Bezpiecze stwo w sieci komputerowej internecie
Download
1 / 26

Bezpiecze?stwo w Sieci komputerowej /Internecie/ - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Bezpieczeństwo w Sieci komputerowej /Internecie/. Internet jako Sieć globalna. Dziś komputer i Internet to dla nas codzienność.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Bezpiecze?stwo w Sieci komputerowej /Internecie/' - blake-noble


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bezpiecze stwo w sieci komputerowej internecie

Bezpieczeństwo w Sieci

komputerowej /Internecie/


Bezpiecze stwo w sieci komputerowej internecie

Internet jako Sieć globalna

Dziś komputer i Internet to dla nas codzienność.

Internet jest wspaniałym wynalazkiem, skarbnicą wiedzy, narzędziem komunikacji i edukacji, rozrywki i zabawy, pozwala poznać ludzi z całego świata a przede wszystkim ułatwia naukę i pracę.

Komputer w domu, szkole spełnia wiele istotnych funkcji. Uczy, pomaga w korzystaniu z ogromu zasobów edukacyjnych, daje możliwość pełnego rozwoju poprzez bezpośredni kontakt ze źródłem informacji.

Internet to niepowtarzalna okazja do ciągłego zdobywania wiedzy i wykształcenia nawyku uczenia się przez całe życie.

Przed nauczycielem, rodzicem, dzieckiem staje więc niełatwe zadanie. Powinniśmy zatem przygotować się do życia w globalnym społeczeństwie korzystającym z TI.


Bezpiecze stwo w sieci komputerowej internecie

Globalna sieć stwarza wiele nowych możliwości, szans i korzyści, jednak jej niewłaściwe i nieodpowiednie wykorzystanie może nieść ze sobą szereg zagrożeń.


Wirusy
Wirusy…..

Czym jest wirus?

Wirus jest programem komputerowym o niewielkich

rozmiarach, zdolnym do rozmnażania się poprzez

doczepianie swojego kodu do innych plików, posiadający

celowe procedury destrukcyjne, takie jak:

- niszczenie lub zmiana zapisanych na dyskach informacji

- generowanie dziwnych komunikatów, melodii...

- zakłócanie wyświetlania informacji na ekranie

- próby fizycznego uszkodzenia sprzętu.


Z o liwe oprogramowanie
Złośliweoprogramowanie...

Bomba logiczna – złośliwy kod umieszczony w programie, który uaktywnia się tylko wtedy, gdy spełnione zostaną ściśle określone warunki, np. liczba uruchomień danego programu, określona data, usunięte dane.

Robak – w odróżnieniu od wirusów nie atakuje żadnych plików, rzadko wywołuje niepożądane skutki uboczne, z wyjątkiem uszczuplania

wolnego miejsca na dysku. Tworzy w niekontrolowany sposób

własne duplikaty w zasobach sieci komputerowej.

Królik – program, który na skutek błyskawicznego i niekontrolowanego powielania się, zapełnia system.


Z o liwe oprogramowanie 2
Złośliwe oprogramowanie (2)...

Koń trojański – może udawać dowolny program,

pożyteczne narzędzie lub uaktualnienie do niego,

który zawiera kod realizujący inne funkcje niż te,

o których mowa jest w załączonej dokumentacji.

Po kilku godzinach pracy program dokona spustoszeń na

naszym dysku, zawiesi pracę systemu... Innym

rodzajem trojana jest BACKDOORS, który

służy hakerom jako narzędzie do zdalnej

administracji.


Co to jest phishing i pharming
Co to jest Phishing i Pharming?

Phishing jest to podszywanie się pod strony banków lub innych

instytucji. Użytkownik dostaje emailem informację z prośbą o

zalogowanie się na danej stronie i sprawdzenie, np. stanu konta, przy

czym w tymże emailu podany jest link na stronę spreparowaną. Gdy

logujemy się na niej, oszust otrzymuje nasze hasła i dostaje możliwość

dostępu do naszego prawdziwego konta.

Pharming - jest to metoda pozyskiwania haseł dostępu do kont

internetowych poprzez atak na serwery DNS, dzięki czemu oszust

będzie mógł przekierować internautę na swoją stronę nawet, jeśli

będzie poprawnie wpisany adres, czy strona zostanie wybrana z

zakładek. Należy zawsze sprawdzać, czy na stronach bankowych,

Z których korzystamy, pojawia się symbol bezpiecznego połączenia czy

też "https://" przed internetowym adresem banku.


Co mog zrobi wirusy trojany robaki
Co mogą zrobić wirusy, trojany, robaki?

Jak podaje definicja ze strony www.bezpieczenstwo.onet.pl

„ Efektów działania szkodliwego oprogramowania jest

wiele.

Może to być uruchomienie niegroźnego programu

lub utrata wszelkich danych z dysków. Niektóre programy

mogą wykraść ważne, osobiste dane (takie jak numery i

hasła do kont bankowych) i przekazać je niepowołanym

osobom, umożliwić włamanie do komputera i

wykorzystanie go jako tzw. zombie.”


