V stra n leteck meteorologick slu ba
Download
1 / 29

Výstražná letecká meteorologická služba - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Výstražná letecká meteorologická služba. Výstražná letecká meteorologická služba.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Výstražná letecká meteorologická služba' - blithe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
V stra n leteck meteorologick slu ba

Výstražná leteckámeteorologická služba


V stra n leteck meteorologick slu ba1
Výstražná letecká meteorologická služba

Výstražná letecká meteorologická služba je poskytována orgánům řízení letového provozu, posádkám letadel a dalším oprávněným uživatelům ve formě leteckých a letištních meteorologických výstrah na očekávaný a pozorovaný výskyt nebezpečných nebo limitních meteorologických prvků, jevů a podmínek, které mohou svými účinky omezit letový provoz, letecký výcvik a ohrozit jeho bezpečnost, omezit činnost pozemního personálu, provoz techniky a zařízení na letištích.


V stra n leteck meteorologick slu ba2
Výstražná letecká meteorologická služba

V rámci poskytování výstražné letecké meteorologické služby jsou vydávány výstrahy na následující nebezpečné meteorologické prvky, jevy a podmínky:

 • přechod výrazné atmosférické fronty, provázený náhlým a výrazným zhoršením meteorologických podmínek;

 • bouřky a atmosférické výboje;

 • oblačnost druhu CB a TCU;

 • snížení výšky spodní základny oblačnosti pod stanovené limity;

 • oblačnost zakrývající vrcholky hor a kopců;

 • tuhé, mrznoucí, smíšené a dlouhotrvající srážky, kroupy, ledovka, náledí a námraza;

 • zhoršení dohlednosti pod stanovené limity;

 • charakteristiky přízemního a výškového větru překračující stanovené limity;

 • atmosférická turbulence;

 • pokles tlaku vzduchu pod stanovené limity;

 • teplota vzduchu překračující stanovené limity;

 • ostatní meteorologické prvky, jevy a podmínky vyžadované oprávněnými uživateli.


V stra n leteck meteorologick slu ba3
Výstražná letecká meteorologická služba

LMV pro letovou informační oblast Praha

Výstrahy pro letovou informační oblast obsahují stručné a výstižné informace v otevřené řeči o meteorologických podmínkách, které mohou nepříznivě ovlivnit letový provoz v letové informační oblasti (FIR).

Výstrahy pro letovou informační oblast vydává letecká meteorologická služba Praha na tyto jevy:

 • pokles tlaku QNH na nebo pod hodnotu 993 hPa,

 • rychlost výškového větru

  • v hladinách 850 hPa a 700 hPa 50 KT (25 m/s) a více,

  • v hladinách nad 500 hPa 80 KT (40 m/s) a více,

 • přechod výrazné fronty, provázené náhlým a výrazným zhoršením meteorologických podmínek.

  Ostatní jevy jsou zahrnuty do informace SIGMET !!!


V stra n leteck meteorologick slu ba4
Výstražná letecká meteorologická služba

LMV pro letovou informační oblast Praha (OLM)

Příklad leteckých výstrah:

Letecká meteorologická výstraha pro letovou oblast Praha

VYSTRAHA C. 2 PRO LKAA PLATNOST 240800/241300. RYCHLOST VYSKOVEHO PROUDENI PRESAHUJE V ZAPADNI POLOVINE LKAA MEZI FL320-FL370 80KT, SMER NNW. BUDE ZESLABOVAT. VE VYCHODNI POLOVINE LKAA PRESAHUJE RYCHLOST VYSKOVEHO PROUDENI 80KT KOLEM FL340, SMER NNW=


V stra n leteck meteorologick slu ba5
Výstražná letecká meteorologická služba

LMV pro oblast Čechy a Morava (OHMZ)

Pro vojenské letectví vydává leteckou meteorologickou výstrahu pro oblast Čechy a Morava Odbor hydrometeorologického zabezpečení Praha) na tyto jevy:

