slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Budsjett NMBU 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Budsjett NMBU 2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Budsjett NMBU 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

Budsjett NMBU 2014. Budsjettsignaler generelt Enkel budsjettoversikt UMB og NVH Budsjettprosess 2014 – tentativ skisse Diverse uavklarte punkter i budsjettet. 1. Budsjettsignaler generelt. ikke signaler om at KD vil dekke mer av kostnadene ved fusjonen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Budsjett NMBU 2014


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript

  1. Budsjett NMBU 2014 • Budsjettsignaler generelt • Enkel budsjettoversikt UMB og NVH • Budsjettprosess 2014 – tentativ skisse • Diverse uavklarte punkter i budsjettet

  2. 1. Budsjettsignaler generelt • ikke signaler om at KD vil dekke mer av kostnadene ved fusjonen. • KDs finansieringsmodell for sektoren uendret og med ordinære justeringer (pris-/lønn osv.) for 2014 • Kostnadene ved fusjonen ikke endelige fastlagte, kontinuerlig evaluering og korrigeringer.

  3. 2. Enkel budsjettoversikt UMB

  4. Enkel budsjettoversikt NVH

  5. Enkel budsjettoversikt NVH

  6. Sum budsjettforventningene • UMB har en stram budsjettsituasjon, men rammkutt ved enhetene bør kunne unngås • et nytt utfordrende budsjettår for NVH, en bør vurdere bruk av reserver i tillegg til rammekutt mot enhetene • To ulike økonomier: i en overgangsfase søke å unngå at den ene subsidierer den andre. Fortsette arbeid med Handlingsrom på NVH i minst 2 år til?

  7. 3. Budsjettprosess 2014 – tentativ skisse • holdbare budsjettsignaler så tidlig som mulig – før sommeren • to styrebehandlinger av budsjett – høsten 2013 • Statsbudsjett 2014 kommer ut mandag 14. oktober. • Dokumentfrist til FS-styremøte den 23. oktober er fredag 18. oktober.

  8. Forslag tidsplan Desember November August Juni September Oktober 18. juni: første tentative budsjettrammer UMB og NVH 25. oktober: a. andre tentative budsjettramme UMB og NVH b. tentativ samlet budsjettramme NMBU 29. november: a. endelig budsjettramme NMBU b. (endelig budsjettramme UMB og NVH) 19. desember: siste styremøte i 2013

  9. 4. Uavklarte budsjettpunkter • Skal alle enheter sette opp årsplaner og forslag til tentativt budsjett høsten 2013? • NVH har ikke rutine på dette. • Når/hvordan enhetene spille inn ønsker til midler fra de ulike «strategipottene»? Felles rutine og søknadsposter på alt fra 2014 eller separate elementer ennå et år? • Budsjettere inn kostnadene for fakultetene: • dekan, prodekan (er), sekretær • driftsmidler (reise, kontor etc.) • vedtatt dekket over sentralnivået…

  10. Uavklarte budsjettpunkter • Innspill til NMBUs budsjett 2014/2015 har kommet og flere kommer. Hvordan vurdere og behandle disse når en har to enheter med så ulike utgangspunkt i økonomiske frihetsgrader? • eks: midler til siloer og redskapslager ved nytt Senter for husdyrforsøk (SHF) i 2015, 3-5 mill. kr? • eks: strategisk støtte «Sustainable Aquaculture Initiativ» (NVH), 1 mill. kr.