Download
h aridusportaal koolielu petaja kui veebip hise ppevara looja ja autori igused n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
H aridusportaal Koolielu. Õpetaja kui veebipõhise õppevara looja ja autoriõigused. PowerPoint Presentation
Download Presentation
H aridusportaal Koolielu. Õpetaja kui veebipõhise õppevara looja ja autoriõigused.

H aridusportaal Koolielu. Õpetaja kui veebipõhise õppevara looja ja autoriõigused.

196 Views Download Presentation
Download Presentation

H aridusportaal Koolielu. Õpetaja kui veebipõhise õppevara looja ja autoriõigused.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Haridusportaal Koolielu. Õpetaja kui veebipõhise õppevara looja ja autoriõigused. Merje Pors ja Kristi Vahenurm, Tiigrihüppe Sihtasutus

 2. TiigrihüppeharidusportaalKoolielu on õpetajateleharidusuudiseidedastanudjaõppematerjalekoondanudalates2001. a. sügisest. • Tiigrihüppe Sihtasutusarendas Koolieluportaalivälja 1999. a. TallinnaPedagoogikaülikooliinitsiatiivilloodudÕpetaja Võrguväravast. • Uuendatud portaal avati 2009. a. detsembrikuus. • Statistika • Ühes päevas külastab meid u. 3000 inimest • 5500 registreerunud kasutajat • Ca 7000 õppematerjalide kirjet Tagasivaade ja hetkeseis

 3. Toimetus – toimetajad, tõlkija, õppematerjalide toimetaja • Tiigrihüppe haridustehnoloog • Ainekoordinaatorid – tegevõpetajad üle Eesti • Kolleegium – õpetajate, õpilaste, ministeeriumi, eksamikeskuse jt valdkondade esindajad Koolielu taustajõud

 4. Vana vs Uus

 5. Õppematerjalid + üheskoos õppimine ja jagamine + värskeim haridusalane teave = Koolielu

 6. Selleks, et Koolielukasutajakiirestitallehuvipakkuvainfonijõuaks, on loodudsektsioon„MinuKoolielu“(vt, kuidas seadistada: http://koolielu.ee/info/readpage/167928/minu-koolielu-seadistamine) . • Teie koolis toimub põnev üritus? Teie kooli õpilasel või õpetajal on mõni eriti tähelepanuväärne hobi? Tule ja kirjuta sellest ka Kooliellu! • Kool õpib uut inglise keele õpetajat või huvijuhti? Koolielu Kuulutuste rubriik on siin abiks. • Tahad avastada, kui mugav ja võimalusterohke õppimisviis on e-koolitus? Koolielus toimub aasta jooksul mitukümmend e-koolitust. Kasutajaks registreerumise eelised

 7. Töövahendid • Töövahendid on Koolielu-välisedtarkvarapaketidvõiveebikeskkonnadõppematerjalideloomiseks. • Alajaotusestsaabülevaate, missuguseidveebivahendeidvõiprogrammevõiksõppetööskasutada. • Töövahendite juhendeid võite saata Tiigrihüppe haridustehnoloog • Ingrid Maadverele.

 8. E-kursused ja õppimisüritused Koolielus • E-kursus kestab kauem, 6-7 nädalat, e-kursus on akadeemilisema ülesehitusega, osalejate arv kuni 20. E-kursust saab korraldada koostöös Tiigrihüppe haridustehnoloogiga. • Õppimisüritus: kursuse jooksul õpetatakse mõnda tundide läbiviimist lihtsustavat või põnevamaks muutvat veebivahendit vm kasulikku kasutama. Õppimise käigus jagavad kursusel osalejad oma kogemusi ja õpivad üksteiselt. Õppimisüritus kestab 3-4 nädalat. Osalejate arvu piirmäära teatab õppimisürituse läbiviija. • Kursustele saab registreeruda nädal enne õppetöö algust. • Kursuse lõpetajad saavad Tiigrihüppe Sihtasutuse tunnistuse. • 2011/2012 õppeaastal andsime välja 613 tunnistust Koolielu • e-koolitustel osalenutele.

 9. Konkurss õpetajatele „Täna samm, homme teine III“ Et innustadaõpetajaidomaloodudmaterjaleavaldamajajagama, korraldabTiigrihüppeSihtasutuskolmandatkordakonkursi ”Tänasamm, hommeteine”. Õppematerjalidekonkursskestabterveõppeaasta, töidsaabesitadakahekserinevakstähtajaks: 1. detsembriksja 1. maiks. Pärastigatähtaegavalitakselaekunudtöödehulgastparimad, misvõistlevadedasikonkursilõppvoorus.Kõikide teise vooru pääsenud õppematerjalide hulgast valitakse välja kolm parimat. Kolmandat kohta autasustatakse 320 euroga, teist kohta 640 euroga ja esimest kohta 1283 euroga.

 10. Konkurss õpetajatele „Täna samm, homme teine II“ 2010/2011 õppeaastal võitis konkursi Ly Tammerik(Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasium) tööga „Esimesed sammud plokkflöödiga“. http://plokkfloot.sauropol.com/ Sel õppeaastal on finaalis üheksa tööd, tutvu nendega lähemalt: http://koolielu.ee/info/readnews/173850/selgunud-on-tna-samm-homme-teine-finalistid

 11. Koolielu.ee õppevara • Õppekava puu

 12. Koolielu.ee õppevara • Õppevara organiseeritud kooliastmeti, mis jagunevad omakorda alateemadeks

 13. Koolielu.ee õppevara • Detailne õppevara otsing

 14. Koolielu.ee õppevara Kuidas Kooliellu materjale lisandub • aineeksperdid • kasutajad • koolitused • konkursid

 15. Autoriõigused hariduses • Õpetaja kokkupuude autoriõigustega: a) luues ise õppematerjale b) kasutades teiste loodud (õppe)materjale c) kaasates teiste autorite loodud materjale oma töösse .

