praktick taxon mia l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Praktická taxonómia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Praktická taxonómia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

Praktická taxonómia - PowerPoint PPT Presentation


 • 208 Views
 • Uploaded on

Rad (-aceae) ,- Rod (-us) , Druh binominálna nomenklatúra - rodové druhové. Praktická taxonómia. Rôzne. Mycoplasma, Ureaplasma, Chlamydia Ricketsiaceae Spirochetales - Spirochetes, Leptospira, Borrelia Mycobacterium Nocardia , Actinomycetes, . RAD : SPIROCHETALES

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Praktická taxonómia' - bian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
praktick taxon mia

Rad (-aceae) ,- Rod (-us) , Druh binominálna nomenklatúra - rodové druhové

Praktická taxonómia

Rôzne

Mycoplasma, Ureaplasma, Chlamydia

Ricketsiaceae

Spirochetales - Spirochetes, Leptospira, Borrelia

Mycobacterium

Nocardia , Actinomycetes,

slide2

RAD : SPIROCHETALES

ROD : TREPONEMA, BORRELIA, LEPTOSPIRA,

DRUH:Treponema pallidum – spp.pallidum - syfilis,

- ssp.pertenue, ssp.endemicum Treponema carateum – pinta

Borrelia recurrentis – epidem. návratná horúčka Borrelia (rôzne) species. – endem.návratná horúčka Borrelia burgdorferi – borelióza

Leptospira interrogans, L. icterohemorhagicus ...... – leptospiróza

Spoločné vlastnosti – tenké helikálne gram negatívne

- prakticky nekultivovateľné

slide3

Treponema pallidum ssp. pallidum –

syfilis - ( 1530 Fracastor : „syphilis sive Morbus Gallicus“)lues - morová rana

1493 prinesená do Európy Kolumbusovými námorníkmi zo Z. Indie

1497 liečba ortuťou

1906 Wassermannov diagnostický serologický test Ehrlich – arzenoterapia

1927 – Wagner –Jauregg Nobelova cena za prácu o liečbe neurosyfilis maláriou navodenou hyperpyrrexiou

1947 PNC terapia

Najväčší zabíjač v celosvetovom meradle – zdravotnícka osveta – 50 miliónov treponematóz na svete napriek účinnej terapii

slide4

Patogenéza a imunita

OMP – proteíny vonkajšej membrány – adherencia na povrch hyaluronidáza – len virulentné – perivaskulárna infiltrácia Hostiteľská bunky pokryje T.p. fibronektínom – ochrana pred fagocytózou

Imunitná odpoveď pacienta na infekciu = tkanivové poškodenie

Klinický priebeh – 3 fázy (lokalizované množenie a tk.deštrukcia) 1) kožná lézia v mieste penetrácie spirochéty – tvrdý vred – primárne miesto prvotnej replikácie - mnohopočetné T.sp vo vrede endarteritis a periarteritis, infiltrácia vredu PMNL a makrofágami, fagocytóza – spirochéty prežívajú 2) diseminovaná choroba – kožné lézie na celom povrchu mnohopočetné T.sp v krvnom riečišti

3) pozdná manifestácia v akomkoľvek orgáne a tkanive

Spontánna remisia možná

slide5

Klinické syndrómy

Primárny syfilis –ulcus v mieste penetrácie (papula – erózia a tvorba bezbolestného vredu, lymfadenopatia 1-2 týždne po objavení sa vredu, možnosť diseminácie lymfatickou cestou do krvi. Zhojenie do 2 mesiacov spontánne. Falošné vyliečenie

Sekundárny syfilis – chrípkovité ochorenie, generalizovaná lymfadenopatia, generalizovaný mukokulánny rash rôzne morfy – makuly, papuly, pustuly), veľmi infekčný, pomaly sa sám vstrebáva – prechod do latentného obdobia.

