ortopedakuten vanliga diagnoser l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ortopedakuten Vanliga diagnoser PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ortopedakuten Vanliga diagnoser

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Ortopedakuten Vanliga diagnoser - PowerPoint PPT Presentation


 • 1376 Views
 • Uploaded on

Ortopedakuten Vanliga diagnoser. Albert Christersson 2011-05-10. Vad får man inte missa?. Öppen fraktur Nedsatt distalstatus, särskilt cirkulation Kompartmentsyndrom Cauda equina-syndrom. Hur smärtlindra?. Akuta patienter som har ordentligt ont:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Ortopedakuten Vanliga diagnoser


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ortopedakuten vanliga diagnoser

OrtopedakutenVanliga diagnoser

Albert Christersson 2011-05-10

vad f r man inte missa
Vad får man inte missa?
 • Öppen fraktur
 • Nedsatt distalstatus, särskilt cirkulation
 • Kompartmentsyndrom
 • Cauda equina-syndrom
hur sm rtlindra
Hur smärtlindra?
 • Akuta patienter som har ordentligt ont:
  • Sätt iv nål (po för långsamt + bryter fasta)
  • Ge Morfin utspätt från 10mg/ml till 1mg/ml,2-4ml
  • Upprepa Morfin
  • Ge antiemetika t ex Primperan iv
  • Ev ge lugnande t ex Stesolid iv
hur sm rtlindra4
Hur smärtlindra?
 • Akuta patienter med måttlig smärta:
  • T Panodil 1g
  • T Voltaren T 50mg
  • T Tradolan 50mg (alternativt Tramadol,Nobligan)
  • T Citodon 2st (ge då inte Panodil)
  • T Citodon 1 st (ge då bara 500mg Panodil)
  • T Morfin 10mg
  • Supp Ketogan
  • T Stesolid 5mg
ortopedisk inl ggning
Ortopedisk inläggning
 • Ange tillåten mobiliseringsgrad: högläge, sängläge, markering, fri mob
 • Ange om pat skall fasta, dvs om akut op
 • Vid fasta ordinera dropp
 • Smärtstillning ”svagt + starkt”
 • Trombosprofylax!? Fragmin el Klexane
 • Antibiotikaprofylax om op (ges preop)
trombosprofylax
Trombosprofylax
 • Ortopedpatienter får dubbeldos:

Klexane 20/40mg, Fragmin 2500/5000 IE

 • Op nedre extremitetsskador - nästan alltid
 • Op övre extremitetsskador - bara undantagsfall
 • Uttalad immobilisering, tex hög ålder, övervikt
 • Ges ej omedelbart preop ( ej inom 12 h före op)
 • Behandlingstid 10-14 d
vad r vanligast

Vad är vanligast?

Höftledsskada

Knädistorsion

Knätappning

Svullet knä utan trauma

Patellafraktur

Fotledsdistorsion

Fotledsfraktur

Akillesseneruptur

Ryggont

Whiplash

Kontusion

Sårskador

Handledsfraktur

Fingerluxation

Fingerfraktur

Clavikelfraktur

Axelluxation

Armbågsluxation

vad r vanligast8
Vad är vanligast?
 • Kontusion allra vanligast
  • Negativ röntgen (ofta tillräcklig behandling)
  • Var frikostig med röntgen. Ingen tackar Dig för att Du låter bli att röntga
  • Lugnande besked
  • Smärtstillande?
  • Sjukskrivning?
  • Kryckor?
  • Oftast ingen uppföljning
s rskador
Sårskador
 • Oftast på handen
 • Behövs Tetanusvaccin?
 • Är skadan möjlig att beh på akm?
 • Är det mer än huden som är skadad?
 • Djupare skador åtgärdas på opsal (rengöring+diagnostik)
 • Extensorsenor=ortoped / Flexorsenor=handkirurg
 • Försök lägga ledningsanestesi tex fingerbas
 • Suturtjocklek 3-0 till 4-0 på extr. 5-0 till 6-0 i ansiktet
 • Låt suturer sitta högst 7d i ansiktet, 14 i övrigt
handledsfraktur
Handledsfraktur
 • Oftast dorsalbockade = Colles fraktur
 • Felställningen mäts som dorsalbockning av ledytan och axiell kompression
handledsfraktur11
Handledsfraktur
 • Måttlig felställning behandlas med sluten reposition och dorsal gipsskena efter bedövning i frakturhematomet el IVRA
 • Reposition + dorsal gipsskena
 • Åb med rtg 7-10. Gipstid 4v
 • Uttalad felställning opereras med volar platta
fingerlux fraktur
Fingerlux /-fraktur
 • Fingerluxationen reponeras med traktion och tejpas mot grannfingret i 3-4 v.
 • Fingerfrakturer utan felställning i ledyta, rotation eller vinklar gipsas 3 v, MC 4v. Rotation!!!
 • Opfall: Frakturer i CMC-I, ledbandsskada i MCP-I,
clavikelfraktur
Clavikelfraktur
 • Behandlas oftast konservativt, läker på ca 6 v
 • Collar´n´cuff max 3v, röra det som går
 • Åtta förband om finns tillgängligt
 • Operation om hudhot, stor diastas eller förkortning, tvärställt intermediärfragment
 • Om osäker på akuta läget gör rtg 7d
axelluxation
Axelluxation
 • Nästan alltid främre lux, sulcus sign.
 • Bakre lux vid epilepsi, bilat?
 • Distalstatus fortlöpande!!
 • Röntga före om inte solklar diagnos!
 • Reponeras så fort som möjligt
   • Bukläge om möjligt
   • Ryggläge: Hippokrates eller Kocher
   • Narkos
   • Använd iv Morfin och Stesolid
   • Invänta muskelavslappning!!!!!!
 • Efteråt vila några dagar, sedan mob med SG
 • Fraktur i tuberculum major oftast inga problem
 • Stor recidivrisk, sp unga pat 15-25år
armb gsluxation
Armbågsluxation
 • Oftast humerus framåt
 • Distalstatus!!
 • Viktigt att hitta skelettskada

