K lt r analizi ve olgubilim
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 385 Views
 • Uploaded on

Kültür Analizi ve Olgubilim. Yrd. Doç. Dr. Cenk Akbıyık. Kültür analizi Kültür analizi etnografya olarak da adlandırılır. Antropolojik geleneği yansıtır. Kültür analizi değerler, normlar, toplumsal yapı, toplumsal işleyiş gibi kültürel ögelerin tanım ve analizi üzerine odaklanır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - bianca


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
K lt r analizi ve olgubilim

Kültür Analizi ve Olgubilim

Yrd. Doç. Dr. Cenk Akbıyık


K lt r analizi ve olgubilim

Kültür analizi

Kültür analizi etnografya olarak da adlandırılır.

Antropolojik geleneği yansıtır.


K lt r analizi ve olgubilim

Kültür analizi değerler, normlar, toplumsal yapı, toplumsal işleyiş gibi kültürel ögelerin tanım ve analizi üzerine odaklanır.


K lt r analizi ve olgubilim

Kültür analizinde amaç belirli bir kültürü tanımlama ve yorumlamadır. Bu tanımlama işi ise incelenen kültüre ilişkin algı ve süreçler çerçevesinde yapılır.


K lt r analizi ve olgubilim

Kültür doğası gereği standartlaştırılmış araçlar ile ölçülemez. Anlaşılabilmesi için kültürün yaşanması ve hissedilmesi gerekir. Kültür analizi yapan bir araştırmacının araştırdığı kültürü anlayabilmesi için o kültür içinde bulunması, o insanlarla zaman geçirmesi gerekmektedir.


K lt r analizi ve olgubilim

Kültür analizinde veriler genellikle gözlem ve görüşme yoluyla toplanır. Araştırmacı kendi varlığının doğal ortamda veri toplama sürecini etkileyebileceğinin farkında olmalı ve bu etkiyi en aza indirmenin yollarını aramalıdır.


K lt r analizi ve olgubilim

Kültür analizi çalışmalarında aynı grup üzerinde birden fazla veri toplama çalışmasına gidilmesi gerekebilir. İlk etapta toplanan verilerin analizi, daha farklı verilerin toplanmasını gerektirebilir. Bu sebeple araştırmacı aynı kişi ve gruplarla tekrar görüşmek isteyebilir.


K lt r analizi ve olgubilim

Kültür analizinde çalışılan grubun algıları önemlidir. Bu sebeple ulaşılan bulgular grubun diliyle sunulmaya çalışılır. Araştırma raporunda doğrudan alıntılara sık sık yer verilir.


K lt r analizi ve olgubilim

Kültür analizi ile ilgili örnek çalışmalar şunlar olabilir:

 • Kırsal kesimden gelen öğrencilerin okullarda rehberlik hizmetlerini almalarını etkileyen kültürel etmenlerin incelenmesi.

 • Öğretmenlerin kültürel yapıları ve profesyonel ilişkilerinin kültür analizi ile incelenmesi.


K lt r analizi ve olgubilim

Olgubilim olabilir:

Olgubilim çalışmaları, farkında olduğumuz ancak derinlemesine bilgi sahibi olmadığımız olgulara odaklanır.

Olgubilim çalışmaları fenomenoloji olarak da adlandırılır.


K lt r analizi ve olgubilim

Bize tümüyle yabancı olmayan ancak hakkında derinlemesine bilgi sahip olmadığımız olguların araştırmasında olgubilim analizi işimize yarayacaktır.


K lt r analizi ve olgubilim

Olgubilim derinlemesine bilgi sahip olmadığımız olguların araştırmasında çalışmaları ile incelenen durumlar çeşitli boyutlarıyla daha derinlemesine ve daha iyi anlaşılabilir.


K lt r analizi ve olgubilim

Olgubilim derinlemesine bilgi sahip olmadığımız olguların araştırmasında çalışmalarında veriler genellikle görüşme ile toplanır. Ancak farklı bir teknikle toplanılan veriler yapılacak görüşmeye temel olarak kullanılabilir.


K lt r analizi ve olgubilim

Olgubilim derinlemesine bilgi sahip olmadığımız olguların araştırmasında ile ilgili örnek bir çalışma şöyle olabilir:

Başarısızlık okullarda sık karşılaşılan bir durumdur. Ancak başarısızlığın, başarısız öğrenciler açısından ne anlama geldiği, bu öğrencilerin sosyal ilişkilerini nasıl etkilediği gibi olguların incelenmesi istenirse bu inceleme olgubilim çalışması ile yapılabilir.


K lt r analizi ve olgubilim

Uygulama derinlemesine bilgi sahip olmadığımız olguların araştırmasında

Size verilen kültür ve olgubilim araştırmalarını aşağıdaki açılardan inceleyerek kısa bir rapor yazınız:

 • Araştırmanın amacı nedir?

 • Araştırmanın deseni nedir?

 • Araştırmanın soruları/incelediği durumlar nedir?

 • Araştırmanın önemi nedir?

 • Araştırmanın örneklemi nedir? Örneklem nasıl belirlenmiş?

 • Araştırma kimler tarafından yürütülmüş? Araştırmacıların rolleri nedir?

 • Araştırmanın basamakları nedir? Araştırma süreci nasıldır?

 • Araştırmada kullanılan veri toplama teknikleri nedir?

 • Araştırmada elde edilen bulgular nedir?