Neskorý syfilis – difúzny chronický zápal, devastujúce poškodenie ktoréhokoľvek orgánu a tkaniva (arteritída, demencia, slepota ... neurosyfilis, kardiovaskulárny syfilis) – granulomatózne léžie - gumata

Kongenitálny syfilis – potrat, multiorgánové postihnutie, latentné ochorenie, väčšinou sa prejaví až neskôr – rinitída, deskvamujúci rash, deštrukcia kostí, kardiovaskulárny syfilis

slide6

Laboratórna diagnostika

Mikroskopia – rýchla diagnostika - v tmavom poli v 1., 2. štádiu a kongenitálneho syfilisu - musia obsahovať živé spirochéty, nevhodné pre orálne lézie – prítomnosť nepatogénnych spirochét

- fluorescencia

- impregnácia striebrom

Kultivácia – nerastie na umelých médiách

Serologická diagnostika – netreponémové testy – IgG a IgM protilátky (reagíny) proti lipidom z poškodených buniek a prítomných na povrchu T.p. Antigén kardiolipín z hovädzích sŕdc – VDRL, RRR test – flokulácia kardiolipínu pacientovým sérom VDRL jediný vhodný testpre vyšetrenie CSM

- treponémové testy – špecifické, konfirmačné, FTA-ABS fluorescenčný absorbčný test, TPHA – treponema pallidum hemaglutinačný test

slide7

Ostatné treponematózy T.pallidum ssp.endemicum – bejel, endemický syfilis, interhumánny prenos, neveneické ochorenie, príborom, 3 štádiá: iniciálne orálne lézie, sekunárne orálne a slizničné defekty, neskoré gumata

T.pertenue – framboizia (yaws) – granulomatózne ochorenie priamy kontakt s postihnutou kožou skoré štádiu – koža neskoré štádium – deštrukcia kože, lymfatických uzlín, kostí

T. carateum – pinta – primárne postihnutie kože. Prenos kontaktom Malé svrbiace papuly rozširujúce sa a perzistujúce roky, kým sa zhoja. Rekurentné, diseminujúce hypopigmentované lézie končiace znetvorujúcimi jazvami. Terapia: PNC, TTC, CMP Dg: klinicky, Mi z lézií, VDRL

slide9

Leptospíry

L.interrogans ? – 19 séroskupín a 172 sérotypov (ssp.icterohemorhagica) L.biflexa – 38 séroskupín a 65 sérotypov

Patogénne pre divoké a domáce zvieratá zdrojom infekcie (psy, mačky, hlodavce) – asymptomatické ochorenie renálnych tubulov – šírenie močom, kanálmi – prežívajú až 6 týždňov 22 sérotypov zodpovedných za ľudské ochorenia (ochorenia nie sú sérotypovošpecifické)

Klinické prejavy: subklinické ochorenia, chrípkovité horúčkovíté ochorenia, ťažké systémové (Weilova ch.) – ikterus, hemorhagie, GNF

Patogenéza: Prienik intaktnými sliznicami a malými poraneniami kože do krvi (poškodenie epitelu malých ciev) a všetkých orgánov (meningitída, hepatálna a renálna dysfunkcia, hemorhagie)

slide11

Diagnostika:

Mikroskopia – veľmi tenké, v tmavom poli (často falošne pozit) fluorescenčné farbenie

Kultivácia – veľmi špecializované médiá, pomalý rast – generačný čas 6-16 hodín, T 28*-30*C, až 6 týždňov z moču až 3 mesiace, z krvi v 1.týždni, z CSM pred klinickými príznakmi

Serológia – najvhodnejšia, mikroaglutinácia – dôkaz špecifických Ab aglutináciou so špecifickými antigénmi rôznych sérotypov leptospír – pozitívne v krvi od 2. týždňa ochorenia – hodnotenie pod mikroskopom. Protilátky pretrvávajú roky, po liečbe ATB nízke titre

Liečba: PNC,TTC, DOXY – aj na prevenciu po expozícii

slide12

BorreliaB.recurrentis- Návratná horúčka – epidemická - blcha ľudská

- endemická - kliešte

B.burgdorferi – Lymská choroba – borrelióza – 1977

typický tvar spirochét slabo sa farbiace (anilínové farbivo), bičíky, pohyblivé,

neúspešná kultivácia nutrične náročné, doba delenia 18 hodín – pomaly rastúce,

diagnostika: *Mi v krvnom nátere (návratná horúčka), ...........biopsie kože (borrelióza)

*serologicky (borrelióza)

slide14

Borrelia burgdorferi–Lymská choroba – borrelióza 1977 nahromadenie artritíd detí, kliešťom prenášaná - Ixodes ricinus... (jar-jeseň, najviac v štádiu nýmf.... rôzne borélie - B. garini... rôzne klinické prejavy prítomné v koži, izolované aj v neskorých štádiách (? príznaky – následky živých borélii alebo imunopatologických mechanizmov?)

