Az zleti tervez s alapjai
Download
1 / 23

Az üzleti tervezés alapjai - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

Az üzleti tervezés alapjai. Pető István Jászfényszaru ~ 2005. október 8. „Ha nem tudod, melyik kikötőbe tartasz, semmilyen szél sem jó!” Seneca. Tartalom. Mi az üzleti terv? Az üzleti terv szerepe a vállalkozásban A tervezés folyamata Tartalmi szempontok. Mi az üzleti terv?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Az üzleti tervezés alapjai' - bethany-duffy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Az zleti tervez s alapjai

Az üzleti tervezés alapjai

Pető István Jászfényszaru ~ 2005. október 8.Tartalom
Tartalom sem jó!”

 • Mi az üzleti terv?

 • Az üzleti terv szerepe a vállalkozásban

 • A tervezés folyamata

 • Tartalmi szempontok


Mi az zleti terv
Mi az üzleti terv? sem jó!”

„A vállalkozás életében az üzleti terv egy lehetséges tervezési módszer, mely keretet ad a vállalkozás megfelelő, rövid és hosszabb távú stratégiájának kialakítására.”

Vagyis egy meghatározott időtartamra (általában 3-5 év) vonatkoztatva leírja, hogy:

 • milyen jelenleg a vállalkozás helyzete,

 • milyen célokat tűz ki maga elé, hová akar eljutni,

 • milyen erőforrások felhasználásával és hogyan akarja ezeket a célokat megvalósítani.


Az zleti terv szerepe t vhitek
Az üzleti terv szerepe ~ Tévhitek ~ sem jó!”

 • Az üzleti terv nem egy szükséges rossz!

 • Az üzleti terv nem a banknak készül (bár van ilyen változata is)!

 • Az üzleti terv nem táblázatok kitöltése!

 • Az üzleti tervet nem készítheti el érdemben a vállalkozón vagy a vállalkozás vezetőjén kívül más!

 • Az üzleti terv nem örök, időnként újra kell gondolni!

 • Az üzleti tervben nem maga a terv a fontos, hanem a tervezés folyamata!

 • Az üzleti terv nem ér semmit, ha nincs aki végrehajtsa!


Az zleti terv szerepe k rd sek
Az üzleti terv szerepe ~ Kérdések ~ sem jó!”

 • Életképes-e a vállalkozás illetve a szóban forgó fejlesztési ötlet?

 • Hová kell/lehet eljutni az adott vállalkozói tevékenységgel?

 • Milyen módszerekkel lehet megvalósítani a kitűzött cél(oka)t?

 • Melyik megvalósítási mód a leginkább reális?


Az zleti terv szerepe f funkci k
Az üzleti terv szerepe ~ Fő funkciók ~ sem jó!”

 • A még kiforratlan fejlesztési, vállalkozási ötletek, induló vállalkozások megvalósít-hatóságának vizsgálata

 • A vállalkozás teljesítményének időről-időre történő értékelése

 • Új erőforrások bevonása vagy más előnyhöz való jutás elérése (pl. új tulajdonosok, bankok, kiemelt üzleti partnerek)

 • A vállalkozásunk bemutatása


A tervez s folyamata i

Mikro-környezet: sem jó!”

A vállalat maga

Beszállítók

Vevők

Versenytársak

Partnerek

Pénzintézetek

Közvélemény

Makro-környezet:

Demográfiai környezet

Gazdasági környezet

Természeti környezet

Technológiai környezet

Társadalmi/kulturális környezet

Politikai környezet

A tervezés folyamata (I.)

A vállalkozás környezete


A tervez s folyamata ii
A tervezés folyamata (II.) sem jó!”

 • Célcsoport meghatározása

 • Előzmények, helyzetelemzés

 • Vállalkozási célok meghatározása

 • Feltevések rögzítése

 • Számszerűsítés

 • Monitoring és ellenőrzési módszerek meghatározása

 • A terv írásba foglalása és nyilvánosságra hozatala

 • A terv végrehajtása

 • A végrehajtás során monitoring illetve visszacsatolás


Tartalmi elemek
Tartalmi elemek sem jó!”

 • Azonosító adatok és alapinformációk

 • Összefoglalás

 • Az ágazat bemutatása

 • A vállalkozás leírása

 • Tevékenységi (termelési) terv

 • Szervezeti terv

 • Marketing terv

 • Pénzügyi terv

 • Kockázatbecslés (SWOT, érzékenységvizsgálat)

 • Csatolt mellékletekTartalom alapadatok
Tartalom sem jó!”~ Alapadatok ~

 • Főként külső forrásszerzésnél lényeges, segíti az üzleti terv kezelését, nyilvántartását, elbírálását

 • Fontosabb adattípusok:

  • A vállalkozás neve, jogi formája

  • A vállalkozás székhelye, elérhetőségei

  • A vezető(k), képviselő(k) neve, elérhetősége

  • Bankszámla-információk

  • A vállalkozás azonosító (adószám, cégjegyzékszám, KSH-azonosító stb.)


Tartalom sszefoglal s
Tartalom sem jó!”~ Összefoglalás ~

 • Röviden (1-6 oldal) ismerteti a vállalkozást, a tevékenységi köröket, a célokat és a finanszírozást

 • Az olvasónak megkönnyíti az üzleti terv értelmezését, előzetesen összefoglalja annak lényegét

 • Egyes esetekben önállóan alkalmas a figyelem felhívására

 • Csak a teljes terv elkészülte után írjuk meg!


Tartalom gazati elemz s
Tartalom sem jó!”~ Ágazati elemzés ~

 • Tartalmazza, hogy az ágazat milyen várható piaci terjedelmet, trendet, dinamikát „diktál” a vállalkozásnak, vagy másként

 • A mikro- és makro-környezet elemzése, benne a vállalkozás helyének, szerepének körvonalazása.

