slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Programmet har följande åtgärder; 1.1 Innovativa miljöer 1.2 Entreprenörskap 2.1 Tillgänglighet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Programmet har följande åtgärder; 1.1 Innovativa miljöer 1.2 Entreprenörskap 2.1 Tillgänglighet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Programmet har följande åtgärder; 1.1 Innovativa miljöer 1.2 Entreprenörskap 2.1 Tillgänglighet - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige omfattar Dalarnas län, Gävleborgs län och Värmlands län. Programmet har följande åtgärder; 1.1 Innovativa miljöer 1.2 Entreprenörskap 2.1 Tillgänglighet. Programmet har följande områden; PO 1: För anställda PO 2: För arbetslösa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Programmet har följande åtgärder; 1.1 Innovativa miljöer 1.2 Entreprenörskap 2.1 Tillgänglighet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige omfattar Dalarnas län, Gävleborgs län och Värmlands län

Programmet har följande åtgärder;

1.1 Innovativa miljöer

1.2 Entreprenörskap

2.1 Tillgänglighet

Programmet har följande områden;

PO 1: För anställda

PO 2: För arbetslösa

Det är projektmedel från de regionala strukturfonderna som ger Sandviken merparten av resurserna från EU för utvecklingsarbete

slide2

Coaching i Sandviken Hofors

Projektägare: Sandvikens kommun

Partners: Hofors kommun, Arbetsförmedlingen Västra Gästikland. Tillkommer transnationella partners.

Syfte och Mål: ESF Coaching (målgrupp ungdomar 16-24 samt invandrare 18-64) ska leda till jobb eller studier och minska ledtiderna från arbetslöshet till aktiviteter.

Planerade och genomförda aktiviteter:

Deltagande i konferens OECD ”Partnership for Youth”, Berlin mars 2012 (Uppföljning i Dublin mars 2013). Hösten 2012 planeras framtidsverkstäder för kartläggning av projektdeltagares möjligheter till transnationella utbyten. Projektet kommer även att delta i konferenserna ”Engaging Young people”, Angus College (v47) samt Employment Forum, Bryssel (v48). Seminarium tema socialt företagande/åtgärder mot utanförskap i Sandviken 13-14 nov (genomförs i samarbete med Arbetslust och partners).

EU-program: Europeiska Socialfonden, Mål 2 Norra Mellansverige

Tid: Pågår t o m 2013-12-31

Total budget: 32 568 240 SEK, därav EU-medel för transnationella aktiviteter: 1 155 495 SEK

Hemsida: coachingpro.se

Kontaktpersoner:

Projektledare Anders Johansson anders.johansson@sandviken.se

Delprojektledare Ove Hamren ove.hamren@hofors.se

Anders Lundell anders.lundell@sandviken.se

Gunnar Ärnström, gunnar.arnstrom@sandviken.se

slide3

Arbetslust i Västra Gästrikland

 • Projektägare: Sandvikens kommun,
 • Partners: Hofors och Ockelbo kommuner, Af, lokalt näringsliv. Tillkommer transnationella partners.
 • Syfte och Mål:
 • Projektet riktar sig till individer mellan 25-50 år som är arbetslösa, är eller har varit långtidssjukskrivna.
 • Av 500 deltagare ska vid projektets slut
 • 40% ha fått arbete
 • 20% vara i reguljär utbildning
 • 20% ha gått till annan arb-markn.åtgärd
 • Planerade och genomförda aktiviteter:
 • Framtidsverkstäder v 35 2012 för kartläggning av projektdeltagares möjligheter till transnationella utbyten. Projektet kommer även att delta i konferenserna ”Engaging Young people”, Angus College (v47) samt Employment Forum, Bryssel (v48). Seminarium tema socialt företagande / åtgärder mot utanförskap i Sandviken 13-14 nov (genomförs i samarbete med projekt Coaching och partners).
 • EU-program: Mål 2 Norra Mellansverige, Europeiska Socialfonden
 • Tid: 2012-2014-12-31
 • Total budget: 46 723 240, EU-medel för transnationella aktiviteter: SEK.
 • Hemsida: loksandviken.se
 • Kontaktpersoner:
 • Marie Irvang marie.irvang@sandviken.se
 • Anders Lundell anders.lundell@sandviken.se
 • Gunnar Ärnström, gunnar.arnstrom@sandviken.se
slide4

Ways for Employability

Wege zur Beschäftungsfähigkeit.

Projektägare: EEPL, DE,

Region South Brandenburg

Partners: Sandvikens kommun, Stichting Surplus, Community Enschede, NL

WSE Flanders Region, BE.

Syfte och Mål: Best-practiseutbyten inom arbetsmarknadsområdet och arbete mot utanförskap.

Planerade och genomförda aktiviteter:

Workhops hos respektive partner: 2010 kv3 Lauchammer, 2011 kv 2 Antwerpen, kv 3 Sandviken. 2012 kv 3 Enchede.

Avslutande konferens i Finsterwalde våren 2013.

EU-program: Tyska Europeiska Socialfonderna

Tid: 2010 -2013-06

Total budget: 21 428 €. Sandvikens kontrakterade bidrag för adminstration, förberedelser, analyser, tolkning, resor och uppehälle:

€ (100% finansiering).

