Stadiul derulării
Download
1 / 26

Stadiul derul?rii investi?iilor regionale cu finan?are european? - sector mediu - - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Stadiul derulării investiţiilor regionale cu finanţare europeană - sector mediu -. Florian BURNAR DIRECTOR PROGRAMARE, MMSC, AM POS Mediu Sinaia - 21 . 02 .201 3. Structura prezentării. Informaţii generale privind POS Mediu A specte cheie privind sistemul de implementare a proiectelor

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Stadiul derul?rii investi?iilor regionale cu finan?are european? - sector mediu -' - betrys


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Stadiul derul rii investi iilor regionale cu finan are european sector mediu

Stadiul derulăriiinvestiţiilor regionale cu finanţare europeană

- sector mediu -

Florian BURNAR

DIRECTOR PROGRAMARE, MMSC, AM POS Mediu

Sinaia- 21.02.2013


Stadiul derul rii investi iilor regionale cu finan are european sector mediu

Structura prezentării

 • Informaţii generale privind POS Mediu

 • Aspecte cheieprivind sistemul de implementare a proiectelor

 • POS Mediu – realizări la zi: cifre relevante

 • Situaţia implementarii proiectelor regionale. Exempluproiect judeţul Călăraşi

 • Pregătiri pentru 2014 -2020

 • Concluzii


Stadiul derul rii investi iilor regionale cu finan are european sector mediu

1. POS MEDIU 2007-2013 – informaţii generale

 • document strategic elaborat de MMSC şi aprobat de Comisia Europeană prin Decizia nr. 3467 din data de 11 iulie 2007

 • unul dintre cele mai importante programe operaţionale din punctul de vedere al alocării financiare şi reprezintă cea mai importantă sursă de finanţare pentru sectorul de mediu

 • finanţare asigurată de CE prin: Fondul de Coeziune (FC) şi Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

 • valoare totală finanţare:5,3miliarde Euro, din care:

  - 4,5 miliarde Euro - contribuţia comunitară

  - 0,8 miliarde Euro - contribuţia naţională


Stadiul derul rii investi iilor regionale cu finan are european sector mediu

POS Mediu – AXE PRIORITARE

Obiectiv global POS Mediu– îmbunătăţirea standardelor de viaţa ale populaţiei

şi a standardelor de mediu, vizând, în principal, respectarea legislaţiei comunitare de mediu

1167,7 Milioane Euro ( FEDR + cofinantare nationala)

Obiectiv specific 1

Îmbunătăţirea calităţii şi

accesului

la infrastructura

de apă/apă uzată

Obiectiv specific 2

Dezvoltarea

sistemelor durabile

de management

al deşeurilor

Obiectiv specific 3

Reducerea

impactului negativ

cauzat de centralele

municipale de termoficare

Obiectiv specific 4

Proţectia

si îmbunatatirea

biodiversitatii

si a patrimoniului natural

Obiectiv specific 5

Reducerea riscului

la dezastre naturale

care afecteaza populatia

Axa prioritară 1

Extinderea

şi modernizarea

sistemelor de apă

şi apă uzată

Axaprioritară 2

Dezvoltarea

sistemelor

de management

integrat al deşeurilor

şi reabilitarea

siturilor poluate istoric

Axaprioritară 3

Reabilitarea

sistemelor

municipale

de termoficare

Axaprioritară 4

Implementarea

sistemelor adecvate

de management

pentru protecţia naturii

Axaprioritară 5

Dezvoltarea

infrastructurii

adecvate

de prevenire

a riscurilor naturale

Axaprioritară 6

AsistenţăTehnică2 a specte cheie privind sistemul de implementare a proiectelor pos mediu
2. Aspecte cheieprivind sistemul de implementare a proiectelor POS Mediu

Management descentralizat: Autoritatea de Management/Organismele Intermediare/Beneficiari

Beneficiari cheie:Operatorii Regionali, consiliile judeţene, autorităţile publice locale

Finanţare proiecte regionale: proiecte mari de infrastructură cu valori între 20-200 milioane Euro

Principii: solidaritate, poluatorul plăteşte, suportabilitate, sustenabilitate

Contribuţie esenţială la atingerea angajamentelor asumate prin Tratatul de Aderare la UE


3 pos mediu r ealiz ri la zi cifre relevante
3. POS Mediu - realizări la zi: cifre relevante

 • 367 proiecte aprobate, în valoare totală de 7.596.803.910Euro, din care 5.718.147.189 Euro valoare eligibilă

 • Rata angajare fonduri UE – 107,71%

 • Plăţi efectuate: 984.195.108Euro, din care:

  • Prefinanţări – 419.286.093 Euro

  • Rambursări– 564.909.015Euro

  • Rata absorbţiei – 12,88%


4 situa ia aprob rii i implement rii proiectelor regionale i
4. Situaţia aprobării şi implementării proiectelor regionale - I

