COMENIUS REGIO PROJEKT
Download
1 / 60

COMENIUS REGIO PROJEKT „Förderung des Lesens in ländlichen Regionen“ 2011-2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

COMENIUS REGIO PROJEKT „Förderung des Lesens in ländlichen Regionen“ 2011-2013. Aktivitäten in Malpils, Lettland, bis Oktober 2012. Mālpils novada bibliotēka. Gemeindebibliothek Malpils. 2011.gada 14.septembrī – Bērnudārza vecākās grupas iepazīšanās ar bibliotēku.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'COMENIUS REGIO PROJEKT „Förderung des Lesens in ländlichen Regionen“ 2011-2013' - bess


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

COMENIUS REGIO PROJEKT „Förderung des Lesens in ländlichen Regionen“2011-2013

Aktivitäten in Malpils, Lettland, bis Oktober 2012


M lpils novada bibliot ka
Mālpils novada bibliotēka

Gemeindebibliothek Malpils


2011 gada 14 septembr b rnud rza vec k s grupas iepaz an s ar bibliot ku
2011.gada 14.septembrī – Bērnudārza vecākās grupas iepazīšanās ar bibliotēku.

Die Kinder aus den ältesten Gruppen des Kindergartens in der Gemeindebibliothek


21 septembr dzejas diena
21.septembrī - Dzejas diena iepazīšanās ar bibliotēku.

Poesie-Tag. Besucher der Gemeindebibliothek nahmen am Ausflug zu den Schriftstellermuseeen teil.


2011 gada 28 septembr liter rs sar kojums starp debes m un zemi
2011.gada 28.septembrī iepazīšanās ar bibliotēku. Literārs sarīkojums “Starp debesīm un zemi”.

Literarische Veranstaltung „Zwischen der Erde und dem Himmel“ - Treffen mit der Regissieurin, Schriftststellerin und Evangelistin Dace Priede.


Jaun s gr matas
Jaunās grāmatas iepazīšanās ar bibliotēku.

Neue Bücher


M lpils vidusskola
Mālpils vidusskola iepazīšanās ar bibliotēku.

Mittelschule Malpils


Dzejas dienas
Dzejas dienas iepazīšanās ar bibliotēku.

Die Tage der Poesie


9 un 12 kla u ekskursija uz r dolfa blauma a brakiem
9. un 12.klašu ekskursija uz Rūdolfa Blaumaņa iepazīšanās ar bibliotēku. Brakiem

Ausflug der Klassen 9 und 10 zum Schriftstellermuseum


Novembr gr matu las jumi
Novembrī – grāmatu lasījumi iepazīšanās ar bibliotēku.

Gemeinsame Lesungen der Bücher im November


Decembr skait m dzeju
Decembrī - skaitām dzeju iepazīšanās ar bibliotēku.

Poesie - Lesungen im Dezember


Janv ris vinnija p ka m nesis
Janvāris – Vinnija Pūka mēnesis iepazīšanās ar bibliotēku.

Januar - der Monat von Winnie Pooh


Lielais las anas maratons
Lielais lasīšanas maratons iepazīšanās ar bibliotēku.

Das große Lesemarathon


Maratons nosl dzies

Maratons noslēdzies! iepazīšanās ar bibliotēku.

Lesemarathons-Schluss


Ekskursija uz t rveti
Ekskursija uz Tērveti iepazīšanās ar bibliotēku.

Ausflug nach Tervete –Museum/Park von A.Brigadere


1 kla u ekskursija pa vidusskolas bibliot ku un inform cijas centru
1.klašu ekskursija pa vidusskolas bibliotēku un informācijas centru

Klasse 1 in der Schulbibliothek und im Informationszentrum

 • Unterrichts-stunde „Ich, der junge Leser“


Dzejas dien m velt ta izst de rudens noska as dzeja
Dzejas dienām veltīta izstāde „Rudens noskaņas dzeja”.

Ausstellung der Poesie-Tage „Herbststimmung in den Gedichten“


Dzejas p cpusdiena c us skaita ruden
Dzejas pēcpusdiena dzeja”.„Cāļus skaita rudenī”

Poesie-Nachmittag

„Küken zählt man im Herbst“


Sidgundas pamatskola
Sidgundas pamatskola dzeja”.

Hauptschule SidgundaPoetry days dzeja”.

In September

2012

Example of extracurricular reading worksheet for grades 1 4
Example of extracurricular reading worksheet for grades 1-4 dzeja”.

 • My Smart Book

 • Name, Surname

 • The name of the book

 • The author

 • Artist of the book

 • Publishing house

 • Main characters

 • The described action in book happened

 • I liked this book, because

 • Reading this book, I didn’t like

 • Describe 1 of the characters(appearance, character)

 • If you wish, you can draw a picture on other sheet!

