slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tomáš Kotouč PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tomáš Kotouč

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Tomáš Kotouč - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

ProFIS1 – aplikace pro využití dostupných dat o státních maturitách vysokými školami pro jejich přijímací řízení. Tomáš Kotouč. Přijímací řízení na VŠ. Podobně jako u SCIO testů přináší srovnání výsledků napříč republikou. Známky z předmětů státní maturity.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tomáš Kotouč' - binah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
ProFIS1 – aplikace pro využití dostupných dat o státních maturitách vysokými školami pro jejich přijímací řízení

Tomáš Kotouč

p ij mac zen na v
Přijímací řízení na VŠ

Podobně jako u SCIO testů přináší srovnání výsledků napříč republikou

Známky z předmětů státní maturity

Průměr známek předmětů státní maturity

Vysoká škola

Střední škola

Písemné a ústní testy

Známky z předmětů státní maturity

Talentové zkoušky

Známky z předmětů na konci roku a pololetní

Známky z SŠ předmětů na konci roku a pololetní

Absolvent SŠ

Ročníkové průměry SŠ předmětů

Známky z profilových předmětů maturity

Uchazeč na VŠ

Známky z profilových předmětů maturity

Aktivity

Průměr známek z profilových předmětů maturity

Frekventant SCIO testu

Body za SŠ aktivity

Percentil výsledku u SCIO testu

Percentil výsledku u SCIO testu

SCIO

na em aplikace profis1 stav
Na čem aplikace ProFIS1 „staví“
 • Maturant složí několik předmětů státní maturity s nějakými známkami / body / percentily. Maturant studoval určitý studijní obor SŠ v určitém okrese:
 • Maturanti buď ve studiu nepokračují nebo se hlásí na vysoké školy či VOŠ:
 • Fakulta typicky přijímá uchazeče z určitých studijních oborů SŠ a ze spádových okresů:

Český jazyk; známka 2; body 78; percentil 82,6

Střední průmyslová škola Elektrotechnická

Okres: Plzeň-město

Matematika; známka 3; body 62; percentil 50,1

Anglický jazyk; známka 2

Obor studia SŠ: Elektrotechnika

Přenosová technika; známka 1

Jen určité procento pokračuje dál. Většinou to jsou ti schopnější, ale nemusí to být pravidlo.

Zaměstnání

VOŠ

Pracovní úřad

Přijatí na fakultu dle schopností

Ostatní

Procento zapsaných na fakultu dle okresu studia

Slaboproud

4%

Počet osob

Gymnázium

9%

32%

27%

Přenosová technika

28%

Silnoproud

Schopnosti

vstupn data pro profis1
Vstupní data pro ProFIS1

Neobsahuje žádné osobní údaje, jen statistické údaje a neosobní údaje o maturanty absolvovaných předmětech

IS CERTIS

Kraje

Okresy

 • Maturanti
 • -----------------------------------
 • Bezvýznamný identifikátor osoby (bez vazby na jiné systémy)
 • Okres studia SŠ
 • Obor studia na SŠ
 • Rok absolvování
 • Výsledky
 • --------------------------------------------------
 • ID maturanta
 • Předmět
 • Typ předmětu (státní / profilový)
 • Obtížnost (Základní / Vyšší)
 • Rok absolvování
 • Známka
 • Body
 • Maximální možné body
 • Percentil
 • Poznámka

Fakulty

Jaro 2011

 • Počet absolventů SŠ
 • ----------------------------
 • Okres studia SŠ
 • Obor studia SŠ
 • Rok maturity
 • Počet absolventů
 • Počet zapsaných studentů na VŠ
 • --------------------------------
 • Fakulta
 • Okres studia SŠ
 • Obor studia SŠ
 • Program a obory studia VŠ
 • Rok maturity
 • Rok zápisu
 • Počet zapsaných

Podzim 2010

Skupiny kmenových oborů (první dvě číslice z kódu oboru = společné pro Obory SŠ, Obory VŠ, Programy VŠ)

Předměty maturity

Jen počty absolventů SŠ a počty zapsaných studentů na VŠ – žádné osobní údaje

IS ÚIV

datab zov era model profis1
Databázový (ERA) model ProFIS1

Struktura aplikace byla navržena nad státními číselníky a dle možností vstupních dat z CERTIS a ÚIV