Sector apă/apă uzată

 • 42 proiecte aprobate cu valoare totală de 5.6 miliarde Euro:Giurgiu, Tulcea, Teleorman, Călăraşi, Sibiu, Gorj, Olt, Cluj-Sălaj, Turda-Câmpia Turzii, Braşov, Vrancea, Bistriţa-Năsăud, Arad, Dâmboviţa, Iaşi, Ilfov, Brăila, Constanţa- Ialomiţa, Alba, Timiş, Buzău, Eforie-Sud, Neamţ, Dolj, Covasna, Mureş, Sibiu-Braşov, Hunedoara-Valea Jiului, Satu Mare, Bihor, Prahova, Suceava, Bacău, Galaţi, Botoşani, Vâlcea, Maramureş, Argeş, Harghita, Mehedinţi, Caraş-Severin, Deva Hunedoara);

 • 2 proiect în curs de aprobare (Bucureşti, Vaslui) cu valoare totală de aprox. 360 milioane Euro.


4 situa ia aprob rii i implement rii proiectelor regionale ii
4. Situaţia aprobăriişi implementării proiectelor regionale - II

Sector managementul deşeurilor

 • 21 proiecte aprobate cu valoare totală de 920 milioane Euro: Giurgiu, Bistriţa-Năsăud, Vrancea, Arad, Sibiu, Mureş, Covasna, Neamţ, Botoşani, Sălaj, Suceava, Bacău, Vaslui, Călăraşi, Olt, Argeş, Cluj, Timiş, Caraş-Severin, Alba, Prahova.

 • 16 proiecte în curs de finalizare, cu valoare de aprox. 560 milioaneEuro: Brăila, Iaşi, Vâlcea, Gorj, Mehedinţi, Bihor, Tulcea, Constanţa,

  Harghita, Maramureş, Galaţi, Dolj, Hunedoara, Ilfov, Buzău,Braşov.


Stadiul derul rii investi iilor regionale cu finan are european sector mediu

Probleme în implementare – i)

 • Proiecte tehnice de calitate îndoielnică, în special ca urmare a efectuării incomplete şi incorecte a studiilor geotehnice şi a ridicărilor topo care au condus la lucrări suplimentare, majorări ale valorii contractelor de lucrări prin acte adiţionale încheiate făra respectarea legii ceea ce determină aplicarea unor corecţii financiare;

 • Întârzieri în lansarea şi derularea procedurilor de achiziţii publice (nerespectarea graficelor de achiziţii şi/sau durata foarte mare a procesului de evaluare a ofertelor depuse);

 • Calitate deficitară a muncii depuse de supervizor care, de multe ori nu reprezintăîn fapt interesele Beneficiarului;

 • Slaba echipare a Unităţilor de Implementare a Proiectelor: număr redus de personal, lipsă expertiză, personal demotivat


Stadiul derul rii investi iilor regionale cu finan are european sector mediu

Probleme in implementare – ii)

 • Nerespectarea de către constructori a graficelor de lucrări, fără a fi penalizaţi conform contractelor;

 • Nerespectarea legislaţiei privind achiziţiile publice în ceea ce priveşte derularea procedurii şi a procesului de evaluare, ceea ce conduce la corecţii financiare semnificative, suspiciuni de fraudă inclusiv suspendarea plăţilor către Beneficiari.

 • Declararea drept câştigători a unor operatori economici cu situaţie financiară incertă (ceea ce conduce la blocaje ulterioare în implementare) ca urmare a lipsei de experienţă a comisiei de evaluare.


Stadiul derul rii investi iilor regionale cu finan are european sector mediu

Probleme in implementare – iii)

 • Obţinerea cu întârziere a autorizaţiilor de construire

 • Dificultăţi instituţionale în integrarea în sistemul judetean de management al deşeurilor a facilităţilor realizate prin alte proiecte (de ex. PHARE, ECOROM)

 • Demararea procedurilor de delegare a serviciului de salubrizare către operatori se face doar la finalizarea lucrărilor, ceea ce conduce la situaţii în care obiectivele de investiţii finalizate nu pot fi operate. Recomandarea MMSC este ca ADI/CJ să demareze procedurile de delegare cu cel putin 6-12 luni înainte de finalizarea lucrărilor

 • Fluctuaţia personalului la nivelul beneficiarilor


Stadiul derul rii investi iilor regionale cu finan are european sector mediu

Exemplificare proiect judeţean apa finanţat din POS Mediu – judeţul Călăraşi – 1

Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare şi apă şi canalizare în judeţul Călăraşi

 • Finanţare: POS Mediu, Axa Prioritară 1

 • Valoare totala investiţii: 99.451.813 Euro

 • Beneficiari: Călăraşi, Urziceni, Olteniţa, Lehliu, Fundulea şi Budeşti

 • Data inceperii: octombrie 2008

 • Data finalizarii: decembrie 2013


Stadiul derul rii investi iilor regionale cu finan are european sector mediu

Exemplificare proiect judeţean apafinanţat din POS Mediu – Calarasi – 2

Componente proiect:

 • reabilitarea fronturilor de captare apă subterană, a surselor de apă de suprafaţă, a conductelor de aducţiune şi a staţiilor de tratare a apei;

