Cunami u indijskom okeanu
Download
1 / 24

CUNAMI U INDIJSKOM OKEANU - PowerPoint PPT Presentation


 • 214 Views
 • Uploaded on

CUNAMI U INDIJSKOM OKEANU. Nenad Jandrić ZK 5/2011. Sta je to cunami? . Cunami je serija talasa sa veoma dugim talasnim dužinama ( tipično nekoliko stotina kilometara ) usled velikih poremećaja u okeanu , kao što su : zemljotresi, klizište, vulkanske erupcije, eksplozije, meteoriti. .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' CUNAMI U INDIJSKOM OKEANU' - bien


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Cunami u indijskom okeanu

CUNAMI U INDIJSKOM OKEANU

Nenad Jandrić ZK 5/2011


Sta je to cunami
Sta je to cunami?

 • Cunami je serijatalasasaveomadugimtalasnimdužinama ( tipičnonekolikostotinakilometara ) usledvelikihporemećaja u okeanu, kaoštosu : zemljotresi, klizište, vulkanske erupcije, eksplozije, meteoriti.


C unami talasi
Cunami talasi

 • Cunami talas se kreće stotinama kilometara na čas na otvorenom moru i udara u kopno talasima visine i po nekoliko desetina metara. Od mesta na kojem nastaje cunami, talasi putuju spolja u svimpravcima. Kadapočneda se približavaobalitalaspočinjedaraste u visinu.Topografija obale i morskog dna utiče na veličinu talasa. Može postojati više talasa i svaki sledećimože biti jači od prethodnog.


Cunami talasi vs talasi izazvani vetrom
Cunami talasi vs. talasi izazvani vetrom

 • Postoje velike razlike između cunami talasa i talasa izazvanih vetrom. Talasi izazvaniolujimvetromnaokeanumogudaimaju period odoko 10 sekundiitalasnudužinuodoko 150metara. Ovitalasi se ritmično " kotrljaju " jedanzadrugimi " razbijaju " se priudaru u obalu. Cunamitalasiimajuznatnovećeperiodeitalasnedužine. Talasnadužinacunamitalasamože da bude i više od 100 kilometara. Cunami seponašakaoplitkovodnitalas, jer je njegovatalasnadužinaznatnovećaoddubinevode. Brzinakretanjaplitkovodnogtalasadirektnozavisioddubinevode.


 • U delovimaokeanagdedubinavodeiznosi 4 kilometra, cunamitalasputujebrzinomod oko 700 kilometaranačasdok se u dubljimdelovimaokeanakrećejošbrže.


Nastanak cunami talasa
Nastanakcunamitalasa

 • Cunamivelikihrazmera, običnonastajekaoposledicazemljotresaispodvodenepovršine. Cunami se stvarakada se okeanskodnonaglodeformiše, pričemu se deodnaznatnijeizdižeilispušta, štodovodi do vertikalnogpomeranjadelavodenemase. Na tajnačin jenarušenaravnotežacelokupnevodenemase.NajvećedeformacijedelovaZemljinekorejavljaju se nagranicamatektonskihploča.Cunami se čestojavljakaoposledicazemljotresa u zonisubdukcije, odnosnopodvlačenjadelaokeanskekore pod kontinentalnu koru.


 • Zone subdukcije se javljajudužobodaPacifika. Indonežanskicunamiiz 2004. godineizazvan je zemljotresomsahipocentrom u zonisubdukcije, koja se protežeuzobaluostrvaSumatra.


Upozorenje i prevencija
Upozorenjeiprevencija

 • Širomsvetasuformiraneposebneslužbezaobaveštavanjeiupozoravanje opotencijalnoj opasnosti od cunamija. Njihov zadatak je da prate sve pojave i događaje, koji mogudaizazovucunamiidanavremeupozorestanovnikeugroženihoblasti.U SjedinjenimAmeričkimDržavamaovajzadatakobavlja NOAA ( Nacionalna okeanska i atmosferska administracija ). NOAA je razvilasistemspecijalnihbova, nazvanih DART, koje su tokom poslednjih godina raspoređene poPacifiku, Atlantiku i Karipskom moru. DART bova sadrži senzor za određivanje visine talasa.


Prevencijakatastrofalnihposledicacunamijazahtevaboljisitemzaregistrovanjeovepojave, efikasnijemrežezaupozoravanjeievakuaciju, kaoistalnuedukacijustanovnikapotencijalnougroženihoblasti.


Cunami u indijskom okeanu1
Cunami u Indijskom okeanu

 • U ranim jutarnjim časovima 26. decembra 2004. godine oko 160 kilometaraodgrada Banda Aceh - a naostrvu Sumatra u Indoneziji, dogodio se najvećizemljotresod 1964. godine. Registrovanajačina tog zemljotresabila je 9, 0 stepenipoRihterovojskali. Ovo je jednaodnajsmrtnonosnijihprirodnihkatasrofazabeležena u istoriji.Cunami je pogodio 14 zemalja čiji je niz talasa dostizao brzinu od oko 500 kilometara na čas. • Indonezija je najgore pogođena oblast, sa najviše žrtava od oko 170. 000. Cunami je naneoozbiljnuštetuismrtneslučajevesve do istočneobaleAfrike, a najudaljenijemesto dokojeg je stigao cunami bilo je 5.000 kilometara od epicentra. Rekonstrukcija će verovatno trajati između pet i deset godina.


Cunami u indijskom okeanu3
Cunami u Indijskom okeanu od oko 170. 000. Cunami je


Cunami u indijskom okeanu4
Cunami u Indijskom okeanu od oko 170. 000. Cunami je


Cunami u indijskom okeanu5
Cunami u Indijskom okeanu od oko 170. 000. Cunami je


Cunami u indijskom okeanu6
Cunami u Indijskom okeanu od oko 170. 000. Cunami je


 • Veliki od oko 170. 000. Cunami je deohumanitarnepomoći bio je potrebanzbogoštećenjainfrastrukture, nestašicahraneivode. Epidemijesubile velike zbogvelikegustinestanovništvaitropskeklimeu pogođenim područjima.Svetski program zahranu obezbedio je pomoć u hrani za više od 1, 3 miliona ljudi koji su bili pogođeni cunamijem.


 • Dva glavna zanimanja pogođena cunamijem su ribolov i turizam.Odpreko 51. 000 brodovakojisuizgubljeniusledcunamija,industrija je procvetala. Međutim, ogromna potražnja dovela je do lošijeg kvaliteta. Pošto je medijska pokrivenost događaja bilatolikoobimna, mnogituristisuotkazaliodmorena tom delusveta. I cunamiizemljotressuuticalinabrodove u moreuzu, kojirazdvajaMalezijuiindonežanskoostrvo Sumatra zatošto semenjala dubina mora. U jednom delu moreuza, dubina je ranije bila oko 4. 000 metara, a sada samooko 100 metara u nekimoblastima. Izradanovenavigacionekartemožedatrajemesecimailigodinama.


 • Cunami u Indijskom okeanu je izazvao ogroman turizam.uticajnaživotnusredinukojićeuticatina region zamnogogodinakojedolaze. Ozbiljnašteta jenanetaekosistemima, kaoštosukoralnigrebeni, šume, vegetacija, peščane dine, životinjeibiljkeitd.x turizam.


HVALA NA PAZNJI! turizam.