testbed finland n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Testbed Finland PowerPoint Presentation
Download Presentation
Testbed Finland

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Testbed Finland - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Testbed Finland. Oma- ja etähoidon avoin innovaatioympäristö. TAVOITTEET. Tavoitteena on edistää hyvinvointia, parantaa terveydenhuollon laatua ja tuottavuutta avoimen oma- ja etähoidon innovaatioympäristön mahdollistamien uusien palvelujen ja toimintatapojen kehittämisellä. VISIO.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Testbed Finland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
testbed finland

Testbed Finland

Oma- ja etähoidon avoin innovaatioympäristö

tavoitteet
TAVOITTEET

Tavoitteena on edistää hyvinvointia, parantaa terveydenhuollon laatua ja tuottavuutta avoimen oma- ja etähoidon innovaatioympäristön mahdollistamien uusien palvelujen ja toimintatapojen kehittämisellä

visio
VISIO

Hyvinvointipalvelut ovat nopeasti kasvava ja kansainvälistyvä toimiala Suomessa, joka näkyy yritystoiminnan kasvuna, terveydenhuollon rakenteiden ja palveluiden kehittymisenä sekä kansalaisten hyvinvoinnin lisääntymisenä

testbed finland1
Testbed Finland

Miksi tarvitaan oma- ja etähoidon avoin innovaatioympäristö?

v est ja pitk aikaissairaudet
Väestö ja pitkäaikaissairaudet

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö

miss ovat nykyj rjestelm n voimavarat
Missä ovat nykyjärjestelmänvoimavarat?

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö

tilaa uusille palvelukonsepteille
Tilaa uusille palvelukonsepteille

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö

tilanne maailmanlaajuisesti
Tilanne maailmanlaajuisesti
 • Krooniset sairaudet
  • Krooniset sairaudet aiheuttavat 60% maailman kaikista kuolemista
  • Sydän- ja verisuonitaudit ovat suurin kuolemien aiheuttaja maailmassa
 • Yli 700 milj. 60-vuotiasta tai vanhempaa
  • Väestön ikääntyminen lisää sydänsairauksien määrää
  • Vuonna 2050 22% maailman väestöstä on yli 60-vuotiaita
 • Yli 1,5 miljardia ylipainoista aikuista (yli 15v)
  • Yksi iso riskitekijä useille kroonisille sairauksille

Lähde: World Health Organization jaUnited Nations, “World Population Ageing 2007”.

tilanne suomessa 10 kalleinta tautiryhm
Tilanne suomessa10 kalleinta tautiryhmää

Lähde: Suomalaisten terveys (Kiiskinen ym, 2005)

Korkeat suorat ja epäsuorat kustannukset eivät

välttämättä liity samoihin tauteihin

miten t st eteenp in kehdosta hautaan
Miten tästä eteenpäin?Kehdosta hautaan

Itsenäisestiikääntyvät

Kuntoutettavat

Kroonisestisairaat

Huolestuneethyvinvoivat

Kuntoilijat

Vasta-syntyneet

HoivapalvelutKotihoito

Terveydenhuollon ammattilaiset

Perhe

KuntovalmentajatTerveysvalmentajat

Vanhemmat

Lähde: Continua Health Alliance

nykytilanne hoidon jakautumisessa hoidon eri tasoille
Nykytilanne hoidon jakautumisessa hoidon eri tasoille
 • Suurimmalla osalla ihmisistä on jonkinlaisia terveys-ongelmia, joista suurin osa hoituu itsestään
 • Hoitoa tarvitsevista
  • 75 % hoituu itsehoitona
  • 25 % käy lääkärissä
   • Yleislääkäri hoitaa 95 % tapauksista
   • 5 % lähetetään erikoissairaanhoitoon

Tärkeimmät terveydenhuolto-kustannuksiin vaikuttavat ratkaisut tehdään terveydenhuollon ulkopuolella

Lähde: Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

kansantauti indeksi
Kansantauti-indeksi
 • Kansantauti-indeksi kuvaa seitsemän suurimman erityiskorvattavaan lääkehoitoon oikeuttavan sairauden (verenpainetauti, sepelvaltimotauti, astma, diabetes, nivelreuma, sydämen vajaatoiminta ja psykoosit) esiintyvyyttä.

Koko maa 100

> 130

> 120

> 100

< 100

Itä-Suomi

Lähde: KELA Terveyspuntari 2007

itsen inen ik ntyminen haasteet
Itsenäinen ikääntyminen - haasteet

2007

 • Terveydenhuollon palvelujärjestelmät ovat muutospaineessa
 • Väestön ikääntyessä palveluiden kysyntä kasvaa määrällisesti
 • Samanaikaisesti terveydenhuollon kustannukset kasvavat talouden kasvua nopeammin

1,2 milj. yli 60v

23% koko populaatiosta

Lähde: Tilastotietokeskus

Nämä johtavat suoraan tilanteeseen, jossa haasteena on tuottaa enemmän korkealuokkaisia terveydenhuollon palveluja kohtuullisin kustannuksin

Lähde: Kuopio Innovation/eHIT : Oma- ja etähoito osaksi kansalaisen palveluja - esiselvitys

onnistuneen toimintaymp rist n edellytykset motivaatio
Onnistuneen toimintaympäristön edellytykset – motivaatio
 • Yksi suurimmista haasteista on motivaation synnyttäminen ja sen ylläpito -> hoitomyöntyvyys
 • Motivaation puuttuminen tai väheneminen vaikuttaa suoraan myönteisten vaikutusten aikaan saamiseen
 • Motivaation saavuttaminen on mahdollista kolmen perusajatuksen yhdistelmällä
  • Sopiva lataus – Selkeä tavoite – Onnistumisodotus

On muistettava, että ammattilaisten näkemys ei riitä takaamaan toimintaympäristön onnistumista vaan tarvitaan myös kansalaisen näkökulmaa ja tarpeiden ymmärtämistä.

toimintasuunnitelma testbed finland oma ja et hoidon avoin innovaatioymp rist
Toimintasuunnitelma – Testbed FinlandOma- ja etähoidon avoin innovaatioympäristö
 • Ensivaiheessa keskittyminen erityisesti
  • Kroonisesti sairaiden potilaiden hoitoon ja sairauden hallintaan
  • Tukemaan vanhusten kotona asumista
  • Riskiryhmien sairauksien ennaltaehkäisyyn
 • Innovaatioympäristön rakentaminen ensin tietylle alueelle josta laajentaminen portaittain muille alueille

Lopputulos: Itä-Suomeen muodostetaan ensimmäinen oma- ja etähoidon avoin innovaatioympäristö

►Testbed East Finland

toimintasuunnitelma testbed east finland
ToimintasuunnitelmaTestbed East Finland
 • Oleellista on saada mukaan riittävän kattava ja monipuolinen hanke- ja toimijakokonaisuus pyrkien tukemaan olemassa olevia ratkaisujaja malleja
  • Kuopion yliopistollinen sairaala
  • Kuopion Kaupunki ja ympäryskuntia
  • Itä-Suomen/Kuopion yliopisto
  • Savonia AMK
  • TEKES
  • KV-toimintaa: Continua Health Alliance ja IHE
  • Paikallisia yrityksiä ja palvelun tarjoajia