joel spring zg r e t m
Download
Skip this Video
Download Presentation
Joel Spring ÖZGÜR EĞİTİM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

Joel Spring ÖZGÜR EĞİTİM - PowerPoint PPT Presentation


  • 363 Views
  • Uploaded on

Joel Spring ÖZGÜR EĞİTİM. HAZIRLAYANLAR: 060664004- SERDAR ÜSTÜNTAŞ 060664023- PINAR EROĞLUER 060664019- İBRAHİM ŞAHİN 060664012- ARZU KARAKAYA 060664014- ZEYNEP İLBEYLİ. OKUL EĞİTİMİNİN RADİKAL ELEŞTİRİSİ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Joel Spring ÖZGÜR EĞİTİM' - berit


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
joel spring zg r e t m
Joel SpringÖZGÜR EĞİTİM

HAZIRLAYANLAR:

060664004- SERDAR ÜSTÜNTAŞ

060664023- PINAR EROĞLUER

060664019- İBRAHİM ŞAHİN

060664012- ARZU KARAKAYA

060664014- ZEYNEP İLBEYLİ

okul e t m n n rad kal ele t r s
OKUL EĞİTİMİNİN RADİKAL ELEŞTİRİSİ

Kitlesel okul eğitiminin amacı, vatandaşı ve işçiyi modern sanayi devleti için yetiştirmekti.

Toplumda radikal bir dönüşüm sağlamayı hedefleyenler, var olan toplumu sürdürmek üzere örgütlenmiş eğitim sistemlerine karşı oldukça eleştirel bir tutum takınmışlardır.

slide3
Radikal eleştirinin belli başlı temaları, okulun politik, toplumsal ve ekonomik gücü etrafında toplanıyor.

Bu temalar üç büyük eğitim eleştirmeninin çalışmalarında işlenmiştir. William Godwin, Francisco Ferrer ve Ivan Illyich

slide4
Godwin devletin özgül ideolojisini okullarda yayabilmesi ile kazanacağı politik iktidara karşı çıkan ilk eğitim eleştirmenlerinden biriydi.

Ferrer kitlesel devlet okulu eğitimine ve bu eğitimin 19. yüzyılın yeni sanayi ekonomileri için iyi eğitilmiş ve iyi denetlenen işçiler üretmedeki rolüne eğilmiştir.

Illich okul eğitimi ile toplumsal sistem arasındaki ilişkiye yönelik eleştirilerin son temsilcilerindendir.

slide5
Radikaller,

politik ve toplumsal sistemi itaatkar bir şekilde kabul etmeyecek,

otoriter olmayan kişiler yaratacak bir eğitim sistemi ve bir çocuk yetiştirme süreci açmışlardır.

slide6
Godwin’in öne sürdüğü görüşlerin en güçlü olanı eğitimdi. Çünkü “Yönetim her zaman yönetilenin görüşüne dayanmak zorundadır. Yeryüzünde en çok ezilen insanların bir defa düşünce biçimlerini değiştirmelerine izin verin, artık özgür olacaklardır” diyordu.
slide7
Godwin milli eğitime bazı noktalarda karşı çıkar. İlk olarak politik kurumların,zenginlerin iktidarı gasp etmesini onayladığını;

İkinci olarak büyük ve merkezileşmiş devletlerin gelişiminin, milli zafer uğruna girilecek maceralar, vatanseverlik ve uluslararası alanda ekonomik ve kültürel rekabet gibi bireye son derece az faydası dokunacak değerlerin yüceltilmesine neden olacağına inanıyordu.

