slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prehľad projektu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prehľad projektu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 5

Prehľad projektu - PowerPoint PPT Presentation


  • 143 Views
  • Uploaded on

Prehľad projektu. Technická výchova. Oblasti vzdelávania. Veková skupina. 14 – 15 rokov, 9. roč. ZŠ. Vzdelávacie ciele.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Prehľad projektu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Prehľad projektu

Technická výchova

Oblasti vzdelávania

Veková skupina

14 – 15 rokov, 9. roč. ZŠ

Vzdelávacie ciele

vedieť samostatne vyhľadať informácie z danej problematiky na internete, získavať odborné vedomosti, samoštúdiom, naučiť sa pracovať so skenerom a digitálnym fotoaparátom, naučiť sa upravovať obrázky v grafických programoch, rozvíjať a prezentovať svoju tvorivú činnosť v programe POWERPOINT, naučiť sa zasielať prílohy elektronickou poštou,

Popis projektu

Skúmaním odkazu života našich predkov na základe ľudových tradícií hľadať lásku k prírode, k práci, využiť skúsenosti z minulosti našich predkov a daný odkaz využiť pre život v budúcnosti. Projekt je zameraný na rozvoj manuálnych a komunikačných zručností, rozvoj fantázie, tvorivosti, posilnenie sebavedomia, sebahodnotenia a ľahšie včlenenie sa do spoločnosti i prospechovo slabších žiakov.

Programy

Kľúčové slová

encyklopédie, odborná literatúra, časopisy, grafické programy, Internet, PowerPoint

ľudovéremeslá, drotárstvo, rezbárstvo, tkáčstvo..., projektové vyučovanie

Autori

Mgr.Tatiana Župová, ZŠ Sabinov, Komenského 13, Slovensko

Dokumenty

slide2

Plánovanie projektu a jeho riadenie

Otvorte si nižšie uvedené dokumenty, ktoré vám pomôžu pochopiť kontext tohto vzorového vzdelávacieho projektu. Je tu uvedený časový harmonogram projektu, ukážky prác žiakov vo fotografiách a i v programe PowerPoint.

Príprava a plánovanie:

Daný projekt je zameraný na rozvoj manuálnych a komunikačných zručností, rozvoj fantázie, tvorivosti, posilnenie sebavedomia, sebahodnotenia a ľahšie včlenenie sa do spoločnosti i prospechovo slabších žiakov. Je určený pre žiakov 9. ročníka na hodinách technickej výchovy. Keďže v 9. ročníku sa môže technická výchova vyučovať alternatívne, prepojila som prácu v dielňach s prácou na počítači. Celková realizácia je rozčlenená do troch častí. Dôraz som kládla na riešenie technických problémov a rozvoj tvorivého myslenia.

Upozornenie – je časovo náročnejší.

Fotografie: Fotografie vám poskytnú lepší prehľad toho, ako bol projekt zrealizovaný.

Dokumenty

slide3

Vzdelávacie aktivity

Prehľad žiackych aktivít: Práca s náučnou literatúrou, práca s PC, so skenerom, s digitálnym fotoaparátom, vyhľadávanie na www stránkach, práca vo Worde, práca s grafickými programami, ukladanie obrázkov, manuálna činnosť, riešenie technických problémov, prezentácia vlastných prác, sebahodnotenie, vzájomné hodnotenie prác skupín.

Dokumenty

slide4

Hodnotenie a štandardy

Otvorením dokumentov uvedených v dolnej časti stránky si môžete prezrieť kritériá hodnotenia a vzdelávacie štandardy pokryté týmto vzdelávacím projektom.

Kritériá hodnotenia:Pri hodnotení mali väčší priestor žiaci pre sebahodnotenie a hodnotenie sa navzájom. Vyjadrovali sa k svojim aktivitám, aj k práci spolužiakov. Popisovali, čo sa im páčilo, prípadne, čo by doplnili. V závere som slovne zhodnotila celý priebeh projektu, a vyzdvihla som aktivitu žiakov. Veľký význam malo aj ocenenie „Laureát“ na medzinárodnej výstave 3. ročníka výtvarnej súťaže žiakov základných škôl, udelené primátorom mesta Sabinov.

Mapovanie štandardov: Učivo súvisí so vzdelávacími štandardmi pre predmet technická výchova.

Dokumenty

slide5

Informácie o učiteľovi a škole

Základná škola Sabinov, Komenského 13

http://www.zskomsab.edu.sk/

Informácie o učiteľovi a škole

Mgr. Tatiana Župová,

Zupova@gmail.com