slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kernafval PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 19

Kernafval

206 Views Download Presentation
Download Presentation

Kernafval

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kernafval

 2. Inhoud • Kernafval • Energie, radioactieve straling • Duurzaamheid • Kernafval groeit • Kernafval recyclen • Voor - en nadelen van radioactief afval • Gevolgen radioactief afval • Milieu • Nucleaire geneeskunde • Nucleaire wapens

 3. Probleemstelling De straling en het afval dat bij het produceren van kernenergie vrijkomt is nog altijd een probleem. Kun je met deze straling ook goede dingen doen in onze maatschappij. Zijn er oplossingen om kernafval te verminderen of om het helemaal te laten verdwijnen? De antwoorden op deze vragen hopen we in de loop van ons onderzoek/presentatie te vinden.

 4. Kernafval Kernafval geeft ondanks de nieuwe methodes om kernafval te recyclen nog steeds problemen. • Toekomst meer energie opwekken in kerncentrales, tegen opwarming aarde • Voorraden uranium raken uitgeput na elke decennia’s al we door gaan met het bouwen van meer kerncentrales. • Hoogradioactief afval moet bovendien >10.000 jr worden opgeslagen • Het originele uraniumerts zit waarschijnlijk nog steeds in dat afval • De toepassing van een nieuwe cyclus maakt het mogelijk de uraniumerts om te zetten in energie Het wordt dus hoogtijd dat ze de ontwikkeling voltooien van een systeem van snelle reactoren die draaien op metallische brandstof die met pyrometallurgische methode wordt opgewekt. Want er is geen ontkomen aan: als we op de lange termijn aan de energiebehoefte willen blijven voldoen, zonder het milieu te schaden, is kernenergie voorlopig de enige optie. * Pyrometallurgische verwerking: nucleair afval word bij hoge temperaturen gerecycled tot brandstof.

 5. Schone energie, Radioactief afval Wat te doen met al dat radioactief afval? • Bij het splijten van bepaalde stoffen, kernsplijting, ontstaat er veel energie • Zonder verbranding, roetdeeltjes en co2 • Radioactief stukje afval is gevaarlijk • Opslag radioactief afval Tot nu toe zijn er geen oplossingen gevonden om helemaal af te komen van kernafval maar tegenwoordig wordt het opgeslagen in tonnen diep in de grond. Voordelen van kernernergie zijn ten eerste het isschone energie ten tweede zuinige energie ten derde goedkope energie, en tenslotte is het onafhankelijk. http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20090710_energie02

 6. Duurzaamheid Bij het verbranden van bomen komt de zonne-energie vrij die in de boom is opgeslagen. Is deze vorm van indirecte of opgeslagen zonne-energie nou wel of niet duurzaam? Zonne-energie is de meest waardevolle hernieuwbare energiebron Zonne-energie is de basis voor getijden- en wind- energie. Er is geen echte oplossing maar zolang de zonne-energie ook voor wind- en getijden- energie wordt gebruikt zal het ook geen echt probleem vormen. Het enigste probleem is de hoeveelheid energie die opgewekt word.

 7. Productie stagneert Het centrale probleem is het verdwijnen en verouderen van bestaande reactoren en het vinden van een nieuwe manier om energie op te wekken. • - Slechte ervaring • - Kosten te hoog • - Veel protest • - Weghalen van reactoren • - Korte gebruikstijd van reactoren. De oplossing is dus heel simpel. De grote landen willen overstappen op panelen en zonne- en wind- energie. Helaas is deze energie niet constant maar je zou deze energie eventueel kunnen opslaan.

 8. Kernafval recyclen Is het verstandig om de gerecyclede kernbrandstof te gebruiken om energie op te wekken? • Oplossing kernafval > recyclen • Ontwikkeling kweekreactor(iseen kernreactor die in een kerncentrale gebruikt kan worden om uit kernbrandstof kernenergie te produceren, en via een speciaal reactorproces behalve warmte ook nieuw splijtmateriaal maakt.) • Plutonium/uranium eruit • Nucleair terrorisme • China snel overstappen, co2 probleem De voordelen voor het recyclen van radioactief afval zijn groter dan de werkelijke nadelen. Kerncentrales waar deze kweekreactoren staan zijn zo goed bewaakt dat het haast onmogelijk is om er iets slechts mee te doen, tenzij het land er opdracht voor geeft. Dat zou een ramp zijn. Het grootste voordeel is dat je in een keer veel energie opwekt.

