Tipologija zadataka za sastavljanje testova
Download
1 / 59

TIPOLOGIJA ZADATAKA ZA SASTAVLJANJE TESTOVA - PowerPoint PPT Presentation


 • 201 Views
 • Uploaded on

TIPOLOGIJA ZADATAKA ZA SASTAVLJANJE TESTOVA. Dragocjenka Bilović veljača 2013. DEFINIRANJE CILJEVA. OPĆI CILJEVI obrazovna postignuća ključna znanja, vještine, kompetencije, temelji za nastavak obrazovanja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TIPOLOGIJA ZADATAKA ZA SASTAVLJANJE TESTOVA' - billy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tipologija zadataka za sastavljanje testova

TIPOLOGIJA ZADATAKA ZA SASTAVLJANJE TESTOVA

DragocjenkaBilović

veljača 2013.


Definiranje ciljeva
DEFINIRANJE CILJEVA

 • OPĆI CILJEVI

 • obrazovna postignuća

  ključna znanja, vještine,

 • kompetencije,

 • temelji za nastavak obrazovanja

 • povezivanje i primjena stečenih znanja iz predmeta Hrvatski jezik

 • SPECIFIČNI CILJEVI

 • obrazovni ishodi unutar predmetnih područja

 • kratke i jasne tvrdnje što očekujemo od učenika

 • glagolima zna i može opisujemo znanja

  vještine i kompetencije koje je učenik

  stekao tijekom učenja ovog predmeta.


Testovi znanja
TESTOVI ZNANJA

Test je cjelina sastavljena od niza zadataka.

 • Konstruiran prema metodičkim načelima načelima.

 • Ima provjerene metrijske karakteristike.

 • Prema svrsi razlikujemo:

  DIJAGNOSTIČKE

  Određuju prednosti, slabosti i poteškoće.

  FORMATIVNE

  Provode se tijekom obrade nekoga sadržaja.

  SUMATIVNE

  Provode se po završetku obrade ispitivanog sadržaja.

  Mjere se prvenstveno postignuća.


Pitanja koja nas mu e pri sastavljanju testova
Pitanja koja nas muče pri sastavljanju testova

 • Mjeri li moje pitanje obrazovni ishod?

 • Postiže li zadani cilj?

 • Jesam li odabrao/la prikladnu vrstu zadataka?

 • Jesam li jasno postavio/la pitanje?

 • Razumije li učenik moje pitanje?

 • Je li zadatak pisan razumljivim jezikom?

 • Je li zadatak potpun?

 • Ima li u zadatku nepotrebnih riječi?

 • Je li zadatak težinski prikladan ?


Planiranje testa
PLANIRANJE TESTA

Prilikom sastavljanja ispita treba imati na umu:

 • SADRŽAJ TESTA

  Što će se mjeriti, način ispitivanja, kako će se mjeriti?

 • OBLIK TESTA

  Koje će dijelove ispit imati?

 • VREDNOVANJE

 • Kako će se odgovori ocjenjivati?


Glavne faze planiranja testa
GLAVNE FAZE PLANIRANJA TESTA

OSMIŠLJAVANJE

IZRADA

PROVJERA VALJANOSTI


Osmi ljavanje
OSMIŠLJAVANJE

 • UTVRĐIVANJE SADRŽAJA TESTA

 • Provjera praktičnih sastavnica skupinom zadataka povezanim s potrebama realnog, svakodnevnog života. Potrebno je provjeriti komunikacijske potrebe koje učenici trebaju pokazati na testu.

 • Postaviti teoretske sastavnice znanja. Provjeravanje gramatičkoga sustava preko jezičnih djelatnosti (slušanje, čitanje, pisanje, govorenje).


Izrada zadataka
IZRADA ZADATAKA

 • odabrati zadatke

 • broj, duljinu i složenost prilagoditi ispitaniku

 • propisati sadržaj i duljinu odgovora

 • sastaviti jednostavne, točne i iscrpne upute

  ČESTI PROBLEMI

 • izbor tekstova

 • konstrukcija različitih tipova zadataka prema njihovim metodičkim načelima

 • bodovanje i ocjenjivanje


Organizacija zadataka
ORGANIZACIJA ZADATAKA

 • Zadatci za mjerenje istoga obrazovnoga ishoda (po mogućnosti zajedno).