Hemsida: eepl.de

Kontaktperson:

Anders Lundell anders.lundell@sandviken.se

slide5

Pendling och kompetensförsörjning

Projektägare: PIW Progress-institut für Wirtschaftsforschung GmbH,

Partners: Stadt Fürstenwalde, D, Eupen, BE, Wiener Neustadt, A, Sandvikens kommun.

Syfte och Mål:

Staden Fürstenwalde är en förort till Berlin i delstaten Brandenburg med ca 33 000 invånare. Staden vill utveckla idéer för att säkra kompetensförsörjning och attraktionskraft och har därför bjudit in tre andra orter till en jämförande studie. Sandviken kommer därvid att få sin kommunikations- och kompetensförsörjnings-situation belyst i ett Europaperspektiv.

Planerade och genomförda aktiviteter:

Workshop 1 22-23/3 2012 F-walde

Workshop 2 12-13/9 2012 F-walde

Studiebesök A 3. Quartal 2012 in A

Workshop 3 4. Quartal 2012 in A

Studiebesök B 1. Quartal 2013 in B

Workshop 4 1. Quartal 2013 in B

Studiebesök 2a Kv. 2013 i Sandviken (preliminärt)

Workshop 5 -“- -“-

Workshop 6 3. Quartal 2013 F-walde

Workshop 7 4. Quartal 2013 F-walde

EU-program: Tyska Europeiska Socialfonderna

Tid: 2012-02-01--2013-12-31

Total budget: ca 200 000 €. Sandvikens kontrakterade bidrag för adminstration, tolkning, resor och uppehälle: 19.500 € (100% finansiering).

Hemsida: piw.de

Kontaktpersoner:

Anders Lundell anders.lundell@sandviken.se

Gunnar Ärnström, gunnar.arnstrom@sandviken.se

slide6

Education for All

– New approaches to train educational personnel in the context of basic adult education

Projektägare: Diakonie Münster BBC, Deutschland

Partners: Sandvikens kommun, Sverige

IES Abdera, Espana,

Federation des oeuvres laiques de haute Savoie, France

(NL, IT, LT, LV har ännu ej fått medgivande från sina programkontor ) totalt 9 partners med i ansökan.

Syfte och Mål:

Utveckla vuxenutbildning genom erfarenhetsutbyte mellan deltagande organisationer , ca 25% lärare och 75% elever medverkar.

Planerade och genomförda aktiviteter:

Första möte hålls i Münster 4 nov 2012.

EU-program: Grundtvig, Partnerships

Tid: 2012-2014-06

Total budget: ? …€. Sandvikens kontrakterade bidrag för adminstration, tolkning, resor och uppehälle: 121 660 SEK (100% finansiering).

Hemsida: diakonie-muenster.de

Kontaktpersoner:

Anders Lundell anders.lundell@sandviken.se

Gunnar Ärnström, gunnar.arnstrom@sandviken.se

slide7

NESSIE

Projektägare: Angus College, UK

Partners: Sandvikens kommun, Bollnäs kommun, Italy, Greece, Netherlands, Romania, Germany.

Syfte och Mål: Att i ett internationellt sammarbete där näringslivet ingår, utveckla efterfrågade metoder och kompetenser.

Sandviken är testbädd och delprojektledare, där lokala företag medverkar i utveckling av instrument för validering av personer i omskolning / arbetsträning. I delprojektet ingår en kartläggning av våra företags behov av kompetensutveckling hos egen personal.

Planerade och genomförda aktiviteter:

Förstudiemöte i Glasgow december 2011

Partnerskapet samlas för första projektmöte v 45, 2012.

EU-program: Leonardo da Vinci

Tid: 2012-10 – 2014-09

Total budget: 299 913 €. Sandvikens kontrakterade bidrag för adminstration, tolkning, resor och uppehälle:

41 575 €

Hemsida: http://mass-project.org/

Kontaktperson:

Anders Lundell anders.lundell@sandviken.se

slide8

TEAM - Transfer of European Assessment Methods

Projektägare: Sandvikens kommun

Partners: Bollnäs kommun, Lärande & Arbete, Stichting Surplus, NL, Angus College, UK.

Syfte och Mål:

40 anställda vid Sandviken och Bollnäs kommuns vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsenheter får en veckas praktik vid motsvarande verksamheter för utbyte med kolleger och ta del av för Sverige nya arbetsmetoder, bl a validering av ”soft skills” hos arbetssökande.

Planerade och genomförda aktiviteter:

14 deltagare (Bollnäs 6, Sandviken 8) deltar i utbyte med Angus College v 47 2012. Första utbytet med Stichting Surplus våren 2013.

EU-program: Leonardo da Vinci

Tid: 2012-06--2014-05

Total budget: 56 080 € (adminstration 12000, förberedelser 6000, resor och uppehälle 38080) delas av Sandviken och Bollnäs.Förskott utbetalt 44 864 € 100% finansiering

Hemsida:

Kontaktpersoner:

Gunnar Ärnström, gunnar.arnstrom@sandviken.se

Peter Wåglund peter.waglund@bollnas.se

slide9

Engaging Young People - Sharing the skillzone soft skills successes, Angus College, UK 18-24 nov 2012