 • Fontos elemei:

  • Piacszegmentálás (vevőcsoportokra bontás)

  • A célpiac – vevőcsoport(ok) – kijelölése

  • Versenyhelyzet elemzése

  • Pozícionálás (versenytársaktól való megkülön-böztetés) [vö. Vállalkozás leírása]


Tartalom v llalkoz s le r sa
Tartalom sem jó!”~ Vállalkozás leírása ~

 • Tömör összefoglalás szükséges, a későbbiekben az egyes elemek még kifejthetők

 • A következők kerüljenek bemutatásra:

  • A vállalkozás története, aktuális „fejlődési szakasza”, profilja, termékei, helye a piacon

  • A rendelkezésre álló anyagi (pl. telephely, gépek) és humán (munkatársak, szakképzetségük, tapasztalatuk) erőforrások

  • A vállalkozás céljai (pl. piaci helyzet stabilizálása, bizonyos árbevétel-szint elérése, új termékek bevezetése, új piac meghódítása)


Tartalom termel si terv
Tartalom sem jó!”~ Termelési terv ~

 • A termékek (szolgáltatások) bemutatása:

  • Fizikai leírás

  • A vonzerő, egyediség bemutatása

  • Fejlettségi szint jellemzése

 • A termelési (szolgáltatási) folyamat leírása:

  • A tevékenység folyamata

  • Gép-, eszköz- és anyag- és humán erőforrás-igény

  • A beszerzés – termelés – értékesítés ciklus időigénye

  • Tényleges és potenciális beszállítók

  • A tevékenység költségeinek várható alakulása


Tartalom szervezeti terv
Tartalom sem jó!”~ Szervezeti terv ~

 • A vállalkozás tulajdoni formája, a társasági szerződés (ha van) lényeges kikötései

 • A szervezeti struktúra részletei (akár szervezeti ábrával is) – az információs-, tervezési- ellenőrzési- és érdekeltségi kapcsolatok

 • Vezető tisztségviselők és fontos szakemberek bemutatása: szerepkörük, felelősségük, kompetenciáik


Tartalom marketing terv
Tartalom sem jó!”~ Marketing terv ~

 • A vállalkozásnak a piaci igényekhez való tudatos, folyamatos alkalmazását mutatja be

 • Részei (marketing mix – 4P):

  • Ár – price (elemzés, árképzés)

  • Termék – product (minőség, termékváltozatok, csomagolás, előrejelzések) [vö. Termelési terv]

  • Értékesítés – place (hogyan juthat a fogyasztó a termékhez)

  • Reklám – promotion (értékesítés-növelő megoldások és azok várt hatása)


Tartalom p nz gyi terv
Tartalom sem jó!”~ Pénzügyi terv ~

 • Az üzleti terv valamennyi elemét érintő, összefoglaló, szintetizáló egység

 • Részei:

  • Előzetes jövedelemterv: tervezett értékesítés és költségek, illetve az eezekből számítva a működés eredményessége

  • Pénzforgalmi likviditás előrejelzés (cash-flow): Általában havi bontásban 1 évre kell kifejteni, hogy a vállalkozás minden időegységben (hónapban) ki tudja-e fizetni kötelezettségeit

  • Nyitó mérleg: A vállalkozás vagyoni helyzetének bemutatása

  • Fedezetszámítási és megtérülési mutatók: Az üzleti terv tárgyától függően más-más pénzügyi mutatókkal jellemezhető a vállalkozás vagy egy beruházás megvalósíthatósága, jövedelmezősége


Tartalom kock zatok
Tartalom sem jó!”~ Kockázatok ~

 • A vállalkozási tevékenység számos aspektusából fakadhat kockázat, pl. technológiai, értékesítési, környezeti, pénzügyi kockázatok. Ezekre (ha nem is külön fejezetben) mindenképpen ki kell térni.

 • Számos elemző módszer közül legelterjedtebb a SWOT-analízis:

  • Erősségek: befolyásolható tényezők, melyek vállalkozásunkat segítik, eredményességünket növelik

  • Gyengeségek: javítható tényezők, melyek vállalkozásunk eredményességét gátolják

  • Lehetőségek: külső tényezők, melyeke építve kihasználhatjuk erősségeinket

  • Veszélyek: külső tényezők, melyek korlátot szabnak vállalkozásunk működésének


Tartalom mell kletek
Tartalom sem jó!”~ Mellékletek ~

 • A csatolandó dokumentumok körét az üzleti terv címzettje általában pontosan megszabja:

  • Általános dokumentumok: pl. vállalkozói igazolvány, cégbejegyzési igazolás, köztartozásra vonatkozó igazolás

  • Területre, telephelyre vonatkozó dokumentumok:pl. tulajdoni lap, bérleti szerződés, engedélyek

  • Fedezethez kapcsolódó dokumentumok:pl. vagyontárgyak listája, értékbecslése

  • Egyéb dokumentumok: pl. referenciaanyagok, szállítók árajánlatai


Felhaszn lt irodalom
Felhasznált irodalom sem jó!”

 • Kiss Zsóka, Varga Péter: Üzleti terv - Üzleti tervezés

 • Dr. Egri Imre - Dr. Papp Péter: Üzleti tervezés

 • Hollóné Kacsó Erzsébet, Nagy Miklós, dr. Roman Róbert, Tánczos Tamás: Alapfogalmaktól az üzleti tervig

 • Farkas Tamás, Magyar Csilla, Fehér Ottó: Üzleti terv

 • Váradi István: Az üzleti terv elkészítése

 • Antal Róbert: Üzleti tervad