Download
kernenergie kernafval n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kernenergie Kernafval PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kernenergie Kernafval

Kernenergie Kernafval

218 Views Download Presentation
Download Presentation

Kernenergie Kernafval

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KernenergieKernafval Celine – Angela – Adela – Sjoukje7 maart 2013

 2. Wat is kernenergie? Kernenergie wordt opgewekt in kerncentrales met behulp van Uranium. Hierbij gebruiken ze de isotoop U-235. Er wordt een neutron op de kern van dit isotoop geschoten, die uiteenvalt in 2 delen. Er gaat massa verloren, deze massa wordt omgezet in energie. Kernenergie ontstaat dus uit het omzetten van kernmassa naar kernenergie.

 3. KernsplijtingArtikel 1

 4. Voordelen kernenergieArtikel 3 • schonere energie • zuinige energie – weinig grondstoffen voor nodig • goedkope energie • meer onafhankelijkheid

 5. Nadelen kernenergieArtikel 3 o veiligheid o kernafval ogezondheid

 6. Jan Leen KloostermanPGO 4, link 3, 4 en 5 Wetenschapper aan de Technische Universiteit Doel van zijn onderzoeken: kernenergie veiliger en duurzamer maken Doet onder zoek naar de zogenaamde generatie 4 en generatie 3 reactoren VHTR: Very High Temperature Reactor MSR: Molten Salt Reactor Gebruikt Thorium in plaats van Uranium

 7. Soorten kernafvalArtikel 6, externe link 1 O Categorie A: Laag- of middelactief afval met korte halveringstijd bestaat vooral uit gebruikte materialen of producten O Categorie B: Laag- of middelactief afval met lange halveringstijd voornamelijk afkomstig van de installaties die brandstof aanmaken voor kerncentrales en van de opwerkingsfabrieken voor bestraalde brandstof. O Categorie C: Hoog en zeer hoogactief afval afkomstig van de opwerking van verbruikte kernbrandstoffen of de verbruikte kernbrandstoffen zelf als ze niet worden opgewerkt.

 8. De IAEA • internationalatomic energy agency • De IAEA is van groot belang voor het verwerken en opslaan van kernafval De IAEA zorgt o.a. voor • internationale richtlijnen • internationale samenwerking • veiligheid • onderzoek

 9. Mogelijke oplossingen kernafvalArtikel 9 – 10 - 11 • Kernafval zit vol nuttige grondstoffen die we kunnen hergebruiken, dus eigenlijk is het helemaal geen afval, hiermee zou je zelfs kunnen verdienen aan kernafval • Partitie en Transmutatie (P&T): dit is een techniek waarmee in de toekomst de levensduur van kernafval kan worden verkort • Je zou kernafval ook kunnen opslaan diep in de aarde zelf, bijvoorbeeld in troggen zoals de Tonga-Trog. • Geen van deze methodes is echter nog goed genoeg onderzocht om in de komende jaren gebruikt te kunnen worden. Alle methodes vereisen nog jaren van onderzoek en metingen voordat ze in de praktijk gebracht kunnen worden.

 10. Opslag van kernafvalArtikel 14, 15, externe link 2 • Jaarlijks produceert Nederland zo’n 1000 kubieke meter radioactief afval, waarvan 1,5 kubieke meter hoogradioactief afval • Er is nog nergens ter wereld een ondergrondse bergingsplaats voor warmte-producerend afval in bedrijf. • Daarom wordt hoogradioactief afval nu alleen nog tijdelijk opgeborgen, maar op deze plaatsen kan het niet eeuwig blijven liggen • Tijdelijke opslag gebeurt in Nederland door COVRA, in Vlissingen • COVRA: Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval • Deze opslag is bovengronds • Hier wordt al het kernafval van Nederland opgeslagen

 11. Opslag kernafval COVRA

 12. Opslag kernafval in de toekomstArtikel 15 Eisen voor de opslag van kernafval in de toekomst (ondergonds) o bodem moet een lage permeabiliteit hebben, zowel voor straling als voor water o de grondlaag moet dik en diep genoeg zijn o de bodem moet stabiel zijn en blijven o het afval moet terugneembaarzijn Grondlagen die het meest geschikt zijn o zout o broomzout o graniet o klei (van Boom)

 13. Probleemstelling Nederland produceert per jaar 1000 kubieke meter radioactief afval, maar er is nog steeds geen definitieve opslagplaats voor dit afval. Momenteel wordt het afval bovengronds opgeslagen bij COVRA, maar hier kan het afval niet voor altijd blijven liggen.