 16. Õpetaja autorina • Autoriõigused tekivad vaid kirjandus-, kunsti- ja teadusteostele ning need peavad olema väljendatud objektiivses vormis. • Autor – autori õigused vs autorsus. • Teose kaitstust eeldatakse • Autoriõigused jagunevadisiklikud õigused – kindlustavad au ja kuulsuse varalised õigused – kindlustavad raha ja äraelamise • Autoriõiguse kehtivusajaks on autori eluaeg + 70 aastat.

 17. Õpetaja teiste poolt loodu kasutajana • Teost, mille suhtes autoriõiguse tähtaeg on lõppenud, võivad vabalt kasutada kõik isikud. • Muudel juhtudel võib teost vabalt kasutada, kuid vaid AÕS IV peatükis rangelt ettenähtud tingimustel. • Teose tarbijahind sisaldab alati õigust kodukasutamiseks. .

 18. Õpetaja teiste poolt loodu kasutajana • Reprodutseerimine isiklikeks vajadusteks – vaid füüsilistele isikutele nt enda harimiseks või meelelahutuseks. Kasutamine ei tohi te䙥nidᑡ ärilist eesmärki. Kinni tuleks pidada mõistliku mahu põhimõttest. • Reprodutseerimine õppe- ja teaduslikel eesmärkidel – võib paljundada artiklit või katkendit avaldatud teosest kui koopiat kasutatakse vaid õppe- ja teaduseesmärkidel. Tasuta kasutamine on lubatud vaid avalik- • õi핧uslikes haridusasutustes ning see ei tohi • teenida ärilisi eesmärke. .

 19. Õpetaja teiste poolt loodu kasutajana • Teose avalik esitamine autori nõusolekuta ning autoritasu maksmata on lubatud vaid:- hariduslikel eesmärkidel,- kui esitamine toimub õppeasutuses ning on osa vahetust õppeprotsessist, - esitajateks on õppeasutuse personal või õpilased ning- vaatajas-, kuuljaskonna moodustavad õppeasutusega otseselt seotud isikud. - Kindlasti tuleb teatavaks teha autori nimi. .

 20. Teiste poolt loodu kaasamine oma töösse • Teose kasutamine illustreeriva materjalina õppe- või teaduslikel eesmärkidel – teos peab olema avaldatud ning kasutada võib vaid mainitud eesmärkidel motiveeritud mahus. Välistatud on kasutamine ärilistel eesmärkidel ning ära tuleb märkida rekvisiidid: autori nimi, teose nimi ja avaldamise allikas. NB riski maandamiseks on alati soovitatav saavutada vastav kokkulepe autoriga. • Tsiteerimine ja refereerimine – lubatud vaid avaldatud teoste puhul ning motiveeritud mahus. Kasutajal on terviku mõtte edasiandmise kohustus • ning lisada tuleb teose rekvisiidid. .

 21. Õpetaja kui õppematerjali looja. Näpunäited. • FOTODE ja HELIFAILIDE LISAMINE.

 22. Õpetaja kui õppematerjali looja. Näpunäited. • Internetis võid leidu tuhandeid fotosid, mida võid kasutada ilma luba küsimata – luba on antud kõigile. • Tuntuim avatud sisulitsents on CreativeCommons . • Publicdomain: ilma igasuguste piiranguteta • Vabaks kasutamiseks mõeldud PILTE leiad nt siit: • http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page • http://www.publicdomainpictures.net/ • http://www.public-domain-photos.com/ • www.flickr.com (PS! kasuta täpsustatud otsingut) • http://www.pics4learning.com/ • Tutvu ka Tiigrihüppe haridustehnoloogi Ingrid Maadvereblogis sisalduvate soovitustega: http://tiigrihypeharidustehnoloog.blogspot.com/2008/07/ppets-vabalt-kasutatavad-pildid.html

 23. Õpetaja kui õppematerjali looja. Näpunäited. • Vabaks kasutamiseks mõeldud HELIFAILE leiad nt siit: • http://www.jamendo.com/en/ • http://ccmixter.org/ • http://www.soundclick.com/ • http://freemusicarchive.org/ • http://www.freesound.org/index.php • Loe kindlasti ka Tiigrihüppe haridustehnoloogi Ingrid Maadvereblogis sisalduvaid soovitusi: http://tiigrihypeharidustehnoloog.blogspot.com/2011/01/kuidas-leida-vabasid-helifaile-ning.html

 24. Kasutatud allikad • Intellektuaalomandi infovärav (s.d.) http://www.autor.ee/est (14.06.2012) • Autoriõiguse seadus. (1992). https://www.riigiteataja.ee/akt/1040640 • (14.06.2012) • Maadvere, I. (November 2012). Autoriõigused ja CreativeCommons. • Haridustehnoloog: Tiigrihüppe SA. • http://tiigrihypeharidustehnoloog.blogspot.com/2011/11/autorioigused-ja-creative-commons.html (14.06.2012)

 25. Aitäh! Kontakt: merje.pors@tiigrihype.ee kristi.vahenurm@tiigrihype.ee