 • Thank you for your work!

Mana gudrā grāmatiņa

 • Vārds, uzvārds ________________________________

 • Grāmatas nosaukums-_____________________________________________

 • Grāmatas autors-_____________________________________________

 • Grāmatas mākslinieks__________________________

 • Izdevniecība- _____________________________________________

 • Galvenie varoņi-_____________________________________________

 • Grāmatā aprakstītā darbība notika _____________________________________________

 • Lasot šo grāmatu, man patika _________________________________________ ___

 • Lasot šo grāmatu, man nepatika ____________________________________________

 • Raksturo vienu no galvenajiem varoņiem(izskats,

 • rakstura iezīmes)!

 • ___________________________________________

 • ***Ja vēlies uzzīmē ilustrāciju uz atsevišķas lapas!

 • ☺Paldies par darbiņu!


Example of extracurricular reading worksheet for grades 5 9

Ārpusklases lasīšana dzeja”.

Vārds, uzvārds .................................................................Māc.g., klase ......................................

Grāmatas nosaukums_________________________________________________________

Autors, tautība______________________________________________________________

Izdošanas gads, izdevniecība, lappušu skaits______________________________________

Šis darbs ir ___________ ___(lit.veids)_____________________ (žanrs)

1. Īsumā raksturo vidi, kurā notiek darbība!

Raksturojums1-2 citāti

2.Galvenais varonis_____________________

Galvenā varoņa raksturojums(vecums, izskats, nodarbošanās, rakstura īpašības)Citāti(~3)

3.Nosauc šī darba citus varoņus!

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Kādas nozīmīgas problēmas tiek risinātas šajā darbā?

*___________________________________________________________________________

*___________________________________________________________________________

*___________________________________________________________________________5.Izraksti 3-5 citātus, kas raksturo autora/-es valodu!( Raksti katru jaunā rindā!)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

6.Kāpēc Tu šo darbu ieteiktu vai neieteiktu izlasīt savam vienaudzim?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.Atziņa(-as), ko guvu, lasot šo grāmatu.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.Šo grāmatu vērtēju ar ...... punktiem( no 1-5p.), jo _________________________________

____________________________________________________________________________

9.*Ko Tu vēl gribētu pateikt par savu izlasīto grāmatu?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Paldies par darbu!

Example of extracurricular reading worksheet for grades 5-9


 • Name/surname dzeja”.

 • The name of the book

 • The author, nationality

 • Publishing house, year, amount of pages

 • This work is________(lit.style)_____(genre)

 • For characteristics – 2 citations

 • The main character is_______

 • Describe him(appearance, character, work. Add 3 citations

 • Name other characters

 • What kind of problems are shown in this work

 • Write 3-5 citations which describe best the language of the author

 • Why would you suggest to read or not to read this work for your peer

 • Recognition I received reading this book

 • This book I evaluate with ___points from 5, because________

 • What else would you like to tell about the book you have read?

 • Thank you!


The list of recommended reading material for summer
The list of recommended reading material for summer dzeja”.

 • Recommended literature list for 5th grade

 • R. Blaumanis. Velniņi

 • J.Poruks. Kauja pie Knipskas

 • A. Lindgrēne. Ronja- laupītāja meita

 • J. Širmanis. Kriksis

 • M. Rungulis. Ilmārs

 • E.S.Tompsons. Divi mazi mežonēni

 • A. Brigadere. Sprīdītis

 • T.Jānsone. Tētis un jūra

 • ***Read any 3 books from this list and 1 book according to your own choice!

 • Extracurricular reading will be held on the 2nd week of September!Joy of 5th read

graders

after a passed

test
1 4 grade students at a brigadere house spr d os
1-4 readgrade students at A.Brigadere house”Sprīdīšos”


M lpils profesion l vidusskola
Mālpils Profesionālā vidusskola read

Berufliche Mittelschule Malpils


Jaun s ziemassv tku br numpasakas
Jaunās Ziemassvētku readbrīnumpasakas

Schüler der

Beruflichen

Mittelschule

nahmen von

14. bis 25.

November am

Wettbewerb

„Neue

Weihnachtsmärchen“ teil


Dzejas dienu 2012 moto lijas br dakas rindas m s viens otru iem l sim un jau dr z
Dzejas dienu 2012 moto – readLijas Brīdakas rindas "Mēs viens otru iemīlēsim un jau drīz".

 • Die Poesietage waren der Dichterin Lija Bridaka gewidmet – sie hat diesjahr Jubiläum


Die Traditionellen Poesielesungen der jungen Autoren. In die Gedichtesammlung der Schule kamen neue Gedichte.


M lpils intern tpamatskola
Mālpils internātpamatskola Gedichtesammlung der Schule kamen neue Gedichte.