 14. Hypothese De grondlagen die in Nederland het meest geschikt zijn voor de opslag van radioactief materiaal zijn, zout en klei. (in de Nederlandse bodem zit geen graniet), de beste plek zal dus waarschijnlijk op een plaats liggen waar deze grondlagen aanwezig zijn en diep en dik genoeg zijn. Ook zal de meest geschikte plaats waarschijnlijk in een dunbevolkt gebied liggen, in verband met de maatschappelijke tegenstand.

 15. Schema Kernenergie 2: mogelijke kernreacties in bliksem (niet interessant genoeg) Bestaan er ook natuurlijke kernreacties? kernafval Voor- en nadelen van kernenergie 1: wat zijn kernreacties en wat is kernenergie Wat is kernenergie nou precies 3: Komen er nog meer kerncentrales in Nederland? Wordt er nog onderzoek gedaan naar veiligere kerncentrales? 5 en 6 4: Jan Leen Kloosterman Moet er nog een tweede kerncentrale komen in Nederland? Niet interessant genoeg

 16. Kernafval 7: Risico’s van kernafval Wat zijn de risico’s 9: Kernstraling sterker dan verwacht Is er een organisatie die zich hiermee bezighoudt? 8: De IAEA

 17. Mogelijke oplossingen voor kernafval 10: Waardevolle stoffen in kernafval 11: Partitie en Transmutatie 12: Kernafval opslaan in troggen 13: Problemen opslag kernafval Hoe wordt kernafval opgeslagen? 14: Opslag kernafval zoutkoepels 15: Opslag kernafval in Nederland

 18. Deze oplossingen hebben nog jaren van onderzoek nodig voordat ze in de praktijk gebracht kunnen worden. Daarom hebben we ze niet gebruikt voor onze onderzoeksvraag. Deze artikelen leiden tot onze onderzoeksvraag: Wat is de meest geschikte plek in Nederland, voor de definitieve opslag van het radioactieve afval dat in Nederland geproduceerd wordt?

 19. Bronvermelding Artikel 1: Kernenergie en kernreacties – Gemeenschappelijke kernenergie centrale Nederland) – Datum is onbekend – Site Artikel 2: Onverklaarbare bliksemneutronen waargenomen – door Gerben, in Visionair – 27 maart 2012 – Site Artikel 3: Voor- en nadelen kernenergie – infonu.nl – 3 september 2010 - Site Artikel 4: Groene energie: helemaal 21e eeuw – Chris Panger – Intermediar 22 – 3 juni 2011 – Site Artikel 5: Nederlandse atoomstromen – Gieljan de Vries – Dinsdag 15 februari 2005 – Site Artikel 6: Plannen voor nieuwe kerncentrales – Rijksoverheid – Site Artikel 7: Kernafval: is een probleem voor de toekomst ook een probleem voor nu? – Gastauteur – 25 december 2011 – Visionair – Site Artikel 8: Keeping it safe: Radioactive Waste Management - De IAEA – 22 augustus 2012 – Site Artikel 9: Gekraakte kristallen, schade straling valt forser uit - Wetenschap 24 – Site (vertaald artikel - auteurs: Gerda Bosman, Ian Farnan, Herman Cho en Wiljam J. Weber - ‘Quantification of actinide alpha-radiation damage in minerals and ceramics’ – Nature - 11 januari2007 Artikel 10: Radioactief afval? Hoezo 'afval'?. Dat spul zit vol waardevolle grondstoffen! - De groenerekenkamer - Kirk Sorensen - 6 december 2010 - SiteArtikel 11: Partitie en Transmutatie - Wetenschap 24 - 24 februari 2011 - Paula du Pont link –Site Artikel 12: De beste oplossing voor kernafval: in de Tonga-Trog? - Groene rekenkamer - Hans E. Müller – Site Artikel 13: Kernafval kwijt - Herman Damveld Door: http://www.technischweekblad.nl – 3 november 2012 - Site Artikel 14: Zoutkoepels noord Nederland mogelijk weer in beeld voor opslag kernafval – Duurzaamnieuws - 27 janurari2013 – Site Artikel 15: Waar moet ons kernafval naartoe? – Marlies ten Voorde – 5 september 2011 – Site Externe link 1: Site Externe link 2: Site Externe link 3: Site Externe link 4: Site Externe link 5: Site