slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dokumentai PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dokumentai

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 3
Download Presentation

Dokumentai - PowerPoint PPT Presentation

bob
240 Views
Download Presentation

Dokumentai

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Pradinis ugdymas.Lietuvių kalbos pamoka Projekto apžvalga Mokymosi sritis Amžius 3 klasė Uždaviniai • Gebės sakinyje surasti sakinio veikėją ir ką tas sakinio veikėjas veikia(veikė, veiks). • Suvoks veiksmo atlikimo laiką ir teisingai atliks užduotis žodžiu ir raštu. Aprašymas Mokiniams demonstravaupateiktis- sukurtą pasaką .Susipažino su pasakos t.y. sakinio veikėjais.Paskui mokiniai skaitė nykštukų laišką, galvojo veiksmo žodžių.Raštu suskirstė žodžius pagal duotus klausimus.Dirbo grupėse – žaidimas”Nykštukų lenktynių trasoje”. Programinė įranga Raktiniai žodžiai Microsoft Word, Microsoft Power-Point, multimedija, Internet Explorer Dabartukas, Būtukas, Ateitukas. Autoriai Jolanta Rita Šikšnienė, pradinių klasių mokytoja-metodininkė Druskininkų “Atgimimo” vidurinė mokykla, Lietuva Dokumentai

  2. Projekto planas ir mokymo priemonės Projekto planavimas: pamoka skirta išsiaiškinti, kad sakinyje yra ne tik sakinio veikėjas, bet ir pasakoma , ką tas veikėjas veikia , veikė, veiks.Įvadinėje pamokos dalyje dalijimąsi įspūdžiais apie dalyvavimą sportinėse ėjimo varžybose. Skelbiama tema ir uždaviniai. Demonstruojamos pateiktys, jų metu mokiniai atlieka užduotis žodžiu ir raštu.Žinių įtvirtinimui vyksta darbas grupėse. Mokiniai užduotis atlieka - žaidžiant kompiuteriais.Baigiamojoje pamokos dalyje – apibendrinimas,mokinių įsivertinimas. Mokymo priemonės:užduotys mokiniams ir kita naudota metodinė medžiaga. 1. Pateiktys “Pasaka apie veiksmažodį” Dokumentai

  3. Apie mokytoją Jolanta Rita Šikšnienė, pradinių klasių mokytoja- metodininkė, Druskininkų “Atgimimo” vidurinė mokykla.