slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Creixement econòmic i infraestructures

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Creixement econòmic i infraestructures - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Creixement econòmic i infraestructures. XREAP 26 Novembre 2010. Cooperació públic – privada en la inversió i gestió d’infraestructures. Teresa Garcia-Milà Universitat Pompeu Fabra. Entorn actual. Dificultat pressupostària del sector públic, tant govern central com autonòmic i local

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Creixement econòmic i infraestructures' - binah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Creixement econòmic i infraestructures

XREAP

26 Novembre 2010

Cooperació públic – privada en la

inversió i gestió d’infraestructures

Teresa Garcia-Milà

Universitat Pompeu Fabra

entorn actual
Entorn actual
 • Dificultat pressupostària del sector públic, tant govern central com autonòmic i local
  • reducció recaptació impositiva
  • increment despeses corrents, especialment per la cobertura de l’estat del benestar
 • Pressió internacional per reduir dèficit i controlar el creixement de deute públic
 • Dificultat de finançament en mercats internacionals
entorn actual1
Entorn actual

En aquest entorn es molt important, mantenir i no endarrerir els plans d’inversió en infraestructura estratègica.

 • Contribueixen a la demanda agregada, a la dinamització de l’economia
 • Si es fan les infraestructures adequades, escollides amb criteris d’eficiència, son factor clau pel creixement a mig i llarg termini de l’economia
alternatives de finan ament
Alternatives de finançament

Alternatives al finançament de les infraestructures per pressupost públic

Dos nivells de discussió

 • Fer pagar a l’usuari
  • Peatges
  • Eurovinyeta
alternatives de finan ament1
Alternatives de finançament

Alternatives al finançament de les infraestructures per pressupost públic

Dos nivells de discussió

 • Fer pagar a l’usuari
 • Finançar infraestructures fora de

pressupost/endeutament públic

finan ament fora de pressupost
Finançament fora de pressupost

Finançar infraestructures fora de pressupost públic

 • Privatització – responsabilitat pública transferida al sector privat
 • Col·laboració Sector Públic – Sector Privat (PPP Private-PublicPartnership)
col laboraci sector p blic privat
Col·laboració Sector Públic - Privat

Característiques CPP -1

 • Una empresa privada finança, construeix i gestiona una infraestructura durant un període relativament llarg, a canvi d’uns ingressos que provenen
  • directament de l’usuari(peatges, taxes d’us)
  • del sector públic, en base a resultats, en diverses modalitats (peatges ombra, pagament per disponibilitat).
col laboraci sector p blic privat1
Col·laboració Sector Públic - Privat

Característiques CPP -2

 • La selecció de l’empresa i les condicions de la concessió es realitzen en competència (competència pel mercat)
 • Les diferents modalitats de contractes permeten un repartiment del risc entre el sector privat i el sector públic
col laboraci sector p blic privat2
Col·laboració Sector Públic - Privat

La selecció del soci privat, les condicions del contracte i d’una possible renegociació son crucials per aconseguir

 • Qualitat de la construcció
 • Bon manteniment
 • Qualitat de la gestió
 • Cost adequat per l’usuari o l’administració pública
col laboraci sector p blic privat3
Col·laboració Sector Públic - Privat

Potencials avantatges de la CPP

 • Major eficiència del sector privat a un o més dels tres nivells
  • Finançament
  • Disseny i construcció
  • Manteniment i gestió

Molt important que la qualitat de la infraestructura i la gestió sigui comprovable i exigible per part del sector públic. Si no es així existeixen incentius a estalviar en costos de construcció i manteniment.

col laboraci sector p blic privat4
Col·laboració Sector Públic - Privat

Potencials avantatges de la CPP

 • Major eficiència del sector privat a un o més dels tres nivells
  • Finançament
  • Disseny i construcció
  • Manteniment i gestió

Molt important que la qualitat de la infraestructura i la gestió sigui comprovable i exigible per part del sector públic. Si no es així existeixen incentius a estalviar en costos de construcció i manteniment.

 • Alleugerir pressió sobre el pressupost Públic
col laboraci sector p blic privat5
Col·laboració Sector Públic - Privat
 • Alleugerir pressió sobre el pressupost PúblicSi la concessió està ben dissenyada, en termes intertemporals el sector públic hauria de ser indiferent entre la construcció i gestió pública, o la concessió. Els recursos públics no invertits en el present, i que per tant no representen despesa i endeutament públic, comporten a la vegada
  • pèrdues d’ingressos futurs, si l’usuari paga via peatges o taxes
  • majors despeses futures pel sector públic si es retribueix al concessionari via peatges ombra o pagaments per disponibilitat.
col laboraci sector p blic privat6
Col·laboració Sector Públic - Privat
 • Alleugerir pressió sobre el pressupost Públic?Sovint els governs, especialment en períodes pre-electorals, descompten en excés el futur.
 • Més aviat tenir accés a finançament.Actualment el sector públic te limitat l’endeutament. Sector privat pot fer de pont intertemporal.
col laboraci sector p blic privat7
Col·laboració Sector Públic - Privat

Es pot ser creatiu en les formes de col·laboració Sector Públic – Sector Privat, lligant molt be les condicions del contracte.