 9. Voor- en nadelen van radioactief afval Wegen de voordelen van kernenergie op tegen de nadelen? • Gevaren • Kernexplosie • Zuinig, schoon, goedkoop, onafhankelijk • Milieuvriendelijke, door gemiddelde burger gestimuleerd, moeten gemoderniseerd worden • Kernenergie niet DE oplossing als alternatief voor energiebronnen Omdat er nog steeds geen oplossing is gevonden om met fossiele brandstoffen energie op te wekken zonder dat dit schadelijk is voor het milieu preferen onderzoekers kernenergie. Dat komt omdat kernenergie schoon, zuinig, goedkoop en onafhankelijk is.

 10. Gevolgen radioactief afval Wat zijn de gevolgen van radioactieve straling? En zijn die gevaarlijk? • Straling kun je niet zien, voelen, ruiken • Speciale apparaten • Doses • Beschadeging DNA • Ziekte De gevolgen van radioactieve straling kan ziekte zijn als: kanker, brandwonden, misselijkheid. Het lichaam kan zichzelf hier evt. tegen beschermen. De gevolgen kunnen gevaarlijk zijn, je kunt er namelijk aan dood gaan.

 11. Kernenergie & het Milieu. Steeds meer politici zien het nut van kerncentrales in maar zolang er tegenstanders zijn zal de bouw van nieuwe kerncentrales niet doorgaan door de samenstelling van het kabinet. • - Politieke steun • - Steeds milieuvriendelijkere kerncentrales. • - Minder schade voor mens & milieu. • - Meer voordelen t.o.v. nadelen. • - Kans op vervuiling en straling verminderd. De oplossing ligt geheel bij de tegen- en voor- standers zij moer het met elkaar eens worden en compromissen sluiten over het bouwen van kerncentrales. Er zijn geen compleet veilige kerncentrales maar er zit altijd wel een risico aan een groot project. In dit geval zitten er het minimaal aantal risico’s aan dus zou het eigenlijk gerealiseerd worden. Dit hangt dus echter van de politici af.

 12. Nucleaire geneeskunde Wat zijn de voor- en nadelen van nucleaire geneeskunde? • Gebruikt radioactief materiaal • Functioneren organen • Veel geld • Niet gevaarlijk voor menselijk lichaam • Risico’s in tegenstelling tot röntgen zijn laag Onderzoekers zijn dus tot de conclusie gekomen dat nucleaire geneeskunde werkt. Het heeft een positieve werking omdat ze meteen kunnen vaststellen wat het probleem is. Dit kan dan ook zo snel mogelijk behandeld worden. Het risico is alleen dat er een radioactieve besmetting kan plaatsvinden.

 13. Kernwapens. De gevaren van het gebruiken van kernbommen en andere kernwapens door hun bijwerkingen zoals radio actief afval en gevaarlijke stralingen. Ook bedreigen kernwapens de veiligheid en rust tussen landen zoals we al bij Noord-Korea zagen. De andere landen voelen zich bedreigd omdat ze over een gevaarlijk wapen beschikken, dit kan leiden tot oorlog. • - Afschaffing • - Spanningen tussen landen • - Vernietiging niet zonder risico. • - Duidelijke afspraken tussen landen • - Politieke maatregelen • - Proliferatie Er is tot nu toe nog geen veilige oplossing gevonden om van kernafval af te komen en dus ook niet van kernbommen. Het belangrijkste is dat landen elkaar goed in de gaten worden gehouden zodat het bouwen in eerste instantie al niet doorgaat. Misschien dat er in de toekomst een oplossing komt maar tot nu toe is het een kwestie van vertrouwen en strenge wetten.