 • přechod atmosférické fronty;

 • mírná a silná turbulence, horská vlna (MOD TURB, SEV TURB, MTW);

 • námraza, tuhé a mrznoucí srážky (ICE, FZRA);

 • zakrytí hor oblačností (MT OBSC);

 • bouřka, vertikálně vyvinutá oblačnost typu Cb, a TCU, kroupy (TS, CB, GR)

 • Vítr

  • rychlost výškového větru do FL 180 je 90 km/h (25 m/s, 50 kt) nebo více a nad FL 180 je 144 km/h (40 m/s, 80 kt) nebo více s uvedením příslušného směru větru,

  • rychlost přízemního větru je 54 km/h (15 m/s, 30 kt) a více, v nárazech 72 km/h (20 m/s, 40 kt) a více s uvedením příslušného směru větru;

 • rozsáhlé oblasti s dohledností pod 3000m (SFC VIS);

 • rozsáhlé oblasti, kde výška spodní základny oblačnosti 5/8 a více je pod výškou 1000 ft (300 m) nad úrovní země (AGL) (BKN/OVC CLD);

 • pokles tlaku vzduchu na nebo pod hodnotu 993,2 hPa (745 torr).


V stra n leteck meteorologick slu ba6
Výstražná letecká meteorologická služba

LMV pro oblast Čechy a Morava (OHMZ)

Příklad letecké výstrahy:

WOCZ63 OKLA 021130

LETECKÁ METEOROLOGICKÁ VÝSTRAHA č. 04

Vydáno: dne 2.3.2001 v 11.30 UTC

Platnost: od 2.3.2001, 12.00 UTC do 2.3.2001 21.00 UTC

Pro území : ČR

V západním proudění bude přecházet výrazná studená fronta s výskytem těchto NHMJ:

-snížená spodní základna oblačnosti v okolí kopců a hor pod 010 AGL, zakrytí hor oblačností,

-dohlednost pod 3000 m, 

-námraza od GND do 110 AMSL

Vydalo: OHMZ AČR / NOV


V stra n leteck meteorologick slu ba7
Výstražná letecká meteorologická služba

Letištní meteorologická výstraha AD WRNG

Výstraha pro letiště musí obsahovat:

 • Směrovací značku letiště; LKPR

 • identifikaci a pořadové číslo zprávy; Ad WRNG 5

 • datum-čas vyjadřující období platnosti v UTC; VALID 221215/221600

 • popis jevu, na který se výstraha pro letiště vydává; TC ANDREW; HVY SN 25CM; SFC WSPD 40KT MAX60

 • identifikace, zda je uvedený jev pozorován a jeho výskyt je nadále očekáván nebo zda je výskyt jevu předpovídán; OBS AT 1200Z

 • očekávaná změna intenzity; INTSF; WKN; NC


V stra n leteck meteorologick slu ba8
Výstražná letecká meteorologická služba

Letištní meteorologická výstraha AD WRNG


V stra n leteck meteorologick slu ba9
Výstražná letecká meteorologická služba

Letištní meteorologická výstraha AD WRNG

Příklad AD WRNG

WOCZ60 LKPR 020955

LKPR AD WRNG 5 VALID 021100/021400

ICE DUE TO HVY FZRA FCST AT LKPR INTST NC=

Výstraha č.5 pro letiště LKPR s platností pro 2.den měsíce od 11.00 do 14.00 UTC.

Na letišti Praha očekáváme ledovku způsobenou silným namrzajícím deštěm. Intenzita beze změn.


V stra n leteck meteorologick slu ba10
Výstražná letecká meteorologická služba

Letištní meteorologická výstraha AD WRNG

Příklad AD WRNG

WOCZ60 LKPR 020800

LKPR AD WRNG 1 VALID 020830/021030

TS FCST AT LKPR NC=

WOCZ60 LKPR 020800 (záhlaví zpráv při výměně informací v síti)

Výstraha č.1 pro letiště Praha s platností pro 2.den měsíce od 08.30 do 10.30 UTC.

