1 / 14

Digibarometri 2014 Huipputason edellytyksillä keskinkertaisia tuloksia .

Digibarometri 2014 Huipputason edellytyksillä keskinkertaisia tuloksia . Miten tästä eteenpäin? Petri Rouvinen Etlatieto Oy Seminaari : Mitä mobiilissa tapahtuu? Teleforum & Teknologiateollisuus Eteläranta 10, Helsinki 15.5.2014 , 9:20–9:50. 3D. 1011 0101 1100

berne
Download Presentation

Digibarometri 2014 Huipputason edellytyksillä keskinkertaisia tuloksia .

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Digibarometri2014 Huipputason edellytyksillä keskinkertaisia tuloksia. Miten tästä eteenpäin? Petri Rouvinen EtlatietoOy Seminaari: Mitä mobiilissa tapahtuu? Teleforum& Teknologiateollisuus Eteläranta 10, Helsinki 15.5.2014, 9:20–9:50

 2. 3D 1011 0101 1100 0010

 3. Digi Käyttö Erilainen Erotteleva 22 maata 36 muuttuja 3x3 ulottuvuutta Vakiointi & yhdistely

 4. Vaikutukset Käyttö Edellytykset

 5. Yritykset Kansalaiset Julkinen

 6. Vaikutukset Käyttö Edellytykset Yritykset Kansalaiset Julkinen

 7. Terveydenhoidon mobiililaitteet / 100000h

 8. Yritykset Julkinen Kansalaiset 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Ruotsi 2 2 3 Ruotsi 4 4 Suomi Suomi 5 Ruotsi 6 7 8 Suomi 17 Käyttö Käyttö Käyttö Edellytykset Edellytykset Edellytykset

 9. Yritykset Järjestelmät/laitteet Osaratkaisut Legacy     Kuluttajat Sisältö/käytettävyys Alustat/ekosysteemit Cleanslate Ja Suomessa vielä till : WAP yms. krapula; jähmeä digikilpailu/-kysyntä; kannattavuus ok; ylimielisyys

 10. Laajakaistan edistäminen Julkisen sektorin täysdigitointi Aikainen tutustuminen ”koneen ajatteluun” Kyberuhkien torjuminen Tasapainoinen yksityisyyden suoja Hommasivustot työmarkkinoina Lainsäädännön kehittäminen Vaativan kysynnän ruokkiminen

 11. Do Think vs Think  Do? Ethics Regulation Businesses Citizens Sources: Luciano Floridi (storyline), http://v.gd/tl16W1 (photo)

 12. Suomella ei hätää … vielä. Tätä tahtia pian on … … myös mitä tule digiin. Toimintaympäristö- & regulaatiopaineita. Edellytyksiä on … … tekemistä vaille valmis!

 13. Kiitos! fi.linkedin.com/in/petrirouvinen/ Petri.Rouvinen@ETLA.fi  +358–50–3673474

More Related