Download
miguel de cervantes n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Miguel de Cervantes PowerPoint Presentation
Download Presentation
Miguel de Cervantes

Miguel de Cervantes

178 Views Download Presentation
Download Presentation

Miguel de Cervantes

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Miguel de Cervantes

  2. Cervantes liv • 1517-1616 • Fattig • Adelsfamilie • Militærkarriere • Fanget av pirater • Kjøpt fri • Tjenestemann • Oppgjør mot datiden

  3. Don Quijote de la Mancha • Berømt verk • 2-delt • Grunnlaget for moderne skrivemåte • Ridderen av den bedrøvelige skikkelse • Ikke sannsynlig

  4. Verdenshistoriens beste verk • Tidenes beste skjønnlitterære verk • 100 forfattere • 50 % mer enn 2. plass

  5. Handling • AlonsoQuijano • For mange romaner • Framdrives av kontrast • Rocinante • Dulcinea fra Toboso • SanchoPanza • Vindmøller • Hjelpe folk i nød • Vinne udødelig ære • Saueflokker • Bondejenter

  6. Tema • Virkelighet vs. diktning • Galskap og forstand • Krig og fred • Kjærlighet • Angst