 • reabilitarea şi extinderea rezervoarelor de apă, a staţiilor de pompare, sistemului de contorizare şi a reţelei de distribuţie;

 • reabilitarea şi extinderea sistemelor de colectare şi epurare a apelor uzate;
Stadiul derul rii investi iilor regionale cu finan are european sector mediu

Exemplificare proiect judeţean CĂLĂRAŞIapa finanţat din POS Mediu – judeţul Ilfov – 1

Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare şi apă şi canalizare în judeţul Ilfov

 • Finanţare: POS Mediu, Axa Prioritară 1

 • Valoare totala investiţii: 76,3 milioane Euro

 • Beneficiari: Cornetu. Bragadiru, Domnesti, Ciorogarla, Cernica, Branesti, Pantelimon, Dobroesti

 • Data inceperii: noiembrie 2010

 • Data finalizarii: decembrie 2014


Stadiul derul rii investi iilor regionale cu finan are european sector mediu

Retele apa Domnesti CĂLĂRAŞI


Stadiul derul rii investi iilor regionale cu finan are european sector mediu

Foraj apa Cornetu CĂLĂRAŞIStadiul derul rii investi iilor regionale cu finan are european sector mediu

5. Preg CĂLĂRAŞIătiri pentru 2014-2020 - i)

 • MMSCîn colaborare cu MFE a demarat pregătirile pentru perioada de programare 2014-2020

 • Sectoarele identificate ca fiind prioritare: apă/apă uzată, managementul deşeurilor, situri contaminate, inundaţii, adaptarea la efectele schimbărilor climatice, zona costiera, protecţia naturii

 • Pentru sectorul de apă/apă uzată a fost demarată activitatea de revizuire a Master Planurilor judeţene/regionale


Stadiul derul rii investi iilor regionale cu finan are european sector mediu

5. Preg CĂLĂRAŞIătiri pentru 2014-2020 – ii)

Sectorul apă/ apă uzată

Proiect AT IFI în pregătire, în colaborare cu BERD, cu componentele:

 • extindere sistem benchmarking şi suport ADI în eficientizarea activităţii de monitorizare a contractelor de delegare;

 •  implicarea sectorului privat pentru optimizarea activităţii de operare, inclusiv prin externalizarea anumitor părţi ale serviciului (subdelegare, etc).

   Acordul cu BERD va fi semnat în perioada imediat următoare


Stadiul derul rii investi iilor regionale cu finan are european sector mediu

5. Preg CĂLĂRAŞIătiri pentru 2014-2020 - iii)

Sectorul deşeuri

 • Proiect AT Jaspersîn derulare pentru detalierea scenariilor de dezvoltare a sectorului de management al deşeurilor municipale, identificarea proiectelor prioritare, a capacităţilor şi necesarului de investiţii

  Stadiu: Activităţi de colectare date şi vizite la beneficiari finalizate. Prezentare rezultate preliminare studiu realizata în cadrul unui workshop (12.11.2012 ) şi a unui seminar cu participarea APL (07.02.2013)

 • Proiect AT Axa 6 POS Mediu pentru revizuirea PNGD şi pentru implementarea aplicaţiei electronice privind trasabilitatea deşeurilor.

  Stadiu: documentaţie în  curs de pregătire


Stadiul derul rii investi iilor regionale cu finan are european sector mediu

5. Preg CĂLĂRAŞIătiri pentru 2014-2020 - iv)

Sector situri contaminate

Proiect AT Axa 6 POS Mediu pentru:

 • elaborare metodologii decontaminare

 • pregătire aplicaţii pentru 15 proiecte de investiţii

 • investigare istorică

 • evaluarea riscului

 • instruire

  Stadiu:documentaţie finalizată; procedura de achiziţie publică urmeaza a fi lansată în SEAP


Stadiul derul rii investi iilor regionale cu finan are european sector mediu

6. CĂLĂRAŞIConcluzii

 • Proiectele finanţate prin POS Mediu vor avea o contribuţie importantă la creşterea calităţii serviciilor şi la atingerea ţintelor asumate de România;

 • Implicarea AL/CJ pe parcursul pregătirii şi implementării proiectelor trebuie continuată;

 • Conformarea cu Directivele europene trebuie susţinută şi prin fondurile europene aferente perioadei de programare 2014 - 2020! MMSC va continua să sprijine autorităţile locale în eforturile acestora de conformare cu legislaţia de mediu: asigurare finanţare pregătire proiecte, elaborare ghiduri şi metodologii, suport instituţional;

 • POS Mediu va finanţa o parte din investiţiile necesare pentru conformarea cu acquisul comunitar; restul investiţiilor trebuie realizate din alte fonduri dar trebuie să respecte Master Planurile judeţeneşi strategiile locale!


Stadiul derul rii investi iilor regionale cu finan are european sector mediu

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE CĂLĂRAŞI

Autoritatea de Management pentru

Programul Operaţional Sectorial “MEDIU” 2007 – 2013

Calea Şerban Vodă, nr. 30-32, sector 4, Bucureşti, România

tel: 021.335.35.65,fax: 021.316.07.78

www.posmediu.ro