Zalecenia
ZALECENIA

20 wskazówek,

jak bezpiecznie korzystać z Internetu i w jaki sposób

zachować bezpieczeństwo w sieci, unikając pułapek

zastawionych przez cyberprzestępców.

Stosowanie się do nich pozwali ochronić się przed

zagrożeniami internetowymi i coraz częstszym problemem

wycieku danych oraz umożliwi bezpieczniejsze korzystanie z

komputera.


Zalecenia og lne dotycz ce bezpiecze stwa
ZALECENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

 • Oprogramowanie zabezpieczające powinno być zawsze uruchomione i aktualne, zwłaszcza gdy używa się laptopa w niechronionej sieci bezprzewodowej na lotniskach, w kawiarniach i w innych miejscach publicznych.

 • Należy zainstalować oprogramowanie, które zapewni ochronę podczas poruszania się w Internecie lub pobierania plików bezpośrednio do komputera.

 • Oprogramowanie zabezpieczające przed zagrożeniami z sieci powinno zapewniać ochronę poczty elektronicznej i wszystkich aplikacji dla użytkowników indywidualnych oraz generować w czasie rzeczywistym ostrzeżenia dotyczące ruchu przychodzącego i wychodzącego.

 • Należy stosować najnowsze technologie, takie jak Web Reputation, które sprawdzają wiarygodność i bezpieczeństwo serwisów internetowych przed ich otwarciem w przeglądarce.


Zalecenia1
ZALECENIA…..

 • Należy używać najnowszej wersji przeglądarki internetowej oraz zainstalować wszystkie dostępne poprawki zabezpieczeń.

 • Należy używać przeglądarki z wtyczką blokującą skrypty.

 • Należy sprawdzić, jakie zabezpieczenia są oferowane przez sieć operatora Internetu.

 • Jeżeli wykorzystywany jest system operacyjny Microsoft Windows, należy włączyć funkcję automatycznych aktualizacji i instalować wszelkie aktualizacje zaraz po ich udostępnieniu przez firmę Microsoft.

 • Należy zainstalować zapory i oprogramowanie wykrywające włamania oraz zabezpieczające przed szkodliwym oprogramowaniem i programami szpiegującymi. Programy te powinny być zawsze uruchomione i regularnie aktualizowane.

 • Należy upewnić się, że oprogramowanie zabezpieczające jest aktualne.


Zalecenia2
ZALECENIA…..

 • PRZEGLĄDANIE STRON INTERNETOWYCH I POBIERANIE PROGRAMÓW Z INTERNETU

 • Należy korzystać z usługi Web Reputation, aby mieć pewność, że odwiedzany serwis internetowy nie stwarza żadnych zagrożeń.

 • Należy uważać na strony internetowe, które wymagają instalacji oprogramowania. Należy skanować wszystkie programy pobierane z Internetu za pomocą aktualnego oprogramowania zabezpieczającego.

 • Należy zawsze czytać umowy licencyjne i przerywać proces instalacji, jeżeli razem z daną aplikacją mają być zainstalowane inne „programy”.

 • Nie należy podawać danych osobowych w przypadku nieprzewidzianego żądania informacji. Dane osobowe można podawać tylko w przypadku takich serwisów, w których u dołu okna wyświetla się ikona kłódki (w przypadku przeglądarki Internet Explorer)


Konfiguracja oprogramowania informacje kluczowe dla u ytkownika
Konfiguracja oprogramowania- informacje kluczowe dla użytkownika

 • Zapora sieciowa (włączona)

 • Aktualizacja oprogramowania (włączona)

 • Oprogramowanie antywirusowe (zainstalowany)

 • Oprogramowanie antyszpiegowe (włączone)


Inne zagro enia dotycz szczeg lnie dzieci i m odzie y
INNE ZAGROŻENIA – dotyczą szczególnie dzieci i młodzieży

 • nękanie w Internecie,

 • uzależnienie od Internetu,

 • szkodliwość dla zdrowia,

 • problemy psychospołeczne (uzależnienie od sieci, zaburzenia relacji interpersonalnych),

 • kontakt ze szkodliwymi treściami: pornografią, przemocą, wulgarnością, hazardem, używkami i nienawiścią,

 • nieświadome udostępnianie danych.


Bezpiecze stwo w sieci komputerowej internecie
Należy uczyć takiego posługiwania się komputerem i Internetem, by nie zagrażał on zdrowiu człowiekai kontaktom międzyludzkim.


Problemy w walce z zagro eniami
Problemy w walce z zagrożeniami Internetem, by nie zagrażał on zdrowiu człowieka

 • niski poziom wiedzy opiekunów na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu,

 • niechęć do zgłaszania przestępstw odpowiednim służbom,

 • lekceważenie zagrożeń przez użytkowników Internetu,

 • brak wiedzy na temat działalności organizacji zajmujących się bezpieczeństwem w sieci,

 • brak nadzoru nad dziećmi korzystającymi z Internetu,

 • brak odpowiedniego ustawodawstwa pomagającego w walce z przestępczością w Internecie.