Na letišti Praha očekáváme bouřku, které intenzita se nebude měnit.


V stra n leteck meteorologick slu ba11
Výstražná letecká meteorologická služba

Informace AIRMET

Jestliže některé nebezpečné meteorologické jevy nebyly uvedeny v oblastní předpovědi pro lety v nízkých hladinách (v předpovědi GAMET), vydává civilní letecká meteorologická služba informace AIRMET, která podává stručný a výstižný popis výskytu anebo očekávaného výskytu specifikovaných meteorologických jevů na trati.

V této informaci jsou uvedeny pouze jevy (včetně popisu jejich očekávaného vývoje), které mohou ovlivnit bezpečnost letů v nízkých hladinách (jedná se v podstatě o druh výstrahy).


V stra n leteck meteorologick slu ba12
Výstražná letecká meteorologická služba

Informace AIRMET

Informace AIRMET musí obsahovat podle potřeby následující údaje v uvedeném pořadí:

 • Směrovací značku stanoviště LPS, které poskytuje letové provozní služby v letové informační oblasti nebo v řízené oblasti, jíž se informace AIRMET týká; LKAA

 • identifikaci a pořadové číslo zprávy; AIRMET 5

 • skupiny datum-čas vyjadřující období platnosti v UTC; VALID 221215/221600

 • směrovací značku meteorologické výstražné služby, která informaci AIRMET vydává, s pomlčkou oddělující záhlaví od textu; LKPR –

 • název FIR nebo TMA, pro kterou je informace AIRMET vydávána; PRAHA FIR

 • jev a popis jevu, na který se informace AIRMET vydává, vybraný ze seznamu výše uvedených jevů; MOD MTW

 • údaj, jde-li o pozorovaný a nadále očekávaný výskyt - OBS (s případným udáním času v UTC), nebo jde-li o předpovídaný výskyt; FCST

 • polohu (vzhledem k zeměpisné šířce a délce, pokud je to možné, anebo vzhledem k mezinárodně známým místům nebo zeměpisným oblastem) a letovou hladinu; OBS 48 DEG N 10 DEG E AT FL080

 • změny intenzity za použití zkratek INTSF, WKN, NC, tak jak je to vhodné.V stra n leteck meteorologick slu ba14
Výstražná letecká meteorologická služba

Informace AIRMET

Příklad informace AIRMET:

LKAA AIRMET 2 VALID 221215/221600 LKPR -

PRAHA FIR MOD MTW OBS AT 1205 50 DEG N 15 DEG E AT FL080 STNR NC=

Význam:

Od 0001 UTC druhá informace AIRMET vydaná meteorologickou výstražnou službou na letišti Praha/Ruzyně (LKPR) pro letovou informační oblast Praha (LKAA); informace je platná od 1215 UTC do 1600 UTC pro 22.den daného měsíce; mírná horská vlna byla pozorována ve 1205 UTC na 50 stupni s.š. a 15 stupni v.d. v letové hladině 080; očekává se, že horská vlna bude stacionární a nedojde ke změně její intenzity.


V stra n leteck meteorologick slu ba15
Výstražná letecká meteorologická služba

Informace SIGMET

 • Obsahem informací SIGMET je stručný a výstižný popis výskytu anebo očekávaného výskytu specifikovaných meteorologických jevů na trati, které mohou ovlivnit bezpečnost letů a popis očekávaného vývoje těchto jevů v prostoru a čase. Informace SIGMET se vydávají ve zkrácené otevřené řeči.

 • Informace SIGMET vydávané na očekávaný výskyt meteorologických jevů, s výjimkou oblaku tvořeného vulkanickým popelem a tropické cyklóny, nesmí být vydávány více než 6 hodin a přednostně ne více než 4 hodiny před očekávaným časem výskytu jevu.