 14. Afschrikking kerncentrales Mensen reageren veel te snel op een onbekend onderwerp en zweren het meteen af zonder naar de kansen te kijken. • - kernramp in Japan • - Kosten • - stresstest • -controle • - beter onderhoud • - oude centrales niet stil leggen Veel controles uitvoeren, de centrale goed onderhouden en eventueel oude centrales vervangen door nieuwere betere centrales die bovendien ook nog milieuvriendelijker zijn. De bouw van kerncentrales moet dus niet gestopt worden maar vernieuwd. Hiertoe is wel weer meer geld nodig.

 15. Wetenschapper James Lovelock Grootste bekendheid te danken aan de Gaia-hypothese: ‘De aarde functioneert als een soort van superorganisme.’ • Dreiging opwarming aarde > broeikaseffect • Rel 2004: uitsluitend kernenergie kan de opwarming van de aarde stoppen • Kernenergie enig alternatief voor fossiele brandstoffen • Kan energiebehoefte aan James Lovelock, 26 julie 1919. Hij woont in Cornwall, Engeland

 16. Hoofd- en deelvragen Groep: Rebecca Kuijpers & Daphne Frielink Thema: Kernafval Hoofdvraag: Is kernenergie een nuttige energiebron mede door het recycle van kernafval? Ja, als je de voordelen en nadelen van kernenergie(en het recycle van kernafval) tegenover elkaar zet kom je tot de conclusie dat kernenergie in de toekomst zeer belangrijk gaat worden. Het recyle van kernafval zorgt er nu al voor dat het afval drastisch verminderd is. Tevens kunnen we ook uit het gerecyclede afval energie halen. Een ander argument is dat de fossiele brandstoffen straks opraken. We moeten dan wel overgaan op kernenergie. Wetenschappers zijn druk bezig met manieren om kernenergie te produceren zonder dat het ‘t milieu schaad.

 17. Deelvraag 1: Welke invloed heeft dit op het milieu? Fossiele brandstoffen stoten co2 uit, dit leid tot verhoging van het broeikaseffect > de temperatuur op aarde stijgt. Kernenergie stoot geen co2 uit, is zuiniger, goedkoper en kernenergie is onafhankelijk. Deelvraag 2: Welke invloed heeft dit op mens en samenleving? De samenleving word niet meer geteisterd met uitstoot van co2. Er is een oplossing gevonden voor het bestrijden van kanker met radioactieve stoffen. En omdat het verwerken van kernafval steeds beter word, wordt de leefomgeving van de mens ook steeds minder geschaad. Maar er is één heel groot nadeel, van kernenergie kun je nucleaire wapens produceren. Als er ooit een nucleaire oorlog uitbreekt dan zijn de gevolgen niet te overzien..

 18. Bronvermelding • PGO 1: ScientificAmerican, tweemaandelijkse nummer 2. (2006) ‘Kernafval is de Brandstof van de toekomst’ • PGO 2: http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20090710_energie02 • PGO 3: http://www.wisebits-academy.nl/is_natuurlijke_energie_altijd_duurzaam • PGO 4: http://www.ad.nl/ad/nl/5596/Planet/article/detail/3363572/2012/12/14/Productie-kernenergie-groeit-niet-meer.dhtml • PGO 5: http://www.nu.nl/wetenschap/2414547/china-gaat-kernafval-recyclen.html • PGO 6: http://dier-en-natuur.infonu.nl/milieu/59949-voor-en-nadelen-kernenergie.html • PGO 7: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kernenergie/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-gevolgen-van-radioactieve-straling.html • PGO 8: http://www.elsevier.nl/Algemeen/blogs/2006/2/Kernenergie-Hart-voor-het-milieu-ELSEVIER067273W/ • PGO 9: http://www.natuurkunde.nl/artikelen/view.do?supportId=678476 • https://www.lumc.nl/home/0001/12556/19997/110922115830222#n4M • PGO 10: ZIE WORDPRESS. • PGO 11: /