t c fat h kaymakamli i l e milli e itim m d rl stanbul t rkiye in okuyor projesi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
T.C. FATİH KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İstanbul Türkiye İçin Okuyor Projesi PowerPoint Presentation
Download Presentation
T.C. FATİH KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İstanbul Türkiye İçin Okuyor Projesi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24
beulah

T.C. FATİH KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İstanbul Türkiye İçin Okuyor Projesi - PowerPoint PPT Presentation

415 Views
Download Presentation
T.C. FATİH KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İstanbul Türkiye İçin Okuyor Projesi
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. T.C.FATİH KAYMAKAMLIĞIİlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İstanbul Türkiye İçin Okuyor Projesi

 2. PROJENİN AMACI:1- Bu projeyle İstanbul’da yaşayan okuma/ yazma bilmeyen, zorunlu öğrenim çağını geçirmiş vatandaşlarımızın tespit edilerek, onlara okuma/ yazma becerisinin kazandırılması ve istekli olanların meslek edindirme kurslarıyla meslek edinmeleri amaçlanmıştır. Bununla birlikte I. kademe okuma/ yazma kursunu bitirenlerin II. kademe okuma/ yazma kursuna devamını sağlamak, II. kademe okuma/ yazma kursunu bitirenlerden istekli olanların ilköğretimi dışarıdan bitirmeleri için kayıt yaptırmalarını sağlamak.2-Zorunlu İlköğretim çağında olup okul dışında kalan okula kayıtlı devamsız yada hiç kayıt yaptırmayan çocukların tespit edilerek onların okula kazandırılmasını sağlamak. İstanbul Türkiye İçin Okuyor Projesi

 3. PROJENİN DAYANAĞI18/06/1983 tarih ve 18081 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 16/06/1983 kabul tarihli ve 2841 kanun numaralı“Zorunlu İlköğrenim Çağı Dışında Kalmış Okuma-yazma Bilmeyen Vatandaşların, Okur-yazar Duruma Getirilmesi Veya Bunlara İlkokul Düzeyinde Eğitim Öğretim Yaptırılması Hakkında Kanun”12/01/1961tarih ve 10705 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu”na dayanılarak hazırlanmıştır. (Altıncı bölüm 52-59 Maddeler)PROJENİN HEDEF KİTLESİ:Projenin hedef kitlesini İstanbul’da yaşayan okuma/ yazma bilmeyen ve zorunlu öğrenim çağını geçirmiş yetişkinler ile zorunlu ilköğretim çağında olup, okul dışında kalan çocuklar oluşturmaktadır. İstanbul Türkiye İçin Okuyor Projesi

 4. PROJENİN GEREKÇESİ:27 Nisan 2008 tarihinde Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Okuyor" Kampanyası ve 6 Haziran 2008 tarihinde Başbakanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’nın eşi Emine ERDOĞAN öncülüğünde "Ana Kız Okuldayız" Okuma Yazma Kampanyası’nın amaç ve hedefleri doğrultusunda toplumsal gelişimimizi sağlamak projenin gerekçesini oluşturmaktadır. PROJENİN BÜTÇESİ:Proje kapsamında kurslarda görev alacak olan öğreticilerin ücretleri Milli Eğitim Bakanlığınca Halk Eğitimi Merkezlerine gönderilen öğretici ödeneklerinden karşılanacaktır. İstanbul Türkiye İçin Okuyor Projesi

 5. PROJENİN YÖNETİMİ:İstanbul İli Okuma-Yazma Projesi İl Yürütme Kurulu tarafından yönetilecektir. İl yürütme kurulu aşağıda isim ve ünvanları yazılı görevlilerden oluşturulmuştur.Başkan : Hüseyin Avni MUTLU İstanbul ValisiII.Başkan: Harun KAYA Vali Yardımcısı Üye : Dr. Muammer YILDIZ İl Milli Eğitim MüdürüÜye : Necati ÖZÇOLAK İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Üye : Mucip KINA İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Üye : Talip BAŞER Eğitim Müfettişleri BaşkanıÜye : Hasan DAL Avcılar İlçe Milli Eğitim MüdürüÜye : Arif DEDE Arnavutköy İlçe Milli Eğitim MüdürüÜye : Bahattin GÖK Pendik İlçe Milli Eğitim MüdürüÜye : Sahre KÖKSAL Avcılar Halk Eğitimi Merkezi MüdürüÜye : Deniz KAYA Arnavutköy Halk Eğitimi Merkezi MüdürüÜye : Binvar KURBANOĞLU Pendik Halk Eğitimi Merkezi MüdürüÜye . Bülent ALAŞ Fatih İskender Paşa İlköğ. Okulu Müdürü Üye : Mehmet ELÇİ Küçükçekmece M.Akif Ersoy Lisesi MüdürüÜye : Tarkan ŞAYİR İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şefi İstanbul Türkiye İçin Okuyor Projesi

