kernenergie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kernenergie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kernenergie

play fullscreen
1 / 17

Kernenergie

279 Views Download Presentation
Download Presentation

Kernenergie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kernenergie Kerncentrale en atoombom

 2. Bindingsenergie van kernen • De energie, die je wint door de kern samen te stellen uit z’n kerndeeltjes = de energie die je nodig hebt om de kern op te delen in z’n kerndeeltjes • Voorbeeld: He-4 Eb = (2.mp + 2.mn - mHe-kern).c2 = (2.mH + 2.mn - mHe).c2 = 2.(1,007825 + 1,008665).u.c2 - 4,002603.u.c2 = 0,030377.u.c2 = 0,03.931 MeV = 28 MeV

 3. Bindingsenergie per kerndeeltje Fusie Splijting

 4. Kernsplijting en kernfusie • Bij zware kernen (zwaarder dan Fe-56) levert splijting energie op: je verliest minder energie bij het opdelen van de zware kern in z’n kerndeeltjes dan je wint bij het samenstellen van de splijtingsproducten uit deze kerndeeltjes (zie grafiek). • Bij lichte kernen is het juist andersom en levert fusie dus energie op.

 5. Kernsplijting

 6. Kettingreactie met neutronen

 7. Kerncentrale

 8. Inhoud van reactorvat • Uraniumstaven: nodig voor de splijting • Cadmiumstaven (regelstaven): voorkomen de kettingreactie door zoveel neutronen te absorberen dat per splijting slechts 1 neutron voor de volgende splijting overblijft • Grafietstaven (moderator): remmen te snelle neutronen (die niet splijten) af • Koelvloeistof: voert de vrijgekomen energie af

 9. Atoombom Bij de ontploffing komen twee subkritische massa’s samen tot een geheel, dat groot genoeg is om neutronen niet te laten ontsnappen zodat een kettingreactie op gang komt

 10. Kernfusie

 11. Voorwaarden voor kernfusie • Omdat kernen elkaar afstoten kunnen ze alleen voldoende dicht bij elkaar komen als ze voldoende snelheid hebben • Een zeer heet plasma nodig (108 K) • Lukt alleen in sterren en in een H-bom • Kerncentrale voor fusie werkt nog niet (zou de oplossing voor de energieproblemen zijn: water genoeg en fusie is schoon)

 12. In sterren (de zon) 1) In de kern (15 miljoen Kelvin): fusie van H tot He 2) Na 10 miljard jaar is het H op en fuseert He tot C bij nog hogere temperatuur 3) Zon wordt steeds heter en ontploft (stoot buitenste gaslagen af) 4) Witte dwerg blijft over

 13. Waterstofbom Atoombom zorgt voor voldoende hoge temperatuur om fusie mogelijk te maken

 14. Edward Teller: maker van de H-bom

 15. Atmosferische testen Eniwetok 1953

 16. Kernfusiereactor: de tokamak Sterke spiraal- vormige magneet- velden houden het hete plasma van de wanden

 17. JET (Joint European Torus) in Engeland