Систем планова, основни проблеми планирања
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Систем планова, основни проблеми планирања на подручју града Ниша и израде планова генералне регулације. ОКРУГЛИ СТО – Новија искуства урбанистичког планирања већих градова Србије ЈУП Урбанистички завод Београда, 1. март 2013. др Милица Максић, дипл.инж.арх.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - bradley-manning


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5937740

Систем планова, основни проблеми планирања на подручју града Ниша и израде планова генералне регулације

ОКРУГЛИ СТО – Новија искуства урбанистичког планирања већих градова Србије

ЈУП Урбанистички завод Београда, 1. март 2013.

др Милица Максић, дипл.инж.арх.

мр Милена Станојевић, дипл.инж.арх.

Тамара Јовановић, дипл.инж.арх.


5937740

ПРОСТОРНИ ПЛАН АП ГРАДА НИША И ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН НИША

5937740

ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ И ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЖЕГ ПОДРУЧЈА


5937740

ГРАНИЦЕ, ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ, ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ


5937740

ШИРЕЊЕ ГРАДА ДУЖ ГЛАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПРАВАЦА, ДОМИНАНТНЕ НАМЕНЕ


5937740

 • Ширењеграђевинскогподручјанарубовимаградауношењем у планспонтанихнасеља;

 • Унутарсамогграда, јављасевишакстамбенихјединица и “пражњење” града;

 • У ужемцентру, настављасеосвајањетериторије и борбазасвакиквадратниметарстамбеногпростора;

 • Парцијалнеизменепланованалокацијама у изградњи;


5937740

 • ЗАКЉУЧЦИ САОБРАЋАЈНИХ ПРАВАЦА, ДОМИНАНТНЕ НАМЕНЕ

 • Неопходнајеурбанистичкасанацијанепланскихнасеља;

 • Легализацијакаопрви а неконачанкорак у решавањупроблема;

 • Неопходнојестварањемера и програмаувођењајавнихпростора и зеленила;

 • Задатак савремене праксе је повратак концепту ПЛАНИРАЊА

 • (са додатком свих интересних уплитања), уместо концепту нужности.


5937740
П1 САОБРАЋАЈНИХ ПРАВАЦА, ДОМИНАНТНЕ НАМЕНЕ: ИЗРАДА И СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНОВА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ?

 • КАРАКТЕРИСТИКЕ

 • Обухват 10 km2 .

 • Израда ПГР-а у кратким роковима?

 • Концепт ПГР-а је намена ГУП-а на нивоу детаљности ПДР-а.

 • Нацрт ПГР-а мора бити усаглашен са 28 правила грађења ГУП-а.

 • Могућности преиспитивања постојећих решења и усаглашавање нових?

 • Престаје важност свим ранијим плановима детаљне регулације.

 • Аналитика за спровођење инфраструктурних планова детаљне регулације?

 • АКЦИЈЕ

АКТИВНИЈЕ СЕ УКЉУЧИТИ У ОДЛУЧИВАЊУ О ИЗРАДИ ПГР-а

ИЗМЕНИТИ ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ ГУП-а

ПРЕФОРМУЛИСАТИ ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ ПГР-а


5937740
П САОБРАЋАЈНИХ ПРАВАЦА, ДОМИНАНТНЕ НАМЕНЕ2:СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНОВА НА АДМИНИСТРАТИВНОМПОДРУЧЈУ ?

 • АКЦИЈЕ

ИЗРАДА ПЛАНА

ДИНАМИКЕ СПРОВОЂЕЊА


5937740
П3 САОБРАЋАЈНИХ ПРАВАЦА, ДОМИНАНТНЕ НАМЕНЕ: ФУНКЦИОНАЛНО УРБАНО ПОДРУЧЈЕ?

 • Просторни план административног подручја града Ниша?


5937740
П3 САОБРАЋАЈНИХ ПРАВАЦА, ДОМИНАНТНЕ НАМЕНЕ: ФУНКЦИОНАЛНО УРБАНО ПОДРУЧЈЕ?

 • Регионални план нишавског, топличког и пиротског управног округа ?


5937740
П3 САОБРАЋАЈНИХ ПРАВАЦА, ДОМИНАНТНЕ НАМЕНЕ: ФУНКЦИОНАЛНО УРБАНО ПОДРУЧЈЕ?

 • АКЦИЈЕ

ИЗРАДА ПП ФУП-а НИША Р 1: 50 000


5937740

П САОБРАЋАЈНИХ ПРАВАЦА, ДОМИНАНТНЕ НАМЕНЕ4 : УЛОГА НИША У РАЗВОЈУ РЕГИОНА ЈУЖНЕ И ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ ?


5937740
П САОБРАЋАЈНИХ ПРАВАЦА, ДОМИНАНТНЕ НАМЕНЕ4 : УЛОГА НИША У РАЗВОЈУ РЕГИОНА ЈУЖНЕ И ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ ?

 • АКЦИЈЕ

ИЗРАДА НЕДОСТАЈУЋИХ РЕГИОНАЛНИХ ПЛАНОВА


5937740

ХВАЛА! САОБРАЋАЈНИХ ПРАВАЦА, ДОМИНАНТНЕ НАМЕНЕ

др Милица Максић, дипл.инж.арх.

мр Милена Станојевић, дипл.инж.арх.

Тамара Јовановић, дипл.инж.арх.


ad