slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Predstavitev trga dela v Pomurju PowerPoint Presentation
Download Presentation
Predstavitev trga dela v Pomurju

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Predstavitev trga dela v Pomurju - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

Predstavitev trga dela v Pomurju. Svet Pomurske razvojne regije Lendava, 6. 4. 2010 mag. Cvetka Sreš, direktorica OS M.Sobota. Število brezposelnih oseb. Stopnja registrirano brezposelnih oseb. Priliv. Priliv brezposelnih oseb (jan-dec 2009). Odliv.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Predstavitev trga dela v Pomurju' - bly


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
predstavitev trga dela v pomurju

Predstavitev trga delav Pomurju

Svet Pomurske razvojne regije

Lendava, 6. 4. 2010

mag. Cvetka Sreš, direktorica OS M.Sobota

delovni preizkus
Predstavitev trga dela v PomurjuDelovni preizkus
 • Namen:brezposelnim pred zaposlitvijo omogočiti, da preizkusijo znanja, veščine, spretnosti, delovne navade
 • Delodajalecpreizkusibrezposelno osebo na konkretnem delovnem mestu,največ 1 mesec
 • Upravičeni stroški:stroški mentorja, stroški predhodnega zdravniškega pregleda, zavarovanje za primer nesreče pri delu, dodatek za aktivnost, dodatek za prevoz.
usposabljanje na delovnem mestu
Usposabljanje na delovnem mestu

Delodajalec usposabljabrezposelno osebo za konkretno delovno mesto:

- krajše usposabljanje – 2 meseca

- daljše usposabljanje – 3 do 6 mesecev; obveza po zaposlitvi najmanj 50% oseb

Upravičeni stroški:stroški mentorja, stroški predhodnega zdravniškega pregleda, stroški zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, dodatek za aktivnost, dodatek za prevoz.

spodbujanje zaposlovanja te je zaposljivih oseb za polni delovni as zaposli me
Predstavitev trga dela v PomurjuSpodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih oseb za POLNI delovni čas / ZAPOSLI.ME
 • Tržni delodajalec, ki je registriran za opravljanje dejavnosti v RS pridobi subvencijo – 4.000 EUR,če zaposli brezposelno osebo iz ciljne skupine za polni delovni čas za 40 ur tedensko za 1 leto
slide18

Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb

 • Delodajalec pridobi subvencijo 15.000 EUR, če zaposli dolgotrajno brezposelno osebo za polni delovni čas za obdobje 18 mesecev.
 • Pred zaposlitvijomora oseba iz ciljne skupine uspešno opraviti enomesečno usposabljanje na delovnem mestu (Zavod plača stroške usposabljanja).
 • Zadnji rok prijave:31.5.2010
slide19

Na javnem razpisu bodo izbrani izvajalci, ki bodo izpolnjevali splošne pogoje za kandidiranje določene v javnem razpisu in ki se v svojih projektih ukvarjajo:

 • z zmanjševanjem socialnih tveganj za najbolj ranljive skupine in socialno izključene.
 • s krepitvijo vseh oblik varnosti, doslednim spoštovanjem človekovih pravic, preprečevanjem diskriminacije in aktivnim zagotavljanjem enakih možnosti
 • z mediacijo na različnih področjih;
 • z motivacijo in poklicno orientacijo brezposelnih oseb, načrtovanjem kariere ter usposabljanjem in izobraževanjem;
 • s projekti na področju kulture;
 • s področjem razvoja podeželja in turizma na ekoloških kmetijah;
 • z varovanjem okolja.
znanje uresni uje sanje
Znanje uresničuje sanje
 • Namen:povečanje zaposljivosti in konkurenčnosti zaposlenih z dvigom nivoja usposobljenosti in temeljnih veščin (ključnih kompetenc) za priprave in preizkus nacionalnih poklicnih kvalifikacij – NPK ter temeljnih poklicnih kvalifikacij - TPK, jezikovni in računalniški tečaji
 • Ciljna skupina:izključno fizične osebe zaposlene v gospodarskih družbah, zadrugah, s.p., zavodih, ki imajo največ V. stopnjo izobrazbe
 • Sofinanciranje stroškovpo uspešno izvedenem usposabljanju/ izobraževanju in plačilu stroškov do največ 600 EUR
 • Rok prijave: 27.8.2010
zakon o razvojni podpori pomurski regiji v obdobju 2010 2015
Predstavitev trga dela v PomurjuZakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 - 2015
 • Delodajalec, ki zaposli brezposelno osebo iz ciljne skupine, ki so bile objavljene v “Uredbi o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015, ki je bila objavljena v Uradnem listu št. 3, dne 15.1.2010 (str. 325-335)”.
 • Trajanje:
 • Ukrep I: Zaposlitev za nedoločen čas ali vsaj 12 mesecev.
 • Ukrep II: Zaposlitev za nedoločen čas ali vsaj 24 mesecev.
 • Upravičeni strošek:
 • Ukrep I: Bruto plača in prispevki delodajalca za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti in za zavarovanje za starševsko varstvo.
 • Ukrep II: Povračilo plačanih prispevkov delodajalca.
slide22
Predstavitev trga dela v Pomurju
 • Višina pomoči:
 • Ukrep I: Zmanjšanje davčne osnove za 70 odstotkov stroškov bruto plače povečane za obvezne prispevke delodajalca za prvih 12 mesecev zaposlitve.
 • Ukrep II: Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za prvih 24 mesecev zaposlitve.
 • Dodatne opombe:
 • Zaposlitev oseb iz ciljnih skupin mora predstavljati neto povečanje števila zaposlenih v primerjavi s povprečjem v zadnjih 12 mesecih.
 • Ukrep I se izvaja preko DURS, Ukrep II pa preko ZRSZ.
 • Možno je koristiti oba ukrepa, vendar pod pogojem, da je oseba iz ciljne skupine zaposlena vsaj za 24 mesecev.
 • Oba ukrepa je možno kombinirati tudi z nekaterimi drugimi programi APZ.
 • Državna pomoč ne sme presegati 50 % bruto plače II in ni združljiva s koriščenjem ostalih ukrepov za spodbujanje zaposlovanja.
spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb prejemnikov dsp
Predstavitev trga dela v PomurjuSpodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb – prejemnikov DSP

Razpis je v pripravi in bi naj izšel še ta mesec.