Az Autonóm Ház - PowerPoint PPT Presentation

az auton m h z n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Az Autonóm Ház PowerPoint Presentation
Download Presentation
Az Autonóm Ház

play fullscreen
1 / 36
Az Autonóm Ház
164 Views
Download Presentation
bingham
Download Presentation

Az Autonóm Ház

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Az Autonóm Ház Előadó: Ertsey Attila építész, a KÖR Építész Stúdió munkatársa, a Független Ökológiai Központ (FÖK) szakértője

 2. Szelíd Technológiák – A jelenkor létkérdései • Mottó: Mi alakítjuk a technológiát saját képünkre, vagy a technológia alakít minket? • A gép győzelme az ember felett • A technológiai fejlődést nem tudta követni az emberiség tudati fejlődése • A technológia áttekinthetetlen, „fekete doboz”; használjuk, de nem ismerjük • A technológia kiiktatja az embert a termelésből; gép gyárt gépet • A technológia halálerői az élet szférájába hatolnak: géntechnológia • Virtuális valóság, tükröző képtudat – éntudat elvesztése, horror vacui • Az embert körülvevő technológiai és építészeti környezet totális metatermészetté vált: ház = lakógép = űrhajó • A természeti környezettől teljesen elszakított életmód jött létre: • beteg ház szindróma – neurózis

 3. Építészeti eszközök • CO2 emisszió kiváltása ill. csökkentése: • - energiatakarékosság és átállás megújuló energiaforrásokra, • - építőanyagok beépített energiatartalmának csökkentése: természetes építőanyagok, újrahasznosítás • Klímaszabályozás: • - zöldterületek, vízfelületek • - párologtatás: növényi tisztítók

 4. Szelíd Technológiák - A jelenkor létkérdései • A technológia és a hatalom házassága • – A Nagy Testvér • A közelmúlt (1917-1989): centralizált totalitarianizmus • – az állam totális uralma • jelszó: Szovjethatalom + Villamosítás = Kommunizmus • 1989 követelései: önigazgatás, decentralizáció, autonómia • A jelenkor(1989-2007): új centralizáció – gazdasági világhatalom • jelszó: globalizáció, demokráciaexport, New World Order

 5. Környezeti katasztrófa • klímakatasztrófa, globális felmelegedés • globális szennyezés: PCB az eszkimó anyatejben, űrszemét • időjárás-manipuláció hadászati célokból • az USA oxigénfogyasztása kétszerese az általa termeltnek • a globális emisszió növekedése • nem fenntartható életmód, ökológiai lábnyom túllépése

 6. Szociális katasztrófa • urbanizáció • szuburbanizáció • a vidék pusztulása • Dél-Amerikai modell • Észak – Dél, Kelet – Nyugat ellentét • „Civilizációk összecsapása” – permanens háború • szeptember 11., egypólusú világrend,

 7. Az ökológiai lábnyom

 8. Infrastruktúránk: örökségünk és új „eredményeink” • energiaszükséglet 85%-a import, ez a külkereskedelmi mérleghiány 50%-áért felelős, • a piac liberalizálása után az import aránya akár 90% - teljes függés • a rendszerváltás eredményei: keleti függés helyett nyugati, privatizált erőművek – profitkivonás; • Paks – állami szubvenció és nukleáris hulladék, externális költségek • szennyvízkezelés: regionális tisztítók, befektetői tulajdon, közmű-gyarmatosítás • ivóvízellátás: részben privatizált, önkormányzati tulajdon csekély • gázhálózat: befektetői tulajdon • minden ötödik ember lakótelepen él • Budapest vízfej: sugaras úthálózat, egyközpontú ország (Trianon) • tanyarendszer felszámolása, urbanizáció • hadtápgazdaság, logisztikai városnövekedés • ipar és kereskedelem mozgósítható befektetői tulajdonban • iparosított mezőgazdaság és földprivatizáció, génmódosított növénytermesztés – az utolsó perc

 9. Új fogalmak: • Autonómia: nem csak önellátás, hanem kooperáció; alárendeltség helyett partneri viszony, önállóság, önigazgatás • Fenntarthatóság: a természeti környezet teherbíró képessége, egyensúlyi állapotának megőrzési, regenerálási képessége • Szelíd technológia: a gép feletti uralom visszaszerzése, önmérséklő technológia

 10. Gyógyítási kísérletek • 1930. Wright: a természetes ház a földdel való kapcsolat az épületgépészet és az épület integrációja (padlófűtés, passzív napenergia) Usonian House: természetes anyagok, saját építés-karbantartás • ’70-es évektől egyéni kísérletek: • öko-házak, autonóm házak, • ’90-es évektől: • passzív házak, zéró CO2 - emisszió • Fenntarthatósági vizsgálatok: • Ökológiai lábnyomszámítás • Életciklus-vizsgálatok • Energiatanúsítvány

