digital library design n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Digital Library Design PowerPoint Presentation
Download Presentation
Digital Library Design

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 57

Digital Library Design - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Digital Library Design. การออกแบบห้องสมุดดิจิทัล. สิ่งที่ต้องคำนึงถึง. ความหลากหลายของแหล่งสารสนเทศ ความหลากหลายของระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ตามส่วนต่างๆ ของโลก จำนวนผู้ใช้ที่มีความคิดและความต้องการที่ต่างกัน Human-Computer Interface-HCI Usability. Human-Computer Interface-HCI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Digital Library Design' - bona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
digital library design

Digital Library Design

การออกแบบห้องสมุดดิจิทัล

slide2
สิ่งที่ต้องคำนึงถึง
 • ความหลากหลายของแหล่งสารสนเทศ
 • ความหลากหลายของระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ตามส่วนต่างๆ ของโลก
 • จำนวนผู้ใช้ที่มีความคิดและความต้องการที่ต่างกัน
 • Human-Computer Interface-HCI
 • Usability
human computer interface hci
Human-Computer Interface-HCI
 • ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
 • กระบวนการในการสื่อสาร ทำความเข้าใจกันระหว่างมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ถูกใช้
 • คำทีเกี่ยวข้องและมีความหมายใกล้เคียงกัน
 • HCI – Human Computer Interaction
 • CHI – Computer Human Interaction
 • MMI – Man-Machine Interface
slide4
ทำไมต้องเรียน HCI
 • เป็นส่วนสำคัญที่ต้องปฏิบัติจริงของโปรแกรม
 • เราเป็นผู้สร้างโปรแกรมสำหรับผู้ใช้อื่นๆไม่ใช่ตัวเอง
 • User Interface (UI) ที่ไม่ดีทำให้ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
 • เป็นเรื่องยากในการออกแบบ UI ที่ดี
  • การเดาใจคนเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก
hci user interface
HCI กับ User Interface
 • “Human-computer interaction is a discipline concerned with the design, evaluation and implementation of interactive computing systems for human use and with the study of major phenomena surrounding them. ” (ACM SIGCHI, 1992 p.6)
 • User Interface is concerned with the physical aspects of a computer system which the user experiences directly. These include the input and output devices and the dialogue structures.

25ACM SIGCHI Curricula for Human-Computer Interaction

human vs computer
Human vs Computer

Computers

Humans

Slower

Inefficient

Flexible

expansive.

 • Fast
 • Efficient
 • Rigid
 • finite.
user interface
ความสำคัญของการออกแบบ User Interface
 • User interface = computer system
 • ปัญหาที่เกิดจาก user interface ที่ไม่ดี ไม่เหมาะสมuser frustration, dissatisfaction, safety, public concerns
slide10

งาน (Task)

การออกแบบ

มนุษย์

เทคโนโลยี

ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ
interaction styles
Interaction Styles
 • Batch interface
 • Command-line user interface
 • Graphical user interface
 • Direct manipulation
batch interface
Batch interface
 • non-interactive user interfaces
 • ผู้ใช้กำหนดรายละเอียดของงานล่วงหน้าให้แก่ batch processing และรับ output เมื่อเสร็จสิ้นการประมวลผล
command line user interface
Command line user interface
 • ข้อดี
 • ยืดหยุ่นได้
 • expert users.
 • สนับสนุนการใช้ script หรือ macros.
 • เหมาะสำหรับการปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายที่มีความเร็วในการรับส่งข้อมูล (bandwidth) ต่ำ
command line user interface1
Command line user interface
 • ข้อเสีย
 • การ error สูง
 • ไม่เหมาะสำหรับ non-expert user
form filling
Form Filling
 • ข้อดี
 • ทำให้การคีย์ข้อมูลเข้าง่าย
 • สามารถกำหนดค่าล่วงหน้าได้
 • ข้อเสีย
 • ใช้พื้นที่บนหน้าจอมาก
menu selection
Menu Selection
 • ข้อดี
 • สำหรับผู้ใช้ทั่วไป
 • ดึงดูด expert userถ้าต้องการการแสดงเพื่อการเลือกที่รวดเร็ว
 • สนับสนุนการสำรวจคำสั่ง
 • ช่วยในการตัดสินใจ
 • ข้อเสีย
 • เมนู overload
direct manipulation
Direct Manipulation
 • ข้อดี
 • เห็นภาพชัด
 • ง่ายต่อการเรียนรู้
 • สามารถหลีกเลี่ยง Errorsได้ง่าย
 • กระตุ้นการสำรวจ
 • ความพึงพอใจสูง
 • ช่วยทางด้านความจำ
direct manipulation1
Direct Manipulation
 • ข้อเสีย
 • ยากในการเขียนโปรแกรม
 • ไม่เหมาะกับการแสดงกราฟิกขนาดเล็ก
 • บางครั้งผู้ใช้ไม่ชอบการนำเสนอ spatial and visual
 • Expert user อาจไม่ชอบ
 • Tangible interfaces
 • Touch User Interface (TUI)
 • Non command user interfaces
 • Gesture interface
hci user interface1
ทำยังไงถึงออกแบบให้มีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ความเชื่อถือ แก่ผู้ใช้สูงสุดHCI กับ User Interface
goals of hci

Usability

Safe

Functional

Usable

•Easy to learn

•Easy to use

Goals of HCI
user centered design
การออกแบบโดยคำนึงถึงผู้ใช้User-centered design
 • “Know the users” รู้จักผู้ใช้
  • Novice สมัครเล่น
  • Expert ผู้เชี่ยวชาญ
 • Cognitive abilities ความสามารถ
  • visual & aural perception เห็น ฟัง
  • physical manipulation การควบคุมร่างกาย
  • memory ความจำ
 • Organizational / job abilities การจัดการ การทำงาน
 • Keep users involved throughout project ให้ผู้ใช้มีความเกี่ยวข้องตลอดการทำงาน
collection
หนังสือหายาก