 6. Ayrıca; İlimizin 39 İlçesinde İlçe Kaymakamlarının başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Yaygın eğitimden sorumlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü, İlçe Belediye Başkanlığı, Sağlık Grup Başkanlığı, Müftülük, ve Muhtarlardan 1 (bir)’er temsilci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü, 1 (bir) İlköğretim Okulu Müdürü, 1 (bir) Lise Müdürü ve 1 (bir) Şef ile İlçe Yürütme Kurulu oluşturulacaktır. İstanbul Türkiye İçin Okuyor Projesi

 7. PROJENİN SÜRESİ:Proje ilk aşamada 2010 Ekim ayında başlayıp 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı sonunda sona erecektir. Proje sonunda İl Yürütme Kurulunca yapılan değerlendirmede hedeflenen kitleye ulaşılamadığı görülürse proje devam ettirilebilecektir. İstanbul Türkiye İçin Okuyor Projesi

 8. PROJENİN İŞLEYİŞİ:İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde oluşturulan İlçe Yürütme Kurulları projenin düzgün yürütülmesini gerektiren tüm işlemlerden sorumludır.Tespit edilen hedef kitlenin okula kazandırılması/okuma yazma öğretilmesi için her okulda okul müdürü başkanlığında,öğretmenler, okul aile birliği üyeleri, mahalle muhtarı, cami imamları ve uygun görülen diğer görevlilerden Takip ve Destek Ekibioluşturulacaktır. Bu ekibin çalışmaları İlçe Yürütme Kurul tarafından takip edilecektir. İlçe Yürütme Kurulları projeden ilçe içerisindeki bütün okulların haberdar edilmesini ve Ek-1, Ek-2, Ek-3 Formlarının okullara zamanında ulaştırılmasını sağlayacaktır. İstanbul Türkiye İçin Okuyor Projesi

 9. PROJENİN İŞLEYİŞİ:İlçe içerisindeki okul müdürlükleri bünyelerinde çalışan tüm öğretmenlere projenin tanıtımı, verilecek ödüller ve işleyişi hakkında bilgi verecektir. Okul içerisindeki yaşanılan aksaklıklardan okul müdürlükleri sorumludur. Okul müdürlükleri projenin uygulanabilmesi için öğretmenlere yeterince sayıda Ek-1 ve Ek-2 Formlarının çoğaltılmasını ve dağıtılmasını sağlayacaktır. İstanbul Türkiye İçin Okuyor Projesi

 10. PROJENİN İŞLEYİŞİ:İlimizde görev yapan yaklaşık 100.000 öğretmen, derslerine girdikleri öğrencilere Ek-1 Formunu dağıtarak, 08 Kasım 2010 tarihine kadar öğrencilerin çevrelerindeki okuma/ yazma bilmeyen yetişkinler ile okul çağında olup okul dışında kalan çocukları tespit edecektir. İstanbul Türkiye İçin Okuyor Projesi

 11. Öğretmen Nezaretinde Öğrencilere Tarafından Doldurulacak Form (Ek-1)

 12. PROJENİN İŞLEYİŞİ: Öğretmenler tespit ettikleri okuma/ yazma bilmeyen yetişkinler ile okul çağında olup okul dışında kalan çocukların bilgilerini Ek-2 Formuna işleyerek 11 Kasım 2010 tarihine kadar okul yönetimine teslim edecektir. İstanbul Türkiye İçin Okuyor Projesi

 13. Öğretmen Tarafından Doldurularak Okul Yönetimine Verilecek Form (Ek-2)

 14. PROJENİN İŞLEYİŞİ:Okul yönetimleri öğretmenlerden edindikleri bilgileri Ek-3 Formuna işleyerek 23 Kasım 2010 tarihine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edecektir. İstanbul Türkiye İçin Okuyor Projesi

 15. Okul Yönetimi Tarafından Doldurularak İlçe MEM Verilecek Form (Ek-3)

 16. PROJENİN İŞLEYİŞİ:İlçe milli eğitim müdürlükleri Ek-3 formlarındaki bilgileri Ek-4 formuna işleyerek 30 Kasım 2010 mesai bitimine kadar;- Tespit edilen okuma yazma bilmeyen yetişkinlerin okur yazar hale getirilmesi için ilçenin bulunduğu halk eğitimi merkezlerine, bilgi içinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yaygın Eğitim Bölümüne göndereceklerdir. Birden çok halk eğitimi merkezi bulunan ilçeler tespit yapılan okulların halk eğitimi merkezine yakınlıkları dikkate alınarak bölebileceklerdir. NOT: Birden çok halk eğitimi merkezi olan ilçeler okulların halk eğitimi merkezlerine yakınlıkları göz önüne alınarak ikiye bölerek faaliyeti sürdüreceklerdir. - Zorunlu ilköğretim çağında olanların da ilköğretim okulların kayıt bölgeleri dikkate alınarak kaydının yapılarak okula devamının sağlanması için kayıt bölgesindeki ilköğretim okuluna, Bilgi içinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Öğretim ve Öğrenci İşleri Bölümüne gönderilecektir. NOT: Bu çocuklardan hiç okula kaydolmayan yada kayıtlı olup sürekli devamsız olanların yeniden okula kazandırılmasında Yetiştirici Sınıf Projesi uygulanabilecektir.. İstanbul Türkiye İçin Okuyor Projesi

