slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stát PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stát

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Stát - PowerPoint PPT Presentation


 • 236 Views
 • Uploaded on

VY_32_INOVACE_29-08. Stát. v znik státu. Vznik státu. Antické Ř ecko polis Řím c ivitas , impérium 15.století první setkání s pojmenování „stát“ řád, ústava 16.století Machiavelli. Teorie o vzniku státu. Náboženská teorie teorie vychází z božského původu státu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Stát' - bill


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vznik st tu
Vznik státu
 • Antické Řecko
   • polis
 • Řím
   • civitas, impérium
 • 15.století
   • první setkání s pojmenování „stát“
    • řád, ústava
 • 16.století
   • Machiavelli
teorie o vzniku st tu
Teorie o vzniku státu
 • Náboženská teorie
  • teorie vychází z božského původu státu
  • obhajuje především absolutní podobu státu
 • Patriarchální teorie
  • panuje zde představa vzniku státu z rodiny
  • obhajuje převážně absolutní podobu státu
teorie o vzniku st tu1
Teorie o vzniku státu
 • Mocenské teorie
  • inspiraci našla v přírodě
  • chápání státu jako vládu silnějšího nad slabším
  • T.Hobbes, N.Machiavelli
 • Smluvní teorie
  • Důvodem vzniku státu je smlouva „uzavřená“ mezi lidmi
  • společenská smlouva = zrušení přirozeného stavu = založení státu
  • H.Grotius, T.Hobbes, J.Locke, J.J.Rousseau
znaky a funkce st tu
Znaky a funkce státu

Znaky státu

Funkce státu

vnější

řeší vztahové otázky s jinými státy, diplomacii

vnitřní

vnitřní i vnější

 • území
 • státní organizace
 • obyvatelé
 • právo
formy a typy st t
Formy a typy států
 • Typy státu
   • monarchie, oligarchie, demokracie
   • monarchie, sofokracie, aristokracie, oligarchie, timokracie
   • monarchie (absolutní, konstituční), republika
   • demokratické a diktátorské režimy
   • prezidentský, semiprezidentský a parlamentní systém
   • konfederace, federace, unitární stát
pr vn st t soci ln st t
Právní stát, sociální stát

Právní stát

Sociální stát

pol.19.století – Francie, později Německo, a VB

cíl: zabezpečit minimum pro nejchudší

!!! role státu

formy sociálního zabezpečení

 • Je státem, ve kterém je vztah mezi státem s občanem určen právem.
 • stát by měl sloužit občanovi
 • !!! nezávislé soudnictví
dal pojmy
Další pojmy
 • autokracie
 • teokracie
 • meritokracie
 • technokracie
 • byrokracie
 • národ
 • rasismus
 • xenofobie
st tn symboly
Státní symboly
 • Ústava, článek 14
   • Velký státní znak
   • Malý státní znak
   • Státní barvy
   • Státní vlajka
   • Vlajka prezidenta republiky
   • Státní pečeť
   • Státní hymna
 • !!! České korunovační klenoty (koruna, jablko, žezlo)
   • neoficiální
slide10

Děkuji za pozornost

Mgr. Monika Brzá

Zdroj obrazového materiálu:

KLIPARTY MS OFFICE