 • Informace SIGMET určené pro podzvuková letadla se označují „SIGMET“. Informace SIGMET určené pro nadzvuková letadla během transsonické fáze letu nebo nadzvukové fáze letu se označují „SIGMET SST“.

 • Pořadové číslo informace SIGMET musí odpovídat počtu informací SIGMET vydaných pro danou letovou informační oblast od 0001 UTC příslušného dne.

 • Pro informace „SIGMET SST“ se používá samostatná řada pořadových čísel.


V stra n leteck meteorologick slu ba16
Výstražná letecká meteorologická služba

Informace SIGMET – pro hladiny s podzvukovým provozem


V stra n leteck meteorologick slu ba17
Výstražná letecká meteorologická služba

Informace SIGMET – pro hladiny s nadzvukovým provozem


V stra n leteck meteorologick slu ba18
Výstražná letecká meteorologická služba

Informace SIGMET

Informace SIGMET musí obsahovat následující údaje v uvedeném pořadí:

 • směrovací značku stanoviště LPS, které poskytuje letové provozní služby v letové informační oblasti nebo v řízené oblasti, jíž se informace SIGMET týká; LKAA

 • identifikaci a pořadové číslo zprávy; SIGMET 5 

 • skupiny datum-čas vyjadřující období platnosti v UTC; VALID 221215/221600

 • směrovací značku meteorologické výstražné služby, která informaci SIGMET vydává, s pomlčkou oddělující záhlaví od textu; LKPR –

 • (nový řádek) název letové informační oblasti nebo řízené oblasti, pro kterou je SIGMET vydáván; LKPR PRAHA FIR

 • jev a popis jevu, na který se SIGMET vydává; FRQ TS

 • údaj, jde-li o pozorovaný a nadále očekávaný výskyt (OBS a případně udání času pozorování v UTC), nebo jde-li o předpovídaný výskyt (FCST)

 • polohu (vzhledem k zeměpisné šířce a délce, pokud je to možné, nebo vzhledem k mezinárodně známým místům nebo oblastem a hladinu; FCST TOP FL390 S OF 54 DEG N

 • pohyb nebo očekávaný pohyb vzhledem k jednomu z osmi stupňů kompasu v km/hod nebo uzlech nebo stacionární; MOV E 40KMH

 • změny intenzity za použití zkratek INTSF, WKN, NC, tak jak je to vhodné

 • na další řádce vyhlídku poskytující informace o trajektorii oblaku vulkanického popele a o poloze středu tropické cyklony po skončení období platnosti; OTLK TC CENTRE 260400 28.5N 74.5W 261000 31.0N 76.0W


V stra n leteck meteorologick slu ba19
Výstražná letecká meteorologická služba

Informace SIGMET

Příklad informace SIGMET:

LKAA SIGMET 7 VALID 202000/202400 LKPW-

LKAA PRAHA FIR SEV ICE MAINLY S AND E PART FCST BTN FL030/FL150 MOV N-NW NC= 

SIGMET s pořadovým číslem 7, platný od 20.00 do 24.00 UTC, vydaný 20. dne v měsíci výstražnou službou Praha pro letovou informační oblast Praha.

Předpovídá se silná námraza převážně v jižní a východní části oblasti mezi letovými hladinami 030 až 150. Pohyb k severu až severozápadu, beze změn.


V stra n leteck meteorologick slu ba20
Výstražná letecká meteorologická služba

Informace SIGMET

Příklad informace SIGMET:

WSCZ31 LKPW 121829

LKAA SIGMET 2 VALID 121830/122030 LKPW-

LKAA PRAHA FIR ISOL EMBD TS OBS AND FCST TOP CB FL330 FM W-SW MOV TO E-SE WKN.=

SIGMET s pořadovým číslem 2, platný od 18.30 do 20.30 UTC, vydaný 12.den v měsíci výstražnou službou Praha pro letovou informační oblast Praha.

