Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Czego książka nie lubi? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Czego książka nie lubi?

Czego książka nie lubi?

163 Views Download Presentation
Download Presentation

Czego książka nie lubi?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Czego książka nie lubi?

  2. Kiedy się ją gubi.

  3. Gdy się w niej zagina rogi.

  4. Gdy się w niej rysunki robi.

  5. Gdy się nad nią je ...

  6. ... i pije.

  7. Gdy się dla niej rąk nie myje.

  8. Szanujmy więc książki, by długo nam służyły. Wiedzy dostarczały, przyjemnością były.

  9. Prezentację wykonał:Robert Smyła kl. IIIaMSP nr 13 Piekary Śląskie