Aby uchroni dziecko przed nieodpowiednim wp ywem internetu nale y
Aby uchronić dziecko przed nieodpowiednim wpływem Internetu, należy:

 • stosować zasadę „najpierw obowiązki, potem komputer”,

 • częściej zapraszać do domu koleżanki i kolegów dziecka,

 • nakłaniać dziecko do aktywnego poznawania otaczającego go świata poprzez udział w zabawach, grach na świeżym powietrzu i wycieczkach,

 • nie pozostawiać dziecka samego sobie.

 • utworzyć bezpieczne konto na komputerze dla dziecka


Aby uchroni dziecko przed nieodpowiednim wp ywem internetu nale y1
Aby uchronić dziecko przed nieodpowiednim wpływem Internetu, należy:

 • filtrować szkodliwe treści z Internetu,

 • edukować rodziców, opiekunów,

 • egzekwować prawo,

 • uczyć zasad bezpieczeństwa,

 • rozmawiać z nimi,

 • pokazywać to, co w sieci wartościowe,

 • wychowywać je do korzystania z sieci,


Czym jest cyberprzemoc
Czym jest Internetu, należy:cyberprzemoc?

Cyberprzemoc to inaczej przemoc z użyciem

mediów elektronicznych – przede wszystkim Internetu i

telefonów komórkowych.  Problem ten dotyczy przede

wszystkim dzieci i młodzieży.

W Polsce doświadcza go ponad połowa młodych internautów!!!

Do działań określanych jako cyberprzemoc zalicza się m. in:  

 • wyzywanie, straszenie, poniżanie kogoś w Internecie lub przy użyciu telefonu,

 • robienie komuś zdjęć lub rejestrowanie filmów bez jego zgody,

 • publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które kogoś obrażają lub ośmieszają,

 • podszywane się pod kogoś w Sieci.

  Pomimo, że akty cyberprzemocy mogą wyglądać niewinnie, to potrafią wyrządzać bardzo dużą krzywdę.


Bezpiecze stwo w sieci komputerowej internecie

Telefony komórkowe Internetu, należy:to jeden z najbardziej popularnych gadżetów wśród osób młodych. Niestety telefon połączony z brakiem rozsądku może doprowadzić do tragedii. Wśród uczniów lawinowo rośnie liczba osób, które padły ofiarą cyberprzemocy.


Bezpiecze stwo w sieci komputerowej internecie

 • Szkodliwe treści internetowe to strony propagujące przemoc oraz pornografię jak również dorośli, którzy próbują wykorzystać młodszych użytkowników

 • Do zagrożeń tego typu można zaliczyć także różnego rodzaju psychomanipulacje, które mogą doprowadzić do poważnych konsekwencji, nie wyłączając samobójstwa.


Co mo emy zrobi
Co możemy zrobić? oraz pornografię jak również dorośli, którzy próbują wykorzystać młodszych użytkowników

 • uświadamiać dzieciom, negatywne społeczne, etyczne i prawne konsekwencje rozwoju TI,

 • promować odpowiedzialną postawę dorosłych oraz prawo dzieci do bezpiecznego korzystania z Internetu,

 • kształtować świadomego i mądrego użytkownika mediów,

 • uświadomić dzieciom, jakie korzyści niesie Internet,

 • uświadamiać dzieciom, jakie zagrożenia wynikają z użytkowania Internetu,


Bezpiecze stwo w sieci komputerowej internecie

Co możemy zrobić? oraz pornografię jak również dorośli, którzy próbują wykorzystać młodszych użytkowników

 • motywować do dbania o cudze i własne bezpieczeństwo w Internecie;

 • nadzorować obszary internetowe, po których porusza się dziecko;

 • zapoznać dzieci i rodziców z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu;

 • informować dzieci i rodziców o możliwościach wsparcia ze strony organizacji zajmujących się zwalczaniem nielegalnych treści w Internecie.


Komputer jest dobry ale nie wtedy gdy staje si jedynym nauczycielem przyjacielem i bogiem dziecka

Komputer jest dobry, ale nie wtedy, gdy staje się jedynym nauczycielem, przyjacielem i... bogiem dziecka.

Maszyna ma służyć człowiekowi, a nie panować nad nim.


Przydatne adresy
Przydatne adresy: nauczycielem, przyjacielem i...

 • www.dzieckowsieci.pl

 • www.kidprotect.pl

 • www.fdn.pl

 • www.helpline.org.pl

 • www.cyberprzemoc.pl

 • www.safeinternet.pl

 • www.dyzurnet.pl


Dzi kuj za uwag opracowanie bogus aw ru a
Dziękuję za uwagę nauczycielem, przyjacielem i... - opracowanie Bogusław Ruła

Zapraszamy na strony internetowe szkół:

Szkoła Podstawowa – www.szp.gimtur.strefa.pl

Gimnazjum – www.gimtur.strefa.pl

Prezentacja powstała na bazie materiałów opublikowanych w Internecie.