gyermekjogi alapismeretek
Download
Skip this Video
Download Presentation
Gyermekjogi alapismeretek

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Gyermekjogi alapismeretek - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Gyermekjogi alapismeretek. A gyermekjogok törvényi háttere. 1959: Gyermekek Jogairól szóló Nyilatkozat 1989. november 20: New York-i Egyezmény a Gyermekek Jogairól Magyarország 1991-ben ratifikálta, és 1991. évi LXIV. tv .-ként a magyar jogrendszer részévé vált. Kik ismerik a gyermekjogokat?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Gyermekjogi alapismeretek' - boone


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a gyermekjogok t rv nyi h ttere
A gyermekjogok törvényi háttere
 • 1959: Gyermekek Jogairól szóló Nyilatkozat
 • 1989. november 20: New York-i Egyezmény a Gyermekek Jogairól
 • Magyarország 1991-ben ratifikálta, és 1991. évi LXIV. tv.-ként a magyar jogrendszer részévé vált
kik ismerik a gyermekjogokat
Kik ismerik a gyermekjogokat?
 • Gyermekek?
 • Törvényes képviselőik?
 • Gyermekvédelemben, oktatásban dolgozók?
 • Hatósági eljárás ügyintézője?
mib l kell kiindulni
Miből kell kiindulni?
 • Különleges segítségre és támogatásra szoruló élethelyzet
 • A társadalom alapvető egysége a család – lásd funkciói
 • Cél: önálló és konstruktív életvezetés
 • Különös figyelmet érdemelnek
a gyermekjogi t rv ny alapelvei
A gyermekjogi törvény alapelvei
 • A gyermekkor fogalma
 • A negatív diszkrimináció tilalma
 • A gyermek mindenek felett álló érdekeinek figyelembe vétele
 • Az állam köteles törvényhozási és végrehajtási szinten a gyermeki jogokat biztosítani és védeni
 • A gyermek jogairól való tájékoztatás kötelezettsége
a diszkrimin ci fajt i
A diszkrimináció fajtái
 • Nyílt  neonácik, skinhedek stb.
 • Nem nyílt, az un. „egyébként rendes emberek” diszkriminációja
 • Intézményes diszkrimináció  szegregáció
 • Rasszizmus  faji, etnikai alapon történő diszkrimináció.
 • Xenofóbia  az idegengyűlölet
 • Vallási alapú diszkrimináció  pl. antiszemitizmus
 • Szexizmus  anemek hátrányos megkülönböztetése
 • Szociális kirekesztés
gyermeki jogok
Gyermeki jogok

§

 • Minden emberre érvényes jogok
 • Speciális szabályozást adó jogok
 • Kizárólag vagy főleg gyerekekre vonatkozó jogok
 • Politikai jogok
 • Gazdasági jogok
 • Kulturális jogok
 • Szociális jogok
polg ri politikai jogok felsorol sa
Polgári, politikai jogok felsorolása
 • Élethez, életbenmaradáshoz való jog
 • A névviseléshez, az anyakönyvezéshez, az állampolgársághoz és identitásához való jog
 • A gyermek szüleitől való elválasztásának tilalma, kapcsolattartási jog
 • A családegyesítés elősegítéséhez való jog
 • A gyermek véleménynyilvánítási joga és szabadsága, az eszmék határok nélküli szabad áramlásának biztosítása
 • A gyermekek vallás- és lelkiismereti szabadsága
 • A gyermek egyesülési és békés gyülekezési joga
 • A gyermek magánéletének tiszteletben tartása
 • Információhoz való hozzájutás joga a tömegtájékoztatáson keresztül
a sz l i fel gyelet
A szülői felügyelet
 • A kiskorú gyermek szülői felügyelet vagy gyámság alatt áll.
 • A szülői felügyelet magába foglalja a:
  • gyermek gondozását, nevelését
  • vagyonának kezelését
  • törvényes képviseletét
  • Gyámnevezést és a gyámságból való kizárás jogát
a sz l i fel gyelet sz netel se
A szülői felügyelet szünetelése
 • Cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes szülő
 • Az ismeretlen helyen távol lévő vagy ténylegesen akadályozott szülő
 • A külön élő szülő szülői felügyeleti joga
 • A gyermeket a bíróság 3. személynél helyezte el
 • A gyermeket a gyámhivatal átmeneti nevelésbe vette
 • Ha a szülő a hat hetes koránál fiatalabb gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához járult hozzá

A szülői felügyelet feléledhet!!!

a sz l i fel gyeleti jog megsz ntet se
A szülői felügyeleti jog megszüntetése
 • Veszélyeztetettség esetén
 • Bűncselekmény saját gyermek ellen, szabadságvesztés esetén
 • Átmeneti nevelés esetén, ha hiányzik az együttműködés
a gyermekkel val kapcsolattart s
A gyermekkel való kapcsolattartás
 • többoldalú jog és kötelezettség.
  • külön élő szülőjével személyes és közvetlen kapcsolat fenntartása
  • a gyermeket nevelő szülő vagy más személy köteles a zavartalan kapcsolattartást biztosítani!!!
 • Válás, különélés esetén: megegyezés v. bíróság, gyámhivatal dönt
 • Gyermekvédelmi gyámság esetén: gyámhivatal szabályozza
a gyermek mag n let nek tiszteletben tart sa
A gyermek magánéletének tiszteletben tartása

Tartalma:

 • családi életét tiszteletben tartása

más személyek,

 hatóságok által

 • családi hagyományok, szokások elismerése
 • Magántitok védelme,
 • Levéltitok védelme,
 • Személyes tárgyak birtoklásának joga,
 • A családi élettel, magánlakással kapcsolatos jogtalan beavatkozások elleni védelem
gazdas gi szoci lis s kultur lis jogok felsorol sa
Gazdasági, szociális és kulturális jogok felsorolása
 • A gyermeknevelés a szülők közös felelőssége, amelyhez az állam segítséget nyújt
 • A gyermeknek joga van a legjobb egészségi állapothoz
 • A gyermeknek joga van a szociális biztonsághoz és a társadalombiztosításhoz
 • A gyermeknek joga van a lehető legjobb életszínvonal biztosításához – szegénység elleni küzdelem
 • A gyermek joga az oktatáshoz
 • A gyermek joga a pihenéshez
a gyermek speci lis v delme a csal dban s a t rsadalomban
A gyermek speciális védelme a családban és a társadalomban
 • A gyermek jogellenes külföldre vitelének tilalma
 • A gyermeknek joga van a rossz bánásmód elleni védelemre
 • A gyermeknek joga van a gazdasági kizsákmányolás elleni védelemre - gyermekmunka
 • A gyermeknek joga van a kábítószerek elleni védelemre
 • A gyermeknek joga van a nemi kizsákmányolás és erőszak elleni védelemre
 • A gyermekkereskedelem megakadályozása
 • A gyermeknek joga van a jólétére káros minden kizsákmányolás elleni védelemre
 • A kínzás, bántalmazás, kegyetlen büntetés, a szabadság önkényes elvonásának tilalma
a gyermekek speci lis csoportjainak v delme
A gyermekek speciális csoportjainak védelme
 • A családjától megfosztott gyermekek
 • Az örökbefogadott gyermekek
 • A fogyatékkal élő gyermekek
 • A kisebbségekhez tartozó gyermekek
 • A bűncselekményt elkövetett gyermek tisztességes eljáráshoz való jogai
 • A védelemre szoruló gyermek joga a helyzetének felülvizsgálatához
 • Az áldozattá vált gyermekek
ad