slide8
Godwin’in milli eğitime karşı çıktığı başka noktalar da vardı. Gençliğin, ne kadar mükemmel olursa olsun, anayasaya saygılı olmak üzere eğitilmesi doğru değildir.
slide9
Godwin, adil bir toplumun ancak tüm insanların akıllarını özgürce kullanmalarının sonucunda ortaya çıkabileceğine inanıyordu. Bu nedenle Godwin ülkedeki yasaları öğreten bir milli eğitime karşı çıkıyordu.
slide10
Ferrer, İspanyol anarşisti ve eğitimcisidir. Ferrer için en merkezi sorunlardan birisi hükümetin eğitim üzerindeki iktidarının kırılmasıydı. Milli okulları örgütleyenler hiçbir zaman bireyin yüceltilmesini istemediler; köleleştirilmesini istediler.
slide11
Okullar, her grubun kendi hedefleri doğrultusunda kullanmaya çalıştığı büyük bir savaş alanına dönmüştür.
slide12
Hükümet okulların sadık yurttaş, itaatkar ve eğitimli işçiler yetiştirilmesini istiyordu. Ferrer devletin, zenginlerin çıkarlarını korumak için ve sanayinin ihtiyaçlarını karşılamak için eğitimi kullandığına inanıyordu.
slide13
Godwin aklı zayıflatan ve insan özgürlüğünü kemiren şeyin disiplin yöntemi ve öğretim teknikleri olduğunu ileri sürer. Bu yüzden geleneksel sınıfı ve liberal talepleri reddeder.
slide14
Illich ve Amerikan eğitimcileri eğitimi bireyselleştirerek ve bireysel ihtiyaçları karşılayarak geleneksel sınıfın üstesinden gelmeye çalıştılar.
slide15
Illich yoksulların, okulda daha fazla okul eğitimi görmüş olanların, üst sınıfların önderliğine boyun eğmeleri gerekliliğini öğrendiklerini ileri sürer.
slide16
Okul, özel bir politik ve ekonomik ideoloji tarafından kullanılır.

Godwin ve Ferrer’e göre okulun toplumsallaştırma süreci, devletin otoritesine boyun eğecek ve sadık işçiler olarak çalışacak yurttaşlar yetiştirir.

slide17
Kendi kendine sahip olma

Radikal eğitim teorileri, özgürlük düşüncesini, yasa önündeki politik özgürlük ve eşitlik seklindeki bildik anlamının ötesine götürerek kişinin kendi inançları, eylemleri üzerindeki denetimi şeklinde genişletir.

slide18
Kuşkusuz bir çok eğitim sisteminin amaçlarından biri inançların içselleşştirilmesi ve var olan toplumsal yapıyı sorgusuzca destekleyecek bir vicdanın geliştirilmesidir.

Kendi kendine sahip olma arayışı içselleştirilmiş otoriteden ve ideolojik tahakkümden kurtulmaya izin verecek bir eğitim yöntemi ya da kurumsal bir düzenleme bulmaya yöneltilmiştir

slide19
Bilgi, insanlar tarafından kullanılmaktan çok insanları kullanan bir şeye dönüşür. Örneğin Francisco Ferrer 19. yüzyılın sonlarında, aritmetik bilgisinin bir bireysel kullanım aracı olabileceği gibi, sanayi sistemine köleliğin bir aracı haline de gelebileceğini ileri sürdü.
slide20
Ferrer, öğretmenin rolünün bireyin aklında gelişecek düşünce tohumlarını ekmek olduğuna inanıyordu. Düşünce tohumları pozitif bilimlere ait olmalıydı.
slide21
Pozitif bilimlerin öğretilmesinin tek amacı, aklın kullanımı için bir temel sağlamaktı.

Eğitim bir kişiyi iyi bir yurttaş, dini bütün bir insan ya da iyi bir insan yapmak üzere tasarımlanmamıştı.

Bu tür hedefler dogmatik, ne olunması gerektiğine dair bir ideal dayatma olarak görülüyordu.

slide22
Ferrer’in modern okulunda ödül ya da ceza olmamasının nedeni buydu. Özel bir hedefi ya da amacı olmayan bir eğitim sürecinde, cezalandırılacak hiçbir şey olmadığı için çocuklar ödüllendirilemez ve cezalandırılamazlardı.
slide23
Özgür okul hareketi fazlasıyla yapısallaşmış ve rasyonelleşmiş bir dünyada öz gelişim için bir ortam oluşturma yönünde bir girişimdi.