 17. İlçe MEM’leri Tarafından Doldurularak İl MEM ve HEM Verilecek Form (Ek-4)

 18. PROJENİN İŞLEYİŞİ:Tespit edilen okuma/ yazma bilmeyen vatandaşlar En kısa zamanda kursa alınıp okuma/ yazma öğrenmeleri sağlanacak, kursa devam konusunda öğretmen başta olmak üzere okul yönetimi özendirici ve teşvik edici çalışmalar yürütecektir. Okuma/ yazma kursunu bitiren vatandaşlardan istekli olanlara Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri tarafından meslek edindirme kurslarına kayıtları yapılacaktır.İlçe Yürütme Kurulları belirtilen İş Takvimi uyarınca çalışmalarını sürdürecektir. İl Yürütme Kurulunca İlçe Yürütme Kurullarından gelen sonuçlar değerlendirilerek projenin takibi yapılacaktır. İstanbul Türkiye İçin Okuyor Projesi

 19. Okuma-yazma bilmediği tespit edilen yetişkin vatandaşlar ile zorunlu ilköğretim çağında olup okul dışında kalan çocuklardan kimlerin okuma-yazma kurslarına alınarak okur-yazar hale getirildiği/yeniden okula kazandırıldığının devam ve takibi Ek-5 formu ile yapılacaktır. Bu formun hangi tarihlerde gönderileceği daha sonra belirlenecektir. İstanbul Türkiye İçin Okuyor Projesi

 20. DEVAM TAKİP FORMU (Ek-5)

 21. Projenin Çalışma Takvimi

 22. PROJENİN UYGULAMA STRATEJİLERİ:Hedef Kitlenin Tespiti;Belirtilen çalışma takvimi çerçevesinde ilimizdeki tüm resmi ve özel ilköğretim orta öğretim okulları ile tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları projede aktif rol alacaktır. Bu okullarda görevli öğretmenler tarafından ilköğretim okullarının 5. sınıfından sonraki sınıflar ile orta öğretim okullarında sınıftan sorumlu sınıf öğretmeni tarafından öğrenciler kanalıyla Ek-1 Formu kullanılarak (öğrenciler dışında da veliler ile okul/kurumda görevli tüm personele uygulanabilir) okuma yazma bilmeyenler tespit edilecektir. Not: Bu kapsamda yapılan tespit çalışmalarında İlimizdeki okuma/ yazma bilmeyen yetişkinler ile okul dışında kalan çocukların sayısının tam olarak bilinmesinin güçlükleri tahmin edilse de tespit edilebilen okuma/ yazma bilmeyenlerin adres ve iletişim bilgileri ile önemli bir veri kümesine sahip olunabilinecektir. İstanbul Türkiye İçin Okuyor Projesi

 23. Kurslarda Kullanılacak Derslikler;Tespit edilen okuma yazma bilmeyenler hedef kitlenin okur-yazar hale getirilmesi için açılacak kurslar İlimizdeki tüm resmi özel ilköğretim ve orta öğretim okulları ile yaygın eğitim kurumlarında açılarak bu okul ve kurumların derslikleri kullanılabilecektir. Kurs Süreleri ve Kurs Zamanları; Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünce belirlenen I. Kademe Okuma-Yazma Kursu 120 saat, II. Kademe Okuma-Yazma Kursu 180 saat olup, proje kapsamında bu programlar uygulanacaktır. Açılan kurslar mesai saatleri içerisinde olabileceği gibi akşamları ya da hafta sonları da açılabilecektir. Kurslarda Eğitim Görevlisi Olarak Görev Alacak Öğretmenler; Açılacak olan kurslarda öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı Sınıf Öğretmenleri ve daha önce yetişkin okuma yazma kurslarında görev alan öğreticiler görevlendirilecektir. Bunların yetersiz kaldığı durumlarda yetişkin okuma-yazma kurslarında ilk defa görev alacak öğretmenler İlçe Yürütme Kurulunun yönetimde/denetiminde 2 (iki) günlük seminere alınarak bu seminer sonunda okuma-yazma kurslarında görevlendirileceklerdir. İstanbul Türkiye İçin Okuyor Projesi

 24. Proje kapsamında görevli personelin ödüllendirilmesi aşağıdaki usullerde yapılacaktır.a)En az 3 okuma/ yazma bilmeyen tespiti yaparak , okuma yazma kursuna katılımını sağlayan öğretmene Teşekkür Belgesi,b) En az 5 okuma/ yazma bilmeyen tespiti yaparak , okuma yazma kursuna katılımını sağlayan öğretmene Takdir Belgesi,c) Kayıt alanı içerisinde okuma/ yazma bilmediği tespit edilen vatandaşlardan %75’ini okuma yazma kursuna katılımı sağlanan okul müdürüne Takdir, % 50’sinin okuma yazma kursuna katılımını sağlayan okul müdürüne ise Teşekkür Belgesi,e) En az 3 kişiye okuma/ yazma öğreten öğretmene Teşekkür Belgesi,f) En az 5 kişiye okuma/ yazma öğreten öğretmene Takdir Belgesi, İstanbul Türkiye İçin Okuyor Projesi