– överväg CT

 • Reponera gm att trycka

olecranon framåt

 • Muskelavslappning viktigt
 • Gips 1-2v, rtg vid avgipsning
h ftfraktur
Höftfraktur
 • Förkortat och utåtroterat ben
 • Skilj på mediala collumfrakturer

och pertrochantära femurfrakturer

 • Röntga alltid både höften och

bäckenet

 • Diff diagnos ”ramusfraktur”= frimob
 • Höftfraktur alltid inläggningsfall
 • Alla höftfrakturer opereras!!
 • Bör helst opereras inom 24h, högst 48h
kn distorsion
Knädistorsion
 • Stort spektrum från snäll MCL-skada till knäledsluxation med kärlskada
 • Röntga frikostigt
 • Bedöm svullnad/hydrops. Gör artrocentes
 • Hemartros = korsbandsskada = återbesök 1-2v
 • Gul ledvätska = distorsion el menisk = åter vid behov
 • Låst knä (äkta) = artroskopi inom 1v
 • Bedöm stabilitet om det går: Vackling i sidled i sträckt och semiflekterat läge för kollateralligamenten, draglåda och Lachman för korsbanden. Ofta får stabiliteten bedömas senare.
 • Knälinda (Dauer) + kryckor
 • Mobilisera/stödja fritt efter smärta
kn tappning
Knätappning
 • Liggande patient, lågt stöd under knäet
 • Sterilitet med sprittvätt och

gröna dukar, gärna hålduk,

sterila handskar

 • Stick anterolateralt suprapatellärt
 • Bedöva hud + ledkapsel
 • Byt till grövre nål sk knätappningsnål
 • För in nålen utan spruta, horisontellt – sätt på sprutan
 • Ändra nålläge och komprimera över patella
 • Linda knäet
hydrops bed mning av ledv tska
Hydrops – bedömning av ledvätska
 • Utseende: Genomskinlig el grumlig
 • Odling – tar minst 2d
 • Direktmikroskopi visar bakterier eller kristaller
 • Cellräkning vita blodkroppar

<0,2 * 109 = normalt

0,2 – 2 * 109 = lätt inflammation, tex artros

2 - 50 * 109 = kraftig inflammation, tex gikt

>75-100 * 109 = bakteriell infektion

 • Sockerkvot: ledvätskeglukos/blodsocker < 0,5 talar för sockerkonsumtion i leden
patellafraktur
Patellafraktur
 • Direktvåld eller traktionsvåld
 • Ledytehak < 2mm och sträckfunktion = ej op
 • Röra fritt efter smärta, belasta fullt på rakt ben
 • Ej gips, men linda och kryckor
 • Åb rtg 1v och 6v
 • Artrocentes?
fotledsdistorsion
Fotledsdistorsion
 • Vanligast på lateralsidan : FTA, ev FC
 • Röntga frikostigt
 • Glöm ej C-skada
 • PRICE (prehospitalt)
 • Behandlingen är

icke-operativ, även vid

komplett ligamentruptur

 • Tidig mobiliserig, sjukgumnastik,

balansplatta

fotledsfraktur
Fotledsfraktur
 • Fraktur i laterala, mediala och dorsala malleolen (bi- tri-)
 • Röntga eller palpera hela fibula!
 • Lateral malleolarfraktur med felställning 0-2mm och ingen syndesmosskada beh m gips
 • Alla övriga fotledsfrakturer opereras
 • Lägg dorsal gipsskena på akuten – svullnad!!
 • Luxerade fotleder skall reponeras – oftast skall hälen dras framåt + medialt, opereras inom 8h alt efter avsvullnad ca 5d. Om repositionen inte lyckas – akut op trots svullnad men temporär lösning
akillesseneruptur
Akillesseneruptur
 • Typisk anamnes
 • Pat i bukläge:
  • Palpabel defekt
  • Svag plantarflexion
  • Pos Thomsons test
 • Yngre op, äldre ej op
 • Ej op = gips 4 + 4 v. Först spets, sedan 90gr, kan då belasta
whiplash
Whiplash
 • Nackdistorsion
 • Vanlig sökorsak, brett spektrum, försäkring,oro
 • När kom symtomen?
 • Ömhet svårbedömt
 • Rörlighet: Sidorotation, sidoböjning, flex/ext
 • Frågan är om det behöver röntgas, krävs erfarenhet
 • Slät röntgen = ickeåtgärd
 • CT avgör skadan
ryggsm rta
Ryggsmärta
 • Lumbago kan göra hur ont som helst!!
 • Avgör om det är lumbago eller lumbagoischias
 • Neurologi?
 • Cauda equina
ppna frakturer
Öppna frakturer
 • Distalstatus
 • Skölj
 • Grovreponera
 • Distalstatus
 • Sterilt förband
 • Gips
 • Röntgen
 • Bakjour
kompartmentsyndrom
Kompartmentsyndrom
 • Pain
 • Palpationsömhet
 • Passiv rörelsesmärta
 • Parestesi
 • Pulslöshet