mis muutub perekondlike suhete regulatsioonis ja kohtupraktikas l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MIS MUUTUB PEREKONDLIKE SUHETE REGULATSIOONIS JA KOHTUPRAKTIKAS? PowerPoint Presentation
Download Presentation
MIS MUUTUB PEREKONDLIKE SUHETE REGULATSIOONIS JA KOHTUPRAKTIKAS?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

MIS MUUTUB PEREKONDLIKE SUHETE REGULATSIOONIS JA KOHTUPRAKTIKAS? - PowerPoint PPT Presentation


 • 320 Views
 • Uploaded on

MIS MUUTUB PEREKONDLIKE SUHETE REGULATSIOONIS JA KOHTUPRAKTIKAS?. Liis Hallik, mag iur TÜ perekonnaõiguse õppejõud EV Riigikohtu tsiviilkolleegiumi nõunik. OLULISED MUUDATUSED. ABIELUVARASUHE. Abieluvarasuhete regulatsiooni muutumine. Abieluvarasüsteem : seadusjärgne abieluvarasuhe :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

MIS MUUTUB PEREKONDLIKE SUHETE REGULATSIOONIS JA KOHTUPRAKTIKAS?


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mis muutub perekondlike suhete regulatsioonis ja kohtupraktikas

MIS MUUTUB PEREKONDLIKE SUHETE REGULATSIOONIS JA KOHTUPRAKTIKAS?

Liis Hallik, mag iur

TÜ perekonnaõiguse õppejõud

EV Riigikohtu tsiviilkolleegiumi nõunik

abieluvarasuhete regulatsiooni muutumine
Abieluvarasuhete regulatsiooni muutumine
 • Abieluvarasüsteem:
  • seadusjärgne abieluvarasuhe:
   • abikaasade vara kuuluvus (ühisomand ➨ ainuomand)
   • vara valdamine, kasutamine ja käsutamine (koos ➨ üksi)
   • abikaasade varaline vastutus (reeglina isiklik)
   • abikaasade varalised nõuded teineteise vastu varasuhte lõppedes (ühisomandi jagamine ➨ rahaline hüvitis ja kasutusõiguse määramine)
  • lepinguline abieluvarasuhe:
   • lepinguvabadus (vähe piiratud ➨numerus clausus)
 • Abikaasa ülalpidamine:
  • abielu ajal (piiratud alustel ➨ alustega piiramata)
  • pärast abielu lahutamist (piiratud alustel)
kohtuvaidluste teisenemine
Kohtuvaidluste teisenemine
 • Seadusjärgses varasuhtes:
  • seniste vaidluste jätkumine (muudetud) kujul:
   • abikaasa nõusoleku asendamine kohtuotsusega
   • abikaasa nõusolekuta tehtud tehingu tühisuse tuvastamine
  • seniste vaidluste asendumine uutega:
   • ühisvara jagamine ➨tasaarvestus
  • uute vaidluste lisandumine:
   • varasuhte lõpetamine abielu ajal
   • ühisomandis olevate esemete jagamine abielulahutuse korral
   • perekonna eluaseme ja selle sisustuse kasutusõiguse määramine (lahuselu või abielulahutuse korral)
  • vaidluste kadumine:
   • abikaasade vara jagamine/tasaarvestus kolmanda isiku nõudel
kohtuvaidluste teisenemine6
Kohtuvaidluste teisenemine
 • Lepingulises varasuhtes:
  • seniste vaidluste jätkumine (muudetud kujul):
   • abieluvaralepingu kehtetuks tunnistamine
   • varasuhte lõpetamine abielu ajal
  • seniste vaidluste asendumine uutega:
   • vara jagamine lepingu alusel ➨ ühisvara jagamine
  • uute vaidluste lisandumine:
   • abikaasale tema lahus- või ühisvara väärtuse hüvitamine
  • vaidluste kadumine:
   • suhteliselt vähe piiratud lepinguvabadusest tulenevad vaidlused
abieluvarasuhete regulatsiooni areng eestis
Abieluvarasuhete regulatsiooni areng Eestis

1865 – 1920 Balti Eraseadus ning Eesti- ja Liivimaa 19. sajandi talurahvaseadused