Klinické prejavy: INK 3-30 dní, 1) erytema chronicum migrans +nešpecifické príznaky-4 týždne 2) neskorá manifestácia (80% neliečených) *neurologické a kardiálne symptómy *artralgie a artritídy

Diagnostika : Mi – vzácne serologicky a klinicky (ECM stačí)

Terapia:PNC – dlhodobo, DOXY, AMOX, aj v kombináciách

slide15

Mykoplazmy 69 sérotypov a ureaplazmy 3 sérotypy

Spoločné vlastnosti, rozšírené v prírode, 3 ľudské patogény, rôzne klinické obrazy, etiologická úloha nie je jednoznačná

Mycoplasma pneumoniae, M. hominis, Ureaplsma urealyticum

Najmenšie voľne žijúce baktérie bez bb steny – PNC rezistentné považované pôvodne za vírusy, G negat., Kultivácia – pôdy so sterolmi, generačný čas 1-6 hodín, kolónie „volské oko“

Skrížená reaktivita ( hlavné Ag sú proteiny a glykolipidy) extracelulárny patogén , respiračné ochorenia v lete a na jeseň (epidémie po 4-8 rokoch, najčastejšie deti školského veku)

Prenos inhalačnou cestou a sexuálne

slide16

Klinický obraz: M.pneumoniae – infekcie DC, atypická pneumónia M.hominis- pyelonefritis, zápaly pánve, popôrodné horúčky, Ureaplazma – uretritídy

Diagnostika:

mikroskopia – slabo sa farbiaca – neprítomná bunková stena , kultivácia: M. pneumoniae – špecifické médiá, volské oko, pôda s glc – zmena farebného indikátora pri zmene pH spôsobenej metabolizmom glc indikuje rast Ureaplazma – dôkaz metabolizmu urey ezistencie na ATB – rýchlotest serológia : dôkaz protilátok M. pneumoniae

Terapia ERY, TTC – M. pneumoniae M. hominis – rezistentný na ERY

chlam die
Chlamýdie
 • Pôvodne považované za vírusy – sú i.c. paraziti, majú zvlášny rastový cyklus, nemajú peptidoglykan

– ale majú DNA aj RNA, vonkajšiu aj vnútornú membránu podobnú G- (LPS), citlivé na niektoré ATB

C. trachomatis, C. psittaci, C.pneumoniae

Existujú v 2 morfologických formách: - Elementárne teliesko EB – malé, infekčné, nedelí sa - Retikulárne teliesko RB – väčšie, neinfekčné, delí sa, i.c., metabolicky aktívne – energetický parazitizmus – dokáže syntetizovať proteiny , ale nevie získavať energiu

chlam die18
Chlamýdie

Rastový cyklus: Chlamýdia (EB) je prichytená na povrch cieľovej bunky, internalizovaná fagocytózou, bunková stena chlamýdie bráni splynutiu fagozómu s lyzozómami – i.c. prežívanie. EB sa preorganizuje na RB, ktoré sa binárne delí – 24 hodín, reorganizuje sa postupne na EB, bunka praskne a infekčné EB sa uvoľňujú (48-72h po infekcii

