V robky ur en d tem do 3 let technick po adavky esk a slovensk legislativy po 1 1 2006
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on

Výrobky určené dětem do 3 let Technické požadavky české a slovenské legislativy po 1.1.2006. Ing. Taťána Pašiaková Institut pro testování a certifikaci. Co řadíme mezi výrobky určené dětem do tří let.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - bian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
V robky ur en d tem do 3 let technick po adavky esk a slovensk legislativy po 1 1 2006

Výrobky určené dětem do 3 letTechnické požadavky české a slovenské legislativy po 1.1.2006

Ing. Taťána PašiakováInstitut pro testování a certifikaci


Co ad me mezi v robky ur en d tem do t let
Co řadíme mezi výrobky určené dětem do tří let

 • Výrobky pro děti do 3 let je legislativní termín pro vybranou skupinu výrobků (zákon 258/2000 o ochraně veřejného zdraví)

 • Spolu s dalšími výrobky jsou součástí širší skupiny tzv. předmětů běžného užívání (PBU)

 • PBU

  • materiály a předměty určené pro styk s potravinami

  • hračky

  • kosmetické prostředky

  • výrobky pro děti ve věku do 3 let(jiné než výše uvedené)


Pbu pro d ti ve v ku do 3 let
PBU pro děti ve věku do 3 let

 • Příklady typických PBU určených pro děti do 3 let

  • ošacení

  • galanterní výrobky (dětské kšíry, baťůžky, rukavice…)

  • obuv

  • dětský nábytek (postýlky, lehátka, pulty, ohrádky, sedačky, stoličky…)

  • bytový textil (lehátka, osušky, povlečení, koberce…)

  • kočárky, přenosné a cestovní postýlky, nosiče na záda

  • výrobky určené pro péči o děti (pleny, vatové tyčinky, odsávačky, hygienické ubrousky …)


Pbu pro d ti ve v ku do 3 let1
PBU pro děti ve věku do 3 let

 • Příklady typických PBU určených pro děti do 3 let

  • předměty určené pro styk s potravinami

   (kojenecké lahve, nádobí pro děti…)

  • hračky vkládané do úst

  • hračky přicházející do styku s potravinami

  • kosmetické výrobky pro děti


Dal skupiny v robk ur en ch d tem do 3 let
Další skupiny výrobků určených dětem do 3 let

 • dětské autosedačky (nosnost do cca 15 kg)

 • Prostředky pro nadnášení ve vodě

  • plavací kola, rukávky, vesty

 • ochranné prostředky pro děti do 3 let

  • přilby na kolo

  • nákolenníky, náloketníky

 • výrobky určené pro vybavení dětských hřišť

  • skluzavky, houpačky apod.


Legislativa r bezpe nost a zdravotn nez vadnost
Legislativa ČR bezpečnost a zdravotní nezávadnost

 • Rámcová legislativa ČR

  • zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků

  • zákon č. 22/1997Sb. o technických požadavcích na výrobky

  • zákon č. 258/2001Sb. o veřejném zdraví

  • zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele

  • zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích


Legislativa sr bezpe nost a zdravotn nez vadnost
Legislativa SRbezpečnost a zdravotní nezávadnost

 • Rámcová legislativa SR

  • Zákon 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom

  • zákon 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody

  • zákon 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí

  • zákon 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa


Legislativa r bezpe nost a zdravotn nez vadnost1
Legislativa ČR bezpečnost a zdravotní nezávadnost

 • Prováděcí předpisy ČR

  • Vyhl. č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti do 3 let(ve znění vyhl. 521/2005)

  • Vyhl. č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy (ve znění vyhl.186/2003)

  • Vyhl. č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno(ve znění vyhl. 109/2005, všechny výrobky)


Legislativa r bezpe nost a zdravotn nez vadnost2
Legislativa ČRbezpečnost a zdravotní nezávadnost

 • Prováděcí předpisy ČR

  • NV č. 19/2003 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na hračky

  • NV č. 18/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility(elektrické výrobky)

  • NV č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na el. zařízení nízkého napětí(elektrické výrobky)


Legislativa r bezpe nost a zdravotn nez vadnost3
Legislativa ČR bezpečnost a zdravotní nezávadnost

 • Prováděcí předpisy ČR

  • NV č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení (jen dálkově bezdrátově ovládané hračky)

  • NV č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky (přilby, náloketníky, nákolenníky,…)

  • NV č. 173/1997 Sb. kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody (ve znění NV č. 329/2002 Sb. jen vybavení dětských hřišť)


Legislativa sr bezpe nost a zdravotn nez vadnost1
Legislativa SRbezpečnost a zdravotní nezávadnost

 • Prováděcí předpisy SR

  • Nariadenie č. 302/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na hračky

  • NV č. 245/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility (elektrické výrobky)

  • NV č. 308/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia (elektrické výrobky)

  • NV č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia (jen dálkově bezdrátově ovládané hračky)


Legislativa sr bezpe nost a zdravotn nez vadnost2
Legislativa SRbezpečnost a zdravotní nezávadnost

 • Prováděcí předpisy SR

  • NV č. 29/2001 Z.z. ve znění NV č. 323/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky

  • Vyhl. č. 67/2002 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MH SR č. 67/2002 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané (ve znění 180/2003 všechny výrobky)


Postupy p i uv d n v robk pro d ti do 3 let na trh r a sr
Postupy při uvádění výrobků pro děti do 3 let na trh ČR a SR

 • Provést analýzu předpisů, vztahujících se na výrobek v zemi, v níž uvádím výrobek poprvé na trh EU

 • Zjistit, zda není výrobek zatížen překážkou volného obchodu

  • v ČR i v SR jsou předpisy, které jsou ryze národního charakteru a jsou platné pouze na svém území

  • jedná se především o legislativu související s ochranou veřejného bezpečí, zdraví nebo ochranou životního prostředí

  • členské státy nesmí použít vzájemný uznávací princip a povolit prodej na svém území obzvláště v případech, kdy je v sázce bezpečnost obyvatel. Tzn., že pro dosažení tohoto cíle mohou uplatnit vlastní technické požadavky, odlišné od ostatních členských států.