 • Isti oblik zadataka ( po mogućnosti zajedno).

 • Redanje zadataka po težini ( od lakših prema težima).


Bodovanje i procjena
BODOVANJE I PROCJENA

PROCJENA

 • procjena od strane nastavnika

 • samoprocjena

 • međusobna procjena koju provode učenici

  BODOVANJE

 • objasniti način bodovanja

 • izraditi precizne rubrike za bodove

 • svako pitanje jedan bod

 • više bodova veća težina zadatka


Prednosti pismenoga ispitivanja znanja
PREDNOSTI PISMENOGA ISPITIVANJA ZNANJA

 • Svim učenicima su postavljeni isti zadatci pa je njihovo znanje međusobno usporedivo.

 • Isti su uvjeti rada i vrijeme odgovaranja.

 • Ocjenjivanje je objektivnije ( pod uvjetom da su dobri kriteriji).

 • Može se obuhvatiti više gradiva.

 • Vremenski ekonomično


Metrijske karakteristike testova znanja
METRIJSKE KARAKTERISTIKE TESTOVA ZNANJA

 • VALJANOST

  Procjena je valjana ako se ona stvarno odnosi na ono što smo namjeravali procijeniti, znanje.

  2. OBJEKTIVNOST

  Proizlazi iz onog što procjenjujemo, visok stupanj različitih procjenjivača.

  3. POUZDANOST

  Više mjerenja daje isti rezultat.


Metrijske karakteristike testova znanja1
METRIJSKE KARAKTERISTIKE TESTOVA ZNANJA

4. OSJETLJIVOST

Omogućuje razlikovanje ispitanika obzirom na njihova znanja.

5. NORMIRANOST

Iskazuje prosječnu vrijednost velike skupine ispitanika.


Uporaba jezika
UPORABA JEZIKA

Kada postavljamo zadatak moramo voditi računa o uporabi jezika i pritom koristiti:

 • jednostavne rečenice ( bez zavisnih i umetnutih)

 • ponuditi nužne informacije, bez suvišnih materijala ili nepotrebnih opisa

 • izbjegavati uporabu dvostrukih negacija

 • istaknuti negaciju u zadatku podebljanim slovima


Vrste zadataka
VRSTE ZADATAKA

ZADATCI OTVORENOGA TIPA ZADATCI ZATVORENOGA

TIPA TIPA


Zadatci zatvorenoga tipa
ZADATCI ZATVORENOGA TIPA

Pristupnik bira svoj odgovor među ponuđenima odgovorima:

 • zadatci alternativnog izbora

 • zadatci višestrukog izbora

 • zadatci povezivanja i sređivanja

 • zadatci višestrukih kombinacija

 • višestruki zadatci alternativnog izbora

 • zadatci redanja


Zadatci otvorenoga tipa
ZADATCI OTVORENOGA TIPA

Učenik sam formulira odgovor:

 • zadatci dopunjavanja

 • zadatci kratkih odgovora

 • zadatci produženog odgovora

 • zadatci esejskog tipa


Zadatci alternativnoga izbora
ZADATCI ALTERNATIVNOGA IZBORA

 • Zadatci da-ne, odnosno točno- netočno.

 • Sastoje se od pitanja i tvrdnje.

 • Primjer 1

 • Pitanje

 • Ispred svake potpuno točne tvrdnje stavi znak T, a ispred netočne N.

 • Tvrdnja

 • Riječ je skup glasova koji ima vlastito značenje.

 • Riječ je skup slogova.

 • Imenice i pridjevi su riječi.

 • Glagoli opisuju bića, stvari i pojave.


Zadatci alternativnog izbora
ZADATCI ALTERNATIVNOG IZBORA

 • Primjer 2

 • Zaokruži znak T za svaku točnu tvrdnju i znak N za netočnu.

 • Riječ je skup glasova koji ima vlastito značenje. T N

 • Riječ je skup slogova. T N

 • Imenice i pridjevi su riječi. T N

 • Pridjevi se dodaju glagolima. T N


Preporuka za sastavljanje zadataka alternativnog tipa
Preporuka za sastavljanje zadataka alternativnog tipa:

 • Sastaviti zadatke koji ne potiču dvojbu između točnog i netočnog odgovora.