chlam dia trachomatis
Chlamýdia trachomatis
 • 3 serovary – trachomatis (12 sérotypov), LGV (3 sérotypy) a zvierací
 • Trachomatis – A,B,Ba,C – trachom – slepota B, D-K – u žien – cervicitída, uretritída, proctitída, konjunktivitída + komplikácie – u mužov uretritída, proctitídy, konjunkrtivitída + komplikácie – u detí – konjunktivitída, pneumónia, - infikovanie pri pôrode - nosičstvo faryngeálne a GIT
 • LGV- L1, L2, L3 -Lymfogranuloma venereum + komplikácie
 • Patogenéza – vstup cez minimálne poranenie - priama deštrukcia buniek sliznice + zápalová reakcia. U LGV nahromadenie v LU – absces, ruptúra, fisúra, fistula
klinika diagnostika terapia
Klinika, diagnostika, terapia
 • Trachom – chronická keratokonjunktivitída – celá spojovky, jazvenie, chronické dráždenie rohovky viečkom, panus, slepota – prenos rukami, uterákmi, hmyzom., nosičstvo v DC a GIT u detí – prenos.
 • Inkluzná konjunktivitída dospelých - folikulárna – - mukopurulentné hnisanie, keratitída, infiltrácia rohovky – súvisí so skorším genitálnym ochorením, autoinokulácia
 • Neonatálna konjunktivitída a pneumónia – inokulácia pri pôrode – hyperémia a bohaté hnisanie, intersticiálna pneumónia, rhinitída, afebrilná, staccato kašeľ
 • Urogenitálne infekcie – sexuálne prenosné negonokokové uretritídy – mukopurulentný výtok, hypertrofické ektopium, u mužov asymptomaticky
 • Reiterov sy – uretritis, konjunktivitis, polyartritis, mukokutánné lézie – mladí muži – pôvod v Cl.uretritíde
 • Therapia: i.c. – ERY, TTC, AZI
slide21
LVG - Chronické sexuálne prenosné ochorenie, častejšie u mužov, primárna lézia – malá nebolestivá prehliadnuteľná. Vyhojenie – bolesť hlavy, teplota, myalgia. Sekudárne štádium – zápal LU – bolestivé, fluktuujúce bubo, zväčšujúce sa, drénujúce fistulami Systémová manifestácia – teplota, zimnica, anorexia, meningizmus, artralgie. Chronické LVG – genitálne ulcerácie, fistuly, strikktúry, elefantiáza genitálna
 • Laboratórna diagnostika – cytológia – Giemsovým farbením – kultivácia – na tkanivových kultúrach – dôkaz antigénu (OMP alebo LPS) – ! v bunkách! – odber epitelu – dôkaz NK -PCR – dôkaz živých aj neživých – nevhodné na sledovanie terapeutických úspechov – sérologia – v endemickej oblasti – premorenosť. IgM u novorodenenckej pneumónie
c psittac c pneumoniae chlamydophila
C. psittací, C.pneumoniae Chlamydophila
 • Respiračné ochorenie – prenosné z papagájov – IDC a šírenie cez RES a hematogénny rozsev. Postihnutie pľúc. Predominantne lymfocytárna odpoveď. – edém, zhrubnutie alveolárnej steny, cynóza, anoxia – príznaky pľúcneoho ochorenia, CNS, GIT, systémové (rash, carditis, hepatomegalia, keratokonjunktivitída
 • Konjunktivitída detí na Taiwane, faryngeálne nosičstvo – TWAR kmene – spôsobuje IDC – bronchitída, pneumónia, sínusitída...., atypická pneumónia,
 • Dg – sérologicky
 • TH – ERY, TTC
rickettsiae
Rickettsiae
 • Aerobne, i.c. parazity, G-, rastú len v eukaryotických bb – pôvodne považované za vírusy, prežívajú fagocytózu, uvoľnia sa do cytoplazmy, kde sa binárne delia
 • 4 rody – Rickettsia, Coxiella ( prežíva v prostredí roky) Rochalimea – e.c., Ehrlichia ( vytvára elementárne, iniciálne teliesko a morulu - všetky sú i.c.)
 • Prenosné hmyzom – (okrem Coxielly)
rickettsiae24
Rickettsiae
 • Rickettsia rickettsii – horúčka skalistých hôr – kliešť – transovariálny prenos, rezervoár – hlodavce – škvrnitá horúčka. Dg – Giemsovo farbenie, tkanivové kultúry, Weil Felixov test – skrížená reaktivita s antigénmi Proteus sp. – dnes sa nepoužíva – sérologicky. Th: TTC, CMP
 • Rickettsia prowazekií – škvrnitý týfus – voš – rezervoár je človek ( zlé živ. podmienky) . Voš zomiera na infekciu – nie je transovariálny prenos – epidemický týfus – makulárny exantém. Reaktivácia po rokoch Brill Zinserova choroba.
 • Rickettsia typií – endemický týfus – blcha – Xenophylla cheopsis, rezervoár -hlodavci . Postupný nástup príznakov. Makulopalózny rash. Nekopmlikované.
 • Ricketsia Tsutsugamushi – východná Ázia Pacifik
coxiella ehrlichia rochalimaea
Coxiella, Ehrlichia, Rochalimaea
 • C. burnetti – Q horúčka – inhalácia infekčných častíc z kontaminovaného prostrendia, nie vektor. Proliferuje v DC – diseminácia – pneumónia, granulomatózna hepatitída. Nákaza rozšírená u divých zvierat a hmyzu –vylučovanie močom, mliekom, stolicou – nepasterizované mlieko. Akútne ochoreni – náhly nástup, chrípkovitú ochorenie, respiračné príznaky, hepatosplenomegalia. Chronické ochorenie – difúzna granulomatóza – chronická endokarditída. Dg – variácia antigénnych fáz – fáza I a II
 • Ehrlichia – Paul Ehrlich – leukocytárne rickettsie, ktoré parazitujú na lymfocytoch, neutrofiloch a monocytoch. Nie ery. Ochorenie ehrlichioza – prenosná kliešťovým vektorom – chrípkovité príznaky, leukopenia, trombocytopenia. Rash len u 20%. Dobrá prognóza
 • R. quintana, R. henselae
chlam die26