Özgür okul düşüncesinin bir habercisi 1940’lardaki özgür oyun alanı hareketinin gelişimiydi.

slide24
Serüven oyun alanının temel ilkesi sadece ham madde ve aletlerle kereste, çiviler, hurda metaller, kürekler ve inşaat malzemeleriyle donatılmış olmasıydı.

Salıncak ya da tahterevalli gibi kurulu oyuncaklar yoktu. Esas olarak çocuklara oyun alanlarını inşa etmek yıkmak ve yeniden inşa etmek üzere araçlar veriliyordu.

slide25
Özgür okul radikal ve deneyseldir; notlar, rekabetçi sınavlar yoktur. Hiçbir çocuk istemediği zaman çalışmaya ya da soruları yanıtlamaya mecbur bırakılamaz. İlk bakışta notlar, karneler ya da sınavların olmadığı durumda radikal olan çok az şey var gibi görünecektir; ancak olması gereken budur.
b l nc n gel mes marx tan freire ye
BİLİNCİN GELİŞMESİ: MARX’TAN FREIRE’YE

Freire eğitim yöntemlerini Marksist bilinç kavramıyla birleştiren bir perspektif geliştirdi. Öğrenme, irade ve toplumsal eyleme bağlanarak düşünce ve eylem ayrımının üstesinden gelinir.

slide27
Freire, herkesin kendisini etkileyen toplumsal güçlerin bilincine vardığı, bu güçler üzerinde düşündüğü ve dünyayı dönüştürmeye gücü yettiğini iddia eder.
slide28
Toplumsal bilinç olamayınca, insanlar tarih akışı içerisinde sadece tarihin etki ettiği şeyler olurlar. Bu ezilme durumuna “Sessizlik kültürü” der Freire. Sessizlik kültürü, basit cehaletin ürünü olabileceği gibi eğitimin de ürünü olabilir.
slide29
Freire’nin eğitim yöntemi, dilin ve öğrenmenin yaşam süreçlerine bağlanması, düşünce ve eylem ayrımının ortadan kaldırılması amacını taşır.
slide30
Praksis, Marx’ın insanın parçalanmasına ve yabancılaşmasına katkıda bulunduğunu ileri sürdüğü düşünce ve eylem ayrımına son verecektir. Marx’ın yorumuna göre, bu ayrımın kökenleri sınıf ayrımının tarihi gelişiminde ve iş bölümünde yatmaktadır.
slide31
Freire, geleneksel eğitimin “yığmacı” eğitim yöntemi, öğrencinin öğrenme süreci içerisinde özne değil, bilginin yerleştirildiği bir nesne olduğu düşüncesi dediği şeye dayandığını ileri sürer.
slide32
Yığmacı teorinin öğreneni bir nesneye dönüştürmesi olgusu, temel sorunun toplumda değil bireyde olduğu varsayımını yansıtır.
  • Yığmacı eğitim özgürleştirici değildir ve ezilenlerin itaatkarlığına ve yabancılaşmasına katkıda bulunur.
slide33
Freire’nin yöntemini amaçlarından biri, bir sessizlik kültürü içinde yaşayanların, hakim sınıfın içselleştirilmiş imgesinden kurtulmalarına yardım ederek, kendilerini anlamalarını sağlamaktır.
slide34
Rogers’in terapisi ve “öğrenci merkezli öğretim” dediği şey, Freire’nin düşüncelerine çok benzeyen bir kendini gerçekleştirme ve kendinin farkında olma anlayışı üzerinde temellenir.
slide35
Sonuç olarak, Freire’nin yöntemi gerçek ve önemli sorunlarla ilgilenmeye dayanır. Sorunlar yapay olamaz.
  • Kişi kendi kendinin farkında olmalıdır, böylece birey kendi kaderini belirleme şansına sahip olacaktır.
ocu u ocukluktan kurtarmak