 • Izbjegavati korištenje dvostrukih negacija.

 • Izbjegavati korištenje riječi: nikad, samo, sve,uvijek, moglo bi, može, ponekad, općenito, mnogo, nekoliko.

 • Izbjegavati riječi koje namjerno mogu navesti učenika na točan odgovor.

 • Ne bi se smjelo prepisivati gotove rečenice iz udžbenika.


Zadatci alternativnoga izbora1
ZADATCI ALTERNATIVNOGA IZBORA

 • DOBRE STRANE

 • lako se sastavljaju

 • za odgovore treba malo vremena

 • može se obuhvatiti veliki dio gradiva

 • pitanja se lako ispravljaju i boduju

  • LOŠE STRANE

  • velika mogućnost pogađanja (50%)

  • mora se postaviti veći broj zadataka

  • ponekad nije lako osigurati potpunu točnost tvrdnje

  • ne može se napraviti razlika između bitnog i manje bitnog sadržaja


  Zadatci vi etrukog izbora
  ZADATCI VIŠETRUKOG IZBORA

  Sastav zadataka:

  UVODNI DIO

  ( Uputa, dodatni materijal, slika, tablica, grafički prikaz, karta).

  OSNOVA

  ( Pitanja i nedovršeni odgovori)

  PONUĐENI ODGOVORI

  Jedan je odgovor točan, a druge odgovore nazivamo

  distraktorimaili ometačima.


  Preporuka za satavljanje zadataka vi estrukog izbora
  PREPORUKA ZA SATAVLJANJE ZADATAKA VIŠESTRUKOG IZBORA

  • osnova bi trebala biti samostalno pitanje

  • ne koristiti negativne formulacije

  • broj ponuđenih odgovora tri ili četiri

  • svi bi zadatci trebali imati isti broj ponuđenih odgovora

  • bolje je ostaviti manji broj distraktora

  • izbjegavati odgovore: sve od navedenog ili ništa od navedenog

  • točan odgovor ne bi se smio razlikovati duljinom, brojem riječi i sl.


  Ponu eni odgovori u zadatcima vi estrukog izbora
  PONUĐENI ODGOVORI U ZADATCIMA VIŠESTRUKOG IZBORA

  • Samo je jedan odgovor točan.

  • Treba izbjeći nepotrebna ponavljanja iz osnove.

  • Moraju biti sadržajno homogeni.

  • Ne smiju se preklapati.

  • Moraju biti povezani logičkim slijedom ( abeceda, kronologija).

  • Sadržaj ometača ne smije se izmišljati.

  • Ponuđeni odgovori moraju s osnovom činiti gramatičku cjelinu.


  Primjeri zadataka vi estrukog izbora
  PRIMJERI ZADATAKA VIŠESTRUKOG IZBORA

  • Primjer 1

   Zaokruži slovo ispred točno navedene tvrdnje.

   Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskoga književnoga jezika donesena je:

   a) 1835. godine

   b) 1967. godine

   c) 1969. godine

   d) 1972. godine

   ZADATAK

   Kojim su načelom oblikovani ponuđeni odgovori?

   Ponuđeni odgovori povezani su logičkom slijedom, kronološki.


  Primjeri zadataka vi estrukog izbora1
  PRIMJERI ZADATAKA VIŠESTRUKOG IZBORA

  • ZADATAK 1.

   Zaokruži slovo ispred točnoga tumačenja frazema dati petama vjetra.

   a) brzo trčati

   b) brzo trčati, pobjeći

   c) brzo trčati, bježati od vjetra

   d) brzo trčati unatrag


  Primjeri zadataka vi estrukog izbora2
  PRIMJERI ZADATAKA VIŠESTRUKOG IZBORA

  Pitanja vezana uz ZADATAK 1.

  1.Je li osnova oblikovana jasno i potpuno?