Chlamýdie

MUDr.Hubočan Pavol,MPH

gram negat vne bakt rie
Gram negatívne baktérie
 • Chlamýdia trachomatis
 • Chlamýdia psittaci
 • Chlamýdia pneumoniae (ágens TWAR)
 • Sú to nepohyblivé malé baktérie,ktoré sa farbia Giemsovou met.
 • Intracelulárne parazity
chlam die maj dve formy
Chlamýdie majú dve formy !
 • Retikulárne teliesko - neinfekčné
 • Elementárne teliesko - infekčné
 • Elementárne teliesko má malý periplazmatický priestor,v bunečnej stene je útvar podobný kvetine,cez ktorý prechádza výčnelok-ukotvený na cytoplazmatickej membráne.
imunitn odpove na chlam die
Imunitná odpoveď na chlamýdie
 • Chlamýdiová infekcia vyvoláva humorálnu a aj bunečnú odpoveď organizmu.
 • Tvorba IgM,IgG,IgA(sekrečných protil.)
 • Chlam.trachomatis – protilátky za 2-3 týžd
 • Chlam.pneumoniae- protilátky za 6-8 týžd.
 • Cirkulujúce IgG nechránia pred reinfekciou oka a sliznice urogen.traktu
chlam diov infekcie loveka
Chlamýdiové infekcie človeka
 • Očné infekcie – trachom-až slepota!
 • Vyvolávateľ Chlam.trachomatis(A,B,Ba,C)
 • Inklúzna konjuktivietída dospelých – paratrachom – sérovary D-K
 • Hlavne u mladých sex.akt.osôb prenos z gen.na oko – nevzniká slepota!
 • Chlamýdiová ophthalmia neonatorum u kojencov 5-21 dní po narodení – slepota!
chlam die31
Chlamýdie
 • Pohlavné infekcie chlam.trachomatis
 • Muži – sérovary D-K negonokokové uretritídy až epidydymitídy
 • Ženy – cervicitídy,uretritídy,vaginitídy, endometritídy,salpingitídy,
 • Lymphogranuloma venereum-sérovary L1-L3 – vred na genitálu tropy a subtropy
chlam die32
Chlamýdie
 • Infekcie v tehotenstve – chlam.psittaci
 • Nákazy matiek – aborty,odumretie plodu
 • Nákazy novorodencov pri pôrode
 • Sú to tzv.vtáčie kmene chlamýdií
 • Matky,ktoré mali potrat pre chlamýdiovú infekciu,sú v dôsledku následnej salpingitídy sterilné
chlam die33
Chlamýdie
 • Chlamýdiea pneumoniae – popísaná až v r. 1987 z TT u študenta v Seattlu.
 • Je tretím najčastejším pôvodcom pneumónií (po Strep.pneumoniae a Haemophillus influenzae)
rickettsie
Rickettsie
 • Máloktorý pôvodca inf.ochorení zahubil toľko ľudí,ako Rickettsia prowazeki
 • Hans Zinsser „Krysy,vši a dejiny“
 • Škvrnitý týfus-škvrnivka,flektýfus
 • Intracelulárny parazitizmus
 • Prenos článkonožcami
 • Gram negatívne baktérie - tyčky
rickettsie35
Rickettsie
 • Druhy patogénne pre človeka skoro výhradne parazitujú v endotelových bunkách
 • Rod rickettsia sa podľa antigénnu delí na tri skupiny
 • Skupina škvrnitého týfu
 • Skupina škvrnitej horúčky
 • Skupina „scrub typhus“( kriakovej škvrniv)
rickettsie36
R.prowazekii