  • v případě že se na výrobek vztahuje notifikovaná národní legislativa, je nutné jejím požadavkům vyhovět


Postupy p i uv d n v robk pro d ti do 3 let na trh r a sr1
Postupy při uvádění výrobků pro děti do 3 let na trh ČR a SR

 • Shromáždit všechny technické požadavky, které se na výrobek vztahují – POZOR ! Na výrobek se může vztahovat hned několik předpisů současně !!

 • Aplikovat správný způsob dokladování technických požadavků popř. jejich kombinaci a spolupracovat při tomto procesu s oprávněných subjektem

  Např.

  • zkušební protokol z laboratoře (akreditované)

  • certifikát notifikované nebo autorizované osoby

  • schválení EHK

  • vydání prohlášení o shodě podle zákona 258/2000 Sb.

  • vyhlásenie o shode výrobku

  • vydání ES prohlášení o shodě podle zákona 22/1997 Sb.

  • Označení značkou shody CE


Postupy p i uv d n v robk pro d ti do 3 let na trh r a sr2
Postupy při uvádění výrobků pro děti do 3 let na trh ČR a SR

 • Uchovávat doklady pro případ kontroly orgánem dozoru

  Orgány dozoru v ČR

  • ČOI

   • výrobky pro děti do 3 let, na něž se vztahuje zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky (hračky, osobní ochranné prostředky, elektrické výrobky (označení CE)

  • Orgány veřejného zdraví (hygienické stanice)

   • výrobky běžného užívání na něž se vztahuje zákon 258/2000 Sb. (ošacení, obutí, výrobky ve styku s potravinami, pečující výrobky, kosmetika, nábytek …)

    Orgány dozoru v SR

  • SOI

   • výrobky pro děti do 3 let, na něž se vztahuje zákon 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a zákon 264/1999 o technických požiadavkách na výrobky (hračky, osobní ochranné prostředky, elektrické výrobky, textilní výrobky, obuv)


P klad spln n technick ch po adavk u v robku pro d ti do 3 let
Příklad splnění technických požadavků u výrobku pro děti do 3 let

 • Zvuková hračka s monočlánkem

  (pro dítě do 3 let)

 • analýza předpisů v ČR

  • zákon 22/1997 Sb.

   • nařízení vlády 19/2003 Sb.

    • ČSN EN 71 – Bezpečnost hraček

  • zákon 258/2000 Sb.

   • vyhláška 84/2001

    • výrobky pro děti do 3 let

    • výrobky pro hračky vkládané do úst


P klad spln n technick ch po adavk u v robku pro d ti do 3 let1
Příklad splnění technických požadavků u výrobku pro děti do 3 let

 • Analýza překážek volného obchodu

  • ČR má zavedeny národní neharmonizované požadavky na zdravotní nezávadnost

   • Výrobcům, dovozcům ani distributorům nepostačuje označit výrobek značkou shody CE

   • zákon 258/2000 Sb. vyžaduje splnění požadavků vyhlášky 84/2001 Sb.


P klad spln n technick ch po adavk u v robku pro d ti do 3 let2
Příklad splnění technických požadavků u výrobku pro děti do 3 let

 • Analýza technických požadavků

  • oslovit kompetentní subjekt

   • Autorizovanou a notifikovanou osobu podle zákona 22/1997 Sb.

   • Autorizovanou osobu podle zákona 258/2000 Sb.

  • projednat rozsah technických požadavků na výrobek

 • Dohodnout způsob dokladování technických požadavků

  • posouzení shody v souladu s NV 19/2003 notifikovanou osobou zakončené vydáním certifikátu

  • testování v souladu s vyhl. 84/2001 zakončené vydání protokolu akreditované laboratoře


P klad spln n technick ch po adavk u v robku pro d ti do 3 let3
Příklad splnění technických požadavků u výrobku pro děti do 3 let

 • Doručení vzorků

 • Dodání technické dokumentace

  • Informace o způsobu použití výrobku, návody k používání

  • Informace o technologii výroby

  • Výsledky zkoušek od výrobce…

 • Provedení technických a administrativních prací kompetentním orgánem

 • Dokončení posouzení výrobku :

  • Označení výrobku značkou CE

  • Vydáním prohlášení o shodě podle zákona 258/2000 Sb


Upozorn n
Upozornění děti do 3 let!!!

 • Výrobky z tzv. třetích zemí (země mimo EU) bývají často označovány značkou shody CE bez dostatečné znalosti jejího významu a vhodnosti použití !!

 • POZOR: výrobce z třetí země není právně odpovědný vůči legislativě EU ani legislativě ČR !!

 • Orgány dozoru v ČR a SR řeší přestupky se subjektem dávajícím výrobky do oběhu ve své zemi


D kuji za pozornost
Děkuji za pozornost děti do 3 let

 • ITC – váš partner při uvádění výrobků pro děti na trh EU

 • Ing. Taťána Pašiaková

  vedoucí odd. marketing a péče o zákazníky

  tel: 577 601 328, fax: 577 104 855

  marketing@itczlin.cz