จดหมายเหตุ

วิทยานิพนธ์

งานวิจัย

ภาพ

เอกสารต้นฉบับดิจิทัล

อีเมล์

เว็บไซต์

เสียง

Video

CAI & Courseware

SCORM LO

MARC Record

ISIS Bib

DSpace Data

Collection ?
slide33
วัตถุประสงค์ของการใช้วัตถุประสงค์ของการใช้
 • การสงวนรักษา
 • ขยายวงการเข้าใช้
 • ใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลา
 • เข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็ม
slide34
หาโปรแกรมที่เหมาะสม
 • รองรับข้อมูลทางบรรณานุกรม
 • รองรับข้อมูลสาระสังเขป
 • รองรับข้อมูลฉบับเต็ม (ดิจิทัล)‏
 • รองรับแฟ้มข้อมูลรูปภาพประเภทต่าง ๆ
 • รองรับการสืบค้น
 • รองรับการเป็น archives
 • เลือกให้ตรงตามวัตถุประสงค์
greenstone
Greenstone
 • Open Source
 • รองรับหลากหลาย Metadata
 • รองรับหลากหลาย Digital Format/Media
 • สร้างชุด Metadata ใหม่ได้
 • เผยแพร่ได้ทั้ง Online และ Offline
slide36
เอกสารเก่า
 • สแกน
 • ถ่ายภาพ
 • 2D
 • 3D
 • Special Media เช่น VR, Panorama
slide37
มาตรฐานรูปแบบการนำเสนอภาพมาตรฐานรูปแบบการนำเสนอภาพ
slide39
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล
 • ตั้งค่าวัน/เวลาของกล้องให้ถูกต้อง
 • กล้องจะบันทึก EXIF Metadata ฝังในไฟล์รูป
  • ถ่ายด้วยกล้องยี่ห้อใด รุ่นใด
  • วัน/เวลาที่ถ่ายภาพ
  • ใช้ Flash หรือไม่
  • ความไวการถ่าย
xnview gimp
XnView & GIMP
 • เครื่องมือจัดการบริหารรูปภาพ
  • จัดการ Metadata
  • ย่อขนาดภาพปริมาณมากๆ
slide42
ชื่อไฟล์ภาพ
 • ภาษาอังกฤษ ผสมตัวเลข
 • ใช้เครื่องหมายเฉพาะ –
 • ไม่ควรมีช่องว่าง
 • ไม่ควรยาวมากเกินไป
slide43
เอกสารต้นฉบับดิจิทัล
 • เอกสารจาก Word, Excel, PowerPoint
 • ให้ความสำคัญกับ
  • ฟอนต์มาตรฐาน
  • ลักษณะการพิมพ์
  • Document Metadata
fonts
แบบอักษร (Fonts)
 • เลือกใช้ฟอนต์มาตรฐาน
  • ตระกูล NEW, UPC
  • Tahoma
  • Tahoma, MS Sans Serif, Thonburi
slide45
ปัญหาภาษาไทยกับสื่อดิจิทัลปัญหาภาษาไทยกับสื่อดิจิทัล
slide46
การกำหนดคุณสมบัติของเอกสารการกำหนดคุณสมบัติของเอกสาร
 • MS – Office
  • File, Properties..
web metadata
Web Metadata
 • Web Title
 • URL :Uniform Resource Locator
 • Meta Tag
  • Description
   • เนื้อหา 1 – 2 Kb ของเอกสารเว็บ
  • Authors
  • Keyword
  • Generator
 • H1, H2, H3 Tag
 • Contents
 • Alternate Text for Image/Multimedia
web title
Web Title

<head>

<title>NECTEC : Thailand : National Electronics and Computer Technology Center</title>

</head>

เปิดดูด้วยคำสั่ง View, Source

meta tag description
Meta tag: Description
 • <head>
  • <META NAME="Description" CONTENT="มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย ถือกำเนิดมาจากโรงเรียนฝึกหัดครู ประถมกสิกรรม เมื่อ พ.ศ. 2460 ต่อมาได้ขยายและยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และพัฒนาจนกระทั่งก่อตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วยวิทยาเขตที่เปิดเรียนแล้ว 5 วิทยาเขต และโครงการ จัดตั้ง 2 วิทยาเขต">
 • </head>

เปิดดูด้วยคำสั่ง View, Source

meta tag description1
Meta tag: Description
 • กรณีที่ไม่ได้ระบุ Description Meta Tag โปรแกรมจะดึงข้อความ 1 – 2 KB จากเว็บไซต์มาแสดงผลแทน
meta tag
Meta tag อื่นๆ
 • Authors, Creator
 • Keyword
 • Generator
 • Robot
  • จะระบุไว้ใน Head Section ของเอกสารเว็บ
  • ไม่ปรากฏบนเว็บเบราว์เซอร์หรือในเอกสาร
  • Search Engine เข้าถึงได้
author keyword
Author & Keyword

<META NAME="Author" CONTENT="Kasetsart University, Thailand, Bangkok">

<META NAME="Keywords" CONTENT="Kasetsart University, Thailand, University, Bangkok, Higher Education, Equality in Education, Colleges, School, Campuses, Faculty, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, เกษตรศาสตร์ ศาสตร์ของแผ่นดิน">

slide57
ตัวอย่างโครงการ
 • http://www.nstda.or.th/royal-project/1270-myanmar-digitization