6 zna aj i primena ra unara n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
6. Značaj i primena računara PowerPoint Presentation
Download Presentation
6. Značaj i primena računara

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

6. Značaj i primena računara - PowerPoint PPT Presentation


 • 507 Views
 • Uploaded on

6. Značaj i primena računara. Osnovi informatike. Uvod. 1981. Prvi PC 1991.Internet Razvoj PC računara i globalne mreže - interneta u drugoj polovini XX veka doveli su do brojnih promena društva i primena računarsko-komunikacionih tehnologija u skoro svim deletnostima.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

6. Značaj i primena računara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. 6.Značaj i primena računara Osnovi informatike Značaj i primena računara

  2. Uvod • 1981. Prvi PC • 1991.Internet • Razvoj PC računara i globalne mreže - interneta u drugoj polovini XX veka doveli su do brojnih promena društva i primena računarsko-komunikacionih tehnologija u skoro svim deletnostima. Značaj i primena računara

  3. Najvažnije oblsti primene računara • Obrada teksta (MS Word) • Rad sa tabelama i grafikonima (MS Excel) • Baze podataka(MS Access, MySQL, Oracle) • Obrada slika (Adobe Photoshop) • Vektorska grafika (CorelDraw, AutoCad) • Multimedija (muzika, video, animacija,film) • Matematika (Mathcad, Mathlab, GeoGebra) • Web design (Macromedia Dreamweaver) Značaj i primena računara

  4. Oblasti primene računara - nastavak • Informacioni sistemi • Komunikacija (internet) • Obrazovanje (e-learning) • Poslovanje (e-bussines) • Trgovina (e-commerce) • Bankarstvo (e-banking) • Veštačka inteligencija • Baze znanja (ekspertni sistemi) • Vojna primena • Naučno-tehnološka primena Značaj i primena računara

  5. Informacioni sistem • Informacioni sistem (IS) je skup sredstava i metoda kojima se korišćenjem računarsko-komunikacione tehnologije obezbeđuje prikupljanje, čuvanje, obrada, pretraživanje i prikazivanje informacija u raznim sferama ljudske delatnosti. Značaj i primena računara

  6. Informacioni sistem - primer Značaj i primena računara

  7. I klasifikacija informacionih sistema – prema tehničkoj bazi sistema • Prost IS koji funkcioniše na jednom računaru, na kome se nalaze svi podaci i programi koji obezbeđuju njegovo funkcionisanje. • IS na bazi lokalne mreže (npr. u agenciji, firmi..) • IS na bazi globalne mreže, koji koriste razne servise interneta (primer: transportni informacioni sistem za kupovinu karata, online rezervacija hotela: www.booking.com...). Značaj i primena računara

  8. II klasifikacija informacionih sistema – prema primeni • Informaciono-pretraživački sistem- koji odgovara upitima korisnika u dijaloškom režimu. (bibliotečki IS, Search Engine (Google)). • Sistemi automatskog upravljanja, koji bez učešća čoveka upravljaju: • Radom tehničkih uređaja (nuklearni reaktor) • Procesima (fizički i hemijski proizvodni i tehnološki procesi) • Sistem za obuku (sistem za učenje na daljinu)-e-learning. Značaj i primena računara

  9. II klasifikacija informacionih sistema – prema primeni -nastavak • Veštačka inteligencija (Artificial Inteligence) je oblast informatike koja treba da obezbedi da računar imitira intelektualne mogućnosti čoveka (primer: računar koji igra šah sa čovekom BigBlue) • Ekspertni sistemi su podoblasti veštačke inteligencije, koji su zasnovani na modelima znanja iz određenih predmetnih oblasti. Oni koriste bazu znanja za konsultacije pri rešavanju formalizovanih zadataka. Kreatori baza znanja su visoko specijalizovani stručnjaci iz konkretne oblasti. Primeri: primena u medicini (određivanje dijagnoze), određivanje uzroka neispravnhosti rada složenih tehničkih uređaja (svemirskog broda), ... Značaj i primena računara

  10. Primena računara u komunikaciji Internet je globalna računarska mreža, mreža svih mreža, koja obezbeđuje komunikaciju korisnika širom sveta. Korisnicima interneta su dostupni mnogobrojni servisi: • Web pretraživanje (surfovanje) • Razmena fajlova (FTP-File Transfer Protocol) • Rad u oblaku (Cloud Computing) • Elektronska pošta ( e-mail), Chat, Blog, Skype... Značaj i primena računara

  11. Primena računara u obrazovanju • Multimedijalni edukativni programi • Simulacija eksperimenata • Učenje na daljinu • Elektronski dnevnik • Naučne enciklopedija (Britanica) Značaj i primena računara

  12. 7.Karakteristike informacionog društva Osnovi informatike Značaj i primena računara

  13. Informaciono društvo • Informaciono društvo je društvo u kome se većina zaposlenih bavi proizvodnjom, čuvanjem, obradom, prodajom i razmenom informacija. • Čovek mora imati određen nivo informacione kulture, sposobnost da koristi informacije uz pomoć savremenih informacionih tehnologija. Značaj i primena računara

  14. Elektronska migracija • U elektronskom društvu prisutna je elektronska migracija, oblik zaposlenosti po kome radnici , zahvaljujući razvoju informaciono – komunikacionih tehnologija, posao obavljaju od kuće, i van granica svoje države. Značaj i primena računara

  15. Informacioni resurs • Još jedan od bitnih pojmova informacionog društva je infrormacioni resurs – pojedinačan dokument ili skup dokumenata u informacionim sistemima banaka, biblioteka, arhiva... Osnovi informatike

  16. 8. Uticaj računara na zdravlje Osnovi informatike Značaj i primena računara

  17. Ergonomija • Ergonomija je naučna disciplina koja se bavi uticajem predmeta i uređaja (automobila, računara, telefona, stolova i stolica...) na čovekovo zdravlje. Značaj i primena računara

  18. Saveti za pravilno korišćenje računara • Monitor treba da bude na rastojanju ne kraćem od ispružene ruke. • Korišćenje računara do 6 sati dnevno, sa pauzama 15-20 min. Na svaki sat. • Sedeti pravilno • Periodično gledati u daljinu, • Tastatura i miš su u visini laktova... Značaj i primena računara

  19. Pravilno sedenje za računarom Značaj i primena računara

  20. Koja su dva događaja obeležila XX vek u razvoju računara? Navedi po jedan program za sledeće oblasti primene računara: Rad sa tabelama i grafikonima Vektorska grafika Matematika Definiši informacioni sistem. Navedi podelu informacionih sistema prema tehničkoj bazi. Navedi primere ISA po njihovoj primeni. Šta je osnova ekspertnog sistema i navedi primer. Definiši internet. Navedi neke servise interneta. Objasni primenu računara u obrazovanju. Pitanja: Značaj i primena računara

  21. Pitanja-nastavak • Definiši pojmove informaciono društvo i informaciona kultura. • Definiši pojmove elektronska migracija i informacioni resurs. • Šta je ergonomija? • Navedi neke savete za pravilno korišćenje računara.