Exemple: la Línia 9 de metro.

 • Construcció dels túnels i la compra dels trens per pressupost públic (55%)
 • Estacions (disseny, construcció i manteniment) per concessió (45%) - pagament per disponibilitat
 • TMB com operador de la línia
col laboraci sector p blic privat8
Col·laboració Sector Públic - Privat

A tenir en compte en el disseny:

 • Integració permet internalitzar les possibles externalitats entre disseny/construcció, i manteniment/gestió, amb una assignació òptima dels recursos.
 • Separació pot fer guanyar eficiència al escollir el millor constructor i el millor gestor.
 • Separació permet millor distribució del risc.
col laboraci sector p blic privat9
Col·laboració Sector Públic - Privat

Es essencial una valoració adequada de la necessitat de la infraestructura, de la demanda potencial, i de la viabilitat econòmica.

 • Radials de Madrid
 • Eix transversal
conclusi
Conclusió

Conclusió

 • La col·laboració sector públic–sector privat te recorregut, però es essencial que estigui ben dissenyada.
 • El sector privat pot fer de pont intertemporal, però el cost d’oportunitat social de la infraestructura no s’ha d’oblidar.
 • Cal seleccionar amb criteris d’eficiència els projectes que es realitzen, i no descomptar en excés el futur.
 • Hi ha recorregut per ser creatiu en formats diversos de col·laboració sector públic-privat
slide18
Moltes gràcies

XREAP

26 Novembre 2010

Teresa Garcia-Milà

Universitat Pompeu Fabra

fer pagar a l usuari
Fer pagar a l’usuari

Fer pagar a l’usuari – qui utilitza paga.

Centrem discussió en xarxes viaries

 • PEATGES
 • EUROVINYETA
fer pagar a l usuari peatges
Fer pagar a l’usuari - Peatges

PEATGES

 • Sobre infraestructura finançada públicament
 • Sobre infraestructura privada o en règim de concessió

El peatge es un instrument que pot tenir una doble funció

 • Eina per administrar la congestió
 • Eina de recaptació de recursos per finançar inversió i/o manteniment
fer pagar a l usuari peatges1
Fer pagar a l’usuari - Peatges
 • Eina per captar recursos per nova inversió i manteniment
  • Si la política de peatges no es uniforme en el territori, introdueix un element de competitivitat diferencial negatiu pel territori de peatge.Exemple: Catalunya envers altres parts d’Espanya
  • La desviació de tràfic a vies alternatives lliures de peatge, generalment menys segures, introdueix un potencial problema de seguretat i congestió. Especialment greu si el que es desvia per evitar peatge es el transport de mercaderies
fer pagar a l usuari eurovinyeta
Fer pagar a l’usuari - Eurovinyeta

EUROVINYETA

Directiva europea (1999 revisada a 2006 i 2009) que estableix un sistema de tarifació per us de les infraestructures als vehicles de transport de mercaderies, segons distancia, tonatge i emissions contaminants.

fer pagar a l usuari eurovinyeta1
Fer pagar a l’usuari - Eurovinyeta

EUROVINYETA

 • Internalitzar els costos operatius quan es fa un servei a canvi d’una contraprestació econòmica. La xarxa viaria es un factor de producció que el transportista ha de pagar pel seu us: “qui utilitza paga”Objectiu de la directriu: eliminar distorsions de la competència entre empreses de transport dels diferents estats membres.
 • Internalitzar les externalitats negatives (contaminació ambiental i acústica, congestió)Objectiu de la directriu: aconseguir un transport sostenible: “qui contamina paga”
fer pagar a l usuari eurovinyeta2
Fer pagar a l’usuari - Eurovinyeta

A més dels beneficis econòmics de la recaptació per millora i manteniment de les infraestructures viaries, l’experiència a altres països indica que:

 • Pot incentivar reestructuració del sector per aconseguir major eficiència.
  • Per exemple, l’agrupació d’operadors o el cooperativisme permetria la millor utilització de la flota, reduint camions vuits (a Espanya al voltant del 40%)
 • Pot incentivar renovació de flotes menys contaminants
 • Pot incentivar transport en horaris de menor congestió
 • Pot distribuir tràfic entre diferents vies reduint congestió de vies lliures de peatge.
 • Pot incentivar utilització de transport alternatiu: tren de mercaderies.
  • Problema si no hi ha bona xarxa ferroviària per mercaderies, amb centres logístics adequats.
fer pagar a l usuari eurovinyeta3
Fer pagar a l’usuari - Eurovinyeta

Beneficis addicionals per Espanya de la aplicació de la directiva

 • Captació de recursos per manteniment i noves infraestructures
 • Evitar que els nostres transportistes paguin fora i els estrangers no paguin a Espanya
 • Es podrien dedicar part dels recursos inicialment captats per ajudar a reestructurar el sector. Aconseguir un sector més eficient i competitiu a Europa.
ad