 11. Passzív ház

 12. A Lakógép elemei a High Tech nyomán • Fűtés: a ház egy (gáz-, szén-, atom-)erőmű illetve egy gázvezeték köldökzsinórján lóg • elektromos fűtés, hőszivattyú fosszilis, nukleáris erőműből • megújulókkal, központi erőművekkel, automatizálva • fosszilis gázfűtés illetve kogeneráció • klimatizálás • Főzés: a ház egy erőmű illetve egy gázvezeték köldökzsinórján lóg • gáz- vagy villanytűzhely, mikrohullámú sütő, indukciós tűzhely, mélyhűtés • Áramellátás: a ház egy erőmű köldökzsinórján lóg • Vízellátás: a ház egy vízmű köldökzsinórján lóg • Szennyvízkezelés: a ház egy nagy tisztítómű köldökzsinórján lóg • Hulladékkezelés: a ház hulladékai lerakóra, vagy égetőműbe kerülnek • Építőanyagok: magas beépített energiatartalom, magas működtetési költség, kevés visszaforgatható anyag

 13. Az Autonóm Ház elemei a szelíd technológia nyomán • Energiahatékonyság, hőszigetelés • Fűtés: a ház önellátó, vagy kooperatív helyi energiarendszer része • biosolar fűtés, hőszivattyú zöldárammal, passzív fűtés, zéró CO2 - emisszió • megújulókkal, helyi erőművekkel, automatizálva, biomassza fűtés illetve kogeneráció, passzív hűtés • Fosszilis, nukleáris energia kizárt. Nagyüzemi biomassza feltételesen • Főzés: a ház önellátó, vagy kooperatív helyi energiarendszer része • sparherd fatüzeléssel, növényolaj égőfejjel; biogáz-tűzhely • villanytűzhely zöldárammal • Áramellátás: a ház önellátó, vagy kooperatív helyi energiarendszer része • - víz-, szél-, nap-, biomassza- energiából • Vízellátás: a ház önellátó, vagy helyi vízműből fogyaszt • Szennyvízkezelés: a ház helyben tisztít, visszaforgat • Hulladékkezelés: a ház hulladékai 90-100% visszaforgatva • Építőanyagok: alacsony beépített energiatartalom, alacsony működtetési költség, minden visszaforgatható

 14. Autonóm Ház

 15. Energiaellátás • Energiahatékonyság, hőszigetelés: • - rossz ház (panel): 330-370 kWh/m2év • - átlagos ház (új tégla, Ytong 30 cm, tetőn 10 cm szig.): 223 kWh/m2év • - jól hőszigetelt ház (fal 0,4; ablak 1,5; tető 0,25 W/m2K): 80-100 kWh/m2év • - alacsonyenergia ház (fal 0,2; ablak 1,3; tető 0,15 W/m2K): 60-70 kWh/m2év • - passzív ház (fal 0,1; ablak 1,0; tető 0,1 W/m2K): 15-30 kWh/m2év • - passzív napenergia-hasznosítás: télikert, benapozás • Hőleadás: - alacsony hőmérsékletű fűtés: nagy radiátor, padló- ill. falfűtés, légfűtés • Biomassza fűtés: • - faelgázosító kazán, biogáz-kondenzációs kazán, növényolaj-kazán, pelletkazán • Biosolar fűtés: - faelgázosító kazán + 3 napos puffertároló + kollektorok • Solar fűtés – szezonális hőtároló: • - óriási (szezonális) puffertároló, nagy kollektorfelület, alacsonyenergiájú ház • Passzív ház: - nincs hőveszteség, csak a szellőzéssel; szellőztetés geotermikus előmelegítéssel + hőcserélős hővisszanyeréssel, nyári passzív hűtéssel, ~ 90% megtakarítás • Hőszivattyú zöldárammal: - földhőből, nyáron fordított üzemben. • Használati melegvíztermelés: - napenergiával évi 60-80% • Főzés: napenergia nem elégséges, biomassza tűzhely, modern sparherd: bojler és kazán is, kiegészítő égőfejjel ill. főzőlappal, biogáz-, növényolaj-, zöldáram-villanytűzhely, üvegkerámia főzőlappal

 16. Szoláris fedettség

 17. Bioszolár fűtés

 18. Áramellátás

 19. Vízgazdálkodás • Ivóvíz: - kút, forrás (talajvíz) • Használati víz: esővíz, talajvíz, szürkevíz • Toalett: - alacsony vízfogyasztású WC (1-4,5 l), vízmentes pissoire • Komposztáló toalett • Szennyvízkezelés: növényi tisztítók, szikkasztás, tározás, újrahasznosítás

 20. Vízhasználat

 21. Esővíz-hasznosítás

 22. Toalett

 23. Compact Composter

 24. Precomposter

 25. Növényi szennyvíztisztítók

 26. Szürkevíz-tisztítás és szikkasztás

 27. Körforgás szennyvíz nélkül

 28. Komposztálás mindenhol

 29. Szalmaház

 30. Házak

 31. Autonóm ház

 32. Ertsey Attila építész • t/f: (1)349-1236 • korepitesz.studiokft@chello.hu • Interneten elérhető anyagok: • A Független Ökológiai Központ (FÖK) honlapján (www.foek.hu) letölthető kiadványok: • Autonóm kisrégió, 1999 • Autonóm város, 2004 V É G E