profis1
ProFIS1

ProFIS1 je webová aplikace, kterou naleznete na adrese http://profis1.cermat.cz

pou v n aplikace profis1
Používání aplikace ProFIS1
 • Přemýšleli jsme, jak aplikaci „postavit“.
 • Data, která aplikace obsahuje totiž umožňují:
  • Pro každou školu / fakultu / studijní program VŠ / studijní obor SŠ zobrazit:
   • její spádovost – okresy / obory SŠ,
   • marketingovou studii,
  • Pro každý region (okres) zobrazit:
   • kam absolventi maturity odcházejí – na jakou školu / do zaměstnání.
  • Jak byli maturanti úspěšní:
   • po předmětech a jejich úrovních,
   • po oborech studia SŠ a okresech studia na SŠ.
  • Predikovat počty zapsaných studentů na VŠ na základě výsledků maturit.
 • Znamená to možnost zobrazení stovek či spíše tisíců možných grafů.
 • Aplikaci jsme proto postavili jako „stavebnici“:
  • uživatel si sám může volit, co chce v grafu vidět.
 • Aplikace také umožňuje export výstupních dat do XLS pro další zpracování.
pou v n aplikace profis11
Používání aplikace ProFIS1
 • Aplikace zobrazuje 3 druhy grafů:
 • Co je možné vynést na X-ovou a Y-ovou souřadnici grafu a přes jaké položky je možné data filtrovat:

Mapa okresů ČR

Sloupcový graf

Koláčový graf

Podmínky (filtr):

 • Rok maturity
 • Rok zápisu na VŠ
 • Univerzita
 • Fakulta
 • Studijní program VŠ
 • Studijní obor VŠ
 • Okres studia na SŠ
 • Obor studia SŠ
 • Předmět maturity
  • jeho obtížnost
 • Známka
 • Percentil
 • Úspěšnost

Y-ová souřadnice

 • Počet zapsaných na VŠ
 • Počet maturantů
 • Odhad zapsaných studentůdle požadované maximálníznámky či minimálníhopercentilu

X-ová souřadnice

 • Předmět maturity
  • jeho obtížnost
 • Známka
 • Percentil
 • Úspěšnost
 • Univerzita
 • Fakulta
 • Studijní program VŠ
 • Studijní obor VŠ
 • Okres studia na SŠ
 • Obor studia SŠ
pou v n aplikace profis1 stavebnice
Používání aplikace ProFIS1 - stavebnice

Tvorba dotazů směřujících k poznání, jak postavit pravidla přijímacího řízení na VŠ na základě výsledků maturit

Přehledy dle studentů zapsaných na VŠ 2010/11

Přehledy dle výsledků maturit 2011/12

Přehledy výsledků maturit filtrem přes spádovost fakult

Menu

Kliknutím na fialovou šipku se modifikátor objeví u podmínek, kliknutím na modrou šipku se objeví v sloupci výsledků a kliknutím na žlutou šipku se objeví ve výsledcích. Pokud je šipka šedá, potom je již modifikátor dole zařazen nebo se nedá dolu zařadit.

Z těchto modifikátorů je možno vybírat jejich zařazenímna X-ovou souřadnici, na Y-ovou souřadnici či mezi podmínky výběru

Základní stavební kameny stavebnice

Po najetí myší na „bublinu“ se zobrazí vysvětlení po co jde

Provedení dotazu

Jaké údaje se budou vynášet na X-ovou souřadnici grafu

Jaké údaje se budou vynášet na Y-ovou souřadnici grafu

Možnost nastavit filtr podmínek vybíraných dat

zapsan studenti na v
Zapsaní studenti na VŠ

Chceme vědět, z jakých okresů (studia SŠ) pochází zapsaní studenti na FF UK

Vybereme si okres jako X-ovou souřadnici budoucího grafu

Chceme studenty, kteří maturovali kdykoliv, takže odškrtnutím vyhodíme z nabídky

Vybereme si fakultu do podmínky

Na Y-ovou souřadnici grafu budeme vynášet počet zapsaných studentů na fakultu

Spustíme výpočet

Najdeme FF UK

Výsledek je vidět zde dole v tabulce nebo grafech různých formátů

zapsan studenti na v1
Zapsaní studenti na VŠ

První záložka „Tabulka“ zobrazí výsledky zadání grafu v podobě tabulky

Možnost zobrazit jako graf

Možnost otevřít data v MS Excel

Jedna ze dvou možných Y-ových souřadnic

X-ová souřadnice

zapsan studenti na v2
Zapsaní studenti na VŠ

Protože jsme si na X-ovou osu vybrali „okresy“, zobrazí se nám graf jako mapa ČR

Koláčový graf

Jednotlivé okresy jsou obarveny stupněm červené barvy dle množství zapsaných studentů z daného okresu na vybranou FF UK

Když si myší najedeme na nějaký okres, v bublině se zobrazí procento či počet zapsaných studentů

zapsan studenti na v3
Zapsaní studenti na VŠ

Chceme vědět, na jaké školy odchází absolventi SŠ z okresu Plzeň-město

A nyní si můžeme do podmínek přidat např. obor studia SŠ

Graf

Najetím myší na výseč grafu získáme údaj o škole a procentu zapsaných studentů z okresu Plzeň-město, kteří absolvovali 2010 a zapsali se 2010

Bezprostředně po absolvování SŠ nepokračují ve studiu na VŠ

v sledky maturit
Výsledky maturit

Chceme znát četnost maturantů dle úspěšnosti z matematiky

A nyní si můžeme do podmínek přidat např. okres studia na SŠ či oboru studia SŠ

A máme výsledek

v sledky maturit1
Výsledky maturit

Pokud chceme to samé, ale součtově = kolik % maturantů zvládlo maturitu z matematiky alespoň na X procent (a víc)

Stačí zaškrtnout „Součtový výsledek“

Po najetí na sloupec se zobrazí popis = tj. 33.724 maturantů uspělo na 38 a více procent.