1920 – 1940 Balti Eraseadus

(1940) (Tsiviilseadustiku eelnõu)

1940 - 1941 Vene NFSV 1926. a abielu, perekonna ja eestkoste seaduste koodeks

1941 - 1944 Balti Eraseadus

1944 - 1970 Vene NFSV 1926. a abielu, perekonna ja eestkoste seaduste koodeks

1970 – 1995 ENSV abielu- ja perekonnakoodeks

1995 - ... Perekonnaseadus

abieluvarasuhete regulatsioon kaasaegses euroopas
Abieluvarasuhete regulatsioon kaasaegses Euroopas

Kohtu

diskretsiooniga

piiratud

varalahusus

Piiratud

varalahusus

Skandinaavia õigusperekond

Piiratud

varaühisus

?

Anglo-ameerika

õigussüsteem

Nn endised

Idabloki

riigid

Germaani

õigusperekond

Romaani õigusperekond

kummagi varasuhtet bi plussid
Kummagi varasuhtetüübi plussid
 • Piiratud varaühisus:

+ abikaasade varalise sõltumatuse ja solidaarsuse tasakaal

+ mõlema abikaasa osalemine vara valdamisel, kasutamisel, käsutamisel (sõltumata sissetulekust)

 • Piiratud varalahusus:

+ abikaasade varaline sõltumatus abielu ajal

+ sujuv ja takistusteta õiguskäive vaba turumajanduse tingimustes

vanema ja lapse igussuhte regulatsiooni muutumine
Vanema ja lapse õigussuhte regulatsiooni muutumine
 • Põhimõtted:
  • vanemate võrdõiguslikkus
  • laste võrdõiguslikkus
  • lapse huvi ülimuslikkus
 • Vanemaks saamine:
  • põlvnemine/lapsendamine
 • Vanema õiguste/kohustuste (hooldusõiguse) tekkimine:
  • seaduse alusel ➨ seaduse/ühise avalduse alusel
vanema ja lapse igussuhte regulatsiooni muutumine13
Vanema ja lapse õigussuhte regulatsiooni muutumine
 • Vanema ja lapse õigussuhte sisu:
  • suhtlusõigus
  • hoolitsemine ja kasvatamine ➨ isikuhooldus
  • isiklike ja varaliste õiguste ja huvide kaitse ➨ esindusõigus ja varahooldus
  • ülalpidamine
 • Vanema õiguste ja kohustuste maht, vanema õiguste piiramine
  • kooselu (võrdõiguslikkus ➨ ühe vanema otsustusõiguse piiramine)
  • lahuselu (võrdõiguslikkus ➨ ainuhooldusõigus/(piiratud)suhtlusõigus)
  • vanema õiguste/lapse äravõtmine ➨ isiku- või varahoolduse piiramine vastavalt vajadusele/hooldusõiguse peatamine
kohtuvaidluste teisenemine14
Kohtuvaidluste teisenemine
 • seniste vaidluste jätkumine (muudetud kujul):
  • isaduse tuvastamine
  • elatise saamine
  • suhtlusõiguse tagamine
  • nõusolekuta tehtud tehingu tühisuse tuvastamine
 • seniste vaidluste asendumine uutega:
  • lapse elukoha määramine ➨ ühise hooldusõiguse lõpetamine/hooldusõiguse üleandmine
  • vanema õiguste/lapse äravõtmine ➨ isiku- või varahoolduse piiramine
 • uute vaidluste lisandumine:
  • ühise hooldusõiguse saamine (?)
  • hooldusõiguse peatamine/taastamine
  • kohtu nõusolek lapse varaga tehingu tegemiseks
  • otsustusõiguse andmine ühele vanemale
  • erieestkostja määramine
vanema ja lapse igussuhete regulatsioon kaasaegses euroopas
Vanema ja lapse õigussuhete regulatsioon kaasaegses Euroopas

Vanemlik

vastutus

Vanema

õigused ja

kohustused

Vanemlik

järelevalve

Vanemlik

hoolitsus

?

Vanemlik

võim

Eestkoste

Vanemlik vastutus

Eestkoste

ja hooldus

Isiklike huvide kaitse

Varaliste huvide kaitse