ÇOCUĞU ÇOCUKLUKTAN KURTARMAK

Wilhelm Reich ve A.S.Neill, çocuğu çocukluktan kurtarmak derken, onu toplumsal ve ekonomik güçlerin elinden kurtarmayı kastediyorlardı.

slide37
Dünyamız çocukluğun fiziksel, ahlaki ve cinsel sorunlarıyla saplantılı bir şekilde uğraşıyor… Aile ve okul el ele vererek çocuğu yetişkin toplumundan uzaklaştırdılar… Ailenin, kilisenin, ahlakçıların ve yöneticilerin kuruntuları çocuğu şimdiye kadar yetişkinlerin arasında kullandığı özgürlükten yoksun bıraktı.
slide38
Çocuğu belirli bir ahlaki ve toplumsal ideale uydurmaya çalışan kurumlardan kurtulmamız zorunludur. Bu okulun ortadan kalkması demektir.
bug n n ger ekler ve gelece n m tler
BUGÜNÜN GERÇEKLERİ VE GELECEĞİN ÜMİTLERİ

Toplum verimli bir işleyiş hedefine sahip bir makine olarak görülür. Bu modelde çocuğa üzerinde çalışılacak ve toplumun iyiliği için biçimlendirilecek bir nesne olarak görülür. Modern lise, meslek seçimi testleri ve görüşmeleri hep toplumsal makinenin verimliliğini artırmanın bir amacı olarak görüldü.

Ham insan kaynakları olan çocuklar sınıflanacak ayıklanacak, biçimlendirilecek ve bulundukları okullardan toplumda kendilerine uygun yerlere yollanacaklardır.

slide40
İkinci modelde ise ilgilenilen şey bireysel özerkliğin arttırılmasıdır. Toplumsal değişim hedefi, artan bireysel katılım ve toplumsal sistemin denetlenmesidir. Bu model, modern toplumsal kurumların gücünün büyük ölçüde halkın, bu kurumların otoritesini ve meşruiyetini kabul etme gönüllülüğüne dayandığı inancına bağlıdır.
slide41
Özgürlükçü eğitim biçimlerinin bugünkü ve gelecekteki gelişimlerinin karşısına çıkan en ciddi sorunlardan biri, eğitim yöntemlerini politik ve toplumsal bir ideolojiden ayırmaya yönelik tehlikeli eğilimdir.
slide42
Eğitimin toplum üzernde radikal bir etkiye sahip olma potansiyelinden söz etmenin iki farklı biçimi olduğu açıkça anlaşılmalıdır. Bir yandan Freire’ninki gibi eğitim sistemleri, bireyleri toplumda radikal bir değişim oluşturacak şekilde hareket edebilecekleri şekilde özgürleştiren bir yöntem sağlayabilir. Öte yandan aile yapısı zayıflatan günlük bakım merkezi durumunda olduğu gibi, bir eğitim kuruluşunun kendisi doğrudan toplumu etkileyebilir.
slide44
Eğitimde anlamlı bir değişiklik yapmaya yönelik herhangi bir plan eğitimsel iktidarın bütün yelpazesini etkilemelidir.
  • Atılabilecek ilk adımlardan biri zorunlu eğitimin kaldırılması olacaktır. Zorunlu eğitim çocuğu ekonomik sömürüden korur ve zamanını doldurur, eğitimin artan süresi çocuğun aile yapısına bağımlı olma süresi uzar.
slide45
Var olan eğitim yapısının yok oluşuna okul kavramını modern teknolojik toplumda çağ dışı olduğunu kabulü eşlik edebilir. 19. yy’da okul sadece bir toplumsal denetim kaynağı olarak değil bütün bilgi malzemelerin, kitapların ve öğretmenlerin bir araya getirileceği bir merkez olarak görülüyordu.
ad