Internathauptschule Malpils


Liter rais las jums
Literārais lasījums Gedichtesammlung der Schule kamen neue Gedichte.

Literarische Lesungen –Klasse 3 mit ihrem Lieblingsbuch „Prinzessin Skella und Herr Leta“


Dzejas dienas1
Dzejas dienas Gedichtesammlung der Schule kamen neue Gedichte.


Dzejas vakar sve u gaism tika uzaicin ta dzejniece inonanta millere
Dzejas vakarā sveču gaismā tika uzaicināta dzejniece Gedichtesammlung der Schule kamen neue Gedichte.Inonanta Millere.

 • Poesieabend in der Kerzenlicht – Treffen mit der Dichterin


Skolas vestibil tika izst d ta jauno dzejnieku dzeja ar vis m ilustr cij m
Skolas vestibilā tika izstādīta jauno dzejnieku dzeja ar visām ilustrācijām

Ausstellung der illustrierten Gedichte von den jungen Autoren


Skol ni las ja savu dzeju
Skolēni lasīja savu dzeju visām ilustrācijām

Die Schüler lesen eigene Gedichte vor


Dzejas dienas 2012 dabas par d bas dzej
Dzejas dienas 2012 visām ilustrācijām“Dabas parādības dzejā”

 • Die Tage der Poesie „Naturerscheinungen in den Gedichten“ – die Schüler bereiteten Auslesen von ihren Lieblingsgedichten vor


T rvet
Tērvetē visām ilustrācijām


Die adventszeit
Die Adventszeit visām ilustrācijām

Es wohnte einmal ein kleines Mädchen namens Margarita. Margarita wohnte in einem kleinem Dorf ''Āņu ciems.'' Ihr Haus nannte man ''Ābelītes''. Sie hatte dort alles was notwendig war – ihre Freunde und auch anderes. Da kam schon der Winter und alles was Sie im Winter erwartete war die Weihnachtszeit. Sie wusste, das Sie am Weihnachten ein Geschenk bekommen wird und das war für Margarita ein Wunder. Doch vor den Weihnachten kam immer die Adventszeit. Jedes Jahr vier Wochen vor den Weihnachten kam die Adventszeit. Um diese Zeit zu ehren bindete Margarita einen Kranz und steckte in dem Kranz vier Kerzen. In diesen Vier Wochen muss eine Kerze jede Woche brennen. Die Mutter von Margarita erzählte ihr, dass am ersten Sonntag der liturgische Kirchenjahr beginnt, dieser endet mit Ewigkeitssonntag. Der Mensch wird Gläubig wenn er Christus akzeptiert. Christus ist der Gott...


Verschlafen
Verschlafen... visām ilustrācijām

Alles begann in einer dunklen Nacht vor den Weihnachten. Im Stadtzentrum hingen an jeder Laterne kleine Perlenschnüren, die im gelben Licht wie Sterne leuchteten. Man hörte keine Autos vorbeifahren auch keine nächtlichen Unterhaltungen der Menschen, die Stadt geriet in einen Bann der von Ruhe und Frieden beherrscht wurde. So eine schöne Nacht habe ich noch nie erlebt!

Plötzlich bemerkten meine Augen etwas noch merkwürdigeres – ein Mädchen in weißem Kleid rannte auf der Straße mir entgegen. Sie rannte vorbei, als wäre ich gar nicht da. Sie rannte als wurde Sie etwas verpassen, etwas sehr wichtiges. Der Rand von ihrem Kleid war schon ganz nass vom dicken Schnee, aber das störte Sie nicht.,,


Adventes tirgus apmekl jums
Adventes tirgus apmeklējums visām ilustrācijām

Drīz tas brīdis būs pienācis! Tikai dažas dienas līdz svētkiem. Katru gadu mēs - mans tētis, mana mamma un lielā māsa Hanna, pēdējā adventes svētdienā apmeklējam adventes tirgu. Tā arī šogad. Es nevarēju vien sagaidīt. Jau iedomājoties ceptos ābolus, burvīgo Ziemassvētku tējas smaržu un daudzās piparkūkas, man mutē saskrien siekalas. Un ja nu vēl snieg?


Die adventszwerge
Die Adventszwerge visām ilustrācijām

In einem großen Wald, in einem großen Pilz lebten einmal kleine, kleine Zwerge. Es waren keine gewöhnlichen Zwerge, Sie könnten wie die Drachen Feuer speien. Das waren die Adventszwerge. Zusammen waren Sie vier. Die Zwerge erwarteten jedes Jahr mit großer Geduld die Weihnachtszeit und während dieser Zeit machten und Schmückten Sie ziemlich große Tannen – Kränze.Paldies par sadarb bu

Paldies par sadarbību! visām ilustrācijām

Herzlichen Dank für die Zusammenarbeit!

Informāciju apkopoja D.Frīdberga


ad