  2. Preklapaju li se ponuđeni odgovori?

  3. Jesu li ponuđeni odgovori ujednačeni obzirom na duljinu i strukturu?

  4. Jesu li u ponuđenim odgovorima moguće dvojbe?

  5. Očekujemo li željeni ishod u procesu razumijevanja teksta?


  Primjeri zadataka vi estrukog izbora3
  PRIMJERI ZADATAKA VIŠESTRUKOG IZBORA

  • ZADATAK 2.

   Tko li je hrabriji od mene?

   Riječ hrabriji nastala je:

   a) od pridjeva hrabar

   b) od imenice hrabrost

   c) od glagola ohrabriti

   d) od riječi dabar


  Primjeri zadataka vi estrukog izbora4
  PRIMJERI ZADATAKA VIŠESTRUKOG IZBORA

  Pitanja vezana uz ZADATAK 2.

  Jesu li odgovori homogeni ?

  Je li za ovo pitanje potreban polazni sadržaj?

  Riječ hrabriji nastala je od:

  a) pridjeva hrabar

  b) imenice hrabrost

  c) glagola ohrabriti se

  d) riječi dabar


  Primjeri zadataka vi estrukog izbora5
  PRIMJERI ZADATAKA VIŠESTRUKOG IZBORA

  Primjer 4

  Zaokruži slovo ispred točnoga odgovora u kojem nije provedena glasovna promjena.

  a) majci

  b) supruzi

  c) baki

  d) djevojci


  Zadatci vi estrukog izbora
  ZADATCI VIŠESTRUKOG IZBORA

  PREDNOSTI

  • poznat i jednostavan način ispitivanja

  • objektivno ocjenjivanje

  • pouzdano mjerenje

  • jasno određen sadržaj

   ispitivanja

  • sustavno ispitivanje velikog dijela gradiva

  • primjerene većini umnih procesa

   NEDOSTATCI

  • teško je sastaviti kvalitetne distraktore

  • može se dogoditi da nekvalitetnim sastavljanjem budu konstruirana pitanja koja od učenika zahtijevaju samo razinu prepoznavanja


  Zadatci povezivanja i sre ivanja
  ZADATCI POVEZIVANJA I SREĐIVANJA

  Zadatci su grupirani u dvije skupine koje učenici moraju smisleno povezati u cjeline po određenom kriteriju.

  Preporuča se:

  • ponuditi veći broj čestica odgovora da bi se izbjeglo pogađanje

  • da se u zadatku i kao čestice odgovora, i kao čestice pitanja, koriste homogene liste


  Zadatci povezivanja i sre ivanja1
  ZADATCI POVEZIVANJA I SREĐIVANJA

  • u uputi treba naznačiti kriterij za povezivanje

   (koliko puta svaka čestica odgovora može biti upotrijebljena)

  • cijeli zadatak mora biti ispisan na jednoj stranici

  • čestice odgovora treba navesti redom koji ne će namjerno asocirati učenika na točne odgovore


  Zadatci povezivanja i sre ivanja2
  ZADATCI POVEZIVANJA I SREĐIVANJA

  PRIMJER

  Poveži riječi suprotnoga značenja tako brojci u prvom nizu pridružiš odgovarajuće slovo iz drugoga niza.

  1. gore A desno

  2. nisko B ispod

  3. lijevo C zlo

  4. iznad D dolje

  5. dobro E radost

  6. nagrada F visoko

  G kazna

  H mir


  Zadatci povezivanja i sre ivanja3
  ZADATCI POVEZIVANJA I SREĐIVANJA

  • ZADATAK 3.

   Ishod: primjena pravila o vrstama nezavisno

   složenih rečenica.

   Povežisurečenice iz lijevoga sa surečenicama iz desnoga stupca.

   Razmislite na koji biste način grafički označili povezivanje .


  Zadatci povezivanja i sre ivanja4
  ZADATCI POVEZIVANJA I SREĐIVANJA

  ZADATAK 3. (nastavak)

  1. Sjedim u sobi __ no boji se ići zubaru.

  2. Bila sam strpljiva, __ jedino me tvoj pogled raduje.

  3. Boli ga zub, __ niti će ju dobiti.

  4. Ići ćemo na maturalac __ dakle zavrijedila sam pohvalu.

  5. Niste zavrijedili nagradu __ i slušam romon kiše.

  6. Teška je tvoja šutnja , __ ili ćemo biti silno žalosni.


  Zadatci povezivanja i sre ivanja5
  Zadatci povezivanja i sređivanja

  PREDNOSTI

  • Može se ispitati razumijevanje odnosa i povezanosti među pojavama.