Předpovídá se a pozoruje izolovaná prorůstající bouřka s horní hranicí v FL330, pohybující se od západu až jihozápadu k východu až jihovýchodu a bude slábnout.


V stra n leteck meteorologick slu ba21
Výstražná letecká meteorologická služba

Výstraha na střih větru

Výstrahy na střih větru jsou připravovány příslušnou meteorologickou služebnou a podávají stručnou informaci o pozorovaném nebo očekávaném střihu větru, který by mohl nepříznivě ovlivnit letadla na dráze přiblížení nebo na dráze vzletu nebo během přiblížení okruhem, v prostoru mezi úrovní dráhy a 1 600 ft (500 m) nad touto úrovní a letadla na dráze během dojezdu nebo rozjezdu.

Dochází-li vlivem místní orografie k výskytu význačných střihů větru ve výškách nad 1 600 ft (500 m) nad úrovní dráhy, není pro vydávání výstrah na střih větru výška 1 600 ft (500 m) omezující.


V stra n leteck meteorologick slu ba22
Výstražná letecká meteorologická služba

Výstraha na střih větru

Výstraha na střih větru obsahuje podle potřeby následující údaje:

 • směrovací značka letiště; LKPR

 • identifikace typu zprávy, pořadové číslo zprávy; WS WRNG 01

 • datum a čas vydání a kde je to vhodné doba platnosti v UTC; 221200 VALID 221215/221315

 • určení jevu a jeho poloha; WS APCH RWY12; MOD WS RWY34

 • pozorovaný, hlášený nebo předpovídaný jev; REP AT 1510 B747; OBS AT 1205; FCST

 • popis jevu, na který je výstraha na střih větru vydána (není povinný, záleží na meteorologických podmínkách); SFC WIND: 320/10 KT 200FT–WIND: 360/25KT


V stra n leteck meteorologick slu ba23
Výstražná letecká meteorologická služba

Výstraha na střih větru

Příklad výstrahy na střih větru:

LKPR WS WRNG 01 221200 VALID 221200/221315

MOD WS RWY34 REP AT 1150 B747

Výstraha na střih větru č.1, vydaná leteckou meteorologickou službou letiště Praha 22. dne v měsíci ve 12.00 UTC s platností od 12.00 do 13.15 UTC. Letounem B747 hlášen v 11.50 na dráze 34 mírný střih větru.


V stra n leteck meteorologick slu ba24
Výstražná letecká meteorologická služba

Příklady leteckých meteorologických výstrah:

LKAA SIGMET 4 VALID 282020/282220 LKPW-

LKAA PRAHA FIR OBSC TS OBS AND FCST CENTRAL AND S MORAVIA TOP FL340 MOV NW NC=


V stra n leteck meteorologick slu ba25
Výstražná letecká meteorologická služba

Příklady leteckých meteorologických výstrah:

LKAA SIGMET 1 VALID 251135/251500 LKPW-LKAA PRAHA FIR ISOL EMBD TS FCST S-SE PART TOP FL250 MOV E NC=


V stra n leteck meteorologick slu ba26
Výstražná letecká meteorologická služba

Příklady leteckých meteorologických výstrah:

LKAA SIGMET 5 VALID 221215/221600 LKPW-

PRAHA FIR SEV TURB OBS AT 1210 LKTB FL250

MOV E 40KMH WKN=


V stra n leteck meteorologick slu ba27
Výstražná letecká meteorologická služba

Příklady leteckých meteorologických výstrah:

LKPR WS WRNG 01 221200 VALID

221200/221315 MOD WS RWY34

REP AT 1150 B747=


V stra n leteck meteorologick slu ba28
Výstražná letecká meteorologická služba

Příklady leteckých meteorologických výstrah:

LKKV AD WRNG 6 VALID 021000/021400

SFC WSPD MAX OVR 42KT FCST NC=


ad