32 bitni mikrokontroleri i primena ms1bmp 8 deo n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
32-bitni mikrokontroleri i primena - MS1BMP 8 . deo PowerPoint Presentation
Download Presentation
32-bitni mikrokontroleri i primena - MS1BMP 8 . deo

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

32-bitni mikrokontroleri i primena - MS1BMP 8 . deo - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

32-bitni mikrokontroleri i primena - MS1BMP 8 . deo. 2013 Nenad Jovičić. DMA. 12 kanala (7 za DMA1 kontrler i 5 za DMA2 kontroler ) SMT32F100 ima jedan kontroler DMA1 Mogu ći su prenosi u u svim kombinacijama između meorije i periferija.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '32-bitni mikrokontroleri i primena - MS1BMP 8 . deo' - bowie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
DMA
 • 12 kanala (7 za DMA1 kontrleri 5 za DMA2 kontroler)
 • SMT32F100 imajedankontroler DMA1
 • Mogući su prenosi u u svim kombinacijama između meorije i periferija.
 • Podržan prenos za tajmere, ADC, SPI, I2Cs, USART i DAC
 • Podržan prenos 8, 16 i 32-bitnih podataka.
 • Podržani cirkularni baferi!
dma prenos
DMA prenos
 • Prenos se sastoji iz 4 faze
 • Kanali su prioritirani sa 4 različita prioriteta.
preklapanje dma i cpu
Preklapanje DMA i CPU
 • DMA se preklapa sa CPU-om tako da nikada ne dolazi do potpunog blokiranja jednog ili drugog.
dma prekidi
DMA prekidi
 • Svaki DMA kanal ima tri prekida:
  • Transfer završen
  • Transfer na pola
  • Greška u transferu
 • fe
projekat adc dma
Projekat ADC_DMA
 • AD konvertor je podešen tako da radi u najbržem modu u kome semplovanje traje 1.5 ciklus. Vrši se akvizicija kanala 14. ADC nakon svake konverzije generiše DMA zahtev.
 • Tajmer TIM1 radi u PWM modu i trigeruje ADC.
 • DMA konvertor prenosi podatke iz ADC-a u kružni bafer u memoriji.
inicijalizacija dma
Inicijalizacija DMA

U main-u mora da se deklariše adresa, jer se simbol iz stm32f10x_adc.c ne vidi!!!

Da je kojim slučajem definisan u stm32f10x_adc.h ne bi bilo potrebe

zadatak
Zadatak
 • Podesiti DMA kontoler tako da se generiše prekid nakon prenosa celog jednog bafera.
 • Hint:
  • potražiti u fajlu stm32f10x_dma.h funkcije koje podešavaju prekid.
  • Napisati prekidnu rutinu
  • Brisati flag u prekidnojrutini
slide14
DAC
 • Dvanezavisnakanala
 • Mogućnost sinhronizacije oba kanala
 • 8 ili 12-bitni podaci
 • Mogućnost nezavisnogilisinhronizovanograda
 • Generator šuma
 • Generator trougaonog talasnog oblika
 • Mogućnost korišćenja DMA prenosa
 • Detekcija underrun greške pri DMA prenosu
 • Mnoštvo internih i jedan externi triger
dac format podataka
DAC-format podataka
 • Single mode Dual mode

Za svaki tip podatka postoji poseban DHR registar

slide17
DAC
 • Ukoliko se ne radi u trigger modu, jedan ciklus nakon upisa podatka u DHR podatak se prebacuje u DOR.
 • Ako se koristi triger, uspostavljanje se vrši posle tri ciklusa.
 • U svakom slučaju napon na izlazu je validan nakon vremena smirivanja (settling time).
dac triangle
DAC - triangle
 • Mogućnost automatskog generisanja trougaonog talasnog oblika taktovanog taktom APB magistrale.
dac noise
DAC-noise
 • Mogućnost automatskog generisanja i dodavanja šuma na osnovni signal.
 • Taktovanje se vrši taktom APB magistrale.
projekat dac
Projekat DAC
 • Korišćenjem tajmera TIM2 sa učestanošću od 1MHz se generiše triger za dvokanalni DAC.
 • DAC treba da radi u DUAL_DAC modu kada se sinhronizovano vrši konverzija na oba kanala.
 • Prenos podataka iz memorijske tabele se obavlja korišćenjem DMA kontrolera.
inicijalizacija 1
Inicijalizacija 1

Selekcija TRG0 izlaza

DAC Inicijalizacija

Formiranje tabele

usart
USART
 • Posebne karakteristike u odnosu na standardni USART:
  • 8 ili 16 bita oversampling
  • Frakcioni baud-rate generator (slično kao MSP)
  • 8 ili 9 bita podatak
  • Encoder decoder za podršku IRDA prenosu
  • Podržan smartcard protocol ISO7816-3
  • Half-duplex komunikacija preko jedne žice
  • Dva odvojena DMA kanala za predaju i prijem
  • Deset izvora prekida (ragularni i oni za detekciju greške)
  • RTS/CTS hardverski handshaking
multiprocesorska komunikacija
Multiprocesorska komunikacija
 • Idle line protokol ili korišćenje markera adrese.
 • USART prijemnik može da bude u aktivnom i MUTE modu.
 • U MUTE modu ne generiše prekide i ne postavlja statusne bite.
 • U slučaju korišćenja markera adrese, deo CR2 registra je 4-bitna adresa koja se automatski poredi sa adresom primljenom preko serijske veze.