R.typhi

R.akari

R.australis

R.conori

R.japonica

R.rieckettsii

R.sibirica

R.tsutsugamushi – scrub typhus

Rickettsie
rod coxiella
Rod Coxiella
 • Coxiella burnetii – Q horúčka
 • Výskyt celosvetový
 • Ochorenie zvierat a následne ľudí.
 • Radí sa k rickettsiám,ale geneticky je viac príbuzná k legionelám
 • Je to kokobacil,intracelulárn parazit.Pri dlhšej kultivácii mení antigénne zloženie
 • To sa označuje „fázová variácia I a II“
 • Človek sa nakazí vdýchnutím Cox.burnetii
rod ehrlichia
Rod Ehrlichia
 • Ehrlichia sennestu
 • Ehrlichia canis
 • Ehrlichie sú malé gramnegatívne baktérie
 • Ich cieľovými bunkami sú leukocyty
 • Sú patogénmi zvierat,u ľudí spôsobujú ochorenie podobné monomukleóze
 • Ehrlichia canies je predpokladaný patogén pre človeka
rod rochalimea
Rod Rochalimea
 • Rochalimea quintana je etiologiecké agens zákopovej horúčky
 • Nie je smrteľná,ale lieči sa až 6 týždňov
 • Rochalimei parazitujú epicelulárne – nie intracelulárne!
mycoplazmata
Mycoplazmata
 • Mycoplazmata sú najmenšie prokaryotné organizmy
 • Sú všadeprítomné,G-,bez bunečnej steny,PNC rezistent.
 • Rád mycoplasmatales- trieda mollicutes (mäkká koža) má tri čeľade:
 • Mycoplasmataceae (dva rody)
 • - Mycoplasma – 90 druhov
 • - Ureoplasma - 5 druhov
 • Ľudské ureoplasmatá patria do druhu Ureaplasma urealyticum – 14 sérotypov
 • Acholeplasmataceae-Acholeplasma laidlawii
 • Spiroplasmataceae – anaeroplasma – striktne anaeróbne
mycoplasmataceae
Mycoplasmataceae
 • Kultivácia so sterolmi
 • Názov odvodený od vetvenia podobného ako u húb (myco..)
 • Mycoplasmata sú pleomorfné – od gulatých foriem cez spirálovité, kokobacilárne,prstencovité,činkovité až po krátke a dlhé vlákna.
 • Niektoré mycoplasmy majú vírusy !!
 • U človeka bolo izolovaných 11 druhov Mycopl.
mycoplasmataceae42
Mycoplasmataceae
 • Najdôležitejšie mycoplasmy z pohľadu ľudskej patogenity:
 • Mycoplasma pneumoniae
 • Mycoplasma hominis
 • Ureaplasma urealyticum
 • Respiračné infekcie – pneumonie,u ktorých sa nedaril dôkaz bakteriálneho pôvodu boli nazvané primárne atypické pneumónie (PAP).Neskôr sa podarilo filtráciou dokázať agens (Eatonovo), ktoré dostalo meno mycoplasma pneumonie.
mycoplasma pneumoniae
Mycoplasma pneumoniae
 • Mycoplasma pneumoniae je jediné mycopl.ktoré vyvoláva akútne respiračné ochorenie ľudí
 • Prvé príznaky ochorenia imitujú chrípku a v chríp.epidémii je častým spoluvyvo- lávateľom ARO
 • Relaps je u tohto ochorenia typický!!!
 • U detí záchvaty kašľa simulujú pertussis
 • Extrapulmonálna pathológia je vzácna,ale možná
mycoplasma pneumoniae44
Mycoplasma pneumoniae
 • Laboratórna diagnostika je nutná,pre rôz- norodosť klinických príznakov
 • Sérologické met.špecifické-väzba komple.
 • nešpecifické-chlad.aglutin.
 • Vrchol titru KFR v 3-4 týždni (80% príp.)
 • IgM met.ELISA
 • Liečba: TTC,ERY !,
 • ATB zastavia množenie mycopl.neničia ich!!
 • Preto mycopl.sa ťažko eradikujú z tela(pomalu)
 • Liečba 3 týždne ATB je nutná
mycoplasma hominis a ureaplasma urealyticum
Mycoplasma hominis a Ureaplasmaurealyticum
 • Infekcie respier.traktu novorodencov zvlášť,ak majú nízku pôrodnú váhu.
 • Infekciu akvírujú in utero
 • Pri váhe pod 1 kg a resp.infekt vznikne do 24 hodín po pôrode je riziko úmrtia 2x vyššie
 • Urogenitálne infekcie - z UGT bolo izolovanýceh 7 druhov mycoplasmat
urogenit lne inf mycoplasmatami
Urogenitálne inf.mycoplasmatami
 • Ureaplasma urealyticum
 • M.hominis
 • M.fermentans
 • M.genitalium
 • M.pneumonie
 • M.primatum
 • M.salivarium
 • M.spermatophilum