  • U jednom zadatku je moguće ispitati više sadržaja.

   NEDOSTATCI

  • Problem bodovanja djelomično točnih odgovora.


  Zadatci vi estrukih kombinacija
  ZADATCI VIŠESTRUKIH KOMBINACIJA

  Formom su slični zadatcima višestrukoga izbora s time da se od učenika traži da odabere odgovore koji su točni.

  U uputi treba jasno tražiti nekoliko točnih odgovora. Može se i navesti koliko.

  Dobre strane

  Pogodni su za situacije s više točnih odgovora.

  Može se ispitivati složenije razumijevanje događaja, tema, ideje i sl.


  Zadatci vi estrukih kombinacija1
  ZADATCI VIŠESTRUKIH KOMBINACIJA

  PRIMJER 1

  Zaokruži slova ispred rečenica u kojima se potkrala jezična pogreška.

  a) U ovoj su jabuci velike koštice.

  b) Na muki se poznaju junaci.

  c) Pod redovito peremo vodom.

  d) Od zime su nam se zacrvenjeli nosevi.


  Zadatci redanja
  ZADATCI REDANJA

  Određeni događaji, procesi ili elementi trebaju se povezati po redu po nekom načelu.

  Odgovori su ponuđeni, učenik izabire točan.

  Dobre strane:

  Pogodni su za ispitivanje elemenata u uzročno-posljedičnom odnosu.

  Loše strane:

  Problem bodovanja, ako učenik pogriješi u jednom elementu gubi mogućnost dobivanja bodova.


  Zadatci redanja1
  ZADATCI REDANJA

  PRIMJER 1

  Odredi redosljedzbivanja radnje prema dijelovima fabule. Odgovor napiši na crtu.

  • zaplet

  • uvod

  • kraj rasplet

  • vrhunac

   -----------------------------------------------  Zadatci dopunjavanja
  ZADATCI DOPUNJAVANJA

  PREPORUČA SE:

  • precizna tvrdnja

  • jasno naznačiti koji se podatak traži

  • podatak tražiti na praznu crtu na kraju rečenice

  • jedan zadatak, jedan podatak, najviše dva

  • sve prazne crte jednake dužine


  Zadatci dopunjavanja1
  ZADATCI DOPUNJAVANJA

  • PRIMJER 1

   Dopuni rečenicu tako da na praznu crtu upišeš jedan od ponuđenih odgovora.

   U stihovima Sloboda je pupoljak u kom ruža drijema riječi pupoljak i ruža imaju_______________ značenje. pravo/preneseno


  Zadatci dopunjavanja2
  ZADATCI DOPUNJAVANJA

  PRIMJER 2

  Dopuni rečenice.

  Haiku je kratka pjesma od___________ retka.

  Prvi redak ima________________ slogova.

  Haiku pjesma u pravilu nema_______naslova.

  U haiku pjesmi _________ rime.


  Zadatci dopunjavanja3
  ZADATCI DOPUNJAVANJA

  • ZADATAK 4.

   Dopuni.

   Hrvatski književni jezik je _________ i općeprihvaćen oblik jezika koji služi svim________potrebama hrvatske______________ zajednice.

   Drugi naziv za književni jezik glasi__________

   Jezik.


  Zadatci dopunjavanja4
  ZADATCI DOPUNJAVANJA

  ZADATAK 4. (nastavak)

  Preinači zadatak tako da sastaviš precizno pitanje i nedvojbenu tvrdnju.

  • Odredi ishod obzirom na umni proces.

   (pamćenje, razumijevanje, primjena)

  • Sastavi zadatak tako da se učenik dosjeti definiranja pojmova.


  Zadatci kratkih odgovora
  ZADATCI KRATKIH ODGOVORA

  • Zahtijevaju odgovor s nekoliko riječi ili jednostavnom rečenicom.

  • Najčešće odgovaraju na pitanja “tko”, “što”, “gdje” i “kada”.