A máme výsledek

v sledky maturit2
Výsledky maturit

Pokud chceme vědět po okresech kolik procent maturantů získalo z českého jazyka jedničku

Tato podmínka nám vytváří v grafu poměr Suma(1) / Suma(2 až 4)

Po najetí myší na sloupec se zobrazí název okresu a procento maturantů, kteří získali jedničku

v sledky maturit3
Výsledky maturit

Mapa ČR po okresech a stupněm červené je zobrazeno, kolik procent maturantů získalo z českého jazyka jedničku

Najetím myši na okres se zobrazí název okresu a procento „jedničkářů“

v sledky maturit4
Výsledky maturit

Pokud to nechceme vědět po okresech, ale po oborech studia na SŠ a zajímá nás známka 1 či 2 z českého jazyka

U okresů jsme si kliknuli na křížek a okres nám zmizel nahoru

Výsledek = % studentů z daného oboru SŠ, kteří získali jedničku nebo dvojku

sp dovost
„Spádovost“

Jsem proděkanem FPE UJEP a chci vědět jaké úspěšnosti dosahovali maturanti z německého jazyka, ale jen z těch oborů a okresů SŠ, ze kterých se na mou fakultu zapisují studenti

A máme výsledek

sp dovost1
„Spádovost“

To samé, jen chci vědět kolik jich dosáhlo alespoň určité minimální hranice

A máme výsledek

Po najetí na sloupec se zobrazí popis = tj. 1189 maturantů ze spádové oblasti FPE UJEP dosáhlo z NJ 72 a více procenta úspěšnosti

odhady pro p ij mac zen
Odhady pro přijímací řízení

Jsem proděkan FF UK a chtěl bych příští rok přijímat uchazeče na základě výsledku ze státní maturity a to z českého jazyka a (angličtiny resp. němčiny). A chci vědět, jaké podmínky mám nastavit.

Systém vezme data o zapsaných studentech na FF UK v roce 2010. Vezme odkud přišli = okres a obor SŠ. Vezme data o maturantech, z nich vybere jen maturanty ze stejného okresu a oboru SŠ a z nich vybere jen ty, kteří absolvovali ČJ a zároveň (AJ nebo NJ) v požadované kvalitě. Z toho vypočítá, kolik by jich přijal.

Pro jednotlivé vybírané předměty zobrazuje počty přijatých dle známek či percentilu

registrace ulo en nastaven
Registrace, uložení nastavení

Možnost přihlášení do aplikace = jen pokud si chceme v aplikaci uložit svá nastavení zobrazení grafů.

Jinak je aplikace volně přístupná.

registrace ulo en nastaven1
Registrace, uložení nastavení

Buď je možné se zaregistrovat nebo se nechat ověřit oproti svému kontu u Googlu či u Seznamu

data z certis
Data z CERTIS

Bylo nutné získat znalost vztahu mezi položkami dat CERTIS

Nakonec se ukázalo, že ty záznamy, které pro aplikaci potřebujeme jsou bezchybné.

nena ten daje z iv
Nenačtené údaje z ÚIV

Nepodařilo se načíst zejména údaje, kde není vyplněn obor střední školy nebo obor na vysoké škole

Tyto údaje dodávají ÚIV vysoké školy a u některých záznamů je neuvedly

n zvy p edm t maturity
Názvy předmětů maturity
 • Předmětů státní maturity je 14. Z toho 8 má dvě úrovně (základní a vyšší).
 • Předmětů profilových je mnoho a mnoho a mnoho …

Předměty mají mnohdy podobný název

Máme 1774 různých názvů předmětů

r zn maxima dosa en ch bod u st tn maturity
Různá maxima dosažených bodů u státní maturity

To nás při tvorbě aplikace trochu zmátlo

Uvědomili jsme si, že nebudeme moci pracovat s body, ale s úspěšností = body / max_bodů * 100

profis1 co d le
ProFIS1 – co dále?
 • Je třeba dodělat nápovědu.
 • Hodláme přidat redakční systém umožňující uživatelům vkládat své komentáře.
 • Možný rozvoj na základě námětů uživatelů.
d kuji za pozornost p ipom nky n m ty
Děkuji za pozornost. Připomínky? Náměty?

Ing. Tomáš Kotouč

http://profis1.cermat.cz

kotouc@civ.zcu.cz