fjärrlåneverksamheten, utifrån slutanvändarens perspektiv.
 • Problematisera nuvarande statliga stödet till fjärrlåneverksamheten, utifrån slutanvändarens perspektiv.
 • Internationella utblickar.
slutanv ndarens perspektiv
Slutanvändarens perspektiv
 • Individen styrs av ett informationsbehov, inte av ett biblioteksbehov.
 • Individen är skicklig och relativt självständig i sin informationssökning.
 • Individen vill snabbt få tillgång till den information hon behöver.
f rstudiens fokusomr den
Förstudiens fokusområden
 • Syfte, definition och rekommendationer
 • Uppdrag, ansvar och utförandestruktur
 • Behov och volymer
 • Finansiering och kostnader
 • Teknisk infrastruktur
 • Fysiska transporter och elektronisk leverans
 • Statistik
syftet med fj rrl nen
Syftet med fjärrlånen

Alla medborgare ska ha samma tillgång till information.

Därför ska biblioteken ha möjlighet att låna material av varandra.

definition och rekommendationer
Definition och rekommendationer
 • Definition

Ett fjärrlån är ett lån mellan två bibliotek som inte har samma huvudman. Som fjärrlån räknas det också när ett bibliotek lånar ut sitt material till andra mottagare än bibliotek, exempelvis företag, institutioner och privatpersoner.

 • Rekommendationer

Ett fjärrlån bör ses som ett inköpsförslag och ska behandlas snabbt. Biblioteket avgör vad som får lånas ut och inlånande bibliotek ansvarar för förkommet material. Biblioteken ska föra statistik över fjärrlån.

uppdrag ansvar och utf randestruktur
Uppdrag, ansvar och utförandestruktur
 • Bibliotekslagen
 • Kulturutredningen
 • Regionaliseringen av samhällsorganisationen
 • Ansvarsfördelningen mellan biblioteken
behov och volymer
Behov och volymer
 • Vad består de stora volymerna fjärrlån av?
 • Hur kan biblioteken lokalt, regionalt och nationellt svara mot stora fjärrlånebehov av visst material?
 • Finns det alternativ till fjärrlån?
finansiering och kostnader
Finansiering och kostnader
 • Statens nuvarande ekonomiska stöd

- nettolånsersättning till forskningsbibliotek.

- lånecentraler och länsbibliotek.

- upphandlingskostnader.

Hur kan det statliga stödet optimeras - utifrån slutanvändarens perspektiv?

teknisk infrastruktur
Teknisk infrastruktur
 • En nationell bibliotekskatalog

- användarstyrda system.

- kontroll av enskilda slutanvändare.

- fler slutanvändartjänster.

 • Vad vill biblioteken uppnå med en nationell bibliotekskatalog? Hur vill man uppfattas av slutanvändaren?
transporter och leverans
Transporter och leverans
 • Fysiska transporter

- fler transporter ger högre kostnader, ökad miljöpåverkan och fler otillgängliga medier.

 • Elektronisk leverans

- avtalens utformning.

- utskriftskostnader och licenskostnader.

statistik
Statistik
 • Samordnad fjärrlånestatistik

- synliggör alla biblioteksaktörer.

- synliggör både fysiska och elektroniska fjärrlån.

 • Definitionen av fjärrlån

- Lån till slutanvändare/fjärrlån till slutanvändare?

internationella utblickar
Internationellautblickar
 • Fokus på slutanvändarens behov.
 • Fler samarbeten mellan olika bibliotekstyper.
 • Nationella bibliotekskataloger med användarstyrda system.
 • Fjärrlån = en del av det grundläggande uppdraget.
 • Nya slutanvändartjänster.
 • Fjärrutlånen ökar i många länder.
fr gor som beh ver svar
Frågor som behöver svar
 • Rätt bok eller rätt bibliotek?
 • Vilka principer är viktiga att behålla? Vilka behöver förändras? Varför?
 • Vilka hinder finns för att förändra principer? Hur ska biblioteken hantera dessa hinder?
 • Ett regelsystem som hanterar bibliotekets lokala och nationella uppdrag?
 • Kostnadsdrivare och optimering av statens stöd?
slide15
AnnJo Konsulteri

annette@annjo.se

070-433 57 72