  • Pitanje mora biti precizno postavljeno.

  • Sve prazne crte trebale bi biti jednake dužine.


  Zadatci kratkih odgovora1
  ZADATCI KRATKIH ODGOVORA

  PRIMJERI

  • Koji rečenični dio nedostaje u nizu?

   ________ + predikat + objekt.

  • Što trebaš napisati da bi upotpunio/la pravilo.

   _________ je rečenični dio koji nadopunjuje i objašnjava imenicu.

   _____________ je dopuna imenici. ( neprecizan ishod)


  Zadatci produ enih odgovora
  ZADATCI PRODUŽENIH ODGOVORA

  Učenik odgovara na pitanje

  • složenom rečenicom

  • objašnjenjem

  • izračunom

  • prikazom

  • dokazom


  Zadatci produ enih odgovora1
  ZADATCI PRODUŽENIH ODGOVORA

  PRIMJERI

  • O kojem društveno problemu pjesnik govori u Baladi iz predgrađa?

   ___________________________________

  • Što je navelo majku da udari Divljeg konja?

   ___________________________________

   ___________________________________


  Esejski tip zadataka
  ESEJSKI TIP ZADATAKA

  Učenici pišu opširnije i slobodnije.

  Učenički sastavak

  Treba imati na umu

  • Kriterije za vrednovanje učeničkog sastavka.

  • Redovito vrednovanje pisanja.

  • Načine ispravljanja učeničkih sastavaka.

  • Rabiti opisivače.


  Zadatci otvorenoga tipa2
  ZADATCI OTVORENOGA TIPA

  PREDNOSTI

  • pogađanje je svedeno na minimum

  • učenik sam konstruira odgovor

  • zadatci su pogodni za ispitivanje sposobnosti analize, sinteze i primjene znanja


  Zadatci otvorenoga tipa3
  ZADATCI OTVORENOGA TIPA

  NEDOSTATCI

  • treba predvidjeti sve moguće odrednice točnih odgovora

  • definirati upute za ocjenjivanje

  • predvidjeti sve mogućnosti pravopisnih i gramatičkih odgovora u bodovanju

  • otežano ispravljanje zbog nečitkog rukopisa


  Zadatak za radionicu
  ZADATAK ZA RADIONICU

  • ZADATAK 1.

  • Provjerite valjanost ovoga zadatka.

  • Odredite način bodovanja obzirom na ishod.

   Dopuni rečenice vidskim parom podcrtanoga glagola.

   Iteo je nekoliko puta otvarao oči, na kraju ih je potpuno________.


  Zadatak za radionicu1
  ZADATAK ZA RADIONICU

  ZADATAK 1. (nastavak)

  Postignuća nakon rješavanja zadatka.

  1. Iteo je nekoliko puta otvarao oči, na kraju ih je potpuno otvorio.

  2. Iteo je nekoliko puta otvarao oči, na kraju ih je potpuno zatvorio.


  Rezultati istra ivanja
  Rezultati istraživanja

  ZADATAK 1. (nastavak)

  • Isti zadatak su rješavala 22 učenika.

  • 12 učenika na pitanje je odgovorilo odgovarajućim glagolom i točnim vidskim parom.

  • 10 učenika je odgovorilo točnim vidskim parom, ali umjesto otvoriti upotrijebili su glagol zatvoriti.

  • Glagol zatvoriti uporabilo je 6 dobrih učenika, 3 vrlo dobra i 1 odličan učenik.


  Zadatak za radionicu2
  ZADATAK ZA RADIONICU

  • ZADATAK 2.

  • Sastavi česticu za ishod primjena pravila o posvojnim pridjevima.

  • Odaberi vrstu zadatka.


  Litertura
  LITERTURA

  Milan Matijević, Ocjenjivanje u osnovnoj školi, TIPEX ,Zagreb, 2004.

  Tomislav Grgin, Školsko ocjenjivanje znanja, Slap, Jastrebarsko, 2001., 4. izdanje

  Karol Visinko, Pisanje, ŠK, d.d.., Zagreb, 2010.

  Vizek-Vidović, Vlasta i sur., Psihologija obrazovanja,IEP, VERN Zagreb, 2003.